Середа
24-06-19
19:54

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 7. Цілі і завдання сертифікації. Правила сертифікації туристських і готельних послуг 1


Порядок оцінки процесу виконання робіт і надання послуг встановлюють в правилах сертифікації однорідних робіт і послуг. Підсумки оцінки відбивають у актах.

Перевірку результатів робіт та послуг проводить орган із сертифікації відповідно до нормативних документів.

Випробування результатів робіт та послуг проводять в акредитованих випробувальних лабораторіях. Підсумки перевірки та випробувань відображаються в протоколах.

Орган з сертифікації на основі аналізу актів, протоколів та інших документів, що підтверджують відповідність робіт і послуг встановленим вимогам, приймає рішення про видачу (відмову а видачі) сертифіката, оформляє його і реєструє.

Сертифікат може мати додаток, що містить перелік конкретних однорідних робіт і послуг, на які поширюється його дія.

При негативних підсумки аналізу орган із сертифікації приймає рішення про відмову у видачі сертифіката з зазначенням причин відмови та доводить його до відома заявника.

Термін дії сертифіката встановлює орган з сертифікації з урахуванням підсумків сертифікації, термінів дії нормативних документів на роботи та послуги, але не більше ніж на три роки.

При внесенні змін у нормативну і технічну документацію на роботи та послуги, в організаційно-правову форму юридичної особи та інших змін, які можуть впливати на вимоги, що підтверджуються під час сертифікації, власник сертифіката повинен сповіщати про це орган з сертифікації, який може прннять рішення про необхідність проведення додаткових перевірок або позапланового інспекційного контролю.

Застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації здійснюється на основі ліцензії. Ліцензію видає орган з сертифікації відповідно до Правил видачі ліцензій на проведення робіт з обов'язкової сертифікації та застосування знака відповідності. Загальні вимоги до застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації робіт і послуг невідповідають Правилам застосування знака відповідності при обов'язковій сертифікації продукції. Затверджено постановою Держстандарту Росії від 25 липня 1996 р. Ла 14.

Знак відповідності наносять на квитанцію, наряд-замовлення, путівку, договір, упаковку, бланки і ін. а також використовують у рекламних та друкованих виданнях.

Правила застосування знака відповідності та особливості маркування встановлюють у правилах сертифікації однорідних робіт і послуг.

Інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг проводить орган із сертифікації, який видав сертифікат, не рідше одного разу на рік у формі періодичних і позапланових перевірок для встановлення відповідності виконуваних робіт і послуг, що надаються вимогам, підтвердженим при сертифікації.

Обсяг і періодичність інспекційного контролю залежать від ступеня потенційної небезпеки робіт і послуг, стабільності їх якості, обсягу виконуваних робіт і послуг, що надаються, наявності системи якості, витрат на проведення контролю, підсумків сертифікації або попереднього інспекційного контролю.

Обсяг, зміст та порядок проведення інспекційного контролю встановлюють у правилах сертифікації однорідних робіт і послуг.

Позаплановий інспекційний контроль проводять у випадках надходження інформації про претензії до якості сертифікованих робіт і послуг від споживачів, федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за якістю та безпекою робіт і послуг; громадських об'єднань споживачів.

Інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг містить наступні види робіт:

- Аналіз інформації, що про якість та безпеку сертифікованих робіт і послуг;
- Розробку програми інспекційної перевірки;
- Створення комісії для проведення інспекційної перевірки;
- Проведення інспекційної перевірки;
- Оформлення результатів і прийняття рішення.

Результати інспекційного контролю оформляють актом, в якому роблять висновок про можливість збереження дії виданий-ного сертифіката.

У разі невідповідності робіт і послуг встановленим вимогам, відмови власника сертифіката від проведення інспекційного контролю, орган з сертифікації може призупинити або скасувати дію сертифікату та ліцензії на застосування знака відповідності.

Рішення про призупинення дії сертифікату та ліцензії на застосування знака відповідності приймають у тому випадку, якщо шляхом коригувальних заході, узгоджених з органом але сертифікації, можна усунути виявлені причини невідповідності.

