Понеділок
23-06-05
21:39

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.4. Спрямованість програм туризму та обмінів


4.4. Спрямованість програм туризму та обмінів

Туристська діяльність надає великі можливості для прояву громадської ініціативи, самодіяльності населення. Зміни в характері праці (зменшення частки ручної, монотонного і малокваліфікованої праці, інтенсифікація і зростання його продуктивності) не лише ведуть до зростання масиву вільного часу, а й ставлять перед усією сферою дозвілля і його організаторами нові проблеми в соціальній політиці. Масив цього часу - благодатне поле, здатне виконувати для всього суспільства, трудових колективів і для кожного з його членів ряд функцій щодо збереження та відновлення трудового потенціалу та здоров'я, духовного, культурного, морального і фізичного розвитку, а також по відновленню екологічної структури.

За останні десятиліття робочий тиждень скоротився більш ніж на 18 годин. Зараз її тривалість в середньому у робітників і службовців становить 40 годин. Тривалість відпусток у більшості категорій трудящих складає 30 календарних днів. Зростання значення вільного часу вимагає його обліку як одного з найважливіших критеріїв суспільного виробництва та розвитку.

Необхідно передбачати: взаємозалежне розвиток різних форм організації фізичної культури, спорту і туризму у сфері виробництва, за місцем проживання; вдосконалення матеріальної бази, ефективне використання спортивних споруд; виробництво та забезпечення населення спортінвентарем, туристським обладнанням; підготовку кадрів тренерів, методистів, екскурсоводів.

Сфера організації відпочинку в нашій країні повинна перетворитися на великий господарський комплекс з розвинутою матеріально-технічною базою. Більше того, ця сфера, безумовно, буде виступати як база, що формує навколо себе специфічний господарський комплекс. Туристська діяльність серйозно вплине на функціонування транспорту, енергетику, виробництво товарів народного споживання; сприятиме перебудові роботи торгівлі, зв'язку, комунальних служб, закладів культури, охорони здоров'я і т.д.

Крім цього, інтенсифікуючи туристську діяльність, необхідно вжити практичних заходів до подолання негативних тенденцій, що склалися в туризмі та обміни в 90-і рр.. XX в.Оні були викликані: нерівномірністю територіального та видового розвитку туризму та обмінів, а отже, недостатньо послідовним і нерівномірним участю в ньому різних соціальних і туристських організацій; малоефективним використанням чинного фонду розміщення; повільними темпами введення в експлуатацію нових об'єктів та недостатністю уваги до реконструкції , модернізації, підвищення комфортабельності діючої туристської виробничої бази, будівництво якої було здійснено в 50-80-і рр..; недосконалою мережею транспортних та екскурсійних послуг, госпрозрахункових туристських заходів, туристського прокату, продажу туристських товарів і сувенірів, послуг установ культури і спорту через туризм ; різким відставанням у розвитку посередницької діяльності туристських організацій і збутової мережі; неефективністю склалися до 90-х рр.. методів планування і господарювання і, нарешті, потребами в більш високому рівні організації та управління туризмом.

Принципові установки в галузі туризму, екскурсій і відпочинку - підвищення відповідальності туристських організацій, їх структурних підрозділів за виконання конкретних програм з розвитку сфери туристських послуг, забезпечення їх доступності для споживачів з різним рівнем матеріальної забезпеченості. У той же час недоцільно враховувати подальший розвиток виплат і пільг на потреби, які раніше становили життєві права громадян на працю, відпочинок, охорону здоров'я, матеріальне забезпечення "на старості, житло, освіту, користування досягненнями культури, свободу наукової, технічної та художньої творчості. І все-таки надання населенню послуг, що виявляються в якості матеріальної гарантії їх соціальних прав, тісно пов'язано з потребою задоволення зростаючих запитів та інтересів у створенні розгалуженої та ефективно працюючої системи платних послуг.

Подальший розвиток туризму має будуватися на наступних практичних діях і заходи соціально-економічного характеру: посилення туристично-екскурсійної діяльності серед всіх груп і верств трудящих, військовослужбовців, учнівської молоді, ветеранів та інтелігенції; підвищення якості туристичних послуг; зміну організації і управління туристично-екскурсійної роботою ; розвитку матеріальної бази національного туризму; широкому використанні культурно-пізнавального туризму з метою раціональної організації вільного часу, зміцнення здоров'я громадян; поліпшення змісту програм туризму та обмінів; підвищення уваги до підбору і виховання кадрів професійних організаторів, персоналу та працівників туризму; розробці перспективних схем розвитку туризму, екскурсій, обмінів та відпочинку як на соціальному, так і на державно-територіальному рівні.

У той же час необхідно направити зусилля на розвиток змісту туристично-екскурсійної сфери за місцем проживання, роботи та навчання населення.

Забезпечення доступності і масовості туристично-екс-курсіонних свобод громадян має передбачати: поліпшення якості туристичних послуг; підвищення рівня культури, впровадження прогресивних форм, методів і технологій обслуговування; організацію нових видів послуг; подолання відмінностей у забезпеченості туристсько-екскурсійними послугами населення у великих і малих містах; збільшення обсягів туристського обслуговування для трудівників села; раціональне розміщення мережі туристських підприємств, установ екскурсій та відпочинку, наближення їх до місця трудової діяльності, навчання і проживання людей; забезпечення роботи цих підприємств у зручний для місцевого населення час; доступність основних видів туризму, екскурсій та обмінів для всіх груп населення; вивчення попиту і особливостей формування потреб населення за основними видами туристично-екскурсія-онних послуг; розширення обмінів та екскурсій за рахунок поліпшення використання діючої матеріальної туристської бази, підвищення ефективності капітальних вкладень; напрям капітальних вкладень переважно на технічну реконструкцію, модернізацію та поліпшення туристської інфраструктури (підвищення комфортності, облаштування рекреаційних зон, інженерних зон і комунікацій та ін.)

Належить забезпечити подальший розвиток туризму за рахунок реконструкції і розширення власної матеріальної бази з залученням в цих цілях ресурсів інших галузей господарства та зарубіжних інвесторів; здійснити будівництво туристських готелів, баз, кемпінгів, автотранспортних підприємств, канатних пасажирських доріг, ресторанів, кафе, їдалень, магазинів і інших підприємств торгівлі та харчування, побутового та комунального обслуговування, введення в експлуатацію житлових будинків, дитячих садків і ясел для потреб обслуговуючого персоналу.

Цій же меті мають служити: раціональне використання основних фондів за рахунок продовження сезону експлуатації туристських об'єктів, впровадження прогресивних форм обслуговування населення; широкий прокат туристського і спортивного інвентарю, причепів-дач до легкових автомобілів для автотуристів, велосипедів і човнів; навчання туристів навичкам і вмінню займатися різноманітними видами туризму і спорту; створення умов для розширення туристського відпочинку батьків детми; розвиток мережі туристських маршрутів з активними способами пересування, пішохідного, гірського, велосипедно-го, кінного, водного, лижного та інших видів туризму; використання туризму, обмінів та екскурсій у навчально -виховному процесі при вивченні історії, природи та культури рідного край для професійної орієнтації учнів.

У нових умовах підвищується роль місцевих органів вла-сти Вони постійно приділяють увагу питанням туристично-екс-курсіонной діяльності, потреб туристських організацій. Відводяться земельні ділянки у відповідності з перспективними схемами розвитку туризму під будівництво та реконструкцію туристських об'єктів у місцях, найбільш сприятливих для отдиxa і занять туризмом, приміщення для розміщення туристських підприємств, установ, клубів, пунктів прокату туристського інвентарю та спорядження, торгівлі та сувенірного обслуговування туристів на автотрасах і в туристських центрах і т. д.

Поліпшенню культури обслуговування відповідають: спільні зусилля туристських організацій і установ культури по значному збільшенню числа музеїв, картинних галерей і виставок, що включаються до маршрути і об'єкти відвідування; посилення роботи з відновлення пам'яток історії та культури; широке використання послуг театрально-видовищних підприємств; напрямок в туристсько -екскурсійні організації і на пасажирські судна культпрацівників, бібліотекарів, артистів і музикантів.

Підвищенню якості і розширенню сфери турист-сько-жскурсіонного обслуговування повинні сприяти: налагодження випуску збірних дерев'яних будинків, спеціальної туристської меблів, буксирувальних гірськолижних підйомників, рекламно-інформаційної літератури та сувенірів; постачання додаткової кількості автобусів та іншої необхідної техніки, інвентарю та обладнання.

Груповий характер туризму має саме безпосереднє відношення до такої актуальної проблеми, як охорона навколишнього середовища. Колективні поїздки зміцнюють контакти людини з природою, розвивають у туристів почуття дбайливого ставлення до неї.

Для російського туризму початку XXI ст. ставиться завдання чіткого визначення функцій організацій, що займаються захистом і розвитком історичного, культурного і природної спадщини з метою розвитку галузі і насамперед діяльності некомерційних культурних асоціацій і різних фондів.

При цьому можна виділити оптимальні форми допомоги і участі безпосередньо туристських організацій і об'єднань. Це прийняття стандартних заходів щодо визначення ресурсів культурного туризму, забезпечення кращої координації в поєднанні з діяльністю різних культурних організацій у плані використання історичного, культурного і природної спадщини з метою туристського розвитку з допомогою відповідних заходів для планування; законодавча регламентація; виділення для цих цілей необхідних фінансових коштів ; сприяння всім формам співробітництва на основі двосторонніх і багатосторонніх культурних туристських програм для забезпечення інтеграції на субрегіональному, регіональному і світовому рівнях.

Зміст


[10-01-23][All for the tourists of]
Three days snow madness (0)

[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Івано-Франківщина туристична (0)
[09-08-31][Відпочинок і поради]
Чарівний Крим! Запрошуємо в санаторій Ай-даніль (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Мальтійські розваги (0)