Понеділок
23-03-27
06:53

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Список використаних джерел

Список використаних джерел


Бандрівський М. Археологічні розкопки в Космачі //Гуцульський край. 1994. 10 вересня.
Временник института ставропигийского... С.74-79.
Галицько-Волинський літопис. Львів., Червона калина, 1994.   С.62.
Галичанин. 1896.-5 січня.
ГлушкоМ. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX поч. XX ст. –К.,Наук.думка, 1993. С.23.
Глушко М.С. Шляхи сполучення... С.29.
ГоловацькийЯ. Карпатская Русь... С.578;
Головацький Я. Карпатська Русь...С.695;
Головацький Я. Карпатська Русь...
Головацький Я. Карпатская Русь... С.695.
Головацький Я. Мандрівка по Галицькій та Угорській Русі описана в листах до приятеля //Жовтень. 1976. № 6. С.63.
Головацький Я. Мандрівка... С.68;
Головацький Я. Мандрівка... С.69.
Гошко Ю. Промисли й торгівля в Українських Карпатах, ХV–ХІХ ст. К., Наук.думка, 1991. С.153.
Гошко Ю. Промисли й торгівля... С.197.
Грабовецький В. Гуцульська хроніка // Жовтень. 1964. №2.С.159.
Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ-ХVІІІ століть. Історичний нарис. Львів, «Вища школа», 1982. С.85, 109.
Грабовецький В. Гуцульщина... С.105.
Грабовецький В. Гуцульщина... С.105, 106;
Грабовецький В. Гуцульщина... С.106.
Грабовецький В. Гуцульщина... С.106.
Грабовецький В. Гуцульщина... С.106.
Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Гуцульщина в другій половині XIX початку XX ст. Івано-Франківськ. 1985. Т. V ІІІ. С.95.
Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Івано-Франківськ, 1994. Т.ІV. С.128.
Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття... Т.VIII. С.83.
Діло. 1894 13 квітня.
Діло. 1886. 12 серпня;
Діло. 1886. 14 серпня.
Діло. 1886. 16 серпня.
Домашевський М. Населення Гуцульщини. //Історія Гуцульщини. Чикаго-Львів, 1995. Т.І.-С.17.
Задорожній В. Товарне виробництво і торгівля на західно-українських землях. Львів, «Вища школа», 1989. С.23-24.
Задорожний В. Товарне виробництво... С.93.
Задорожній В.Є. Товарне виробництво... С.103.
Задорожній В.Товарне виробництво... С. 107.
Задорожний В.Товарне виробництво... С.123.
Задорожний В. Товарне виробництво... С.123,124.
Задорожний В. Товарне виробництво... С. 128.
Заклинський Р. Географія Руси. Львів, 1887. Ч.І.-С.98.
Заклинський Р. Географія Руси... С.98;
Зубрицький М. Годівля, купля і продаж овець в с.Мшанець Старосамбірського повіту. //Матеріали до української етнології. Львів,     1905. Т.ІУ. С.26.
Клапчук В., Клапчук О. З історії Яремчанської курортної зони (первіснообщинний лад 1930-ті роки). //Гуцульська школа. 1995. № 1. С.45.
КоногіляВ.М. Социально-экономические аспекти зксплуатации соляных источников северо-восточного Предкарпатья в V-ІІ тысячелетиях до н.эры. // Проблеми социальной экологии. Тезиси докладов Всесоюзний конференции (г.Львов, 1-3 октября 1986 г.) Львов, 1986. Ч.Н. С.64-66.
Крушельницкая Л.М. Восточнокарпатский солеварний центр предскифского периода. //Киммерийцы й скифы. Тезисы докладов Всесоюзного семинара, посвященного памяти А.И.Тереножкина. Кировоград, 1987. Ч.І. С.89-90;
Мазурок О. Економічні зв'язки Східної Галичини, Північної Буковини а Закарпаття з Україною й Росією в другій половині XIX ст. (Конспект лекцій). Ужгород, 1971. С.5,7,8.
Мазурок О.С. Економічні зв'язки... С.7.
Мазурок О. З історії економічних зв'язків західно-українських земель з Україною й Росією в другій половині XIX ст. //Український історичний журнал. 1971. № 5.-С.95; Обзор Подольской губернии за 1839 год. Каменец-Подольский. 1894. С.10.
Малєєв Ю.М. Томенчук Б.П. Гальштатські мечі з Івано-Франківського музею//Археологія. К., 1990. № З. С.116-117.
Модзалевський В. До історії коломийців в Гетьманщині (б.м. і Дати). С.1.
Молчановский М. Очерк известий о Подольской земле до 1434 года. К., 1885.-С.266, 312.
Огоновський І. Дещо про гуцулів.//Правда, 1879. Вип.1. С.111
Оссендовський Ф. Історія і народ Гуцульщини // Календарь гуцульський на рік 1937. Перемишль, 1936. С.71
ПастернакЯ.І. Коротка археологія західноукраїнських земель. К., 1932.-С.22.
Попов Н. Русское население на восточном склоне Карпат. (Гуцули. Бойки. Лемки). М.,1867.-С.8;
Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под влиянием Австрии. Львов, 1896. Ч.2.-С.662.
Синогірський П. Гуцульські храми і забави // Календарь гуцульский на рік 1937. Перемишль, 1936,-С.84;
Слабєєв І. З історії первісного нагромадження капіталу на Україні. К., «Наукова думка», 1964. С.ЗЗ.
Слабєєв І. З історії первісного нагромадження... С.43.
Слабєєв І. З історії    первісного нагромадження... С.43.
Слово. 1875.17 квітня;
Слово. 1875.14 серпня.
Слово. 1875. 23 вересня.
Фенін О.В. Знахідки римських монет у Прикарпатті. //Археологія. 1951. Т.У.-С.97.
Франко І. Статті і матеріали. Львів, 1955. С.51.
ЦДІА України у м.Києві, ф.118, оп.1, спр.98, с.2, 28, 29, 31, 34, 106;
ЦДІА України у м.Львові, ф.5, оп.1, спр.131, с.1179-1180.
ЦДІА України у м.Львові, ф.5, оп.1, спр.277, с.1251-1255;
ЦДІА України у м.Львові, ф.5, оп.1, спр.402, с.292;
ЦДІА України у м.Львові, ф.6, оп.1, спр.200, с.9.
ЦДІА України у м.Львові, ф.6, оп.1, спр.123, с.166;
ЦДІА України у м.Львові, ф.17, оп.1, спр.127, с.555, 557, 578.
Целевич Ю. Згадка про рільничо-промислову виставку у Львові. //Письмо з Просвіти. 1877. С.26-27.
Целевич Ю. Згадка... С.27.
Шамрай С. Місто Васильків ІХ-Х VІІ вв. // Історико-географічний збірник. К., ВУАН, 1929. Т.З. С.313.
ШухевичВ. Гуцульщина //Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1899. Т.ІІ. С.47.
Шухевич В. Гуцульщина... Т.ІІ. С.47.
Шухевич В. Гуцульщина... Т.ІІ. С.77.        


[10-03-19][Все для туристів]
1000 кілометрів Західною Україною (0)

[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Значення туристичної галузі (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Про, Ріо.о, Ріо-де-жанейро.. (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Ісландія і її фантастичні визначні пам'ятки (0)