Вівторок
24-05-21
18:57

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4. Вплив на платіжний баланс


4. Вплив на платіжний баланс

Внесок міжнародного туризму в платіжний баланс країни виражається у вигляді різниці між витратами іноземних туристів в країні і витратами резидентів цієї ж країни за кордоном. Міжнародний туризм може зробити істотний вплив на політику, що проводиться державами щодо стабілізації платіжного балансу. Тому для сприяння державам при зборі необхідної інформації з обліку витрат туризму і надходжень від нього ОЕСР і СОТ спростили процедуру обліку в міжнародному туризмі.

Використовувана в туристському обліку статистична інформація виходить з даних, наданих СОТ. Бухгалтерська система туризму повинна поєднуватися з системою національних рахунків, відображаючи специфіку туризму в країні. Статистична інформація містить три основні складові:

- Статистику, зібрану на кордоні, яка відображає міжнародні туристські потоки. Вона збирається в результаті імміграційного контролю і з допомогою опитування на кордоні. Вибірково опитуються гості для ретельного збору статистичної інформації про країну походження і країні постійного проживання туристів, тривалості проживання, метою подорожей, видах використовуваного транспорту, місцях проживання та витрати під час проживання;
- Статистику місць проживання, яка є дуже цінною для аналізу пропозиції. Вона забезпечує також інформацією про попит, можливості місць проживання і їх заповнюваності. Проте виникають труднощі при зборі даних у деяких місцях проживання, наприклад у власників приватних будинків або в місцях проживання, орендованих у приватників;
- Транспортну статистику, зазвичай отримується безпосередньо від транспортних фірм і забезпечує інформацією про види транспорту, що використовуються туристами, обсязі перевезень та економічному впливі туризму на виручку фірм.

 

Для обліку туристів, що приїжджають у країну, використовують і інші статистичні засоби. Наприклад, проводять опитування колишніх і потенційних туристів у них вдома або в місцях їх знаходження (місця проживання, потяги, станції, зони проживання). Додаткову інформацію можна отримати у державних службовців, які регулярно обробляють великий обсяг даних про економічну діяльність.

Існують різні системи обліку туризму. Зокрема, ОЕСР розробила модель, яка може бути корисна для міжнародних порівнянь. Ця модель, по-перше, описова і придатна для практичного застосування, по-друге, базується в основному на економічних (зокрема, у вартісному вираженні) і фізичних базах даних, по-третє, інтегрує аспекти пропозиції і попиту, по-четверте, використовує статистичні кошти від національних рахунків, платіжного балансу та статистичного збірника СОТ.

Як правило, має три основних рахунку:

- Рахунок, що відноситься до виробничого процесу, який надає інформацію про пропозицію;
- Рахунок, що відображає споживання і надає інформацію про попит;
- Рахунок, що стосується продуктів і послуг і відображає пропозицію і попит.

 

Кожен з цих рахунків використовується в поєднанні з іншими для створення глобальної системи, яка надає всю статистику про споживання і виробництві в туризмі. Виробничі рахунку грають важливу роль в цій глобальній системі. Вони створюються для кожної сфери діяльності і відображають виробництво товарів і послуг, що споживаються туристами. Тим не менш облік виробничого процесу являє собою систему, що базується на сфері діяльності, і не відповідає повністю поняттю туризму, наприклад, коли туристи споживають продукти, вироблені поза туристської сфери. Вторинне пропозицію туристських товарів та послуг повинна також враховуватися.

СОТ провела класифікацію країн за положенням туризму в їх платіжному балансі, тобто за надходженнями від міжнародного туризму і платежами резидентів країни для здійснення подорожей. Надходження і витрати, пов'язані з потоком капіталів, витрати на імпорт товарів і послуг, призначених для споживання туристами, і платежі від інвестицій і роботи за кордоном були виключені з балансу. Баланс поточного туристського рахунку (табл. 3.2) відображає економічну ситуацію тієї чи іншої країни і може характеризувати її як з позитивним, так і з негативним балансом [35].

Таблиця 3.2.
Баланси поточних туристських рахунків регіонів, що входять в ОЕСР (с у четом інфляції), млрд дол
Регіон Надходження від туризму Витрати туристів Баланс
1991р. 1992р. 1991р. 1992р. 1991 1992
Європа 130,6 145,8 123,2 143,4 7,4 2,3
Північна Америка 54,2 59,5 46,6 51,1 7,6 8,4
Австралія - Японія 8,9 9,1 28,9 31,8 -20,0 -22,6
ОЕСР 193,8 214,4 198,7 226,3 -5,0 -11,9

Примітка. Знак "мінус" позначає дефіцит балансу. Суми округлені, баланси не завжди дорівнюють різниці між надходженнями та видатками.
Джерело: ОЕСР.

Поточний туристський баланс, як правило, позитивний в країнах Середземномор'я. Це Франція, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, а також Австрія і Швейцарія. З країн, що розвиваються до них можна віднести Туніс, Таїланд, Мексику, країни Карибського басейну та ін

Негативний поточний туристський баланс в основному притаманний індустріальним країнам з високим рівнем життя, наприклад скандинавських країнах, Німеччині, Канаді та нафтовидобувним країнам Перської затоки.

У більшості країн, що розвиваються ситуація майже безнадійна. Ці країни мають негативний туристський баланс через те, що вони не володіють необхідною інфраструктурою для залучення туристів з інших країн і часто зобов'язані імпортувати багато продуктів, споживчі товари та обладнання для інфраструктури. Крім того, вони платять з валютних виручек від туризму відсотки за взяті за кордоном кредити, а також заробітну плату іноземному персоналу, який допомагає керувати фірмами. Частина грошей іде у вигляді репатрійованих прибутку транснаціональним корпораціям та ін

Вплив міжнародного туризму на платіжний баланс країни залежить від інших складових платіжного балансу, тобто від поточного платіжного балансу і балансу руху капіталів. У результаті різних комбінацій цих складових сумарний баланс може бути як позитивним, так і негативним. У свою чергу, туризм може вплинути на рух капіталів і, отже, останні також повинні ретельно аналізуватися для точного визначення впливу туризму на платіжний баланс, та й на всю економіку.

Оцінити точно вплив туризму на платіжний баланс дуже складно. Останнім часом ведеться розробка єдиного міжнародного рахунку туризму на базі збору всієї фінансової статистики про міжнародний туризм.

Зміст


[09-10-14][Все для туристов]
Буковель? (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Маврикій: національні особливості (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Польща: екскурсії (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Польща: костьоли і синагоги (0)