Неділя
23-05-28
15:13

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 3. Право споживача на якісну та безпечну послугу 1


З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення як одного з основних умов реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я і сприятливе навколишнє середовище був прийнятий Державною Думою і схвалений Радою Федерації Федеральний закон "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» від 30 березня 1999 р. № 52 -ФЗ, який вводить основні поняття і формулювання:

- Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення-стан здоров'я населення, середовища проживання людини, при якому відсутня шкідливий вплив чинників довкілля на людину і забезпечуються сприятливі умови його життєдіяльності;
- Середовище проживання людини - сукупність об'єктів, явищ і факторів навколишнього (природного та штучного) середовища, що визначає умови життєдіяльності людини;
- Фактори середовища існування - біологічні (вірусні, бактеріальні, паразитарні та інші), хімічні, фізичні (шум, вібрація, ультразвук, інфразвук, теплові, іонізуючі, іонізуючі та інші випромінювання), соціальні (харчування, водопостачання, умови побуту, праці, відпочинку ) та інші фактори середовища проживання, які надають або можуть впливати на людину і (або) на стан здоров'я майбутніх поколінні;
- Шкідливий вплив на людину - вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу життю або здоров'ю людини або загрозу життю чи здоров'ю майбутніх поколінь;
- Сприятливі умови життєдіяльності людини - стан середовища проживання, при якому відсутня шкідливий вплив її чинників на людину (нешкідливі умови) та є можливості для відновлення порушених функцій організму людини;
- Безпечні умови для людини - стан середовища проживання, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу її чинників на людину;
- Санітарно-епідеміологічна обстановка - стан здоров'я населення та середовища проживання на певній території в конкретно визначений час;
- Гігієнічний норматив - встановлене дослідженнями припустиме максимальне або мінімальне кількісне та (або) якісне значення показника, що характеризує той чи інший фактор довкілля з позицій його безпеки і (або) нешкідливості для людини;
- Державні санітарно-епідеміологічні правила і нормативи (далі - нормативи) - нормативні правові акти, що встановлюють санітарно-епідеміологічні вимоги (у тому числі критерії безпеки та (або) нешкідливості факторів середовища існування для людини, гігієнічні та інші нормативи), недотримання яких створює загрозу життю або здоров'ю людини, а також загрозу виникнення і розповсюдження захворювання;
- Соціально-гігієнічний моніторинг - державна система спостережень за станом здоров'я населення та середовища існування. їх аналізу, оцінки і прогнозу, а також визначення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я населення і впливом факторів середовища життєдіяльності;
- Державний санітарно-епідеміологічний нагляд-діяльність але попередження, виявлення, припинення порушення законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення з метою охорони здоров'я населення й довкілля;
- Санітарно-епідеміологічний висновок - документ, що засвідчує відповідність (невідповідність) санітарним правилам факторів середовища життєдіяльності, господарської та іншої діяльності, продукції, робіт і послуг, а також проектів нормативних актів, проектів будівництва об'єктів, експлуатаційної документації;
- Санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи-організаційні, адміністративні, інженерно-технічні, медико-санітарні, ветеринарні та інші заходи, спрямовані на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань та масових неінфекніонних захворювань ( отруєнь) та їх ліквідацію;
- Обмежувальні заходи (карантин)-адміністративні, медико-санітарні, ветеринарні та інші заходи, спрямовані на запобігання поширенню інфекційних захворюванні і передбачають особливий режим господарської та іншої діяльності, обмеження пересування населення, транспортних засобів, вантажів, товарів і тварин;
- Інфекційні захворювання - інфекційні захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких обумовлено впливом на людину біологічних факторів середовища проживання (збудників інфекційних захворюванні) і можливістю передачі хвороби від хворої людини, тварини до здорової людини;
- Інфекційні захворювання, що представляють небезпеку для оточуючих - інфекційні захворювання людини, характеризуються важким перебігом хвороби, високим рівнем смертності та інвалідності, швидким поширенням серед населення (епідемія);
- Масові неінфекційні захворювання (отруєння) - Захворювання людини, виникнення яких зумовлено впливом фізичних, і (або) хімічних, і (або) соціальних факторів середовища проживання.

Розглянемо основні положення цього Закону та їх застосування в туристської діяльності.

