Вівторок
23-06-06
18:56

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.3. Вплив туризму на національну економіку


4.3. Вплив туризму на національну економіку

Стосовно до індустрії туризму існують такі поняття, як "видима" і "невидима" торгівля, "видимий" і "невидимий" експорт та імпорт.

Видима торгівля має справу з експортом та імпортом матеріальної продукції такий, як товари і сировину. При цьому торговим балансом країни називається різниця між вартістю видимого експорту і вартістю видимого імпорту.

Невидима торгівля має відношення до імпорту та експорту сфери послуг. Велика частина доходу від невидимого експорту туристських послуг надходить від прибувають іноземних туристів, а також від продажу нею квитків на вітчизняний транспорт та інші послуги в країні перебування. Невидимий імпорт країни складають гроші, витрачені її громадянами під час закордонних поїздок, оплата ними транспортних витрат та інших послуг в країнах перебування, а також оплата дивідендів іноземним інвесторам індустрії туризму.

Експорт продукції, товарів і послуг (включаючи споживання продукції, товарів і послуг у країні перебування іноземними туристами) забезпечує дохід країни. Витрата країни полягає в оплаті імпорту продукції, товарів і послуг з інших країн (включаючи споживання продукції, товарів і послуг громадянами країни під час їх перебування за кордоном).

Різниця між повним доходом країни від експорту (видимого і невидимого) і повною вартістю імпорту (явного і неявного) називається платіжним балансом. Платіжний баланс може бути негативним (дефіцит) і позитивним. У разі великого дефіциту відбувається витік грошових ресурсів країни, тому не тільки малі країни, але і такі промислово розвинені держави, як США, Англія і Німеччина, прагнуть до збільшення доходів від туризму і роблять серйозні зусилля для залучення в країну іноземних туристів.

Усі міжнародні операції країни відбиваються в платіжному балансі. Туристські потоки та пов'язані з ними надходження валюти або витік іноземної валюти також відображаються у платіжному балансі країни. Так, якщо резидент країни подорожує за кордоном, то він там і витрачає валюту; це відбивається негативно на балансі його країни і позитивно на балансі приймаючої країни. По напрямку руху валюти можна визначити, що для країни, що відправляє свого резидента за кордон, витрати туриста є імпортом, а для приймаючої країни експортом, який як би непорівнянний з імпортом та експортом товарів. Все це відображається на рахунку "Туризм". Якщо рахунок позитивний, то це означає, що витрати приїхали в країну туристів перевищують витрати туристів, що виїжджають з країни, і позитивно впливають на її платіжний баланс. Однак тут не враховуються тарифи міжнародних транспортних перевезень і вторинне вплив витрат туристів в країні.

СОТ провела класифікацію країн за положенням туризму в їх платіжному балансі, тобто по надходженнях від міжнародного туризму і платежами резидентів країни для здійснення подорожей. Надходження і витрати, пов'язані з потоком капіталів, витрати на імпорт товарів і послуг, призначених для споживання туристами, і платежі від інвестицій і роботи за кордоном були виключені з балансу. Баланс поточного туристського рахунку відображає економічну ситуацію країни і може характеризувати її як з позитивним, так і з негативним балансом.

Поточний туристський баланс, як правило, позитивний в країнах Середземномор'я. Це Франція, Італія, Іспанія, Кіпр, Мальта, а також Австрія і Швейцарія. З країн, що розвиваються до них можна віднести, наприклад, Туніс, Таїланд, Мексику, країни Карибського басейну та ін

Негативний поточний туристський баланс в основному притаманний індустріальним країнам з високим рівнем життя, наприклад скандинавських країнах, Німеччині, Канаді та нафтовидобувним країнам Перської затоки.

