Вівторок
23-06-06
05:15

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ГЛАВА 4 4.1 Зовнішні та внутрішні фактори ціноутворення


ГЛАВА 4. ВИТРАТИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

Зовнішні та внутрішні фактори ціноутворення

Всі виробники туристських послуг стали розуміти, що їх прибуток виявився в жорстких лещатах конкуренції за кращу ціну і кращу якість. Ціна виконує виключно важливу функцію, яка полягає в отриманні виручки від реалізації. Саме від цінової стратегії в кінцевому рахунку залежать досягнуті комерційні результати, а правильно вибрана цінова політика надає довгострокове і вирішальне значення як на конкурентоспроможність туристських продуктів, так і на діяльність підприємства в цілому.

В умовах ринкової економіки підприємства прагнуть не піддаватися стихії ринку, а намагаються самі сформувати вигідні і їм, і споживачам ціни, тобто проводити власну цінову політику.

Політика цін - це система стандартних правил визначення ціни туристичного продукту при його формуванні та реалізації. Політика цін може розроблятися на тривалий термін і пристосовуватися до мінливих умов ринку. Доцільно використовувати гнучкий підхід до ціноутворення, тобто ціна повинна володіти маневреністю і динамічністю.

Актуальність проблем розробки цінової стратегії в діяльності туристичних фірм пов'язана з наступними факторами:

- Ціноутворення є найважливішим елементом комплексу маркетингу, важливим засобом управління, яке дозволяє формувати обсяг прибутку підприємства;
- Вільне встановлення ціни на туристський продукт пов'язане з вирішенням ряду методичних проблем: як формується ціна в ринкових умовах; які критерії вибору можна використовувати; який порядок регулювання цін з боку держави;
- Більшість дрібних і середніх туристських організацій не володіє достатніми ресурсами для активного використання методів нецінової конкуренції;
- Ринок туристських послуг, по суті, є ринком покупця; ціна в маркетинговій діяльності виконує важливу функцію - узгодження інтересів туристської організації і клієнта.

 

Вибір стратегії ціноутворення, підходу до визначення ціни на нові туристичні продукти, регулювання цін на вже наявні є складовою частиною маркетингової діяльності туристичних фірм. Розробка політики цін здійснюється з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку туристської організації.

Зовнішні фактори:

- Співвідношення попиту і пропозиції;
- Рівень і динаміка конкуруючих цін;
- Державне регулювання як економіки в цілому, так і сфери туризму зокрема;
- Політична ситуація;
- Споживачі, їх платоспроможність, інтереси, звички, смаки.

 

Встановлення цін багато в чому визначається іміджем туристичного підприємства. Турфірма, пропонуючи свої послуги, повинна перш за все дбати про те, як будуть сприйматися споживачами її турпродукти. Тому, розробляючи цінову стратегію, туристська організація повинна враховувати сприймається клієнтами імідж, тому що чим більшим авторитетом користується турфірма, тим більшою довірою і популярністю користуються її послуги.

Різні групи споживачів по-різному сприймають імідж фірми, оскільки запити і вимоги до рівня обслуговування диференційовані. Отже, цінова стратегія повинна визначати характер відносин з кожним окремим сегментом споживачів. Так, невелика турфірма може з недовірою сприйматися клієнтами з високим рівнем доходів. У той же час менш забезпечені туристи із задоволенням будуть користуватися її послугами. Турфірма повинна орієнтувати свою цінову стратегію таким чином, щоб послуги, пропоновані різними групами клієнтів, відповідали б за своєю якістю і ціною сприймається ними іміджу туристської організації.

Внутрішні фактори (цілі ціноутворення):

- Максимізація поточного прибутку від формування та реалізації туристичного продукту;
- Утримання позицій на ринку;
- Досягнення лідерства в якості туристичних продуктів;
- Завоювання і підтримка лідерства на ринку туристських послуг;
- Прагнення туристської організації до збільшення темпів зростання формування і реалізації, навіть за рахунок зниження доходів;
- Бажання підняти свій імідж (престиж);
- Зацікавленість туроператора і турагента у збільшенні своєї частки на ринку туристських послуг;
- Бажання туроператора ухилятися від обвинувачення в монополізації;
- Прагнення уникнути банкрутства.

 

Для розробки відповідної цінової стратегії туристська організація повинна перш за все встановити цілі ціноутворення. Ці цілі багато в чому видно вже з самого позиціонування турпродукту на ринку туристичних послуг. Цілі випливають з аналізу положення турфірми на ринку та її загальних цілей на ринку. Цілі ціноутворення не повинні розглядатися як окремо взяті. Вони покликані сприяти успішному здійсненню маркетингової стратегії туристської організації.

Ставлячи за мету своєї цінової стратегії завдання максимізації поточного прибутку, турфірма, як правило, не замислюється про можливі стратегічні наслідки, які можуть виникнути внаслідок як продуманих дій у конкурентів, так і дії різних ринкових чинників. Мета максимізації поточного прибутку досить поширена в умовах, коли туристська організація пропонує унікальні послуги, відсутні у конкурентів, або попит на даний вид турпродукту значно переважає пропозицію. Встановлена подібним чином ціна сприймається ринком, навіть якщо вона явно не відображає реальну структуру витрат, пов'язаних з наданням послуг. Постановка мети максимізації поточного прибутку без урахування вірогідною реакції ринку може негативно позначитися на діяльності турфірми в майбутньому.

В умовах високої насиченості ринку туристичних послуг може виникнути ситуація, коли туристська організація буде зацікавлена в тому, щоб збувати свої турпродукти за любою ціною, тільки б утримати позиції на ринку. При такому збігу обставин турфірми часто зовсім не займаються розглядом структури витрат і в ряді випадків здійснюють реалізацію товарів навіть собі в збиток. Даного підходу довго дотримуватися не можна. Необхідні ретельний аналіз структури витрат і постановка цілей ціноутворення таким чином, щоб не тільки зберегти своє ринкове становище, але й отримати хоча б помірний прибуток.

Вибираючи цілі нової стратегії, спрямовані на досягнення лідерства в якості пропонованих туристичних послуг, фірми прагнуть перевершити конкурентів шляхом максимального підвищення якісних характеристик своєї діяльності. Поліпшення якості турпродуктів означає і підвищення ціни на них. І якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком допустиме, то туристська організація може з успіхом піти від конкурентної боротьби.

Цілі цінової стратегії, розраховані на завоювання і підтримка лідерства на ринку, реалізуються на самих ранніх стадіях життєвого циклу турпродуктів-новинок. Ціни розраховуються на основі точного визначення структури витрат. Такі ціни дозволяють досить тривалий час працювати з достатнім прибутком, доступні споживачам і не викликають бажання у конкурентів поборотися за лідируюче положення на ринку.

Після визначення цілей вибирається метод ціноутворення. Відзначимо, що коли туристський продукт на ринок ще не випущено, ціна визначається дориночние, тільки виходячи з волі турфірми в процесі ціноутворення та її цілей.

У сукупності ціна конкретного турпродукту визначається взаємним дією трьох груп факторів: індивідуальних понесених витрат з формування та реалізації турпродукту, станом попиту і рівнем конкуренції на ринку туристичних послуг.

Зміст


[10-01-23][Все для туристов]
Легенды в камне (0)

[09-09-18][Відпочинок і поради]
Крим це не тільки літній відпочинок... (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Як відзначали Різдво Христове на Русі (0)
[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Легенда Прута та Говерли (0)