Вівторок
23-06-06
04:48

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 5. Законодавство з ліцензіроавнію туристської діяльності


Глава 5. Законодавство з ліцензіроавнію туристської діяльності

Законодавча база з ліцензування туристської діяльності. Основою законодавчої бази з ліцензування туристської діяльності є Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 р. № 128-ФЗ, який був прийнятий Державною Думою 13 липня 2001 і схвалений Радою Федерації 20 липня 2001 Закон набрав силу 10 лютого 2002 Цей Закон регулює відносини, що виникають між федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, юридичними особами та індивідуальними підприємцями н зв'язку із здійсненням ліцензування окремих видів діяльності відповідно до переліку, передбачених п. 1 ст. 17 цього Закону.

Дія Федерального закону «Про ліцензування окремих видів діяльності» поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних осіб і індивідуальних підприємців і не поширюється на наступні види діяльності:

- Діяльність кредитних організацій;
- Діяльність, пов'язану з захистом державної таємниці;
- Діяльність у галузі виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;
- Діяльність у галузі зв'язку;
- Біржову діяльність;
- Діяльність у галузі митної справи;
- Нотаріальну діяльність:
- Страхову діяльність;
- Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів;
- Здійснення зовнішньоекономічних операцій;
- Здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів і пасажирів;
- Придбання зброї і патронів до нього;
- Використання результатів інтелектуальної діяльності;
- Використання орбітально-частотних ресурсів і радіочастот до здійснення телевізійного мовлення та радіомовлення (в тому числі мовлення додаткової інформації);
- Використання природних ресурсів, у тому числі надр, лісового фонду, об'єктів рослинного і тваринного світу;
- Діяльність, роботи і послуги в галузі використання атомної енергії;
- Освітню діяльність.

У даному Законі використовуються такі основні поняття:

- Ліцензії - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензіюючим органом юридичній особі або індивідуальному підприємцю;
- Ліцензований вид діяльності - вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього Закону;
- Ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджуючих наявність ліцензій, призупиненням і відновленням дії ліцензій, анулюванням ліцензій і контролем видають ліцензії за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов;
- Ліцензійні вимоги і умови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог та умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;
- Ліцензіюючі органи - федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють ліцензування відповідно до цього Закону;
- Ліцензіат - юридична особа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійснення конкретного виду діяльності;
- Здобувач ліцензії - юридична особа або індивідуальний підприємець, які звернулися до ліцензіює орган з за-явищем про надання ліцензії на здійснення конкретного вила діяльності:
- Реєстр ліцензій - сукупність даних про надання ліцензій, переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензій, зупинення та поновлення дії ліцензій і про анулювання ліцензій.

Основними принципами здійснення ліцензування є:

- Забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації;
- Встановлення єдиного переліку ліцензованих видів діяльності;
- Встановлення єдиного порядку ліцензування на території Російської Федерації;
- Встановлення ліцензійних вимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;
- Гласність і відкритість ліцензування;
- Дотримання законності при здійсненні ліцензування.

До ліцензованих відносяться ті види діяльності, здійснення яких може спричинити за собою заподіяння шкоди правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, оборони і безпеки держави, культурної спадщини народів Російської Федерації і регулювання яких не може здійснюватися іншими методами, крім як ліцензуванням.

З метою забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації Уряд Російської Федерації відповідно до визначених Президентом Російської Федерації основними напрямками внутрішньої політики держави:

- Затверджує положення про ліцензування конкретних видів діяльності;
- Визначає федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють ліцензування конкретних видів діяльності;
- Встановлює види діяльності, ліцензування яких здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.

На ліцензіюючі органи покладено такі повноваження:

- Надання ліцензій:
- Переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензій:
- Призупинення дії ліцензій;
- Відновлення дії ліцензій;
- Анулювання ліцензій {у випадку, передбаченому п. Зет. 13 цього Закону);
- Ведення реєстру ліцензій:
- Контроль дотримання ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов.