При проведенні коригувальних заходів орган з сертифікації:

- Призупиняє дію сертифікату та ліцензії на застосування знака відповідності;
- Інформує про це відповідні органи державного контролю і нагляду;
- Встановлює термін виконання коригувальних заходів;
- Перевіряє виконання коригуючих заходів.

Після виконання коригувальних заходів і позитивних підсумки їх оцінки (перевірки, контролю) орган з сертифікації приймає рішення про поновлення дії сертифікату та ліцензії на застосування знака відповідності та інформує про це зацікавлених учасників сертифікації.

У разі невиконання коригувальних заходів або їх неефективності орган з сертифікації відміняє дію сертифіката, анулює ліцензію на застосування знака відповідності та інформує про це зацікавлених учасників сертифікації.

Власник сертифіката зобов'язаний вказувати в документації (в замовленні, в описі роботи або послуги та ін) відомості про проведення обов'язкової сертифікації (номері сертифікату, термін його дії, органі, його видав).

Органи з сертифікації робіт і послуг направляють інформацію діяльності з сертифікації в федеральний орган виконавчої влади, організуючий і проводить роботи з обов'язкової сертифікації.

Органи з сертифікації представляють заявнику на його вимогу необхідну інформацію в межах своєї компетенції.

При виникненні спірних питань учасник сертифікації може подати апеляцію до центрального органу системи сертифікації однорідних робіт і послуг. Якщо учасник сертифікації робіт і послуг не задоволений рішенням по апеляції, то він може подати апеляцію до федерального орган виконавчої влади у встановленому порядку або орган, який очолює систему добровільної сертифікації. Спірні питання, що виникають між учасниками сертифікації, можуть бути вирішені також у порядку, встановленому законодавчими актами Російської Федерації.

Правилами сертифікації вводяться так звані схеми сертифікації (табл.7.1):

Таблиця 7.1.
Номер схеми Оцінка виконання робіт, надання послуг Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Інспекційний контроль сертифікованих робіт і послуг
1 Оцінка майстерності виконавця робіт і послуг Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Контроль майстерності виконавця робіт і послуг
2 Оцінка процесу виконання робіт, надання послуг Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Контроль процесу виконання робіт, надання послуг
3 Аналіз стану виробництва Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Контроль стану виробництва
4 Оцінка організації (підприємства) Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Контроль відповідності встановленим вимогам
5 Оцінка системи якості Перевірка (випробування) результатів робіт і послуг Контроль системи якості
6 Оцінка системи якості Розгляд декларації про відповідність з документами Контроль якості виконання робіт, надання послуг
7 Оцінка системи якості Розгляд декларації про відповідність з документами Контроль системи якості

Розглянемо застосування схем сертифікації.

За схемою 1 оцінюють майстерність виконавця робіт і послуг і контролюють його при інспекційному контролі. Дану схему застосовують для робіт і послуг, якість і безпека яких обумовлено майстерністю виконавця (наприклад, екскурсовода, перукаря, масажиста, педагога і т.д.).

За схемою 2 оцінюють процес виконання робіт, надання послуг, перевіряють (відчувають) результати робіт і послуг та контролюють процес виконання робіт, надання послуг при інспекційному контролі. У залежності від складності процесу оцінюють:

- Повноту та актуалізацію документації, що встановлює вимоги до процесу;
- Оснащення необхідним обладнанням, інструментом, засобами вимірювання (випробувань, контролю), речовинами, матеріалами, приміщеннями та іншими, а також їх відповідність встановленим вимогам;
- Метрологічне, методичне, організаційне, програмне, інформаційне, матеріальне, правове, технічне та інше забезпечення;
- Безпека і стабільність процесу;
- Професійну компетентність виконавців робіт і послуг, обслуговуючого і виробничого персоналу.

Схему 2 застосовують для оцінки робіт і послуг, якість і безпека яких обумовлені стабільністю процесу виконання ОБОТА і надання послуг (наприклад, послуг з технічного обслуговування і ремонту авто-мототранспортних засобів, послуг хімічного чищення і фарбування, послуг з перевезення пасажирів, медичних послуг, послуг засобів розміщення, послуг громадського харчування та ін.)

