Четвер
24-06-13
22:47

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Висновки


Висновки

На сучасному етапі розвитку туристського ринку існують дві тенденції: схильність ринку впливу політичних та економічних чинників і здатність його до швидкого відновлення своїх обсягів у несприятливій обстановці як у Росії, так і за кордоном. Останнім часом зростає попит з боку іноземних громадян на поїздки в російські регіони з метою паломницького, етнічного (родинного), екскурсійного та екологічного туризму. Російські регіони пропонують широкий спектр найрізноманітніших і нетрадиційних видів туризму, аналогів яким на світовому туристичному ринку немає. Крім того, на розвиток туристичного ринку роблять вплив наступні тенденції:

- За останні 10 років скорочення робочого тижня значно сповільнилося, оскільки у світовій економіці загострилася конкурентна боротьба. У результаті робочий час стало більш гнучким, а зайнятість і пенсійне забезпечення - менш гарантованими.
- Робоча навантаження збільшується, а час для відпочинку постійно скорочується, якість життя знижується. Компанії змушені мінімізувати свої робочі витрати, з яких відпустки і пенсії є найдорожчими.
- Високий рівень технологій робить роботодавців менш залежними від персоналу, що змушує робітників і службовців працювати довше за і в менш сприятливих умовах, щоб зберегти свої робочі місця.

У ході дослідження тенденцій розвитку відпускного часу, проведеного в 18 країнах, в яких здійснюється 73% всіх витрат на туризм у світі, був зроблений висновок про те, що вплив цих тенденцій на світовий туризм буде вельми значним. І хоча попит на відпочинок навряд чи ослабне, скорочення відпускного часу буде відбуватися все більш швидкими темпами. Відпустки триватимуть по 34 дні, включаючи вихідні, але збільшиться їх частота, оскільки людям потрібні більш інтенсивні перерви на відпочинок.

Природно, що всі ці тенденції роблять певний вплив на розвиток туристичної галузі, зачіпаючи й економічні аспекти розвитку туризму. Аналіз економічних аспектів розвитку туристської галузі дозволяє зробити наступні висновки:

1. Туризм має значний потенціал як інструмент економічного розвитку. Але він не є панацеєю від усіх економічних недуг. Необхідно докласти всіх зусиль до оптимізації (а не максимізації) прибутки від туризму, беручи до уваги не тільки соціальні вигоди, але і всі витрати, які може спричинити за собою його розвиток. Слід зазначити, що можливість виникнення і величина витрат від туризму для країн, що розвиваються набагато більше, ніж для процвітаючих.
2. Система показників розвитку туризму для регіону (країни) включає: обсяг туристського потоку; середні туристські витрати на добу; стан і розвиток матеріально-технічної бази; показники фінансово-економічної діяльності туристської фірми; показники розвитку міжнародного туризму.
3. Росія недостатньо ефективно захищає свої інтереси на світовому ринку торгівлі туруслугами, так як розвиток в'їзного та внутрішнього туризму в нашій країні - на досить низькому рівні. Але намічаються і позитивні тенденції. У даний період, коли російський рубль падає по відношенню до долара та інших валют, долар в Росії має значно більшу купівельну спроможність, ніж де-небудь ще, що приваблює іноземних туристів і сприяє підвищенню туристського експорту та збільшення валового національного продукту. Особливий попит викликають такі види туризму, як паломницький, екскурсійний і екологічний. Крім того, закордонні поїздки для наших громадян стали не такі доступні, і росіяни звернулися до внутрішніх подорожам по своїй країні.
4. Особливістю функціонування закону пропозиції на російському ринку є те, що при підвищенні ціни на товари в загальному і туристський продукт зокрема пропозиція не збільшується, а навпаки, знижується, отже, крива пропозиції прагне вниз. Це явище отримало назву "російського парадоксу". Криза серпня 1998 спричинив за собою в середньому триразове підвищення цін, в той же час він розорив багатьох підприємців і скоротив пропозицію туристського продукту.
5. У Росії, на відміну від багатьох інших країн, попит не еластичний по ціні, тобто за статистикою ціни ростуть більш швидкими темпами, ніж зменшується попит на турпослуги.
6. Туризм набуває все більшого значення у стимулюванні слабких у структурному відношенні регіонів. Створення туристських підприємств у віддалених і індустріально слаборозвинених районах частково нейтралізує такі негативні наслідки прогресу, як відтік населення в міські агломерації, скорочення оброблюваних сільськогосподарських угідь, руйнування традиційного устрою життя сільського населення.
7. Величина ціни на турпродукт визначається собівартістю туристського продукту і попитом на цей продукт. Оскільки попит на турпослуги має сезонний характер, застосовується сезонна диференціація цін і тарифів.
8. Завданнями туристської фірми є формування грошових фондів і їх використання на основі ефективного управління грошовим потоком з метою здійснення виробничо-обслуговуючої і фінансової діяльності, отримання прибутку, забезпечення фінансової стійкості.
9. Серед численних видів страхування, пропонованих туристам в даний час, особливий інтерес і попит викликають медичне страхування, асистанс та страхування відповідальності власника автотранспортних засобів.

