П’ятниця
20-04-10
02:48

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZANIE.NATURALNE WARUNKI


GEOGRAFICZNE ROZMIESZCZANIE

 

 

Miasto obejmuje  półudniowo-zachodnią część obwodu Iwano-Frankowskiego, zajmując centralną część Karpatów Ukraińskich w granicach górskich tworzeń Gorganów, Karpatów Pokutsko-Bukowińskich i Czarnogóry.

Jaremcze należy do katrgorii miast podporządkowania obwodowego і jak jednostka administracyjna włącz także osadę Worochtę, wieś Tatarów, wieś Mykułyczyn, wieś Jabłunicę, wieś Woronenko, wieś Polanicę. Na podstawie wsi utworzone Tatarówska, Mykułyczyńska, Jabłunicka і Polanicka rady wiejskie i Worochtiańska rada osadowa. Do  Jabłunickiej rady wiejskiej wchodzi wieś Woronenko. Więc terytorium miasta Jaremcze z podporządkowanymi osiedlami nazywa się terytorium Jaremczańskiej rady miejskiej. Wszystkie osiedla мають mają status wysokogórskich i należą do kategorii uzdrawiających.

Ogólny obszar tego terytorium – 65 665 ha: ziemi rolnicze – 6 949 hа, produkcyjnego i transportowego przeznaczenia – 308 hа, terytorium osiedlowe – 1 568 hа, terytorium wodne – 505 га. Prawie połowa tego obszaru – 31 tys.hа rozmieszczona w granicach Karpackiego parku narodowego.  Główną arterią wodną jest rzeka Prut.

Główną osobliwością ekonomiko-georaficznego rozmieszczenia miasta jest to, że jedynym istotnym produkcyjnym zasobem jest kompleks przyrodny z potencjałem rekreacyjnym. Jeszcze jedyn czynnik sprzyjający — niedaleka odległość do granic 4 państw europejskich.

Miasto ma dobrz zorganizowaną łączność komunikscyjną (kolejową i samocodową) z innymi miastami Ukrainy і zagranicą. Odległość (po drodze samochodowej) od m.Jaremcze do Kijowa — 600 km, Іwano-Frankowska — 70 km, granicy z Rumunią — 80 km, Węgrami, Słowacją, Polską — w przybliżeniu  280 km.

Terytorium Jaremczańskiej rady miejskiej — jeden z najważniejszych rekreacyjnych regionów Karpatów i Ukrainy w ogóle.

 

 

 

 

 

NATURALNE WARUNKI

 

Z pozycji geologicznej region Jaremczański należy do Karpatów fałdowanych.

Zachodnia część terytorium rozmieszczona w granicach góry Gorgan, wysokoście średnie - w miedzach od 400 do 1542 m.

Wschodnią część terytorium zajmują Karpaty Pokucko-Bukowinskie, najwyższy punkt — 1325 m.

Skrajna południowa część – stoki północne Czarnogóry.

Klimat umiarkowano-kontynentalny. Kontynentalność zwiększa się z północy na południe. Zima miękka, temperatura średnia stycznia — 4,3—7 °С. Często bywają mgły і odwilży. Ciepły okres zaczyna się z drugiej połowy marca. Temperatura  średnia miesięców letnich +18 °С (najwyższa +28 °С).

Główną rzeką miasta jest Prut. Zaczyna się on na stokach północnych Czarnogóry na wysokości ponad 1750 m. Zasadniczymi dopływami lewymi  Prutu są Prutec Jabłunicki (16 km), Żonka, Kamianka; prawymi — Pyga   (11 km), Prutec Czemegówski (21 km).

Większą część terytorium miasta zajmują lasy, zwłaszcza mieszane bukowo-jodłowo-smrekowe, а wyżej 1100— 1200 m — czyste lasy smrekowe. Lasy bukowe z domieszką jawora, jesiona, wiąza, jodły i smreki rozpowszechnione na stokach  masywów górskich  do wysokości 500—600 m. Obok stoków Gorganów na gruntach piaszczystych rośnie sosna zwyczajna, brzozy i świerki. W uroczyskach Kiedruwaty i Gadżyna uchroniła się reliktowa sosna kedrowa. Takie połączenie iglastych і liściastych lasów tworzy malownicze krajobrazy, szczególnie wiosną і jesienią.

Na terytorium Jaremczańskiej rady miejskiej są znaczne możliwości dla leczenia uzdrawiskowego na podstawie wod mineralnych. W mikrorejonie Jamna są wody mineralne 2 rodzajów:

—   słabomineralizowana  hidrokarbonatno-natriewa  z podniesioną zawartością substancji organicznych (typu "Naftusia");

— chloridno-karbonatno-natriewa nizkiej mineralizacji (typu "Brusnicka", "Mirgorodska").

Terytorium kraju charakteryzyje się bogactwem і rozmaitością gatunków flory і fauny.[11-01-17][Все для туристів]
Cиняцько-вулканічні перипетії (0)

[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Туризм (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Канада: розвага в Торонто (0)
[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Тур-ресурсы Украины 2 (0)