У більшості країн, що розвиваються ситуація майже безнадійна. Ці країни мають негативний туристський баланс через те, що вони не володіють необхідною інфраструктурою для залучення туристів з інших країн і часто зобов'язані імпортувати багато продуктів, споживчі товари та обладнання для інфраструктури. Крім того, вони платять з валютних виручек від туризму відсотки за взяті за кордоном кредити, а також заробітну плату іноземному персоналу, який допомагає керувати фірмами. Частина грошей іде у вигляді репатрійованих прибутку транснаціональним корпораціям та ін Вплив міжнародного туризму на платіжний баланс країни залежить від інших складових платіжного балансу, тобто від поточного платіжного балансу і балансу руху капіталів. У результаті різних комбінацій цих складових сумарний баланс може бути як позитивним, так і негативним. У свою чергу туризм може вплинути на рух капіталів, і, отже, останні також повинні ретельно аналізуватися для точного визначення впливу туризму на платіжний баланс, та й на всю економіку.

Оцінити точно вплив туризму на платіжний баланс дуже складно. Останнім часом ведеться розробка єдиного міжнародного рахунку туризму на базі збору всієї фінансової статистики про міжнародний туризм.

Однак не всі гроші, витрачені іноземними туристами в країні перебування, можуть автоматично поліпшити її платіжний баланс. Світовій практиці відомий ряд витрат, які несе приймаюча туристів сторона. У першу чергу це потрібні предмети і товари, звичні для іноземного туриста, але які чи не споживаються в країні перебування, починаючи від будівельних та оздоблювальних матеріалів готелів, готельного та ресторанного обладнання, меблів, спортивного інвентарю і закінчуючи харчовими продуктами, напоями та сувенірами. Збільшення прийому іноземних туристів створює додаткове навантаження на місцеву інфраструктуру: водо-та електропостачання, каналізацію, прибирання сміття, дороги, транспорт, зв'язок, службу безпеки.

Виявляється необхідність розширення і розвитку аеропортів, вокзалів, морських або річкових портів, готелів, доріг і т.д., для чого необхідно інвестувати величезні кошти. У країнах, що розвивають індустрію туризму, це робиться, як правило, за рахунок іноземних інвесторів.

Залучення ж зарубіжних інвесторів призводить до необхідності повернення частини отриманих ними доходів у країну інвестора. У ряді країн розвиток туризму приводить до необхідності залучення іноземних сезонних робітників, що також викликає додаткові валютні витрати і навантаження на місцеву сферу обслуговування. Для держави важливо так збалансувати доходи, одержувані від в'їзного туризму, з витратами на нього (включаючи повернення валюти країні-інвестору, довгострокові витрати на будівництво та благоустрій готелів, доріг, аеропортів, засобів зв'язку, підготовку персоналу для створення комфортних умов перебування іноземним туристам), щоб в кінцевому підсумку забезпечити стійкий позитивний платіжний баланс країни за статтею "Туризм".

Конференцією ООН з туризму та подорожей (з урахуванням рекомендацій СОТ) була розроблена і прийнята Методика обліку доходів і витрат країни з міжнародного туризму. Відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду в актив платіжного балансу за статтею "Туризм" включаються такі доходи:
o від продажу товарів і туристських послуг в'їзним і внутрішнім туристам;
o експорту товарів туристського попиту і устаткування для туристських підприємств;
o продажу інших послуг (підготовка кадрів, надання послуг спеціалістами країни
зарубіжним партнерам);
o транспортних витрат в'їзних туристів на внутрішній і міжнародний транспорт у країні
перебування;
o інвестицій іноземного капіталу в індустрію вітчизняного туризму;
o кредитів, наданих іншим країнам (відсотки та відшкодування капіталу) для розвитку
туризму.

У пасив платіжного балансу за статтею "Туризм" включають такі витрати:
o на придбання туристських послуг і товарів виїзними туристами в країні перебування;
o імпорт товарів, необхідних для обслуговування в'їзних туристів, у тому числі на прямий і
непрямий імпорт;
o йріобретеніе інших послуг (підготовка кадрів за кордоном, оплата праці іноземних робітників і
фахівців, зайнятих у сфері туризму);
o перевезення виїзних туристів закордонними транспортними компаніями;
o зарубіжні інвестиції на розвиток туризму в інших країнах;
o довгострокові кредити (відсотки та відшкодування капіталу), вкладені у розвиток
вітчизняного туризму.

Організація економічного співробітництва і розвитку опублікувала статистичні матеріали щодо розвитку туризму в державах Європи, США, Канаді, Японії та ін (табл. 4.2 4.4).

Оцінка економічного впливу туризму грунтується на витратах туристів. Тут дуже важливо розглядати різні аспекти економіки, які відчувають на собі вплив витрат туристів.

Розрахунок економічного впливу витрат туристів здійснюється за допомогою мультиплікатора.

Так як місцеві підприємства залежать від інших підприємств-постачальників, будь-які зрушення витрат туристів у туристській місцевості приведуть до змін на виробничому рівні економіки, доходу, зайнятості, обмінного курсу. Мультиплікатор туризму це відношення змін одного з ключових економічних показників (наприклад, виробництва, зайнятості, доходу і т.д.), до зміни витрат туристів. Визначення мультиплікатора базується на Кейсіанская аналізі.

Існує певний коефіцієнт, на який повинні множитися витрати туристів. Для оцінки загальної зміни виробництва застосовується мультиплікатор виробництва. Для оцінки змін загального доходу використовується інший коефіцієнт, на який також повинні множитися витрати туристів.

З рис. 4.1 видно, що витрати в першу чергу йдуть на підприємства, які безпосередньо обслуговують туристів. Далі ці гроші витрачають фірми. Частина грошей йде з економічного обороту на оплату імпорту товарів і напоїв, які туристи споживають на місці перебування, або на оплату послуг, пропонованих туристськими підприємствами, що знаходяться за межами даної місцевості. Гроші, витрачені туристами на ці види продуктів і послуг, надалі не грають ролі в генеруванні економічної діяльності. Тому кількість де-шей, активно циркулюють в місцевій економіці, скорочується на цю суму. Гроші, що залишилися використовуються на покупку місцевих товарів і послуг, оплату праці, покриття податків і різних поборів. У кожному циклі витрачання деяка частина грошей осідає у місцевих жителів у вигляді доходів, (заробітна плата, прибуток тощо). Певна частина цих грошей накопичується і припиняє свій оборот в економіці. Дохід, який не накопичується, витрачається на імпорт і йде у вигляді податків до бюджету держави. Таким чином, доходи скорочуються, і в кожному циклі відбувається витік капіталу з розглянутої системи. Доходи витрачаються в більшому обсязі в результаті подальшого генерування економічної діяльності за рахунок витрат туристів.

Однак треба відрізняти мультиплікатор від акселератора: перший це відношення нових інвестицій до збільшення виробництва і доходів, а другий ставлення додаткового споживання до зростання виробництва та доходів.

При оцінці значення мультиплікатора важливо не тільки вибрати методику, але і визначити вид мультиплікатора. Кожен вид виконує свої специфічні функції.

Мультиплікатор продажу вимірює додаткові обороти бізнесу в результаті збільшення витрат туристів.

Мультиплікатор виробництва вимірює об'єм додаткового виробництва в економіці за рахунок збільшення витрат туристів. Принципова відмінність між цими двома видами полягає в тому, що в мультиплікаторі виробництва не всі купівлі-продажу пов'язані з поточним виробництвом (наприклад, деякі продажі здійснюються зі складських запасів виробленої продукції).

Мультиплікатор доходів вимірює додаткові доходи (заробітна плата, орендна плата, відсотки від позик і прибутку), які утворюються в економіці в результаті збільшення витрат туристів.

Мультиплікатор зайнятості характеризує кількість робочих місць, створених за рахунок додаткових витрат туристів.

Туризм це многопродуктівная індустрія, безпосередньо пов'язана з великим числом секторів економіки, і, отже, для розрахунку мультиплікатора потрібна велика база даних.

Існуючі моделі розрахунків мультиплікатора міжнародного туризму мають недоліки, які долаються на практиці.

Обмеження, пов'язане з нееластичністю пропозиції, може стати стримуючим чинником при пропозиції необхідної кількості та якості товарів і послуг при збільшенні витрат туристів. Як вже зазначалося вище, якщо зайвий попит не задовольняється місцевим виробництвом, то додаткові витрати туристів створюють інфляцію, і бракуючі продукти і послуги імпортуються, а тому розмір мультиплікатора скорочується.

Багато видів мультиплікатора по своїй природі статичні і негнучкі. Для усунення цих обмежень можуть бути побудовані динамічні моделі. Обмеженість моделі полягає в тому, що виробнича функція і функція споживання лінійні, і характер внутрісекторних витрат стабільний, звідси і припущення, що додаткові витрати туристів надають таку ж дію на економіку, як і рівна кількість попередніх витрат. Отже, коли збільшується виробництво, передбачається, що товари будуть купуватися в таких же пропорціях, що й раніше, без урахування рівня майбутніх заощаджень. Статичність мультиплікатора також не враховує тривалість часу мультиплікативного впливу на економіку.

Значення мультиплікатора різні залежно від характеру місцевої економіки і заходи взаємопов'язаності різних її секторів. Для розробки політики і планування мультиплікатор доходу, наприклад, є найбільш цінним, так як він забезпечує інформацією про національний дохід перш, ніж зроблені продукція або оборот.

У результаті проведених СОТ розрахунків мультиплікатора продажів у туризмі і доходів від нього отримані наступні значення мультиплікатора продажів: для Домініканської Республіки 1,2, Бермудських островів 1,1, східного Карибського басейну 1,07, Антигуа 0,88, Багамських островів 0,78, Кайманових островів 0,65 і т.д.

Докладний аналіз мультиплікаторів проводиться з метою аналізу ефективності інвестицій державних або приватних секторів в туристські проекти на національних і регіональних рівнях, перевірки відносних величин дії різних видів туризму і дії туризму в порівнянні з іншими секторами економіки.

Отже, туристи витрачають гроші в готелях, ресторанах, транспорті і таким чином проникають в економіку країни перебування. Це проникнення можна досліджувати за допомогою оцінки прямого і непрямого проникаючого впливу. Прямий вплив це обсяг витрат туристів за винятком обсягу імпорту, необхідного для повного забезпечення товарами і послугами туристів. Підприємства, до яких безпосередньо надходять витрати туристів, також мають потребу в купівлі товарів і послугах інших секторів місцевої економіки (наприклад, готелі користуються послугами будівельників, комунальних організацій, банків, страхових компаній, виробників харчових продуктів та ін.) Таким чином, генерована економічна активність, отримана з цих послідовних етапів витрачання, і є непрямим впливом. Однак воно не охоплює всі витрати туристів під час прямого впливу, тому що частина грошей виходить з обороту через імпорт та оподаткування.

Під час прямого і непрямого витрачання у місцевого населення накопичується доход у формі заробітної плати, орендної плати та ін Цей додатковий дохід місцеві жителі можуть витрачати на покупку вітчизняних товарів і послуг, створюючи тим самим новий виток економічної активності.

Туризм, однак, може надати і негативний вплив на економіку. Виробництво туристської продукції та послуг вимагає перекидання ресурсів з інших сфер економіки, де потреба в них також висока (наприклад, при переміщенні трудових ресурсів у туристську сферу з сільських місцевостей відбувається скорочення працівників у виробництві сільськогосподарської продукції і створюється наднапруження в міській місцевості через додаткових місць в лікарнях, школах і т.д.). Тому для складання повної картини треба враховувати і визначати ціну використання рідкісних ресурсів для туризму замість використання їх в інших сферах.

Інфляція може привести до скорочення кількості вживаних місцевим населенням продуктів. Цей інфляційний ризик особливо великий у країнах, що розвиваються через нееластичність пропозиції і неможливості імпортувати якісні продукти за причини низького курсу місцевої валюти по відношенню до твердих валют. Інфляцію можна призупинити за допомогою зменшення попиту з боку іноземних і місцевих споживачів або збільшення імпорту за рахунок фінансових коштів, одержуваних від тих же іноземних гостей.

