Неділя
24-07-14
19:03

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесуДядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.

У навчальному посібнику розкрито сутність економіки туристичного бізнесу як сфери діяльності. Виходячи зі змісту робочої програми навчальної дисципліни «Економіка туристичного бізнесу», цей посібник передбачає допомогу студентам в опануванні теоретичних знань і практичних навичок економічного управління діяльністю суб'єктів туристичної індустрії, а також формування у студентів здатності до самостійного творчого мислення та розв'язання практичних економічних задач.

Посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів та фахівців туристичного бізнесу.
Зміст
Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу

Вступ

МОДУЛЬ 1. Туристичний бізнес у народногосподарському комплексі країни

Тема 1. Туризм в економічній системі країни і світу
1.1. Передумови виникнення й розвитку туризму
1.2. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система
1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні

Тема 2. Підприємницька діяльність - основа туристичного бізнесу
2.1. Сутність та особливості підприємницької діяльності в туризмі
2.2. Правові основи організації туристичного бізнесу в Україні
2.3. Ресурсне забезпечення туристичної діяльності
2.4. Загальні показники оцінки туристичної діяльності

МОДУЛЬ 2. Економічне управління туристичним бізнесом

Тема 3. Місце економічної стратегії в управлінні туризмом
3.1. Сутність і роль підприємницької стратегії в розвитку туристичного бізнесу
3.2. Види базових економічних стратегій діяльності підприємств
3.3. Процес обґрунтування економічної стратегії підприємства та розробка стратегічних альтернатив
3.4. Механізми економічного управління туристичним бізнесом
3.5. Комерційний розрахунок у системі економічного управління підприємствами

Тема 4. Формування та реалізація туристичного продукту
4.1. Потік туристів - основа комплектування туристичного продукту
4.2. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного бізнесу
4.3. Класифікація планів реалізації туристичних послуг (турпродукту)
4.4. Методи планування продажу туристичного продукту й окремих послуг
4.5. Програмно-цільовий метод планування продажу туристичного продукту
4.6. Оцінювання запасу фінансової міцності підприємства

Тема 5. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу
5.1. Виробнича програма туристичного оператора: сутність і структура
5.2. Принципи та етапи розробки виробничої програми туристичного оператора

Тема 6. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів
6.1. Місце готельного господарства в обслуговуванні туристів
6.2. Сутність і показники експлуатаційної програми підприємств готельного типу
6.3. Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів
6.4. Планування доходів підприємств готельного типу

Тема 7. Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів
7.1. Економічна сутність і види діяльності підприємств харчування
7.2. Класифікація підприємств харчування в туристичній сфері діяльності
7.3. Характеристика продукції підприємств харчування
7.4. Склад і структура товарообороту
7.5. Обґрунтування виробничої програми та плану товарообороту

Тема 8. Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах
8.1. Оцінювання стану та ефективності використання трудових ресурсів
8.2. Мотивація праці та організація заробітної плати
8.3. Державне й договірне регулювання оплати праці
8.4. Планування чисельності працівників
8.5. Обґрунтування витрат на оплату праці

МОДУЛЬ 3. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація

Тема 9. Джерела формування та напрями використання доходу туристичних підприємств
9.1. Сутність і роль доходу підприємств туристичного бізнесу
9.2. Економічний механізм формування й розподілу доходу
9.3. Стратегія формування доходу підприємств
9.4. Політика оптимізації доходу туристичних підприємств

Тема 10. Поточні витрати та собівартість туристичного продукту
10.1. Сутність і структура витрат на формування та реалізацію турпродукту
10.2. Калькуляція собівартості і цін на туристичний продукт
10.3. Планування витрат туристичних підприємств

Тема 11. Система формування й розподілу прибутку туристичних підприємств
11.1. Сутність, види та джерела отримання прибутку в туристичному бізнесі
11.2. Показники прибутку та рентабельності підприємств туристичного бізнесу
11.3. Стратегія економічного управління прибутком підприємств
11.4. Економічне управління формуванням і розподілом прибутку підприємств

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствах туристичного бізнесу
12.1. Сутність, роль і види грошових потоків
12.2. Мета і принципи економічного управління рухом грошових коштів
12.3. Методи оптимізації руху грошових коштів
12.4. Планування руху грошових коштів підприємств
12.5. Оцінювання ефективності формування та використання грошових коштів

Список рекомендованої літератури

На Головну


[10-02-22][All for the tourists of]
Around Yaremche (0)

[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Дивні слова ізраїльської кухні (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Канада: історія кленового сиропу (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Бродіння «блакитної» крові. Їдемо відпочивати.3 (0)