Понеділок
24-05-20
17:47

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ВСТУП


ВСТУП

Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні меж взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур. Його діяльність не обмежується тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових торгових партнерів. Вона спрямована також на встановлення взаємовідносин між громадянами різних країн для збереження і процвітання миру в усьому світі. У жовтні 1988 р. в канадському місті Ванкувер пройшла перша Всесвітня конференція на тему "Туризм як впливова сила для збереження миру". У ній взяли участь 500 делегатів з 65 країн. Мета конференції - пошук шляхів підвищення інтересу людей до міжнародного туризму, а також залучення їх до активної соціальної діяльності, поліпшення взаєморозуміння між людьми.

На конференції відзначалося, що процес збереження миру починається з окремої особистості. У зв'язку з цим було випущено "Кредо мирного мандрівника", що включає наступні пункти:

- Подорожувати з чистими думками і відкритим серцем;
- Сприймати різні обставини люб'язно і з вдячністю;
- Зберігати і захищати навколишнє середовище;
- Поважати всі культури;
- Поважати господарів приймаючої країни і бути вдячними їм за гостинність;
- Забезпечувати обслуговування з цих позицій і бути вірним своєму слову і діям;

- Залучати інших до подорожей з мирними цілями.

Конференція підтвердила, що туризм має величезний потенціал для того, щоб стати гарантом миру і безпеки, так як він охоплює громадян різних країн, їх економіку, культурну спадщину, традиції, релігію та ремесла.

Історія свідчить про те, що ізоляція суспільства від інших народів і культур сприяє виникненню психологічного бар'єру, що породжує страх і підозріливість у людях, що може привести до збройних конфліктів.

Більше 40 років тому в 1958 р. було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Ідеологи співтовариства виходили з того, що якщо люди будуть знати один одного краще, то ймовірність виникнення воєн зменшиться. Особливе місце в проголошених ЄЕС цілях приділялося поступовому усуненню всіх обмежень в торгівлі між країнами-учасниками, ліквідації перешкод для вільного пересування "осіб, капіталів і послуг", а також розробці принципів погодженої економічної політики.

Американський вчений Луї Д'Амор у своєму дослідженні "Туризм як індустрія світу" наводить історію встановлення дружніх відносин між Сполученими Штатами Америки та Китайською Народною Республікою. Ключем до зміни політичних відносин між ними від прямої ворожості у 60-х роках до дружби в 80-е, на думку вченого, стали подорожі і встановлення взаємовідносин, які виражаються в культурних обмінах, конференціях, спортивних змаганнях, дружбу міст-побратимів, торгівлі та зростанні загальних інтересів.

"КНР відкрила свої двері перед рештою світу в 1978 р. після візиту до неї канадського прем'єр-міністра П'єра Трюдо і американського президента Річарда Ніксона. Починаючи з цього року, кількість гостей, які відвідували країну, щороку збільшувалася на 20 - 30%. У 1988 р . в Китаї побувало більше 2 млн іноземних гостей. У 2000 р. очікуються 7-8 млн гостей "(D'Amore L. Tourism: The World's Peace Industry / / Journal of Travel Research. - 1988.-Vol. 27. - No . 1.). Далі Д'Амор відзначає, що за 1986-1988 рр.. Китайська Народна Республіка скоротила свої збройні сили на 1 млн людей.

З початком перебудови в Радянському Союзі і соціалістичних країнах Європи, символом якої стало руйнування берлінської стіни, відкрилася нова ера у взаєминах між людьми двох різних ідеологічних систем. Величезне число міжнародних конференцій і зустрічей, культурні обміни, обміни студентами та школярами, спортивні змагання, які проводяться щороку і приваблюють туристів з різних країн, дозволяють побачити їм не лише відмінності, але і загальні для всіх мети й устремління.


За оцінками Всесвітньої туристської організації (ВТО), число подорожей в усьому світі буде збільшуватися на 3,5% щорічно і в найближчі 10-15 років досягне 1 млрд людей.

Подорожуючи в різні країни і зустрічаючись там з новими людьми, туристи набувають друзів, встановлюють взаємні зв'язки між громадянами різних країн, тим самим стаючи "послами миру". Туризм допомагає усунути фізичні та психологічні бар'єри, які розділяють людей різних рас, культур і релігій, які проживають у різних країнах і що знаходяться на різних рівнях соціально-економічного розвитку, тим самим він розвиває народну дипломатію. Індустрія туризму, яка стала однією з найбільших галузей економіки, може служити прикладом для наслідування в інших сферах людської діяльності.