Економічна ефективність туризму означає одержання економічного ефекту (або, іншими словами, виграшу) від організації туризму в масштабах держави, туристського обслуговування населення регіону, виробничо-обслуговуючої діяльності туристської фірми.

Будь-яка держава, що розвиває туризм, прагне досягти максимальної вигоди. Розвиток туризму може зробити істотний вплив на економіку та розвиток регіону, сприяючи припливу валюти: будуть з'являтися нові робочі місця, поліпшиться інфраструктура, тобто будуть будуватися нові готелі, дороги, парки, магазини і т.д.

Економічні вигоди є основною рушійною силою туристського розвитку. Для того щоб отримати максимальну вигоду від розвитку туризму, державі необхідно розробити туристську політику, яка є одним з видів соціально-економічної політики держави. Туристська політика держави це сукупність форм, методів і напрямів впливу держави на роботу галузі туризму для здійснення конкретних цілей розвитку соціально-економічного комплексу.

Стратегія, на якій базується державна туристська політика, полягає в розробці концепції розвитку та складання цільових програм з розвитку туризму як на рівні федерації в цілому, так і на рівні окремого суб'єкта федерації.

Для реалізації цільових програм з розвитку туризму потрібні великі фінансові ресурси. Крім цього, держава здійснює регулювання туристської діяльності шляхом:
o створення нормативних правових актів, спрямованих на вдосконалення відносин у сфері
туристичної індустрії;
o сприяння в просуванні туристичного продукту на внутрішньому та світовому ринках;
o прямих бюджетних асигнувань на розробку і реалізацію федеральних цільових програм
розвитку туризму.

Політика держави по відношенню до туризму полягає в стратегії і тактиці. Під стратегією розуміється загальний напрямок і спосіб використання засобів для досягнення конкретної мети. Для досягнення цілей у конкретних умовах застосовується туристська тактика, тобто конкретні заходи та прийоми. Завдання туристської тактики є вибір оптимального рішення в даній господарській ситуації.

Економічний ефект від розвитку туризму багаторівневий. У результаті туристської діяльності утворюється бюджетний ефект результат поповнення бюджетів різних рівнів за рахунок податкових надходжень.

Говорячи про поняття ефективності розвитку туризму, необхідно пам'ятати не тільки про прибуток і доході, які отримає держава, а й про витрати, які їх забезпечили. Основою оцінки ефективності є співвідношення витрат і результатів. Джерелами витрат можуть бути реконструкції пам'ятників архітектури, що фінансуються за рахунок державного бюджету, витрати, пов'язані з комерційною діяльністю підприємств, що обслуговують туристів.

Високий ефект економіка туристської зони відпочинку, населені пункти зони відпочинку і країна в цілому отримають від в'їзного туризму. Тут інтегруються інтереси туристів, які задовольняють свої пізнавальні та інші потреби, місцевих регіональних і федеральних бюджетів, тому що збільшуються податкові надходження, і інтереси населення, чий культурний рівень і зайнятість підвищуються.

Туризм це вид діяльності, безпосередньо впливає на соціальну, культурну, освітню, економічну сфери регіону. Ефективність від туристської діяльності визначається або кількістю туристів-відвідувачів, або обсягом діяльності комерційних туристських структур, які виробляють туристичний продукт.

Ефективність від туристської діяльності визначається або кількістю туристів-відвідувачів у регіоні, або обсягом діяльності (середньорічна зайнятість ліжковою бази в днях, товарообіг на одне місце в підприємствах громадського харчування, дохід від екскурсій та інших культурних заходів, валютний обмін на одного туриста і ін) комерційних структур, які виробляють специфічний туристський продукт. Оскільки туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності і виходить за рамки традиційного уявлення про нього як про явище, пов'язаному тільки з відпочинком, то ефект від нього має розглядатися з точки зору попиту особливого типу споживача.

Ефективність управління туризмом розглядається в двох напрямках: економічному і соціальному.

Основними і найбільш простими є розрахунки частоти поїздок і інтенсивність подорожі, що в якійсь мірі дозволить зробити висновок про ефективність впровадження запропонованих заходів та розвитку туризму як підгалузі економіки в цілому в дестинації.

Частота поїздок показує, скільки подорожей вживає людина в середньому за певний період часу:

Чп = Кп / Пв (1)

де Чп частота поїздок; Кп кількість поїздок; Пв період часу.

Визначення показника інтенсивності подорожей бере до уваги не окремого
людини, а все населення регіону:

Іп = Кт / Чн * 100 (2)

де Іп інтенсивність подорожей (%); Кт кількість туристів; Чн чисельність населення.

Дана інформація дозволить вести статистичний облік і формувати базу для подальшого прогнозування.

Багато дослідників відзначають, що у зв'язку з тим, що туристський бізнес належить до високорентабельної комерційної діяльності, основними оціночними показниками прийнято вважати прямі економічні. Соціальні показники фактично не відносяться до критеріальним. Насправді, крім прямого економічного ефекту існують непрямий і соціальний економічні ефекти. Непрямий економічний ефект пов'язаний з підвищенням рентабельності супутніх (пов'язаних) з туризмом галузей (торгівлі, громадського харчування, транспорту і т.д.), а також з додатковими податковими надходженнями до місцевих і державних бюджетів.

Соціальний ефект у багатьох випадках не розраховується і або носить декларативний характер, або виступає у формі обмежень, наприклад екологічних. Якщо економічний ефект можна виразити кількісно, то систему показників соціального плану виміряти дуже складно і практично неможливо.

Розвиток рекреаційно-туристського комплексу, що забезпечує створення умов для ефективного використання унікальних природно-кліматичних ресурсів і розширення матеріально-технічного потенціалу курортно-туристських підприємств, є одним з пріоритетних напрямків розвитку де-стінаціі.

Тим не менш як деякої загальної концепції соціально-економічної оцінки розвитку туризму для великої туристського центру чи регіону можна взяти модель, яку пропонує Ю. І. Блохіним.

З точки зору економіки міста і регіону в цілому туризм можна умовно розглядати як одну з її галузей. У цьому випадку порівняльну оцінку ефективності різних варіантів розвитку туризму слід проводити з урахуванням впливу цієї галузі на функціонування інших галузей. Однак, так як на сьогоднішній день методи та форми повного обліку непрямого економічного ефекту потребують уточнення, то в першому наближенні, абстрагуючись від зазначеного впливу інших галузей, можна в якості критерію оптимальності прийняти прибуток, одержувану соціально-економічною сферою міста (регіону) від туристської діяльності.

У загальному випадку зазначений критерій ASr може бути представлений в наступному вигляді:

ASr = Sl + (l-a) S2-Sr, (3)

де S1 доходи, одержувані від в'їзного туризму, а коефіцієнт передачі; S2 доходи, одержувані від виїзного туризму; Sr витрати, які зазнає економіка міста на розвиток туристичної діяльності.

Можна відзначити наступні особливості запропонованого під-коду.

Зазначений прибуток АSr представляє собою ту частину прибутку, одержуваної галуззю, яка надходить у розпорядження міста (регіону) і витрачається поза самої галузі (тобто частина прибутку, витрачена на розширене відтворення галузі туризму, не враховується).

Доходи S1 і S2 складаються з податкових надходжень на турфірми, а також з доходу підприємств соціально-економічної сфери міста, пов'язаних з туризмом, і, можливо, з плати за кредити, що надаються містом (регіоном) турфірмам.

Оскільки складовою частиною витрат Sr є інвестиції міста (регіону) в інфраструктуру туризму, які окупається лише з часом, прибуток ASr повинна бути дисконтовані до початку періоду:

AS, = J [S, (t) + (1 - a) S2 (t) - Sr (0] (1 + y) (1 "°, (4)
t = \

де у ставка відсотка.