Порядок здійснення повноважень видають ліцензії встановлюється положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

Федеральні органи виконавчої влади за погодженням з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення своїх повноважень.

На кожний вид діяльності, зазначений у п. 1 ст. 17 цього Закону, необхідна ліцензія.

Діяльність, на яку надана ліцензія, може здійснюватися тільки отримала ліцензію юридичною особою або індивідуальним підприємцем.

Діяльність, на здійснення якої ліцензія надана федеральним органом виконавчої влади або органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на всій території Російської Федерації. Діяльність, на здійснення якої ліцензія надана ліцензіюючим органом суб'єкта Російської Федерації, може здійснюватися на територіях інших суб'єктів Російської Федерації за умови повідомлення ліцензіатом ліцензуючих органів відповідних суб'єктів Російської Федерації у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Термін дії ліцензії - не менше 5 років. і після його закінчення може бути продовжений за заявою ліцензіата.

Продовження терміну дії ліцензії здійснюється в порядку переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії.

Положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачено безстрокову дію ліцензії.

Для отримання ліцензії се здобувач подає до відповідного ліцензуючий орган наступні документи:

- Заява про надання ліцензії із зазначенням найменування та організаційно-правової форми, місця знаходження - для юридичної особи, прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, що посвідчує особу. - Для індивідуального підприємця; ліцензованого виду діяльності, який юридична особа або індивідуальний підприємець має намір здійснювати;
- Копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридичної особи (з пред'явленням оригіналів у випадку, якщо копії не завірені нотаріусом) - для юридичної особи;
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом) - для індивідуального підприємця;
- Складаючи в копи свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі (з пред'явленням оригіналу в разі, якщо копія не завірена нотаріусом);
- Документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії;
- Відомості про кваліфікацію працівників здобувача ліцензії.

Крім заколисати документів в положеннях про ліцензування конкретних видів діяльності може бути передбачено подання інших документів, наявність яких при здійсненні конкретного виду діяльності встановлено відповідними федеральними законами, а також іншими нормативними правовими актами, прийняття яких передбачено відповідними федеральними законами.

Не допускається вимагати від претендента ліцензії подання документів, не передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Всі документи, представлені у відповідний орган, що ліцензує для надання ліцензії, приймаються за описом. копія якого надсилається (вручається) здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів зазначеним органом.

За надання недостовірних або перекручених відомостей претендент ліцензії несе відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

Ліцензіюючий орган приймає рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії в строк, що не перевищує 60 днів з дня надходження заяви про надання ліцензії з усіма необхідними документами. Відповідне рішення оформляється наказом ліцензіюючого органу.

Більш короткі строки прийняття рішення про надання або відмову у наданні ліцензії можуть встановлюватися положенні про ліцензування конкретних видів діяльності. Ліцензіюючий орган зобов'язаний у зазначений термін повідомити здобувача ліцензії про прийняття рішення про надання або про відмову в наданні ліцензії.

Повідомлення про надання ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії у письмовій формі із зазначенням реквізитів банківського рахунку та терміну сплати ліцензійного збору.

Повідомлення про відмову в наданні ліцензії надсилається (вручається) здобувачу ліцензії у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Протягом 3 днів після подання здобувачем ліцензії документа, що підтверджує сплату ліцензійного збору за надання ліцензії, орган, що ліцензує безкоштовно видає ліцензіату документ, що підтверджує наявність ліцензії.

Ліцензіат має право на отримання дублікатів зазначеного документа, які надаються ліцензіату за плату, рівну плату, встановлену за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій.

Підставами відмови у наданні ліцензії є:

- Наявність у документах, поданих претендентом ліцензії, недостовірної або перекрученої інформації;
- Невідповідність претендента ліцензії, що належать або використовуються ним об'єктів ліцензійним вимогам і умовам.