За схемою 3 аналізують стан виробництва, в тому числі при інспекційному контролі, перевіряють (відчувають) результати робіт I послуг. Дану схему застосовують при сертифікації виробничих послуг.

За схемою 4 оцінюють організацію (підприємство) - виконавця робіт і послуг на відповідність встановленим вимогам державних стандартів. Підсумком оцінки організації (підприємства) може бути присвоєння йому певної категорії (зірка готелі, клас ресторану, розряд ательє та ін.)

За схемою 5 оцінюють систему якості та контролюють її при інспекційному контролі, перевіряють (відчувають) результати робіт і поїдуть. Оцінку системи якості (схеми 5 і 7) проводить експерт з сертифікації систем якості відповідно до нормативних документів.

Схему 5 застосовують при сертифікації потенційно небезпечних робіт і послуг (медичних, туристичних, з перевезення пасажирів та ін.)

При наявності сертифіката якості його враховують при сертифікації робіт і послуг.

Схеми 6 і 7 засновані на використанні декларації про відповідність з доданими до неї документами, що підтверджують відповідність робіт і послуг встановленим вимогам.

У декларації про відповідність виконавець робіт і послуг в особі керівника організації або індивідуального підприємця заявляє, що виконувані роботи і послуги, що відповідають встановленим вимогам.

Схему 6 застосовують при сертифікації робіт і послуг, що надаються за індивідуальним (неповторюваним) замовленнями, що виконуються в невеликих обсягах організаціями (підприємствами), що зарекомендували себе на вітчизняному або світовому ринках, як виконавці робіт і послуг високого рівня якості.

Схему 7 застосовують при наявності у виконавця системи оцінки якості, що включає контроль всіх вимог, що перевіряються при сертифікації, що підтверджується випискою з акта оцінки системи якості.

Для підтвердження відповідності робіт і послуг додаються документами проводять обстеження організації (підприємства). Особенностн застосування схем сертифікації на основі декларації відповідно вказують у правилах сертифікації однорідних видів робіт і послуг. Схеми сертифікації з використанням декларації про відповідність при добровільній сертифікації не застосовують

У всіх схемах сертифікації, якщо це не суперечить правилам сертифікації однорідних робіт і послуг, можуть бути використані документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам і отриманим поза робіт з сертифікації, наприклад:

- Результати соціологічних обстежень та експертних оцінок;
- Протоколи випробувань;
- Договори виконавця робіт і послуг зі споживачем;
- Акти перевірок, висновки, сертифікати федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють контроль і нагляд за якістю та безпекою робіт і послуг (їх територіальних органів) і громадських об'єднань споживачів (їх асоціацій н спілок);
- Технічна та інша документація виконавця робіт і послуг. Ці документи можуть бути підставою для скорочення обсягу оцінок, перевірок, випробувань, контролю.

При проведенні робіт по сертифікації туристських послуг та послуг засобів тимчасового проживання туристів проводиться ідентифікація цих послуг за ЄДРПОУ послуг населенню ОК 002-93, затвердженим постановою Держстандарту РФ від 28 червня 1993 р. № 163 і введеному з 1січня 1994 р. (в редакції Змін № 1 / 95, затверджених Держстандартом Росії 11 вересня 1995 р. № 2 / 95, затверджених Держстандартом Росії 20 листопада 1995 р. № 3 / 97, затверджених Держстандартом Росії 7 березня 1997 р. № 4 / 98, затверджених Держстандартом Росії 6 серпня 1998 г № 5 / 99, затверджених Держстандартом Росії 5 березня 1999 р.)

Класифікація послуг населенню (ОКУН) є складовою частиною Єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ЕСКК ТЕІ).

Класифікатор розроблено для вирішення наступних завдань:

- Розвитку і вдосконалення стандартизації у сфері послуг населенню;
- Здійснення сертифікації послуг з метою забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів і охорони навколишнього середовища, запобігання заподіяння шкоди майну споживачів:
- Підвищення ефективності застосування засобів обчислювальної техніки;
- Обліку і прогнозування обсягів реалізації послуг населенню:
- Вивчення попиту населення на послуги;
- Надання послуг населенню підприємствами і організаціями різних організаційно-правових форм власності та громадянами-індивідуалами;
- Гармонізації класифікації послуг населенню з міжнародними класифікаціями;
- Актуалізації видів послуг з урахуванням нових соціально-економічних умов в Російській Федерації.

