Неділя
23-05-28
14:36

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Література


Література

# Виступ генерального секретаря Всесвітньої туристської організації (ВТО) пана Франческо Франжіаллі у Верховній Раді України. - Київ, 9 жовтня 2000 року.
# Франжіаллі Франческо. Тенденції розвитку міжнародного туризму. //Лекція, прочитана в Київському університеті туризму, економіки і права (Київ, Україна, 9 жовтня 2002 року). - К., 2002.
# Гаагская декларация по туризму. Гаага, 14 апреля 1989 г. // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К, 2002.
# Глобальный этический кодекс туризма. Сантьяго (Чили), 1 октября 1999 г. // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К., 2002.
# Документ Акапулько. Акапулько (Мексика), 21-27 августа 1982 г. // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. -К.,2002.
# Конференция ООН по международному туризму и путешествиям. Развитие туризма (общая революция) (21.08-5.09.1963). //Туризм в Україні. Збірник нормативно-правових актів. Т.5. - Ужгород, 2000.
# Манильская декларация по социальному воздействию туризма. // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К., 2002.
# Постанова про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010роки: Постанова Кабінету Міністрів від 29 квітня 2002 року №583 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 18.
# Хартия туризма (1985 г.). // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні. - К., 2002.
# Бернстайн Р.Дж. Возрождение прагматизма. // Вопросы философии. - 2000. - №5.
# Биржаков М. Б. Введение в туризм. - СПб., 1999.
# Горак Г. І. Екзистенціальність людського буття у природних вимірах та природно-рекреаційні можливості туризму. // Всеукраїнський круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002.
# Горський В. С Подорож як феномен культури. // Всеукраїнський круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002.
# Горський С В. Соціологія туризму// Соціологія: навчальний посібник. - К., 2003.
# Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи. Відповідальний редактор Пазенок В. С - К., 2001.Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки. // Філософська і соціологічна думка. - М., 1992. - №5.
# Замятин Д. Н. Политико-географические образы. Представление географических знаний в моделях политического мышления// Человек в зеркале географии. - Смоленск, 1996.
# Зязюн І.А. Філософія туризмології. // Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія. - К., 1999.
# Квартальнов В.А. Биосфера и туризм [В 5т.] /Т. 3: Социальное пространство спорта и туризма. - М., 2002.
# Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды в 5-ти т., т.2. Социальный туризм. - М., 1998.
# Кисельов М.М. Туризм і природознавство - філософсько-світоглядний аспект. // Всеукраїнський круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002.
# Малахов В.А. Моральний та екзистенційний вимір туризму. // Всеукраїнський круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002.
# Особистість у вимірах філософського аналізу // Філософія: навчальний посібник. Заред.д.ф.н. проф. І. Ф. Надольного, 2-ге вид. -К.,Вікар,2001.
# Пазенок В.С. "Туризмологія": методологія формування теоретичних засад //Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. -К.,КІТЕП, 1999.
# Пазенок В.С. Філософія туризму //Туризм у XXI столітті. Матеріали міжнародної конференції. - К., 2002.
# Пазенок В.С Феномен туризма: "человеческое измерение". // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2001. - № 1.
# Попович И. В. Туризм як феномен культури. // Всеукраїнський круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002.
# С этикой туризма ясно. Осталось придумать, как заставить ей следовать. //Туризм: практика, проблемы, перспективы. - Октябрь. 2000.-№10.
# Світогляд як духовно-практичний феномен // Філософія: навчальний посібник. За ред. д.ф.н. проф. I. Ф. Надольного 2-ге вид. -К.,Вікар,2001.
# Сегодняшний и завтрашний день столичного туризма // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2001. - №2.
# Серж Перро, Жан Мішель Оернер. Необхідність "туризмології" // "Наукові записки КІТЕП", Т. 1. - К., 2001.
# Соціологія. Терміни. Поняття. Персонали. - К., 2002.
# Суспільство на порозі XXI століття. Філософське осмислення плинного світу. Відповідальний редактор Пазенок В. С. - К., 1999.
# УокерДжон. Введение в гостеприимство. - М., 1999.
# Федорченко В.К. Туризм і народна дипломатія // Філософія і культурологія туризму. - К., 2001.
# Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навчальний посібник. - К., 2000.
# Філософія і культурологія туризму. - К., 2001.
# Франжиалли Франческо. Туризм как фактор устойчивого развития // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2002, №7.
# Хасан Текели, Эбру Таркан. Глобальные тенденции, их влияние на развитие менеджмента и маркетинга туризма. - Материалы 1-й генеральной ассамблеи BSTEN и Международной научно-практической конференции "Туризм на пороге III тысячелетия". - Сочи -Ялта.-1999-2000 гг.
# Цінності в житті людини і суспільства // Філософія: навчальний посібник. За ред. д.ф.н. проф. І. Ф. Надольного, 2-ге вид. - К . Вікар,2001.
# ШлевковА. Тенденции развития мирового туризма в свете кризиса 11 сентября // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2001 -№11.
# Яковенко Ю.І. Соціологічний вимір туризму. //Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія. Див. також: Горський СВ.
# Яроцький П. Л. Паломницький (релігійний) туризм в Україні: перспективи розвитку// Релігієзнавство. Навчальний посібник. 2-гевид.-К., 2004.

Зміст


[10-10-10][Все для туристів]
Євреї (0)

[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Замбія: природу у визначній пам'ятці! (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Зберігати гроші можна не тільки в ощадній касі (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Бразилія: кухня (0)