Неділя
23-05-28
14:13

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ГЛАВА 4. 4.1. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів


ГЛАВА 4. Аналіз результатів діяльності турфірми

4.1. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів

Туристська фірма, як і будь-яке інше підприємство, здійснює свою діяльність в умовах безперервно мінливого зовнішнього середовища: нормативно-правової бази, що визначає законодавчі рамки; взаємодії з усіма суб'єктами економічних відносин; податкового регулювання; попиту і пропозиції робіт і послуг; цін і тарифів на споживані сировину і матеріали, роботи та послуги і т. д. Більше того, прийняті управлінські рішення приводять до зміни самої організації: застосовуваної нею технології, складу і кількості клієнтів і багато чого іншого. У кінцевому рахунку всі зовнішні і внутрішні зміни умов діяльності туристських підприємств впливають на їх результативність. Підвищення результативності функціонуючого підприємства означає, що в постійно змінних умовах менеджери фірми здатні знаходити правильні шляхи рішення, що ведуть до збільшення ефективності, що залучені додаткові фінансові кошти використані раціонально і т. д. Аналіз результатів діяльності підприємства цікавить широке коло зовнішніх і внутрішніх користувачів: кредиторів з точки зору можливості генерувати прибуток, достатній для погашення заборгованості; інвесторів для оцінки здібностей управлінської команди, визначення розвитку підприємства; менеджерів підприємства для розробки заходів, спрямованих на підвищення ефективності.

Інформаційною базою аналізу результатів діяльності підприємства є форма № 2 бухгалтерської звітності "Звіт про прибутки і збитки". Глибокий аналіз цієї форми можна провести за допомогою вертикального і горизонтального аналізу.

До даних форми № 2 (див. додаток 3) може бути застосований метод вертикального і горизонтального аналізу. Вертикальний аналіз дозволяє проаналізувати структуру, динаміку зміни всіх статей витрат і прибутків в загальній виручці (табл. 4.1). Цінність даного аналізу полягає у можливості дослідження в тимчасовому аспекті тенденцій зміни результатів діяльності.

Таблиця 4.1
Вертикальний аналіз "Звіту про прибутки і збитки" турфірми "Надія" за 19961998 рр..,%
Показник За станом на кінець
1996 1997 1998
Виручка від реалізації 100 100 100
Собівартість реалізації 54,5 57,1 58,1
Комерційні витрати 14,6 12,6 13,0
Управлінські витрати 14,9 16,9 16,0
Прибуток від реалізації 16,0 13,5 12,8
Відсотки до отримання 1,7 1,3 1,3
Відсотки до сплати 3,7 2,9 2,9
Доходи від участі в інших організаціях 2,1 1,6 1,3
Прибуток від фінансово-господарської діяльності 8,6 7,7 7,2
Інші позареалізаційні доходи 1,8 1,3 0,9
Інші позареалізаційні витрати 2,5 1,8 1,2
Прибуток звітного періоду 4,3 4,5 5,1
Податок на прибуток 1,5 1,6 1,8
Чистий прибуток 2,8 2,9 з, з
Абстрактні кошти 1,8 2,2 3,0
Нерозподілений прибуток звітного періоду 1,0 0,8 0,4

Нескладним, але дуже ефективним за своїм аналітичним можливостям є горизонтальний аналіз форми № 2 (табл. 4.2).

Таблиця 4.2
Горизонтальний аналіз "Звіту про прибутки і збитки" турфірми "Надія" за 19961998 рр..
Показник За станом на кінець
1996 1997 1998
Тис. руб. % Тис. руб. % Тис. руб. %
Виручка від реалізації 1375,3 100 2007,5 146,0 2227,6 162,0
Собівартість 750,1 100 1145,5 152,7 1295,3 172,7
Комерційні витрати 200,3 100 251,7 137,9 290,1 149,1
Управлінські витрати 204,7 100 340,2 125,7 356,6 144,8
Прибуток від реалізації 220,2 100 270,2 166,2 285,6 174,2
Відсотки до сплати 50,3 100 57,4 110,0 64,8 129,0
Прибуток від фінансово-господарської діяльності 118,3 100 154,3 130,4 161,3 136,3
Інші позареалізаційні доходи 25,1 100 26,3 104,8 20,7 82,6
Прибуток звітного періоду 58,6 100 90,9 155,1 114,2 194,9
Податок на прибуток 20,5 100 31,8 155,1 40,0 194,9
Чистий прибуток 38,1 100 59,1 155,1 74,2 194,9
Абстрактні o
кошти 24,4 100 44,0 180,4 66,0 270,4
Нерозподілений прибуток звітного періоду 13,7 100 15,1 110,0 8,3 60,4
 

Горизонтальний аналіз є доповненням вертикального аналізу. При його проведенні необхідно враховувати вплив інфляції на результати минулої діяльності.

Результативність бізнесу характеризує ціла група показників рентабельності. Сам по собі зростання виручки, всіх видів прибутку вже характеризує діяльність будь-якого підприємства як досить успішну. Однак, для того щоб відповісти на запитання, чим викликане це збільшення просто абсолютним розширенням масштабів діяльності чи зниженням витрат, більш повним і раціональним використанням матеріально-речовинного і кадрового потенціалу підприємства, необхідно розрахувати коефіцієнти рентабельності, погоджує отримані фінансові результати з обсягом використовуваних ресурсів.

Деякі інвестори розглядають показники рентабельності як основоположні при розгляді питань вкладення капіталу, як мають навіть більше значення, ніж показники ліквідності і фінансової стійкості. Якщо протягом декількох років показники рентабельності поліпшуються, це свідчить про ефективність управління, здатності підприємства діставати прибуток у сьогоденні і майбутньому.

Показники результатів діяльності підприємства можна розділити на дві великі групи:

- Показники результативності поточної діяльності;
- Показники результативності використання ресурсів підприємства.

Зміст


[10-02-09][Все для туристів]
Зимові розваги (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Австралія: короткий опис головних визначних пам'яток (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
OAE: Визначні пам'ятки (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Зберігати гроші можна не тільки в ощадній касі (0)