Аналіз практичного досвіду розвинених у сфері туризму країн дозволяє зробити наступні рекомендації, які повинні допомогти подальшому розвитку туристичної галузі в Росії в сучасних ринкових умовах:

- Державним органам застосовувати системний підхід до вирішення проблем туристського комплексу країни, що дозволяє виявити і стимулювати ті форми туризму, які приносили б усім учасникам - туристам, турпідприємств, населенню турцентрах - можливо велику економічну користь при одночасній мінімізації недоліків витрат, будь вони економічного, екологічного або соціального характеру, а також створювати і реалізовувати комплексні державні програми регіонального розвитку;
- Розробити методику обліку та розрахунку внеску туристського комплексу в економіку країни;
- Скорочувати видатки держави на регіональні комітети з туризму за прикладом Франції, де державні офіси з туризму отримують 60% коштів з бюджету, а 40% повинні заробляти самі для реклами, участі у виставках та інших цілей (тобто необхідно внести зміни до закону про туризм, який не дає комітетам права заробляти);
- Звернути особливу увагу на розвиток матеріально-технічної бази туристських регіонів (Тверського, Ярославського, Володимирського, Калузького і ін), враховуючи потреби "нового туриста", сучасні тенденції в готельному бізнесі, останні віяння туризму;
- Туристським організаціям Росії в умовах сучасної економічної ситуації і відсутності у регіональних адміністрацій турбаз і здравниць коштів консолідувати свої зусилля і фінансові можливості по розробці і просуванню туристичного продукту на російському, а особливо на зарубіжному ринках (особливу увагу приділити участі в зарубіжних туристських виставках);
- Турфірмам розробляти, просувати на ринку і реалізовувати короткі тури на вихідні дні;
- Впроваджувати сучасні міжнародні інформаційні та комунікаційні технології в цілях забезпечення більш ефективної туристської діяльності; беручи до уваги зручність, доступність інформації для кращої орієнтації турфірм на ринку і можливість реально економити гроші на міжнародній листуванні і телефонних переговорах, використовувати Інтернет і мати власні web-сторінки;
- У зв'язку з інтернаціоналізацією та інтеграцією міжнародної туристської індустрії використовувати міжнародні стандарти страхування, ціноутворення та якості туристського обслуговування з урахуванням національної специфіки російського ринку;
- Адміністраціям туристських центрів Росії активно впроваджувати стратегії багатоцільового використання і сезонної диференціації цін з метою залучення туристів, як російських, так і зарубіжних, протягом усього року.

1 Стратегії ціноутворення будуть розглянуті у частині четвертій (глава 15, § 2).

Зміст


[09-11-02][Все для туристов]
Телефонные номера - Это важно! (0)

[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
На Говерлу исходные пункты. 2 (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Мадагаскар: етюди в багрових тонах (0)
[09-09-19][Відпочинок і поради]
Приватний відпочинок. Судак. Крим. Відпочинок в Судаку круглий рік (1)