Вівторок
24-07-16
22:44

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Головна » 2010 » Березень » 04
>

Особливістю цього твору є намагання автора максимально точно відтворити на письмі характерні ознаки гуцульською вимови. Тому не слід дивуватися незвичним написанням пізнаваних слів, як і відмінностям у транскрипції одного і того самого слова - адже у цьому діалекті української мови так багато залежить від ритміки фрази.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 2083 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Особенностью этого произведения является стремление автора максимально точно воспроизвести на письме характерные признаки гуцульской произношения. Поэтому не следует удивляться необычным написанием узнаваемых слов, как и отличиям в транскрипции одного и того же слова - ведь в этом диалекте украинского языка так много зависит от ритмики фразы.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1758 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

The peculiarity of this work is the author's attempt to most accurately reproduce the characteristic features of writing gutsulskoy pronunciation. So do not be surprised unusual spelling of words recognizable as the differences in transcription of the same words - as in the dialect of the Ukrainian language so much depends on the rhythmic phrases.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1307 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Для мешканців Карпат питання геополітичного вибору не актуальне. Горяни небезпідставно вважають, що іти до Європи немає сенсу, і жоден заїжджий дядечко не похитне цього переконання. Чому? Все просто: Європа довкола них. У Карпатських горах поблизу Рахова знаходиться позначка географічного центру Європейського континенту.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1142 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Для жителей Карпат вопрос геополитического выбора не актуален. Горцы небезосновательно считают, что идти в Европу нет смысла, и ни один заезжий дядюшка не пошатнет этого убеждения. Почему? Все просто: Европа вокруг них. В Карпатских горах вблизи Рахова находится отметка географического центра Европейского континента.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1151 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

For residents of the Carpathians question geopolitical choice not true. Burning unfounded believe that going to Europe does not make sense, and no inns uncle not pohytne this conviction. Why? It's simple: Europe around them. In the Carpathian Mountains near Rakhiv mark is the geographical center of the European continent.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1118 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Та чи всі батьки можуть бути такі спокійні, коли вирішують вести за собою в гори дітей? Що потрібно знати, враховувати, прилучаючи юних до гірського туризму? І що з цього приводу думають самі малі туристи? Про це ми розмовляли з досвідченими туристами-батьками, а також їхніми, вже посвяченими у карпатські мандри, хлопцями.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1058 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Но все родители могут быть такие спокойные, когда решают вести за собой в горы детей? Что нужно знать, учитывать, приобщая юных к горному туризму? И что по этому поводу думают сами малые туристы? Об этом мы беседовали с опытными туристами-родителями, а также их, уже посвященными в карпатские странствия, ребятами.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 976 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

But are all these parents can be assured that when deciding to lead the children in the mountains? What you need to know note pryluchayuchy young to mountaineering? And what about this little think most tourists? This is why we spoke to experienced tourists, parents and their already consecrated in the Carpathian attacks, guys.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1144 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

«Я вже пересвiдчився, що навiть нашi сiльськi дiти тепер мало знають про предмети побуту, якi є традицiйними для гуцулiв, — каже Роман Кумлик. — Тому дуже корисно для них прийти до музею i дiзнатися бiльше про життя предкiв. А для туристiв, особливо iноземних, вiдвiдини такого музею — то справжня карпатська екзотика».

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 955 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

«Я уже убедился, что даже наши сельские дети теперь мало знают о предметах быта, которые являются традиционными для гуцулiв, - говорит Роман Кумлик. - Поэтому очень полезно для них прийти в музей i узнать больше о жизни предков. А для туристов, особенно иностранных, посещения такого музея - это настоящая карпатская экзотика ».
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1019 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

