Неділя
23-05-28
16:01

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.3 Цінові стратегії


 4.3 Цінові стратегії

Цінова стратегія - це вибір можливої динаміки зміни вихідної ціни туристичного продукту в умовах ринку, найкраще відповідної мети туристської організації.

Визначення цінової стратегії залежить від поєднання і взаємодії багатьох факторів, найважливішими з яких є:

- Ступінь новизни турпродукту, тобто на який туристський продукт встановлюється ціна: на новий або на продукт ринку, що сформувався збуту;
- Характеристики турпродукту, відносна його винятковість у порівнянні з іншими турпродукту;
- Витрати і очікуваний прибуток;
- Умови конкуренції;
- Особливості ринку збуту;
- Імідж туристської організації та інші чинники, що стосуються діяльності турфірми на ринку.

 

Ступінь новизни туристського продукту грає в ціноутворенні помітну роль, оскільки методологія визначення цін на нові турпродукти є найбільш складною проблемою. У нових турпродуктів менш чіткі межі порівняння і зіставлення їх з іншими аналогічними туристськими продуктами, в ряді випадків це взагалі неможливо через відсутність аналогів. Досить складно визначити і спрогнозувати обсяги продажів нових турпродуктів. Відсутність або неповна інформація про ринок нового туристичного продукту, тенденції його розвитку, гарантії того, що потенційні клієнти взагалі існують, створює високий ступінь непевності у турфірми.

Для успішного просування нового туристичного продукту може бути використано кілька цінових стратегій.

Стратегія "зняття вершків" (високих цін) передбачає спочатку високий рівень продажних цін на нові туристичні продукти, це можливо в умовах відсутності конкуренції і пропозиції абсолютно нових туристських послуг. Турфірма користується своєї тимчасової монополією до моменту, поки ринок не виявиться насиченим і не з'являться аналоги; потім фірма йде на зниження рівня продажних цін.

Стратегія цін проникнення на ринок припускає навмисно низький рівень продажних цін, можливе використання демпінгових цін з метою завоювання ринку збуту, здійснення впливу на якомога більшу кількість споживачів туристичних послуг. З освоєнням ринку і збільшенням обсягу продажів ціна поступово підвищується, але так, щоб це не перешкоджало подальшому зростанню обсягів реалізації.

Стратегія цін проникнення на ринок особливо вдало застосовується щодо туристських послуг, витрати на надання яких падають у відповідності з "ефектом досвіду". Ефект досвіду висловлює емпіричну закономірність, яка полягає в тому, що в міру накопичення досвіду в якій-небудь сфері діяльності витрати на одиницю продукції (робіт, послуг) зменшуються.

Для успішного використання даної стратегії необхідно:

- Щоб на ринку туристських послуг склалася ситуація, коли конкуренти не встигають відреагувати на зменшення ціни і існує передумова того, що конкуренти не підключаться до "гри на зниження";
- Щоб понесені витрати з формування та реалізації послуг турфірми були настільки низькими, що навіть при невисоких цінах забезпечувалося б отримання достатньої суми прибутку.

 

На практиці туристські організації часто спочатку застосовують стратегію "зняття вершків" - початкова висока ціна створює свого роду образ туристського продукту високої якості, і звичайно первісна група споживачів менш чутлива до ціни, ніж наступні. Потім використовується стратегія цін проникнення на ринок - при цьому зниження цін доброзичливо сприймається споживачами, в той час як значне збільшення первісної низької ціни часто стикається з опором ринку.

Стратегія престижних цін ефективна, якщо можна звести до мінімуму конкуренцію шляхом застосування патентного захисту, знаків обслуговування, прихильності до торговельної марки, фірмових найменувань. Престижні ціни являють собою навмисно високі ціни, призначені для залучення споживачів, які більше стурбовані якістю туристичного продукту, його унікальністю або статусом, ніж ціною.

Стратегія "слідування за лідером" передбачає врахування цінової політики провідної фірми на ринку туристичних послуг, тобто орієнтацію цін на свої туристичні продукти з рухом і характером цін лідера. Рівень цін на нові турпродукти повинен наближатися до "стандартів", встановленим лідером, відхилення від ціни фірми-лідера допускається тільки у відомих межах. Дана стратегія зовні дуже приваблива і зручна для фірм, які не бажають проводити свої власні розробки цінової стратегії, проте може привести до серйозних помилок та прорахунків.

По відношенню до туристських продуктів сформованого ринку збуту використовуються наступні цінові стратегії.

Стратегія ковзної падаючої ціни є логічним продовженням стратегії "зняття вершків", її застосування ефективно при тих же умовах. Суть даної стратегії полягає в тому, що ціна послідовно ковзає по кривій попиту. Для того, щоб стимулювати попит і захистити підприємство від конкуренції, необхідно розробляти нові види туристського продукту.

Стратегія переважної ціни є продовженням стратегії цін проникнення на ринок, застосовується при небезпеці вторгнення конкурентів в область діяльності туристської організації. Суть стратегії - у досягненні переваги по відношенню до конкурентів або за витратами (в цьому випадку ціна встановлюється нижче цін конкурентів), або за якістю турпродукту (тоді ціна встановлюється вище цін конкурентів і продукт оцінюється як унікальний і престижний).

Стратегія ціни сегменту ринку передбачає облік певних відмінностей у попиті. Кожне рішення щодо формування ціни має враховувати реальні очікування і запити споживачів, а також їх бажання і можливість сплатити певну суму за туристичні послуги. Як приклад впливу сегментації ринку на стратегію ціноутворення можна привести ціни на турпродукти для літніх людей, рівень яких нижче аналогічних турпродуктів для інших вікових категорій. Зазначений факт пояснюється особливостями даного сегмента: люди похилого віку досить чутливі до цін, тому найбільше число поїздок роблять у несезонний період, тобто купують тури за зниженими цінами і вважають за краще розміщення на базі самообслуговування, що значно дешевше, а також користуються спеціальними знижками, наданими авіакомпаніями і готелями.

Зміст


[11-01-17][Все для туристів]
Медовий Спас — солодкий час (0)

[09-07-30][Відпочинок і поради]
Шведський стіл» де і як (0)
[09-09-18][Відпочинок і поради]
Развитие строительства и рынка недвижимости в условиях финансового кризиса (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Сто заборон Сінгапуру (0)