Об'єктами класифікації є послуги населенню, що надаються підприємствами та організаціями різних організаційно-правових форм власності та громадянами-індивідуалами, використовують різні форми і методи обслуговування.

Для класифікатора послуг населенню прийнята ієрархічна класифікація з поділом за все класифікаційного множини об'єктів на групи. Потім кожну групу ділять на півгрупи, які в свою чергу ділять на види діяльності за цільовим функціональним призначенням. У ОКУН використовують послідовну систему кодування.

Кодове позначення об'єкта класифікації включає шість цифрових десяткових знаків та контрольне число.

Загальна структура кодового позначення класифікатора послуг населенню має наступну схему (по групах):

01 - побутові послуги;
02 - послуги пасажирського транспорту;
03 - послуги зв'язку;
04 - житлово-комунальні послуги;
05 - послуги закладів культури:
06 - туристські і екскурсійні послуги;
07 - послуги з фізичної культури і спорту;
08 - медичні, санаторно-оздоровчі. ветеринарні Послуги;
09 - послуги правового характеру;
10 - послуги банків;
11 - послуги в системі освіти;
12 - послуги торгівлі, громадського харчування, ринків;
80 - інші послуги.

060000 ТУРИСТСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ПОСЛУГИ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ТУРИСТІВ в редакції Зміни № 5 / 99, затвердженого Держстандартом Росії 5 березня 1999 р
061000 Туристські послуги
061100 Послуги туроператора з організації внутрішнього туризму (в ред. Зміни № 5 / 99)
061101 Тур оздоровчий (в ред. Зміни № 5 / 99)
061103 Тур пізнавальний (8 ред. Зміни № 5'99)
061103 Тур професійно-діловий (в ред. Зміни № 5'99)
061104 Тур спортивний (в ред. Зміни № 5 / 99)
061105 Тур релігійний (код 061105 введений Зміною № 5 / 99)
06110У Інші тури (код 061109 введений Зміною № 5 / 99)
061200 Послуги туроператора з організації виїзного туризму (в ред. Зміни № 5 / 99)
06120! Тур оздоровчий (в ред. Зміни № 5 / 991
061202 Тур пізнавальний (в ред. Зміни № 5 / 991
061203 Тур професійно-діловий (в ред. Зміни № 5 ^ 99)
061204 Тур спортивний (в ред. Зміни № 5 / 99)
061205 Тур релігійний (в ред. Зміни № 5 / 99)
Коли 061206-061208 виключені, згідно зі Зміною № 5 / 99
061209 Інші тури (в ред. Зміни № 5 / 99)
Коди0612Ю-0б1219 виключені згідно зі Зміною № 5 / 99
061300 Послуги туроператора по організації в'їзного туризму (в ред. Зміни № 5 / 99)
061301 Тур оздоровчий О) ред. Зміни № 5 / 99)
061302 Тур пізнавальний (в ред. Зміни № 5 / 99)
061303 Тур професійно-діловий (в ред. Зміни № 5 / 99)
061304 Тур спортивний (в ред. Зміни № 5 / 99)
061305 Тур релігійний (в ред. Зміни №. 5 / 99)
Кількість "061306 -061308 виключені згідно зі Зміною № 5 / 99 (див. текст в попередній редакції)
061309 Інші тури (в ред. Зміни № 5 / 99)
061400 Послуги турагента (в ред. Зміни № 5 / 99)
Коди 061401 -061407 виключені (Зміна № 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
061500 Окремі слуги туроператора і турагента (в ред. Зміни № 5 / 99)
061501 Послуги з організації проживання туристів (в ред. Зміни № 5 / 99)
061502 Послуги з організації харчування туристів (в ред. Зміни. V-5. 'Ч9)
1161503 Послуги по організації перевезень туристів різними видами транспорту (в ред. Зміни № 5 / 99)
061504 Послуги з організації спортивних, розважальних, пізнавальних, оздоровчих та інших заходів (в ред. Зміни № 599)
061505 Послуги гідів-перекладачів (в ред. Зміни № 5 / 99)
061504 Надання інших послуг (код Про 1509 введений Зміною № 5 / 99)
061600 Послуги при самодіяльному туризмі (в ред. Зміни № 5 / 99)