Санітарно-епідеміологічне благополуччя громадян країни забезпечується шляхом:

- Профілактики захворювань відповідно до санітарно-епідеміологічною обстановкою і прогнозом її зміни. Туристські Фірми пропагують профілактику особливо небезпечних і паразитарних захворювань;
- Розробки та реалізації федеральних цільових програм забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. а також регіональних цільових програм та наукових, науково-технічних програм у даній області;
- Виконання санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів і обов'язкового дотримання громадянами, індивідуальними підприємцями і юридичними особами їх як складової частини здійснюваної ними діяльності. Засоби розміщення туристів надають ГСЕН свої приміщення для контролю;
- Державного санітарно-епідеміологічного нормування;
- Государственною санітарно-епідеміологічного нагляду;
- Сертифікації продукції, робіт і послуг, що представляють потенційну небезпеку для здоров'я людини - сертифікація послуг засобів тимчасового розміщення туристів, добровільна сертифікація послуг туроператорів, турагентів послуг;
- Ліцензування видів діяльності, що представляють потенційну небезпеку для людини - ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, діяльності з продажу таймшера:
- Наукових досліджень у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- Заходів щодо своєчасного інформування населення про виникнення інфекційних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та проводяться санітарно-протиепідемічні заходи;
- Заходів щодо гігієнічного виховання і навчання населення та пропаганді здорового способу життя;
- Заходів щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення як одного з основних умов реалізації передбачених Конституцією України прав громадян на охорону здоров'я і сприятливе навколишнє середовище.

Відносини, що виникають у галузі охорони навколишнього природного середовища, в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, регулюються законодавством Російської Федерації про охорону навколишнього природного середовища та цим Законом.

До повноважень Уряду Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення відносяться:

- Визначення основних напрямів державної політики галузі забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- Прийняття федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- Організація державної санітарно-епідеміологічної служб "Російської Федерації і управління нею;
- Державний санітарно-епідеміологічний нагляд;
- Державне санітарно-епідеміологічне нормування;
- Соціально-гігієнічний моніторинг;
- Встановлення єдиної системи державного обліку та звітності в даній області;
- Ведення державних реєстрів потенційно небезпечних для людини хімічних, біологічних речовин і окремих видів продукції, радіоактивних речовин, відходів виробництва та споживання;
- Забезпечення санітарної охорони території Російської Федерації;
- Введення і скасування па території Російської Федерації обмежувальних заходів - карантину;
- Введення і скасування санітарно-карантинного контролю у пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації;
- Підготовка та опублікування щорічних державних доповідей про санітарно-епідеміологічний обстановці в Російській Федерації та за кордоном;
- Координація наукових досліджень в області забезпечення, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
- Міжнародне співробітництво Російської Федерації та укладання міжнародних договорів Російської Федерації в області забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Цей Закон закріплює права та обов'язки 1-народжує. індивідуальних підприємців та юридичних осіб у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Громадяни мають право:

- На сприятливе середовище проживання, чинники якої не справляють шкідливого впливу на людину:
- Одержувати відповідно до законодавства Російської Федерації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, органах і установах державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації та у юридичних осіб інформацію про санітарно-епідеміологічну обстановку, стан довкілля, потенційної небезпеки для здоров'я людини, що надаються;
- Здійснювати громадський контроль виконання санітарних 'правил;
- На відшкодування в повному обсязі шкоди, заподіяної їх здоров'ю або майну внаслідок порушення іншими громадянами, індивідуальними підприємцями і юридичними особами санітарного законодавства, а також при здійсненні санітарно-протиепідемічних, 4: заході, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Закріплюючи права громадян (у нашому випадку - туристів) у Законі викладені і права індивідуальних підприємців та юридичних осіб:

- Можуть одержувати відповідно до законодавства Російської Федерації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, органах і установах державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації інформацію про санітарно-епідеміологічну обстановку, стан довкілля, санітарних правилах;
- Мають право на відшкодування в повному обсязі шкоди, заподіяної їх майну внаслідок порушення громадянами, іншими індивідуальними підприємцями і юридичними особами санітарного законодавства, а також при здійсненні саннтарно-протівоепі-демнческіх (профілактичних) заходів, в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації,

Громадяни зобов'язані:

- Виконувати вимоги санітарного законодавства, а також постанов, розпоряджень і санітарно-епідеміологічних висновків здійснюють державний санепіднагляд посадових осіб;
- Піклуватися про своє здоров'я;
- Не здійснювати дії, що тягнуть за собою порушення прав інших громадян на охорону здоров'я.