"I have peresvidchyvsya that even our children silski now know very little about household items, which are traditional for hutsuliv, - says Roman Kumlika. - So it's very useful for them to come to the museum i learn more about life predkiv. And for tourists, especially foreign, vidvidyny a museum - a real Carpathian exotic.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 969 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Стійкі чоловічі компанії тримаються на традиціях. Деякі чоловіки або грають із друзями у футбол лише щоп'ятниці, або ходять до бані щосуботи, або збираються за кухлем пива кожної неділі, а то й частіше. Взагалі існує безліч різновидів «клубів за інтересами». Найдавнішим чоловічим колективним заняттям можна вважати полювання. Колись воно було небезпечною, але обов'язковою умовою виживання людства, а за минулі тисячоліття майже всюди перетворилося на відпочинок, хобі, не дуже поширену й доволі недешеву розвагу.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1119 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Стойкие мужские компании держатся на традициях. Некоторые мужчины или играют с друзьями в футбол только по пятницам, или ходят в баню по субботам, или собираются за кружкой пива каждое воскресенье, а то и чаще. Вообще существует множество разновидностей «клубов по интересам».
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1206 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Brave men of the company hold on tradition. Some men or playing with friends in football only every Friday, or go to the bath every Saturday, or going for a cup of beer every Sunday, and even more often. Generally, there are many kinds of "special interest clubs. The oldest male collective activity can be considered hunting.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 975 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Усi географiчнi вiдкриття на поверхнi Землi люди вже зробили. Кожен материк, море, острiв має свою назву та мiсце на картi. «Бiлi плями» лишилися тiльки у таємничому свiтi природних пiдземних лабiринтiв. В Українi його представляють печери Тернопiльщини:«Оптимiстична» (212 км), «Озерна» (117 км),
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 956 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Все географiчнi открытия на поверхности Земли люди уже сделали. Каждый материк, море, остров имеет свое название и место на карте. «Белые пятна» остались только в таинственном мире природных подземных лабiринтiв. В Украине его представляют пещеры Тернопiльщини: «оптимистически» (212 км), «Озерная» (117 км),
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1228 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

All heohrafichni opening on surface of the Earth, people have done. Each continent, sea, island has its own name and place of locator. "Bili spots" remained only in the mysterious underground world of natural labiryntiv. In Ukraine it Ternopilschyny of the cave:
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 939 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Унікальне географічне положення Закарпаття визначило його справді невичерпний рекреаційний та туристично-пізнавальний потенціал. Влітку туристам пропонуються пі-ші походи в гори, риболовля у швидкоплинних карпатських ріках, різні види екстремального туризму. Та все ж, цей регіон більше відомий як чудове місце для зимового відпочинку, де пологі схили чергуються з крутими спадами. Стійкий сніговий покрив у низькогір'ях утримується з початку грудня і до кінця березня, а у високогір'ях — з жовтня і до середини травня.
Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1029 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Уникальное географическое положение Закарпатье определило его поистине неисчерпаем рекреационный и туристическо-познавательный потенциал. Летом туристам предлагаются пи-ши походы в горы, рыбалка в мимолетных карпатских реках, различные виды экстремального туризма. И все же, этот регион больше известен как прекрасное место для зимнего отдыха, где пологие склоны чередуются с крутыми спадами. Устойчивый снежный покров в низкогорьях удерживается с начала декабря и до конца марта, а в высокогорьях - с октября и до середины мая.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1015 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

The unique geographical position of Transcarpathia determined it really inexhaustible recreational and tourist and cognitive potential. Summer tourists are offered Pi-shih Hiking, fishing in the fast-Carpathian rivers, different types of extreme tourism.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1086 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

М'ясо: 300 г телятини, 1 упаковка майонезу, велика цибулина, сіль, суміш спецій «Для шашлику», склянка бульйону.

Гриби: 500 г білих грибів (печериць, маслюків), 50 г вершкового масла, 50 г сметани, сіль.

Картопляники: 500 г картоплі, 2 яйця, цибулина, 100 г борошна, сіль, чорний мелений перець.

Категорія: Все для туристів | Переглядів: 1507 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Мясо: 300 г телятины, 1 упаковка майонеза, большая луковица, соль, смесь специй «Для шашлыка», стакан бульона.
Категорія: Все для туристов | Переглядів: 1013 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)

Components

Meat: 300 grams beef, 1 package of mayonnaise, a large onion, salt, spice mixture "For Barbecue, cup broth.
Категорія: All for the tourists of | Переглядів: 1052 | Додав: vechervkarpatah | Дата: 10-03-04 | Коментарі (0)