061601 Надання інформаційних матеріалів, ~ "^ туристських схем, описі маршрутів, естеетве1 |, 1Ь перешкод, об'єктів (у ред. Зміни X? 5 / 991
061602 Послуги консалтингові, включають питання організації туризму, забезпечення безпеки на туристських маршрутах та інші (в ред. Зміни Ха 5 / 99)
061603 Посередницькі послуги із забезпечення безпеки на туристських маршрутах (в ред. Зміни № 5 / 99)
061604 Навчання основам туристських і альпіністських навичок (в ред. Зміни X? 5 / 99)
061605-виключений згідно зі Зміною № 5. ^ 9 (див. текст в попередній редакції)
061700 У ред. Зміни № 5 / 99
061701 Організація екскурсій (в ред. Зміни Хз 5 / 99)
061702 Послуги екскурсовода (в ред. Зміни Хе травня 1999)
Коди 061703-06171! виключені згідно зі Зміною Xs 5 / 99 (див. текст в попередній редакції)
062000 ПОСЛУГИ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ ТУРИСТІВ (в ред. Зміни Хе 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062100 Послуги готелів н аналогічних засобів розміщення, крім комунальних. Пояснення: послуги з проживання в пансіонатах див. Позицію 082 104 (в ред. Зміни X * 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062101 Послуги готелів, у тому числі квартирного типу (в ред. Зміни № 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062102 Послуги мотелів (в ред. Зміни X? 5 / 991 (див. текст в попередній редакції) _
062103 Послуги клубів з проживанням (в ред. Зміни № 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062104 Послуги мебльованих кімнат (в ред. Зміни Хз 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062105 Послуги гуртожитків (в ред. Зміни X? 5 / 991 (див. текст в попередній редакції)
062200 Послуги спеціалізованих засобів розміщення. Пояснення: послуги з проживання в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку див. позиції 082101, 0Й2102, 082103 (в ред. Зміни № 5 / 991 (див. текст в попередній редакції)
062201 Послуги таборів праці та відпочинку (в ред. Зміни Xs 5 / 99) (ем. текст в попередній редакції)
062202 Послуги туристських притулків, стоянок та інших (в ред. Зміни Nt 5199) (див. текст в попередній редакції)
062203 Послуги туристських, спортивних баз. баз відпочинку (в ред. Зміни Si 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062204 Послуги будинків мисливців (рибалки) (в ред. Зміни Ха 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062205 Послуги конгрес - центрів (в ред. Зміни Xs 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062206 Послуги громадських засобів транспорту (туристські поїзда, круїзні судна, яхти) (в ред. Зміни Хе 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
062207 Послуги наземного і водного транспорту, переобладнаного під засоби розміщення для ночівлі (в ред. Зміни X »5 / 99) (див. текст в попередній редакції!
062208 Послуги кемпінгів (майданчиків для кемпінгів. Автофургонів) (в ред. Зміни X? 5 / 99) (див. текст в попередній редакції)
Коди 062209-062211 виключені згідно зі Зміною № 5 / 99 (див. текст в попередній редакції)
062300 Послуги індивідуальних засобів розміщення (код 062300 введений Зміною № 5 / 99)
062301 Послуги квартир, кімнат у квартирах, будинків, котеджів, що здаються в найм (код 062301 введений Зміною № 5 / 99)

Законодавчі акти, що зачіпають більш вузькі питання (різні ГОСТи), будуть розглянуті у наступних розділах.

Зміст


[09-10-22][Все для туристів]
Бібліотеки нашого регіону – Скарбниці знань! (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
День бабака (0)
[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Кокос найбільший нежилий острів (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Давай закуримо, по одній! Кубинські сигари (0)