Індивідуальні підприємці та юридичні особи відповідно до здійснюваної ними діяльністю зобов'язані:

- Виконувати вимоги санітарного законодавства, а також «становлень, приписів і санітарно-епідеміологічних зак-юченій здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд посадових осіб;
- Забезпечувати безпеку для здоров'я людини послуг, що надаються, харчова продуктів та ін;
- Здійснювати контроль за дотриманням санітарних правил та проведенням санітарії-протиепідемічних (профілактичних) заходів при наданні послуг;
- Своєчасно інформувати населення, органи місцевого самоврядування, органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації про аварійні ситуації та ін. створюють загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю населення;
- Мати в наявності офіційно видані санітарні правила, методи та методики контролю;
- Здійснювати гігієнічне навчання працівників.

Закон розглядає проектування і забудову зон, пояснювали при цьому санітарні норми і правила, використовувані при будівництві засобів розміщення туристів.

При плануванні і забудові має передбачатися створення сприятливих умов для життя і здоров'я населення шляхом реалізації інших заходів щодо запобігання та усунення шкідливого впливу на людину факторів середовища проживання.

При розробці норм проектування, схем містобудівного планування розвитку територій, генеральних планів міських та сільських поселень, проектів планування громадських центрів, житлових районів, магістралей міст, вирішенні питань розміщення об'єктів цивільного, промислового і сільськогосподарського призначення та встановлення їх санітарно-захисних зон, виборі земельних ділянок йод сгроітельство, а також при проектуванні, будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні, розширенні, консервації та ліквідації промислових, транспортних об'єктів, будівель і споруд культурно-побутового призначення, житлових будинків, об'єктів інженерної інфраструктури та благоустрою та інших об'єктів (далі-об'єкти) повинні дотримуватися санітарні правила.

Затвердження норм проектування і проектної документації про планування і забудову міських і сільських поселень, будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні, розширенні, консервації та ліквідації об'єктів розміщення, надання земельних ділянок під будівництво, а також введення в експлуатацію побудованих і реконструйованих об'єктів допускається за наявності санітарно- епідеміологічних висновків про відповідність таких об'єктів санітарних правил.

Не менш жорсткі санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до водних об'єктів, об'єктів купання туристів та об'єктів, що є джерелами питної води, в тому числі і для засобів розміщення туристів.

Водні об'єкти, що використовуються з метою питного та господарсько-побутового водопостачання, купання, занять спортом, відпочинку та у лікувальних цілях, в тому числі водні об'єкти, розташовані в межах міських і сільських поселень (далі - водні об'єкти), не повинні бути джерелами біологічних, хімічних і фізичних чинників шкідливого впливу на людину.

Критерії безпеки і (або) нешкідливості для людини водних об'єктів, в тому числі гранично допустимі концентрації у воді хімічних, біологічних речовин, мікроорганізмів, рівень радіаційного фону встановлюються санітарними правилами.

Дозвіл на використання водного об'єкта в конкретно зазначених цілях допускається за наявності санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність водного об'єкта санітарним правилам та умовам безпечного для здоров'я населення використання водного об'єкта.

Для охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення і засмічення встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації узгоджені з органами і установами державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації нормативи гранично допустимих шкідливих впливів на водні об'єкти, нормативи гранично допустимих скидів хімічних, біологічних речовин і мікроорганізмів у водні об'єкти.

Проекти округів і зон санітарної охорони водних об'єктів, використовуваних для питного, господарсько-побутового водопостачання і в лікувальних цілях, затверджуються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або органами місцевого самоврядування за наявності санітарно-епідеміологічного висновку Про відповідність їх санітарним правилам.

Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, індивідуальні підприємці і юридичні особи у разі, якщо водні об'єкти становлять небезпеку для здоров'я населення, зобов'язані відповідно до їх повноважень вжити заходів щодо обмеження, зупинення або припинення використання питної води для населення.

Питна вода повинна бути безпечною в епідеміологічному і радіаційному відношенні, нешкідливою за хімічним складом і повинна мати сприятливі органолептичні властивості.