Таким чином, прийняті управлінські рішення (і в тому числі коефіцієнт передачі а) являють собою функції часу.

Основні залежності для видатків і доходів від туризму можуть бути виражені таким чином.

Показники Su S2, Sr є функціями в'їзного (N {) і виїзного (N2) потоку туристів. Величини Nt і N2 самі представляють собою функції часу і можуть бути записані в наступному вигляді:

N, = л [a (. T), YTl (t) M)], N2 = j2 [Q2 (t), YT2 (t)}, (5)

де Qi (t), Q2 (t) характеристики соціально-економічних умов у країні та місті, що впливають відповідно: на в'їзні та виїзні туристські потоки відповідно; Yt1 (t), Yt2 (t) характеристики рівня стану інфраструктури та сфери послуг відповідно в'їзного та виїзного туризму, а також характеристики рекламної діяльності туристичних фірм та міста (регіону); R1 (t), R2 (t) функції, що визначають просування відповідно: в'їзного і виїзного тур продукту міськими структурами.

У свою чергу величини Yn (t), R ^ t) є функціями витрат Cri (t) міської адміністрації на розвиток і підтримку інфраструктури в'їзного туризму, а величини Yn (t), ДГ (0 функціями витрат Cr2 (t) міської адміністрації на розвиток і підтримку інфраструктури виїзного туризму.

Подальший хід вирішення потребує пошуку залежностей Si = = SiiNi), S2 = S2 (N2) і Sr = Sr (N1, N2), а також визначення дохідних і видаткових складових, що входять у вирази для N1 і N2. Однією з форм представлення цих доходів може бути подання у вигляді відповідних сум:

(6)

де AS1j складова j-го виду доходів, що надходять від в'їзного туризму до міського бюджету;
AS2J складова j-го виду доходів, що надходять від виїзного туризму до міського бюджету. Усі ці доходи забезпечуються діяльністю турфірм і компонентами інфраструктури.

У принципі, для забезпечення діяльності туризму місто також має вкладати в його розвиток певні кошти. Як правило, ці міські витрати носять непрямий характер і не завжди спрямовані на вирішення тільки туристських проблем, а відносяться до витрат на поліпшення міської інфраструктури в цілому. Дійсно, готелі, дороги, музеї, нові пішохідні зони та площі потрібні не тільки туризму. Витрати міста можна представити в наступному вигляді:

(7)

де Ca (N1 (t), Nz (t)) витрати, пов'язані з утриманням спеціального управлінського апарату; CH.3 (N1 (t), N2 (t)) витрати, спрямовані на створення програм розвитку туризму та розробку необхідних міських законодавчих та нормативних актів; Cн.фN1 (t), N2 (t)) витрати, зумовлені необхідністю створення нових і підтримання на належному рівні існуючих компонент інфраструктури; CR1N1 (t), N2 (t)) витрати, пов'язані з просуванням турпродукту, включаючи рекламу міста , при організації в'їзного туризму; CB.K (N1 (t), N2 (t)) фінансові втрати міста, зумовлені вивозом капіталу за рубіж і в інші регіони країни при виїзному туризмі.

Складові доходів, що входять у вираз (7), можна представити у розгорнутому вигляді (окремо по прийому і відправці туристів).

Прийом туристів.

1. Прямі доходи S1H (N1 (t)) від в'їзного туризму у вигляді різних регіональних і федеральних податків, що сплачуються турфірмами та іншими учасниками туристичного бізнесу.
2. Доходи. S1o6 (N1 (t)) від витрат туристів на обслуговування (проживання, харчування, транспорт та інші види послуг).
3. Непрямі доходи Slpa3 (Ni (t)) від завантаження готелів, барів, казино, ресторанів, розваг, відвідування історичних і культурних центрів.
4. Непрямі доходи S1M (Nj (t)) від створення додаткових робочих місць.

Відправка туристів.

