Неділя
23-05-28
01:55

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

6.2.1. Інтелектуальний продукт як власність


6.2.1. Інтелектуальний продукт як власність

Інтелектуальний продукт, створений в результаті творчих зусиль окремої особистості чи колективу, складає основу інтелектуальної власності. Він може мати різні форми: відкриття та винаходи, зразки нової продукції і техніки, нові технології, науково-виробничі, консалтингові, економіко-фінансові, управлінські, маркетингові послуги, а також різні види літературно-художньої творчості.

Зміст поняття інтелектуальної власності викладено у конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ): "Інтелектуальна власність включає права, що належать до літературних, художніх і наукових творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телевізійних передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності; науковим відкриттів; промисловим зразкам; товарним знакам, знакам обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень; захист від недобросовісної конкуренції, а також інші права, що стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній областях ".

Роль інтелектуальної власності в економічному розвитку неможливо переоцінити. Це - головний ресурс всіх держав, так як у третьому тисячолітті головним стимулом розвитку економіки будуть не природні ресурси, а результати інтелектуальної діяльності.

В основі системи інтелектуальної власності в Російській Федерації лежать законодавчі норми, що регулюють питання творчої діяльності, її результатів, їх комерційного використання та правової охорони. Крім законодавства, єдність системи інтелектуальної власності забезпечується органами державної влади, які організують її функціонування, правову охорону і боротьбу з порушеннями.

Згідно з методикою оцінки, розробленої Торгово-промисловою палатою РФ, на сьогодні ринкова вартість російської інтелектуальної власності становить близько 220 - 250 млрд дол США. З них близько третини не затребуване, старіє або витікає за кордон. Частина, що залишилася наполовину представлена закордонними патентами і товарними знаками, зареєстрованими в Росії, але належать іноземним компаніям. Співвідношення створюваних і охоронюваних результатів наукової діяльності в Росії і за кордоном далеко не на нашу користь. У Росії до правової охорони видається менш 10% створюваних результатів. Інший аспект захисту розробок вітчизняних фахівців - їх закордонне патентування. Найчастіше результати вітчизняних вчених у вигляді продукції зарубіжних фірм починають поставлятися з-за кордону до Росії, де вони й створені. У Росії відсутня правова база, яка припиняла би подібного роду діяльність. Якщо американський винахідник подасть заявку на винахід за кордон, а не в США, то він відповідно до закону несе кримінальну відповідальність - два роки тюремного ув'язнення і (або) штраф у розмірі 10 тис. дол США.

Частка нематеріальних активів (а саме вони характеризують інтелектуальну власність), зазначена в офіційних звітах переважної більшості російських підприємств і компаній, складає соті частки відсотка. Це викликано встановленим порядком оподаткування і тим, що ніде не врахована інтелектуальна власність дозволяє занижувати розмір винагороди за неї. У провідних зарубіжних фірм частка інтелектуальної власності становить дві третини, а іноді і більше активів.

Інтелектуальна власність - це відношення володіння, користування, розпорядження ідеальними об'єктами, вираженими в будь-яких об'єктивних формах, що втілюють науково-технічне, літературне та інше творчість індивідуальних чи колективних суб'єктів. Інтелектуальна власність є результатом творіння людського розуму, інтелекту, межі якого безмірно великі, можливості невичерпні, а зміни настільки динамічні, що протягом кількох років виникають нові види інтелектуальної власності, змінюються її структура та функції.

Всі об'єкти інтелектуальної власності - результати або прояви розумової діяльності. У багатьох випадках ці продукти є прямим і безпосереднім проявом людського таланту в галузі науки, техніки, літератури, спокуса-ства.

Як і інші продукти людської праці, результати інтелектуальної діяльності мають вартісні оцінки. Вони можуть бути включені в товарообіг на комерційній основі, давати корисний економічний, соціальний та інший ефект, задовольняти особисті і суспільні потреби. Суб'єкт власності здійснює присвоєння, володіння, користування і розпорядження продуктами інтелектуальної діяльності своєю владою і в своїх інтересах, без сприяння третіх осіб.

Продукти інтелектуальної діяльності виступають носіями певної інформації нематеріального характеру, яка може бути залучена в науково-технічний або комерційний оборот у якості продукту тільки будучи втіленою в документальну форму.

Більшість продуктів інтелектуальної власності як результат творчої праці мають авторів. Товарні знаки та інші позначення індивідуалізують суб'єкти і продукти звичайного праці (товари, послуги).

Інтелектуальні продукти не відносяться до "споживаним речей", які з плином часу морально і фізично зношуються.

Результатами інтелектуальної діяльності може одночасно користуватися необмежене коло осіб - не тільки власники, але й, після покупки відповідної ліцензії, будь-які суб'єкти, а у випадках, передбачених законом, використання може здійснюватися всупереч волі власника інтелектуального продукту.

Між об'єктами інтелектуальної власності існує системний зв'язок. На кожному етапі наукового і технічного прогресу формуються і розвиваються нові інтелектуальні продукти, які певною мірою залежать від попередніх.

Об'єктами інтелектуальної власності є документально підтверджені права на результати інтелектуальної діяльності - на інтелектуальний продукт.

Об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ) поділяються: на об'єкти авторського права (твори науки, літератури і мистецтва);

- Об'єкти суміжних прав (виконання, фонограми і передачі ефірного та кабельного мовлення);
- Об'єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі і промислові зразки, фірмові найменування, товарні знаки, позначення місць походження товарів);
- Об'єкти наукової і науково-технічної сфери (типології інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, відкриття та ін.)

Зміст


[10-12-28][Все для туристів]
Один день у сідлі (0)

[09-08-22][Відпочинок за кордоном.]
Перу: Мочика або що було до інків? (0)
[09-07-29][Легенди про Яремче, карпати.]
Ой коби ми цімборочки (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Острів богів (0)