Індивідуальні підприємці та юридичні особи, які здійснюють експлуатацію централізованих, нецентралізованих, будинкових розподільчих, автономних систем питного водопостачання населення і систем питного водопостачання на транспортних засобах зобов'язані забезпечити відповідність якості питної води вказаних систем санітарним правилам.

Населення міських і сільських поселень повинне забезпечуватися питною водою в пріоритетному порядку у кількості, достатній для задоволення фізіологічних і побутових потреб.

Високі санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються також до атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, повітрю в жилих та інших приміщеннях.

Атмосферне повітря в міських та сільських поселеннях, на територіях промислових організацій, а також повітря в робочих зонах виробничих приміщень, житлових та інших приміщеннях (далі - місця постійного чи тимчасового перебування людини) не повинен мати шкідливий вплив на людину.

Критерії безпеки і (або) нешкідливості для людини атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, повітря в місцях постійного або тимчасового перебування людини, в тому числі гранично допустимі концентрації (рівні) хімічних, біологічних речовин і мікроорганізмів у повітрі, встановлюються санітарними правилами.

Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, громадяни, індивідуальні підприємці, юридичні особи відповідно до своїх повноважень зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання та зменшення забруднення атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, повітря в місцях постійного або тимчасового перебування людини, забезпечення відповідності атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, повітря в місцях постійного або тимчасового перебування людини санітарним правилам.

Але менш високі санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до грунтів, утримання територій міських і сільських поселень.

У грунтах міських і сільських поселень і сільськогосподарських угідь зміст потенційно небезпечних для людини хімічних і біологічних речовин, біологічних і мікробіологічних організмів, а також рівень радіаційного фону не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації (рівні), встановлені санітарними правилами.

Утримання територій міських і сільських поселень, промислових майданчиків має відповідати санітарним правилам.

Особливо жорсткі санітарно-епідеміологічні вимоги пред'являються до збору, використання, знешкодження, транспортування, зберігання та захоронення відходів споживання.

Відходи виробництва і споживання підлягають збору, використанню-знешкодженню, транспортування, зберігання та захоронення, умови і способи яких повинні бути безпечними для здоров'я населення і довкілля, які повинні здійснюватися у відповідності з санітарними правилами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Цілий ряд санітарно-епідеміологічних вимог пред'являється до житлових приміщень.

Вони але площі, плануванню, освітленості, інсоляції, мікроклімату, повітрообміну, рівнями шуму, вібрації, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань повинні відповідати санітарним правилам з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов проживання незалежно від його терміну.

Заселення жилих приміщень, визнаних згідно із санітарним законодавством Російської Федерації непридатними для проживання, так само як і надання громадянам для постійного або тимчасового проживання нежитлових приміщень, не допускається.

Зміст житлових приміщень повинно відповідати санітарним правилам.

Індивідуальні підприємці та юридичні особи зобов'язані призупинити або припинити свою діяльність, експлуатацію будівель, споруд, транспорту, виконання окремих видів робіт і надання послуг у випадках, якщо при здійсненні зазначених видів діяльності, послуг порушуються санітарні правила.

Умови праці, робоче місце і трудовий процес не повинні мати шкідливий вплив на людину. Вимоги до забезпечення небезпечних для людини умов праці встановлюються санітарними правилами та іншими нормативними правовими актами Російської федерації.

Викладені в ст. 29 організація і проведення санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів особливо актуальні для туристських фірм, що займаються виїзним туризмом. З метою пре-, рл1реждення виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) повинні своєчасно і в повному обсязі проводитися передбачені санітарними правилами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи, в тому числі заходи щодо здійснення санітарної охорони території Російської Федерації, введенню обмежувальних заходів (карантину), заходів щодо хворих інфекційними захворюваннями, проведення медичних оглядів, профілактичних щеплень та ін

Санітарно-протиепідемічні (профілактичні) заходи проводяться в обов'язковому порядку громадянами, індивідуальними підприємцями і юридичними особами відповідно до здійснюваної ними діяльністю.