Не допускається відмова у видачі ліцензії на підставі величини обсягу продукції (робіт, послуг), що виробляється або планованої для виробництва здобувачем ліцензії.

Здобувач ліцензії має право оскаржити в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, відмова ліцензіюючого органу в наданні ліцензії або її бездіяльність.

У рішенні про надання ліцензії і в підтверджуючому наявність ліцензії документі зазначаються:

- Найменування ліцензіюючого органу;
- Найменування та організаційно-правова форма юридичної особи, місце його знаходження - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу, - для індивідуального підприємця;
- Ліцензований вид діяльності;
- Термін дії ліцензії;
- Ідентифікаційний номер платника податків;
- Номер ліцензії;
- Дата прийняття рішення про надання ліцензії.

У разі перетворення юридичної особи, зміни нею найменування або місцезнаходження або зміни імені або місця проживання індивідуального підприємця, втрати документа, що підтверджує наявність ліцензії, ліцензіат - юридична особа (її правонаступник) або індивідуальний підприємець зобов'язаний не пізніше ніж через 15 днів подати заяву про переоформлення документа, підтверджує наявність ліцензії, з додатком документів, що підтверджують зазначені зміни або втрату документа, що підтверджує наявність ліцензії.

При переоформленні документа, що підтверджує наявність ліцензії, що ліцензіює орган вносить відповідні зміни до реєстру ліцензій. Переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, здійснюється протягом 10 днів з дня отримання ліцензіюючим органом відповідної заяви.

За переоформлення документа, що підтверджує наявність ліцензії, стягується плата в розмірі 100 руб .. що зараховується до відповідного бюджету.

Контроль дотримання ліцензіатом ліцензійних вимог і умов, визначених положенням про ліцензування конкретного виду діяльності, здійснюється ліцензують органами в межах їх компетенції.

Ліцензіюючі органи мають право:

- Проводити перевірки діяльності ліцензіата на предмет се відповідності ліцензійним вимогам і умовам;
- Запитувати у ліцензіата необхідні пояснення і документи при проведенні перевірок;
- Складати на підставі результатів перевірок акти (протоколи) із зазначенням конкретних порушень;
- Виносити рішення, які зобов'язують ліцензіата усунути виявлені порушення, встановлювати терміни усунення таких порушень;
- Виносити попередження ліцензіату.

Ліцензіюючі органи вправі призупинити дію ліцензії у разі виявлення ними неодноразових порушень або грубого порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов.

Ліцензіюючий орган зобов'язаний встановити строк усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії. Зазначений термін не може перевищувати 6 місяців. У разі якщо у встановлений термін ліцензіат не усунув зазначені порушення, що ліцензіює орган зобов'язаний звернутися до суду із заявою * анулювання ліцензії.

Ліцензіат зобов'язаний повідомити в письмовій формі ліцензуючий даі про усунення ним порушення, що призвели за собою припинення дії ліцензії. Ліцензіюючий орган, який припинив дію ліцензії, приймає рішення про поновлення її дії повідомляє про це у письмовій формі ліцензіату протягом 3 днів після отримання відповідного повідомлення та перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії.

Плата за відновлення дії ліцензії не стягується. Термін дії ліцензії на час призупинення її дії не продовжується.

Ліцензія втрачає юридичну силу у разі ліквідації юридичної особи або припинення його діяльності в результаті реорганізації, за винятком його перетворення, або припинення дії свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця.

Ліцензіюючі органи вправі анулювати ліцензію без звернення до суду у разі несплати ліцензіатом протягом 3 місяців ліцензійного збору за надання ліцензії.

Ліцензія може бути анульована рішенням суду на підставі заяви ліцензіюючого органу в разі, якщо порушення ліцензіатом ліцензійних вимог і умов спричинило за собою нанесення шкоди правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, оборони і безпеки держави, культурної спадщини народів Російської Федерації і (або) у разі , передбаченому вище, за рішенням видають ліцензії. Одночасно з подачею заяви в суд ліцензуючий орган має право призупинити дію зазначеної ліцензії на період до вступу в силу рішення суду.

Рішення про призупинення дії ліцензії, про анулювання ліцензії або про направлення заяви про анулювання ліцензії до суду доводиться ліцензіюючим органом до ліцензіата у письмовій формі з мотивованим обгрунтуванням такого рішення не пізніше ніж через три дні після його прийняття.

Рішення про призупинення дії ліцензії та про анулювання ліцензії може бути оскаржено, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Ліцензіюючий орган не має права проводити перевірки по предмету ведення інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Ліцензіюючі органи ведуть реєстри ліцензій на види діяч, кістки, ліцензування яких вони здійснюють.

У реєстрі ліцензій крім відомостей, зазначених у ст. 10 цього Закону, повинні бути зазначені:

- Відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
- Підстави і дати припинення і відновлення дію ліцензії;
- Підстава і дата анулювання ліцензії;
- Інші відомості, визначені положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності.

Інформація, що міститься в реєстрі ліцензій, є відкритою для ознайомлення з нею фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в реєстрі ліцензії, у вигляді виписок про конкретні ліцензіати надається фізичним та юридичним особам за плату. Розмір плати за надання зазначеної інформації складає 10 руб.

Плата за надання інформації, що міститься в реєстрі ліцензій, зараховується до відповідного бюджету.

Інформація з реєстру ліцензій органам державної влади та органам місцевого самоврядування надається безкоштовно.

Термін надання інформації з реєстру ліцензій не може перевищувати три дні з дня надходження відповідної заяви.

За розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії справляється ліцензійний збір у розмірі 300 руб.

За надання ліцензії справляється ліцензійний збір у розмірі 1000 руб.

Суми зазначених у цій статті ліцензійних зборів зараховуються до відповідних бюджетів.

Фінансування ліцензування здійснюється в межах коштів, що виділяються з відповідних бюджетів на утримання видають ліцензії.

Нижче наводиться витяг зі ст. 17, де подано перелік видів діяльності, пов'язаних з наданням туристських і готельних послуг (послуг засобів розміщення), на здійснення яких потрібні ліцензії відповідно до цього Закону:

- Перевезення пасажирів морським транспортом;
- Перевезення вантажів морським транспортом;
- Перевезення пасажирів внутрішнім водним транспортом;
- Перевезення вантажів внутрішнім водним транспортом;
- Перевезення пасажирів повітряним транспортом;
- Перевезення вантажів повітряним транспортом;
- Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, обладнаним для перевезень понад 8 год (за винятком випадків, якщо зазначена діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця);
- Перевезення пасажирів на комерційній основі легковим автомобільним транспортом;
- Перевезення вантажів автомобільним транспортом вантажопідйомністю понад 3,5 т (за винятком випадків, якщо зазначена діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця);
- Перевезення пасажирів залізничним транспортом (за винятком випадків, якщо зазначена діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця і без виходу на залізничні колії загального користування);
- Перевезення вантажів залізничним транспортом (за винятком випадків, якщо зазначена діяльність здійснюється для забезпечення власних потреб юридичної особи або індивідуального підприємця н без виходу на залізничні колії загального користування);
- Туроператорська діяльність;
- Турагентська діяльність;
- Діяльність з продажу прав на клубний відпочинок.

Необхідно помститися, що діяльність, пов'язана з працевлаштуванням громадян Російської Федерації за межами Російської Федерації, також вимагає ліцензування.

Введення ліцензування видів діяльності, не позначених в цьому Законі, можливо тільки шляхом внесення доповнень до передбачений ст. 17 перелік видів діяльності, на здійснення яких потрібні ліцензії.

Федеральні закони н інші нормативні правові акти, що регулюють порядок ліцензування окремих видів діяльності, за винятком видів діяльності, передбачених п. 2 ст. I цього Закону, діють у частині, що не суперечить цьому Закону, та підлягають приведенню у відповідність із цим Законом.

Ліцензування видів діяльності, не зазначених у цьому Законі, припиняється з дня вступу його в силу.

Федеральні авіаційні правила ліцензування діяльності в галузі цивільної авіації діють до моменту набрання чинності федерального закону про внесення відповідних змін до Повітряного кодексу Російської Федерації.

У лютому 2002 р. набрав чинності Федеральний закон "Про ліцензування окремих видів діяльності", в якому передбачено роздільне ліцензування туроператорської та турагентської діяльності. Положення затверджені постановою Уряду РФ від 11 лютого 2002 р. № 95.
ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензування туроператорської діяльності

1. Дане Положення визначає порядок ліцензування тур. операторської діяльності, здійснюваної на території Російської Федерації юридичними особами та індивідуальними підприємцями.
2. Ліцензування туроператорської діяльності здійснює-ся Департаментом туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації (далі іменується ліцензуючий орган).
3. Термін дії ліцензії на здійснення туроператорської діяльності (далі - ліцензія) - 5 років.
4. Ліцензійними вимогами і умовами при здійсненні туроператорської діяльності є:

а) наявність в штаті туроператора - юридичної особи не менше 7 співробітників, що здійснюють туроператорську діяльність;
б) наявність у туроператора - юридичної липа (структурного підрозділу, який здійснює туроператорську діяльність) не менше 30% (за штатним розкладом) працівників, які мають вищу. середню спеціальну або додаткову освіту в галузі туризму, або стаж роботи в туризмі не менше 5 років, а також наявність у керівника туроператора (керівника структурного підрозділу, який здійснює туроператорську діяльність) вищого чи середньої спеціальної освіти, а також стажу роботи в туризмі не менше 5 років ;
в) наявність сертифіката відповідності туристських послуг вимогам безпеки;
г) підвищення не рідше одного разу на 3 роки кваліфікації працівників юридичної особи, що здійснює туроператорську діяльність, а також туроператора - індивідуального підприємця;
д) доведення в установленому порядку до кожного туриста ісчерпиваюшей інформації про особливості виїзду і перебування в іноземній державі, про специфіку поведінки під час туристичної поїздки, у тому числі про необхідність поваги місцевих традицій і йучаев. дбайливе ставлення до культурної спадщини і навколишнього середовища і інших правила перебування н кожній конкретній країні;
е) надання туристських послуг тільки після укладання з клієнтом договору відповідного вимогам законодавства Російської Федерації;
ж) надання клієнту вичерпної інформації про режим роботи туроператора, його місце знаходження, наявність ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, прізвища, імені, по батькові посадових осіб, відповідальних за ведення конкретних напрямків туристичної діяльності.

5. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в орган, що ліцензує наступні документи:

а) заяву про надання ліцензії із зазначенням найменування н організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження - для юридичної особи, прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, що посвідчує особу,-для індивідуального підприємця; ліцензованого виду діяльності, яке юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати;
б) копії установчих документів та копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридична особа - для юридичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця - для індивідуального підприємця;
в) копію свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі;
г) документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії;
д) копії документів, що підтверджують відповідну ліцензійним вимогам і умовам кваліфікацію здобувача ліцензії - індивідуального підприємця або працівників здобувача ліцензії - юридичної особи;

Якщо копії документів не завірені нотаріально, то вони надаються з пред'явленням оригіналу.

6. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних вимог і умов здійснюється на підставі розпорядження керівника ліцензіюючого органу, в якому визначаються ліцензіат. Терміни проведення перевірки та склад комісії, що здійснює перевірку За результатами перевірки складається акт із зазначенням конкретних порушень, який підписується всіма членами комісії. Ліцензіат (його представник) повинен бути ознайомлений з результатами про. перевірки, і в акті повинен бути зроблений відповідний запис про факт ознайомлення. Якщо ліцензіат не згоден З результатом перевірки, він має право відобразити в акті свою думку. Якщо ліцензіат відмовляється ознайомитися з результатами перевірки, члени комісії фіксують цей факт і запевняють його своїми підписами. Термін проведення перевірки усунення ліцензіатом порушень, що призвели за собою припинення дії ліцензії, не повинен перевищувати 15 днів з дня отримання від ліцензіата повідомлення про усунення порушень.
7. Ліцензіат зобов'язаний письмово інформувати орган, що ліцензує в 15-денний термін про зміну поштової адреси та / або адрес власних або використовуються ним для здійснення туроператорської діяльності об'єктів, а також забезпечити умови для проведення перевірок, втом числі надавати необхідну інформацію і документи.
8. Ліцензіюючий орган веде реєстр, в якому зазначаються:

а) найменування ліцензіюючого органу;
б) ліцензована діяльність;
в) відомості про ліцензіати із зазначенням коду за ЄДРПОУ підприємств і організацій та ідентифікаційного номера платника податків:

- Найменування, організаційно-правова, номер свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи;
- Прізвище, ім'я. по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу громадянина, номер свідоцтва про державну реєстрацію - для індивідуального підприємця:

г) адреси будівель, приміщень, що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності;
д) дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
е) номер ліцензії;
ж) відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
з) строк дії ліцензії;
і) відомості про продовження терміну дії ліцензії; к) відомості про переоформлення ліцензії;
я) підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;
ц) підстави і дата анулювання ліцензії.

9. Ліцензіюючий орган при прийнятті рішення про надання ліцензії, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання ліцензії, запровадження реєстру ліцензією і стягування ліцензованих зборів здійснюється у порядку, встановленим Федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 8 серпня 2001 р. № 128-ФЗ і цим Положенням.
ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензування турагентської діяльності

1. Це Положення встановлює порядок ліцензування турагентської діяльності, що здійснюється на території Російської Федерації юридичними особами та індивідуальними підприємцями.
2. Федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення ліцензування турагентської діяльності, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації.
3. Термін дії ліцензії - 5 років.
4. Ліцензійними вимогами і умовами є:

- Наявність у турагента - юридичної особи не менше 20% (за штатним розкладом) працівників, які мають вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту в галузі туризму, або стажу роботи в туризмі не менше 3 років.
- Наявність у керівника турагента - юридичної особи (керівника його профільного підрозділу) вищого чи середньої спеціальної освіти, а також стажу роботи в туризмі не менше 3 років.
- Наявність у турагента - індивідуального підприємця вищої, середньої спеціальної або додаткової освіти в галузі туризму, а також стажу роботи в туризмі не менше 3 років.
- Наявність сертифікату відповідності туристських послуг вимогам безпеки.
- Підвищення кваліфікації співробітників турагента - юридичної особи (співробітників його профільного підрозділу), а також турагента - індивідуального підприємця не рідше одного разу на 3 роки.
- Доведення в установленому порядку до кожного туриста вичерпної інформації про особливості виїзду і перебування в іноземній державі, про специфіку поведінки під час туристичної поїздки, у тому числі про необхідність поваги місцевих традицій і звичаїв, дбайливе ставлення до культурної спадщини і навколишнього середовища і інших правила перебування і кожній конкретній країні.
- Надання туристських послуг тільки після укладення відповідного вимогам законодавства Російської Федерації договору з клієнтом.
- Надання клієнту повної і вичерпної інформації про режим роботи ліцензіата, його місце знаходження, наявність ліцензії, сертифікатів на послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, прізвища, імені, по батькові посадових лип. відповідальних за ведення конкретних напрямку туристської діяльності.