1. Прямі доходи S2H (N2 (t)) від оподаткування туристської діяльності по відправці туристів, що виплачується турфірмами та іншими учасниками бізнесу.
2. Доходи SlTp (N2 (t)) від додаткового завантаження транспортних засобів та інших об'єктів сфери послуг, що залучаються при відправці туристів.
3. Непрямі доходи S2M (N2 (t)) від створення додаткових робочих місць в системі обслуговування по відправці туристів.

У аналізовану систему доходів і витрат слід також включити витрати турфірм, які вони несуть при проведенні туристських заходів.

Держава, природно, намагається перекласти всі витрати з туристської діяльності на турфірми; ці витрати і ряд інших поборів можуть перейти критичну межу, за якою піде колапс всієї системи туризму.

Однією з умов туристської діяльності повинне з'явитися відрахування частини доходів від виїзного туризму, система якого досить добре організована в місті, не вимагає вузьконаправлених капітальних витрат і може дати місту (в основному за рахунок оподаткування) до одного трильйона рублів на рік. У даній схемі реалізується відомий принцип: "Туризм повинен розвиватися за рахунок туризму"; в основному ці кошти підуть на інфраструктуру і рекламу міста. Звичайно, міська скарбниця при цьому буде нести певні втрати до тих пір, поки в'їзний туризм не "стане міцно на ноги", і тоді всі ці втрати будуть компенсовані.

Однак система туризму може існувати за певних умов оподаткування, орендної плати та інших поборів. Підвищення цього рівня призведе до руйнування міської системи туризму.

Основними показниками оцінки рівня туризму є в'їзні (N1) і виїзні (N2) туристські потоки, які визначаються залежностями (5). Обчислення за формулою (4), в якій фігурує коефіцієнт передачі а, визначає частку від доходів виїзного туризму, що виділяється містом на розвиток YT1 і R1, пов'язаних із в'їзним туризмом.

З аналізу поставленого завдання можна бачити, що для отримання загального вирішення проблеми потрібно виконати основні приватні завдання.

1. Визначити стан і розвиток соціально-економічних умов у регіоні з оцінкою структурного складу товариства за рівнями доходів і визначенням основних економічних показників, а також конкретизацією їх впливу на різні види туризму.

2. Виробити вимоги до основних показників, що характеризує рівень стану і розвитку туризму, і оцінки з ним стану туристської діяльності в регіоні з в'їзного та виїзного туризму.

3. Окремо розглянути питання просування в'їзного і виїзного туризму (в силу існуючих принципових їх відмінностей), а саме:

- В'їзний туризм забезпечується в першу чергу рекламою достоїнств регіону (в основному поза його території), яку повинна забезпечити міська адміністрація. Звідси необхідність створення спеціальної моделі подібних заходів з розглядом пайових витрат на них серед учасників організації і реалізації туристичного бізнесу;
- Проведення турпродукту виїзного туризму повинен існувати безпосередньо на самі турфірми, і частка участі міських структур в цьому дуже мала, тобто це інша задача, яка вимагає іншої моделі.

4. Для завершення постановки завдання розробити узагальнену модель туристської фірми з урахуванням залежності її діяльності від соціально-економічних умов.

5. Ввести методичні принципи оцінки міських витрат на туристську діяльність, які необхідні для замкнутості поставленого завдання.

6. Визначити N1 і N2. Розрахунки доцільно проводити шляхом осереднення результатів, отриманих за двома методиками:

- Обробка за спеціальною методикою статистичних даних по в'їзду і виїзду з наступною побудовою прогнозних залежностей;
- Побудова відповідних зв'язків виду (6) з подальшою оцінкою точності отриманих усереднених даних.

7. Наповнити побудовані моделі фактичним змістом. Це зведеться до визначення відповідних компонентів витрат, які повинні виробляти турфірми і міська адміністрація для ефективного функціонування туристських заходів.

8. Створити комплекс відповідних комп'ютерних програм.

Зміст


[10-10-10][Все для туристів]
Сніг скрипить і під колесами (0)

[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Кокос найбільший нежилий острів (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Визначні пам'ятки Камбоджі (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Навіщо ми їдемо у відпустку? (0)