Санітарна охорона території Російської Федерації спрямована на попередження занесення на територію Російської Федерації та поширення на території Російської Федерації інфекційних захворювань, що становлять небезпеку для населення. Перелік інфекційних захворювань, що вимагають проведення заходів щодо санітарної охорони території Російської Федерації, визначається органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

Для санітарної охорони території Російської Федерації в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації на підставі рішення федерального органу виконавчої влади, У пат помоченного здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, вводиться санітарно-карантинний контроль.

Обмежувальні заходи (карантин) вводяться в пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації, на території Російської Федерації, території відповідного суб'єкта Російської Федерації, у міських і сільських поселеннях, в організаціях і на об'єктах господарської та іншої діяльності у разі загрози виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань. Порядок здійснення обмежувальних заходів

(Карантину) та перелік інфекційних захворювань, при загрозі виникнення і розповсюдження яких вводяться обмежувальні заходи (карантин), встановлюються санітарними правилами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. Всі випадки інфекційних захворювань підлягають реєстрації організаціями охорони здоров'я за місцем виявлення таких захворювань (отруєнь), державному обліку і звітування але ним органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації.

З метою попередження, виникнення і розповсюдження подібних захворювань співробітники зобов'язані проходити попередні при вступі на роботу і періодичні профілактичні медичні огляди (далі - медичні огляди).

У разі потреби на підставі пропозицій органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації рішеннями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації або органів місцевого самоврядування в окремих організаціях (цехах, лабораторіях та інших структурних підрозділах) можуть вводитися додаткові показання до проведення медичних оглядів працівників.

Індивідуальні підприємці та юридичні особи зобов'язані забезпечувати умови, необхідні для своєчасного проходження медичних оглядів працівниками.

Працівники, які відмовляються від проходження медичних оглядів, не допускаються до роботи.

Дані про проходження медичних оглядів підлягають внесенню в особисті медичні книжки та обліку Лікувально-профілактичними організаціями державної та муніципальної систем охорони здоров'я, а також органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації.

Порядок проведення обов'язкових медичних оглядів, обліку, ведення звітності й видачі працівникам особистих медичних книжок визначається федеральним органом виконавчої влади але охорони здоров'я.

Як ми вже знаємо, все це відноситься і до співробітників засобів розміщення туристів.

Необхідно відзначити, що окремі види діяльності (послуги), що представляють потенційну небезпеку для людини, підлягають ліцензуванню і сертифікації відповідно до законодавства Російської Федерації.

Розглянемо тепер структуру і функції державного санітарно-епідеміологічного нагляду, який включає:

- Контроль за виконанням санітарного законодавства, санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів, приписів і постанов посадових осіб, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд;
- Санітарно-карантинний контроль у пунктах пропуску через державний кордон Російської Федерації;
- Заходи припинення порушень санітарного законодавства, видачу приписів та винесення постанов про факти порушення санітарного законодавства, а також притягнення до відповідальності осіб. їх вчинили;
- Контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою;
- Проведення санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на встановлення причин і виявлення умов виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань (отруєнь), спостереження у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на федеральному рівні, державний облік інфекційних захворювань, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) у зв'язку з шкідливим впливом факторів середовища життєдіяльності з метою формування державних інформаційних ресурсів.

Головні державні санітарні лікарі федеральних органів виконавчої влади, за своїми функціональними обов'язками є заступниками Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації з питань, що входять в їх компетенцію.

Головні державні санітарні лікарі є керівниками відповідних органів та установ державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

При виявленні порушення санітарного законодавства, а також при загрозі виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) Посадові особи, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, мають право давати громадянам і юридичним особам приписи, обов'язкові для виконання ними в установлені терміни.

Головні державні санітарні лікарі та їх заступники поряд з правами, передбаченими ст. 50 цього Закону, наділяються такими повноваженнями:

- Розглядати матеріали і справи про порушення санітарного законодавства;
- Пред'являти позови до суду та арбітражного суду н разі порушення санітарного законодавства;
- Давати громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним липам санепідзаключенія;
- Давати громадянам, індивідуальним підприємцям і юридичним особам приписи, обов'язкові для виконання у встановлені приписами терміни:
- Про виклик до органів і заклади державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації громадян, індивідуальних підприємців, посадових осіб для розгляду матеріалів і справ про порушення санітарного законодавства;
- Про проведення відповідно до здійснюваної ВМП діяльністю санітарно-епідеміологічних експертиз, обстежень, досліджень, випробувань і токсикологічних, гігієнічних та інших видів оцінок;
- При виявленні порушення санітарного законодавства, яке створить загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань, виносити мотивовані постанови про призупинення до усунення такого порушення йди про заборону У разі неможливості його усунення:
- Проектування, будівництва, реконструкції, технічного переозброєння об'єктів і введення їх в експлуатацію;
- Експлуатації об'єктів, виробничих цехів і дільниць. приміщень, будівель, споруд, обладнання, транспортних засобів, виконання окремих видів робіт і надання послуг;
- Розробки, виробництва, реалізації та застосування (використання) продукції:
- Виробництва, зберігання, транспортування і реалізації продовольчої сировини, харчових добавок, харчова продуктів, питної води і контактують з ними матеріалів і виробів;
- Використання водних об'єктів з метою питного, госпо-ного-бьпового водопостачання, купання, занять спортом. відпочинку і в лікувальних цілях;
- При загрозі виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань виносити мотивовані постанови про:
- Госпіталізації для обстеження або про ізоляцію хворих на інфекційні захворювання, що представляють небезпеку для оточуючих, та осіб з підозрою на такі захворювання;
- Проведенні обов'язкового медичного огляду, госпіталізації або про ізоляцію громадян, які перебували в контакті з хворими на інфекційні захворювання, що представляють небезпеку для оточуючих;
- Тимчасове відсторонення від роботи осіб. які є носіями збудників інфекційних захворювань і можуть бути джерелами поширення інфекційних захворювань у зв'язку з особливостями виконуваних ними робіт або виробництва;
- Проведенні профілактичних щеплень громадянам або окремим групам громадян за епідемічними показаннями;
- Запровадження (скасування) обмежувальних заходів (карантину »в організаціях та на об'єктах;
- За порушення санітарного законодавства виносити мотивовані постанови:
- Про накладення адміністративних стягнень у вигляді попередження або штрафів;
- Про направлення до правоохоронних органів матеріалів про порушення санітарного законодавства для вирішення питань про порушення кримінальних справ:
- До органів сертифікації про призупинення дії або про вилучення сертифікатів відповідності продукції, робіт і послуг у випадках встановлення невідповідності продукції, робіт, послуг санітарним правилам;
- До ліцензійних органи про призупинення дії ліцензій на окремі види діяльності або про вилучення зазначених ліцензій у випадках встановлення порушення санітарних правил при здійсненні таких видів діяльності:
- Роботодавцям про застосування дисциплінарних стягнень до працівників, які допустили порушення санітарних правил;
- Індивідуальним підприємцям та юридичним особам про відшкодування шкоди, завданої громадянинові внаслідок допущеного ними порушення санітарного законодавства. а також про відшкодування додатково понесених витрат органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації на проведення заходів з ліквідації інфекційних захворювань і масових неінфекційних захворювань (отруєнь), пов'язаних із зазначеним порушенням санітарного законодавства.

Адміністративна відповідальність встановлюється за такі порушення санітарного законодавства:

- Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до житлових приміщень, експлуатації виробничих, громадських приміщень, будівель, споруд, обладнання та транспорту - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці, на індивідуальних підприємців, посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці і на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці;
- Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до водних об'єктів, питну воду та питного водопостачання населення, атмосферного повітря в міських та сільських поселеннях, повітрю в місцях постійного або тимчасового перебування людини, грунтам, утримання територій, збирання, використання, знешкодження, транспортування, зберігання та захоронення відходів споживання, а також до планування і забудову міських і сільських поселень - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці, на індивідуальних підприємців, посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці;
- Невиконання санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів - тягне за собою попередження або накладення штрафу на індивідуальних підприємців, посадових осіб у розмірі від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці, на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати праці.

Знання цих пунктів законодавства важливо для туристських фірм, які відправляють туристів в особливо небезпечні в епідемічном відношенні країни.

Шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи внаслідок порушення санітарного законодавства, підлягає відшкодуванню громадянином або юридичною особою, заподіяли шкоду, у повному обсязі відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зміст


[10-01-23][Все для туристов]
Планета Драгобрат 2006 (0)

[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Середня Азія! (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Австрійська казка - Хайлігенблют (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Єгипет: віхи історії (0)