5. Для отримання ліцензії претендент ліцензії представляє в орган, що ліцензує наступні документи:

- Заява про надання ліцензії із зазначенням найменування та організаційно-правової форми юридичної особи, місця його знаходження-для юридичної особи, прізвища, імені, по батькові, місця проживання, даних документа, що посвідчує особу. - Для індивідуального підприємця; ліцензованого виду діяльності, яке юридична особа або індивідуальний підприємець мають намір здійснювати.
- Копії установчих документів та копію свідоцтва про державну реєстрацію претендента ліцензії як юридична особа - для юридичної особи; копію свідоцтва про державну реєстрацію громадянина як індивідуального підприємця - для індивідуального підприємця.
- Копію свідоцтва про постановку претендента ліцензії на облік в податковому органі.
- Документ, що підтверджує сплату ліцензійного збору за розгляд ліцензіюючим органом заяви про надання ліцензії.
- Копії документів, що підтверджують відповідну ліцензійним вимогам і умовам кваліфікацію здобувача ліцензії індивідуального підприємця або працівників здобувача ліцензії - юридичної особи.

Якщо копії документів не завірені нотаріально, то вони передують з пред'явленням оригіналу.

Контроль за дотриманням ліцензійних вимог і умов здійснюється так само, як і при контролі за діяльністю туроператора. 0 реєстрі, що знаходиться в ліцензується органом, фіксуються:

а) найменування ліцензіюючого органу;
б) ліцензована діяльність;
в) відомості про ліцензіати із зазначенням коду за ЄДРПОУ підприємств і організацій та ідентифікаційного номера платника податків:

- Найменування, організаційно-правова, номер свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи;
- Прізвище, ім'я. по батькові, місце проживання, дані документа, що посвідчує особу громадянина, номер свідоцтва про державну реєстрацію - для індивідуального підприємця;

г) адреси будівель, приміщень, що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності;
д) дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
е) номер ліцензії:
ж) відомості про реєстрацію ліцензії в реєстрі ліцензій;
з) строк дії ліцензії;
і) відомості про продовження терміну дії ліцензії;
к) відомості про переоформлення ліцензії;
л) підстави і дати припинення і відновлення дії ліцензії;
м) підстави і дата анулювання ліцензії.

Ліцензійний орган при прийнятті рішення »наданні ліцензії, переоформлення, зупинення та поновлення дії, анулювання ліцензії, запровадження реєстру та стягнення ліцензійних зборів керується Федеральним законом« Про ліцензування окремих видів діяльності »та цим Положенням.

Нижче наводяться форми документів, що надаються туристської фірмою в ліцензійний орган, і приклади їх заповнення.
РЕЄСТРОВЕ КАРТКА

1. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)
2. Назва: «Іванов і сини»
3. Місце знаходження: Москва, Кутузовський пр-т., 3

для індивідуального підприємця

1. Організаційно-правова форма: Підприємець без утворення юридичної особи (ПБОЮЛ)
2. Назва: ПБОЮЛ Іванов І.І.
3. Прізвище, ім'я. по батькові: Іванов Іван Іванович
4. Паспорт: 42 № 111111, виданий 01.01.1999 року. ОВС Теплий Стан, м. Москва
5. Місце проживання: 121170, Москва. Озерна вул .. 3, корп. 3, кв.3
4. Поштова адреса: 121170, Москва, Озерна вул., 3, корп.3, стор 3, кв. 3
5. Номер свідоцтва про державну реєстрацію: 11111
6. Код ЗКПО: 11111111
7. ІПН: 1111111111
8. Іноземні інвестиції: 100%. Туреччина
9. Керівництво: Іванов Іван Іванович, генеральний директор
10. Ліцензований вид діяльності: Туроператорська, турагентська
11. Телефон: (міжміський код) 111-11-11
12. Факс: 111-11-11
13. Електронна адреса: email@firma.ru

Зміст


[09-11-01][Все для туристов]
Развлечения - Отдых? (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Неймовірні ландшафти Африки: Кенія (0)
[09-09-01][Відпочинок за кордоном.]
Рибалка на Камчатці річка Велика - червень 2008 року. (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Як з'явився звичай відзначати Новорічну ніч? (0)