Понеділок
23-09-25
11:29

test [404]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

::::::Каталог для туриста::::::

Головна » Статті » Туризм і все про нього. » test

Використання учбових екскурсій при підготовці менеджерів готельного, курортного і туристичного сервісу

Використання учбових екскурсій при підготовці менеджерів готельного, курортного і туристичного сервісу

Постановка проблеми і її зв'язок з державними науковими програмами.У статті 6 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»   сказано, що державу проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки і культури і створює умови для туристичної діяльності [4]. Але ефективний розвиток туристичної галузі неможливий без підготовки фахівців, здатних формувати і просувати високоякісний туристичний продукт. У Україні декілька десятків Вузів готують працівників для курортного, готельного і туристичного сервісу. Для формування фахівця міжнародного рівня необхідно використовувати різні методи і форми навчання.

Необхідність застосування екскурсій в учбовій процесі підтверджується розпорядженням КМУ «о затвердженні напрямів державної підтримки розвитку молодіжного і дитячого туризму»[8].

Мета статті:розглянути можливість застосування екскурсійного методу для підготовки фахівців в області курортного, готельного і туристичного сервісу і оцінити його ефективність.

Характеристика опублікованих робіт по темі статті. У роботі Емельянова б.В. розглянутий екскурсійний метод пізнання і його роль в учбовому і виховному процесі [2]. Крамаренко в.І., Адаманова з.О. визначають роль вищої освіти в сучасному суспільстві і звертають увагу на необхідність використання у викладацькій діяльності різноманітних методів організації учбово-пізнавальної діяльності студентів, що дозволяє активізувати пізнавальну діяльність студентів і підвищити ефективність навчання в цілому [5].

Методичні рекомендації по самостійній роботі студентів по дисципліні «Історія розвитку світового туризму»[7] включають учбову програму курсу «Історія розвитку світового туризму». У джерелах [3], [4] і [9] запропоновані класифікації видів туризму. Лаптев ю.Н., Савінова о.В. розглядають сучасне полягання і перспективи розвитку етнографічного туризму в Криму. У історікокраєведчеськом нарисі Белоусова е.В. представлена коротка історія виникнення і відродження Топловського Свято-параськевієвського жіночого монастиря.

Зміст статті.Пріоритетним напрямом розвитку Криму є туристсько-рекреаційна сфера. Якість послуг, що надаються, багато в чому визначає рівень кваліфікаційної підготовки персоналу. Підготовку фахівців у сфері туризму і готельного господарства здійснює ряд крим ських Вузів. У сучасному суспільстві перед вищою освітою коштують завдання організації учбової роботи, так, щоб студенти активно набували знань, умінь і навиків як безпосередньо в учбовому процесі, так і у внеучебноє час. Рішення цієї задачі неможливе без практичної реалі зациі різноманітних методів організації учбово-пізнавальної діяльності студентів, яка повинна бути направлена на розвиток творчих здібностей і культури мислення студентів [5 ].

Традиційно учбовий процес здійснюється за допомогою проведення аудиторних занять (лекци
онних, практичних і семінарських занять), а також самостійною роботою студентів. Для активізації пізнавальної діяльності студентів рекомендується використовувати екскурсійний метод, що припускає проведення занять поза учбовими аудиторіями. У практиці викладання використовуються різні методи: індуктивний, дедуктивний, аналітичний, синтетичний, методи абстрагування, аналогії, моделювання, узагальнення, експерименту і так далі Всі ці методи в тій чи іншій мірі використовуються при проведенні екскурсії [2].

Екскурсійний метод побудований на переважанні показу над розповіддю, тобто висунуті в розповіді викладача (екскурсовода) положення аргументуються за допомогою зорових доказів. Він допускає, щоб окремі сторони виділялися і вивчалися більш поглиблено, тобто направлений на вивчення головного в темі. Підставою для того, щоб назвати екскурсійний метод комплексним, є те, що в нім органічно поєднуються методи навчання і виховання [2].

У відмінності від учбового закладу виховання на екскурсії проходить в ході навчання, в процесі спілкування студентів з екскурсійними об'єктами, під час розповіді екскурсовода і його дій при показі об'єктів. Зміст знань, що повідомляються екскурсоводом, виробляє у навчаних певний підхід до пояснення явищ природи, розуміння ходу і логіки розвитку суспільства, підводить до оцінки історичних подій [2].

Учбовий план підготовки бакалаврів по напряму 0502 «Менеджмент» (готельного, курортного і туристичного сервісу) включає цикл професійно-орієнтованих дисциплін, таких як «Історія розвитку світового туризму», «Організація обслуговування в готельних комплексах і туристичних фірмах», «Управління готельними комплексами і туристичними фірмами», «Планування діяльності готельних комплексів і туристичних фірм». Від ступеня глибини вивчення матеріалу даних курсів багато в чому залежить професіоналізм майбутніх фахівців.

Учбовий курс «Історія розвитку світового туризму» вивчається студентами першого курсу. Завдяки багатому історичному минулому Криму екскурсійний метод може бути використаний практичних у всіх темах курсу. Розглянемо детальніше використання даного методу при вивченні теми «Умови і чинники розвитку туризму». Робота над темою припускає вивчення питання: «Організаційні форми і види туризму».

