Понеділок
23-06-05
22:07

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 10. § 1. Сутність та економічний зміст туризму


Глава 10. Економічні основи туристської діяльності

§ 1. Сутність та економічний зміст туризму

Відповідно до Федерального закону "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації" туризм - це тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

Туризм як товар реалізується у формі послуг. Послуга туризму, як і послуга взагалі, є дія певної споживчої вартості, що виражається в корисному ефекті, який задовольняє ту чи іншу людську потребу. При цьому послуга може бути надана або річчю, тобто за допомогою товару, або в процесі функціонування самого живого праці. Зазначені два способи виробництва послуг обумовлюють і два види самих послуг: матеріальні (виробничі), опосередковані річчю, і нематеріальні (невиробничі), не пов'язані з матеріальними продуктами, виробництво яких невіддільне від їх споживання.

Тур представляє собою комплекс різних послуг (розміщення, харчування, транспортні послуги, побутові, туристські, екскурсійні та ін), об'єднаних на основі головної мети подорожі і надаються на певному маршруті у визначений термін.

Крім послуг, туристи можуть купувати товари туристичного призначення. Сукупність послуг і товарів туристського призначення утворює поняття "туристичний продукт". Турпродукт включає:

- Тури, об'єднані за цілеспрямованості (пізнавальні, оздоровчі тощо);
- Туристично-екскурсійні послуги різних видів (розміщення, харчування, транспортні послуги тощо);
- Товари туристично-сувенірного призначення (карти, листівки, сувеніри та ін.)

Туризм можна імпортувати в країну і експортувати з неї.

Витрати туристів з інших регіонів представляють собою вклади в економіку даного приймаючого регіону. Так, туристи з Японії, подорожуючи по Росії, отримують свої доходи переважно на батьківщині. І витрачаючи гроші в Росії, вони вкладають їх в економіку нашої країни. Таким чином, витрати іноземців в країні в туристських цілях представляють собою для Росії туристський експорт. В'їжджаючи в дану країну, туристи набувають туристський досвід і відвезли з собою незабутні враження від поїздки.

Отже, туристський експорт - це вивіз із країни туристичних вражень, який супроводжується одночасним ввозом туристом грошей в дану країну. Туристський імпорт - це ввіз в країну туристських вражень, який супроводжується одночасним вивозом туристом грошей з даної країни. | Г Рис. 3.1 наочно ілюструє даний підхід. Коли туристи з Росії здійснюють подорож до Японії, це стає турімпортом в економіку Росії. Гроші японських туристів, витрачені в Росії, є турімпортом для японської економіки.

При туристському експорті напрямок грошового потоку збігається з напрямком потоку туристів, тоді як при експорті товарів дані потоки спрямовані протилежно (див. рис. 3.1). Коли потік платежів йде до Росії, значить, щось було експортовано: туристський досвід або товари. Грошові потоки в обох випадках йдуть в одному напрямку.

Економічне порівняння товарних і туристських потоків
Рис. 3.1. Економічне порівняння товарних і туристських потоків

В даний час старе поняття "галузь" поступово розмивається. Для ринкової економіки характерне не стільки розвиток відокремлених галузей, скільки функціонування диверсифікованих міжгалузевих комплексів. Так як в туризмі виробляються і предмети споживання (їжа), та послуги (розміщення в готелі), то можна зробити висновок, що туризм - це диверсифікований міжгалузевий комплекс соціально-побутової інфраструктури, який має виробничі і невиробничі функції і становить туристську індустрію. Господарський процес, що протікає в галузі туризму, є виробничо-обслуговуючим процесом.

Туристська індустрія - це сукупність готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, підприємств громадського харчування, засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого та іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорську і турагентську діяльність, а також установ, що надають екскурсійні послуги і послуги гідів- перекладачів.

Необхідно забезпечити надання туристам якісних туристських послуг, а також подальший розвиток туристичної індустрії. Саме тому в туризмі пріоритетним стає пошук більш ефективного використання відносно обмежених ресурсів, що і є одним із завдань економічної науки.

Економіка туризму представляє собою систему відносин, що виникають у сфері туризму в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання результатів туристської діяльності.

Економіка туристської фірми - це сукупність факторів виробництва, фондів обігу і нематеріальних активів, доходів (прибутку), отриманих в результаті реалізації туристичного продукту та надання різних інших послуг (виконаних робіт).

Вартісна оцінка активів і доходів туристської фірми характеризує рівень і масштаби її розвитку. Останнє залежить від уміння знайти оптимальне співвідношення між використовуваними ресурсами, кількістю і якістю реалізованого туристського продукту, з одного боку, і обсягом реалізації турпродукту і прибутком від його реалізації - з іншого.

Зміст


[10-03-13][Все для туристів]
на Шпицях (0)

[09-07-30][Відпочинок і поради]
Чим би нерви полоскотати? Екстрім-тури. (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Кращі блюда з щурів для новорічного столу (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Визначні пам'ятки Кіпру (0)