Вівторок
24-06-25
20:46

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Новіков В.С. Інновації в туризмі


На Головну  Список Книг
Новіков В.С. Інновації в туризмі

М.: ВЦ "Академія", 2007. - 208 с.

Розкрито з використанням досвіду вітчизняних і зарубіжних досліджень інновації в соціально-культурному сервісі і туризмі, особливості інноваційних процесів, а також еволюційні зміни в цих областях. Розглянуто функції інновацій та управління інноваційною діяльністю в туризмі і сфері послуг, принципи сталого розвитку туризму, впровадження допоміжного рахунку туризму як методу оцінки його економічної ефективності, вплив науково-технічного прогресу та інновацій в суміжних з туризмом галузях на нововведення в туристської діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисно аспірантам та викладачам туристського і готельно-ресторанного бізнесу.

Зміст
Новіков В.С. Інновації в туризмі

Передмова

Глава 1. Підприємництво та інновації

1.1. Економічний розвиток суспільства та підприємницької діяльності
    1.1.1. Виникнення і сутність підприємництва
    1.1.2. Розвиток російського підприємництва
1.2. Циклічний розвиток економіки. Дослідження Н. Д. Кондратьєва, теорія інноваційних процесів Й. Шумпетера
    1.2.1. Дослідження Н. Д. Кондратьєва про циклічному розвитку економіки
    1.2.2. Теорія інноваційних процесів Й. Шумпетера
    1.2.3. Технологічні уклади розвитку
1.3. Роль підприємця в інноваційних процесах
1.4. Підприємницька діяльність в туристській сфері

Глава 2. Сутність і функції інноваційної діяльності

2.1. Зміст поняття "інновація"
2.2. Види інновацій
2.3. Інноваційні процеси
2.4. Життєвий цикл і функції інновацій
2.5. Інноваційна діяльність в туризмі

Глава 3. Державне регулювання інноваційного розвитку

3.1. Національна інноваційна система
3.2. Державна підтримка та стимулювання інноваційних процесів
3.3. Регулювання інноваційної діяльності в промислово розвинених країнах
3.4. Система державного регулювання інноваційних процесів в Російській Федерації

    3.4.1. Організація науки і науково-технічних досліджень
    3.4.2. Напрями інноваційного розвитку Росії
3.5. Державна підтримка інноваційної діяльності в туризмі

Глава 4. Стратегія і планування інноваційної діяльності

4.1. Зміст і характеристика різних типів стратегій
    4.1.1. Державна інноваційна стратегія
    4.1.2. Інноваційна стратегія підприємств
4.2. Планування інновацій та інноваційні проекти
    4.2.1. Принципи планування
    4.2.2. Зміст інноваційного проекту
    4.2.3. Види проектів
    4.2.4. Етапи розробки інноваційних проектів
4.3. Роль і характер інвестицій в інноваційних процесах
4.4. Ризики в інноваційній діяльності

Глава 5. Управління інноваційною діяльністю в компанії

5.1. Організація інноваційної діяльності
    5.1.1. Цілі інноваційної діяльності
    5.1.2. Динамічне моделювання бізнесу
    5.1.3. Управління інноваціями
    5.1.4. Управління знаннями
5.2. Створення нововведень та їх впровадження
5.3. Класифікація підприємств за типом інноваційної поведінки
5.4. Інноваційна діяльність в туристських компаніях

Глава 6. Інтелектуальна власність в інноваційних процесах

6.1. Людський фактор
6.2. Інтелектуальний продукт
    6.2.1. Інтелектуальний продукт як власність
    6.2.2. Інтелектуальна власність як товар
6.3. Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму
6.4. Охорона і захист інтелектуальної власності
    6.4.1. Способи охорони і захисту інтелектуальної власності
    6.4.2. Міжнародні угоди про охорону інтелектуальної власності

Глава 7. Нормативно-правове регулювання

7.1. Правові акти Російської Федерації
7.2. Закони, що регулюють права в галузі інформатизації та застосування новітніх технологій

Глава 8. Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму

8.1. Інноваційні процеси на транспорті, у засобах розміщення
    8.1.1. Тенденції розвитку авіаційного транспорту
    8.1.2. Залізничний транспорт
    8.1.3. Розвиток морських круїзів
    8.1.4. Інновації в готельному бізнесі
8.2. Розвиток інформаційних технологій. Глобальні розподільні системи
    8.2.1. Інформаційні технології, їх впровадження у виробничі процеси
    8.2.2. Способи розповсюдження інноваційних продуктів
    8.2.3. Застосування інформаційних технологій в туризмі
    8.2.4. Глобальні розподільні системи
    8.2.5. Електронна комерція

Глава 9. Інноваційні процеси в туризмі

9.1. Глобалізація економіки та її вплив на розвиток туризму
    9.1.1. Глобалізація - шлях змін
    9.1.2. Глобалізація економіки і туризм
    9.1.3. Ділове партнерство
9.2. Вплив політичної, економічної та соціальної сфер на інноваційні процеси в туризмі
9.3. Інноваційні процеси в просуванні та комерціалізації туристського продукту
9.4. Роль Всесвітньої туристської організації у стимулюванні і розповсюдженні інновацій
9.5. Принципи сталого розвитку туризму
9.6. Допоміжний рахунок туризму (ЗСТ)
9.7. Застосування положень Генеральної угоди про торгівлю послугами (ГАТС) - інновація для російського туристського бізнесу
9.8. Практика нового туризму

Висновок
Словник термінів
Список літератури

На Головну


[10-03-19][Все для туристів]
Треба їсти всім капусту... (0)

[09-09-19][Карпати]
Карпатські Краєвиди, Україна. (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Ірландія: День святого Патріка (0)
[09-09-18][Відпочинок і поради]
Развитие строительства и рынка недвижимости в условиях финансового кризиса (0)