Дане питання теми припускає розгляд підходів, що існують у вітчизняній і зарубіжній практиці, до класифікації туризму. Необхідним також є вивчення видів і форм туризму, викладених в Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм». Для практичного закріплення матеріалу рекомендується провести екскурсію по об'єктах існуючих і перспективних видів туризму. При цьому можна використовувати два підходи: проведення тематичної або багатопрофільної комплексної екскурсії. Наприклад, при вивченні таких видів туризму як релігійний (паломнічеський) і етнографічний можливий і перший і другий варіант. У першому випадку вивчення об'єктів релігійного і паломнічеського туризму може включати таку тематику екскурсій як «Херсонес - колиска православ'я на Русі», «Православний Сімферополь», «Історія виникнення ісламу в Криму» (Сімферопольський і Бахчисарай райони). При вивченні об'єктів етнографічного туризму - «Традиції і побут кримських татар» (Сімферополь) « Фракийськие греки в Криму» (з.Чернополье Белогорського району), «Традиції і звичай караїмів» (Евпаторія) і так далі

Другий варіант на думку автора є ефективнішим для використання в учбовому процесі. Екскурсія «Розвиток етнографічного і релігійного туризму в Белогорськом районі» познайомить студентів з такими об'єктами як: Етнографічний грецький центр «Карачоль» і Свято-
Параськевієвський Топловський жіночий монастир. Чернополье, раніше Карачоль Карасубазарського району Таврійської губернії - грецьке поселення засноване в середині ХІХ століття греками, вихідцями з Румелії (Балканський півострів). Після Андріанопольського мирного договору 1829г. греки з північно-східної Фракії були вимушені покинути рідні місця, і за пропозицією російського військового керівництва, емігрували до Криму, який в цей час вже належав Росії. Фракийськие греки влаштувалися в селі Карачоль. Не дивлячись на полуторовековую ізоляцію від звичного мовного і культурного середовища, на тяжкі і жорстокі випробування, позбавлення і незаконну депортацію 1944 року чернопольськие греки змогли не тільки вижити і повернутися до Криму, але і зберегти мову, звичаї, традиції, народні обряди і багатий пісенний фольклор своїх предків [6]. Об'єктами екскурсійного показу є етнографічний будинок-музей, церква святих Костянтина і Олени (покровителів фракийських греків), джерело Св. Костянтина (Свята Криниця).

Свято-параськевієвський Топловський жіночий монастир в Криму має багату і цікаву історію. Свою назву він отримав на ім'я Святий Преподобномученіци Параськеви. Письмові хроніки не містять точного місця страти Параськеви, але по переказах на місці її страти забив джерело, що отримало її ім'я. Поблизу монастиря окрім джерела святий Параськеви, є джерела великомученика Георгія Победоносца і Трьох святителів. Виник монастир 1 серпня 1864 року при подвижництві болгарки Константіни. Розквіт монастиря припав на кінець ХІХ - першу чверть ХХ в.в. і пов'язаний з ім'ям ігумені Параськеви (Родімцевой). Було почато будівництво храму Святої Трійці, зводилися лікарня з будинковою церквою, власний цегляний завод і інші споруди. З приходом радянської влади монастир припинив своє існування і на його території по черзі функціонували різні організації. У 90-х роки ХХ століття стало питання про відродження монастиря. У лютому 1992 пройшли збори общини віруючих, які поводилися з проханням В Радмін АРК і Белогорський рада народних депутатів з проханням повернути храм віруючим. У серпні того ж року відбулася перша за багато десятків років Божественна літургія, а в червні 1993 року Рада у справах релігії при КМУ зареєструвала Статут Свято-параськевієвського Топловського жіночого монастиря. Об'єктами відвідин на території монастиря є: церква Святий Преподобномученіци Параськеви, джерела Святий Параськеви, великомученика Георгія Победоносца і Трьох святителів, «Печерка Константіни».

Екскурсія «Розвиток етнографічного і релігійного туризму в Криму (Белогорськом районі)» так само дозволить вивчити основні положення питання «Основні напрями і перспективи розвитку туризму в Криму» із завершальної теми курсу «Розвиток туризму в Криму».

Розглянута екскурсія застосовується автором в учбовому процесі. протягом двох років. За 2003/2004 і поточний навчальний рік в екскурсії прийняли участь близько 100 студентів. При проведенні заліку, студенти взяли участь в екскурсії демонструють вищий рівень підготовки в порівнянні з рештою студентів, що підтверджує ефективність екскурсійного методу в учбовому процесі.[10-03-04][All for the tourists of]
Hutsul dialect (0)

[09-08-15][Відпочинок і поради]
Як собі не зіпсувати відпочинок: ради бувалого (0)
[09-08-07][Відпочинок і поради]
Жіночий секс-туризм: буде все як я хочу? (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Як відпочити в Малайзії (0)

Категорія: test | Додав: vechervkarpatah (10-01-10)
Переглядів: 1184 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: