Понеділок
24-05-20
17:34

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.4. Вибір цілей і завдань маркетингу туристичних послуг


4.4. Вибір цілей і завдань маркетингу туристичних послуг

Постановка цілей і завдань- це вихідна позиція в плануванні маркетингу турфірми. При цьому цілями вважаються кінцеві результати, яких туристична фірма збирається досягти в підсумку реалізації маркетингових заходів. Завдання - це терміни досягнення намічених завдань. І мета, і завдання повинні відповідати основній підприємницькій меті - місії туристичної фірми. Оскільки ми розглядаємо питання маркетингу приймаючої турфірми, мета і завдання визначаються як збільшення прийому в Україну іноземних туристів і, як правило, зростання валютних надходжень від цих операцій.

Однак необхідна максимальна конкретизація і деталізація цих цілей і завдань. Зокрема, повинні бути вирішені такі питання.

1. Вибір однієї чи декількох країн, з яких передбачається приймати іноземних туристів. Якщо планується організація масових групових турів, то варто вибирати країни з добре розвинутим виїзним туризмом, територіально найбільш наближені до нашої країни, що мають зручні транспортні комунікації, з розвинутою мережею турфірм-туроператорів. Не слід забувати і про країни з меншим потенціалом виїзного туризму й попитом на поїздки в Україну, більш віддалених від нашої країни. Однак, як показує практика, туристичні поїздки з цих країн в Україну найчастіше мають форми індивідуального туризму чи разової подорожі невеликими групами.
2. Планування кількісних показників прийому іноземних туристів. Дві обставини зазвичай визначають цей показник. Матеріальні можливості самої турфірми, а саме - в яких містах і якою кількістю готельних місць в Україні для прийому іноземних туристів вона володіє. Оцінка рівня попиту іноземних туристів на поїздки в Україну.
3. Визначення видів туризму, за якими будуть організовуватися поїздки іноземних туристів в Україну, наприклад, ексурсійно-пізнавальні, спеціалізовані, екологічні, спортивні тури й ін. Рішення з цього питання приймається на основі вивчення сегментації закордонного попиту, а також власних можливостей використання відповідних туристичних ресурсів.
4. Розробка основних маршрутів та екскурсійних програм для масових подорожей. Виходячи з того, що прийом і обслуговування серійних груп іноземних туристів жадає від туристичної фірми закріплення за собою броні на відповідну кількість готельних місць в основних туристичних центрах та в засобах перевезень, ці позиції повинні бути враховані в планах маркетингу.
5. Планування класів і набору послуг у комплексному обслуговуванні. Рішення цих питань пов'язано з якісними показниками матеріально-технічної бази (готелі, ресторани), якими володіє турфірма для прийому іноземних туристів, а також з поведінковими характеристиками і купівельною спроможністю тих потенційних клієнтів, на яких туристична фірма орієнтує свій продукт.
6. Головна мета маркетингу - збільшення доходів і прибутку від продаж туристичних послуг, величина яких залежить від таких показників:

- оборот або виторг, обраховані як сума всіх надходжень туристичної фірми від продажу туристичних послуг іноземним туристам. Величина обороту залежить від кількості і якості, послуг, які реалізуються, і рівня цін на них. Таким чином, при плануванні обороту варто шукати шлях його максимальної оптимізації за рахунок збільшення кількості прийнятих туристів і обсягу послуг, реалізованих у середньому одному туристу, збільшення середньої тривалості і розширення географії (маршрутів) подорожей по території України, активізації туристичної діяльності в несезонний період та ін.;
- доход (маржа), що визначається як різниця Між оборотом і сумою, сплаченої туристичною фірмою підприємствам-постачальникам туристичного обслуговування в Україні;
- витрати виробництва туристичної фірми, необхідні для її нормального функціонування. До них відносяться витрати на заробітну плату персоналу, оренду приміщення, амортизацію устаткування, комунальні послуги, зв'язок, електроенергію, рекламу, маркетингові дослідження, представницькі витрати, адміністративні витрати і т. д. Сума усіх витрат не повинна перевищувати доходи фірми. Отже, при плануванні маркетингу необхідно передбачити визначену рентабельність фірми. У закордонних туроператорів цей показник складає близько 12 %;
- балансовий прибуток - частина доходів фірми, що залишається в її розпорядженні після покриття всіх запланованих і неза-планованих витрат. По суті справи, прибуток є кінцевою метою маркетингу: чим він більший, тим вищу оцінку можна дати системі маркетингу. У загальному розумінні високий прибуток можна одержувати шляхом збільшення доходів і відносного скорочення витрат виробництва. Однак на практиці рентабельність туристичної фірми залежить від дуже великої кількості різних факторів;
- чистий прибуток - остаточна сума прибутку турфірми після сплати всіх податків і обов'язкових платежів. З цього прибутку фірма формує фонди розвитку, заохочення і резервний.

Зміст


[11-01-17][Все для туристів]
Прутик до прутика (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Австрія: культура і музеї (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Перу: визначні пам'ятки (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Єгипет: за історією до Каїра! (0)