Вивчення туризму здійснюється за допомогою різних підходів і методів, у виборі яких немає одностайності серед фахівців. Наприклад, авторитетні американські професори Р. Макінтош, Ч. Голднер і Б. Рітчі рекомендують наступні підходи (Tourism: principles, practices, philosophies. - 7th ed. / RW Mclntosh, Ch. R. Goeldner, JRB Ritchie: John Wiley & Sons, Inc. - New York, 1995.).

1. Інституційний підхід до вивчення туризму має на увазі вивчення різних туристичних інститутів і посередників, таких, як готелі, ресторани, туроператори, турагенти та ін Цей метод потребує дослідження організаційного процесу, операційних методів, економічного середовища бізнесу та ін

2. Підхід, заснований на вивченні продукту, досліджує різні туристичні продукти у взаємозв'язку з їх виробництвом, просуванням на ринку і реалізацією. Однак цей похід вимагає багато часу для вивчення і не дозволяє дослідникам швидко визначити основи туризму.

3. Історичний підхід містить у собі аналіз діяльності туристичних інститутів в історичному ракурсі і вплив інновацій на їх розвиток. Такий еволюційний підхід не набув широкого розвитку, оскільки туризм придбав масовий характер порівняно недавно.

4. Управлінський підхід, на думку фахівців, є самим важливим і перспективним, тому що орієнтований на окремі туристичні фірми, тобто має мікроекономічний характер. Цей підхід сфокусований на такі види управлінської діяльності, необхідні для функціонування туристської організації, як планування, контроль, ціноутворення, реклама та ін Важливість і перспективність даного підходу обумовлені тим, що інституціональні зміни, зміни продукту і навіть суспільства увазі, що саме управлінські цілі і процедури повинні запустити механізм змін назустріч змінам, що відбуваються в туристській середовищі.

5. Економічний підхід через важливість туризму як для внутрішньої, так і для світової економіки, активно вивчається економістами з точки зору формування попиту і пропозиції, його впливу на платіжний баланс і обмінний курс, зайнятість, економічний розвиток та інші економічні фактори. За допомогою цього підходу можна розробити схему аналізу туризму і його економічного впливу на економіку країни. Однак він не приділяє належної уваги екологічному, соціально-культурному, психологічному й антропологічному впливу.

6. Соціологічний підхід обумовлений тим, що туризм являє собою соціальну діяльність, тому увага соціологів спрямована на вивчення індивідуальної та групової поведінки туристів та впливу туризму на суспільство. При такому підході розглядають соціальні групи, звички і звичаї як гостей, так і жителів приймаючої сторони. Соціальні аспекти туризму та відпочинку поки недостатньо вивчені і це пророкує більш широке застосування соціологічного підходу.

7. Географічний підхід спеціалізується на вивченні місцевості туристичної зони (потоки туристів у ці місцевості), ландшафту (зміни з боку туристських організацій, клімату, а також економічних і соціально-культурних аспектів. Особливу важливість тут набуває курс рекреаційної географії, так як туризм і рекреація тісно взаємопов'язані .

8. Міждисциплінарний підхід обумовлений перш за все тим, що туризм охоплює всі аспекти життя суспільства. Оскільки мандрівники мають самі різні цілі, необхідно використовувати психологічний підхід при виконанні маркетингу та просуванні туристичного продукту. При вивченні культурного туризму, крім іншого, доцільно застосовувати антропологічний підхід. Підключення політичних інститутів з-за перетину державних кордонів туристами і необхідності для цього отримання ними паспорта та візи від відповідних державних органів, а також існування в багатьох державах урядових структур з розвитку туризму вимагають залучення політичних наук. Для того щоб індустрія туризму функціонувала, необхідно, щоб законодавчі органи забезпечували відповідну правову базу у вигляді законів про туризм та інших нормативних актів.

9. Системний підхід вивчення туризму інтегрує інші підходи в єдиний комплексний підхід, за допомогою якого на мікрорівні можна досліджувати діяльність туристських фірм у конкурентному середовищі, їх ринки, зв'язки з іншими інститутами і споживачами, а на макрорівні - цілісну туристську систему країни або регіону, а також її взаємини з іншими системами, такими, як політична, правова, економічна і соціальна.

Комплексний характер туризму обумовлює необхідність використання різних підходів до його вивчення в поєднанні з різними завданнями та цілями. Природу міждисциплінарного вивчення туризму наочно продемонстрував проф. університету Вісконсін - Стоут (США) Дж. Джафарі (див. таблицю).

 

Вивчення туризму: вибір дисциплін та підходів
Курс Кафедра
Світ без кордонів
Географія туризму
Архітектура і природа
Сільський туризм
Рекреаційний менеджмент
Планування і розвиток туризму
Маркетинг в туризмі
Туристське право
Менеджмент туристських організацій
Основи перевезень
Роль гостинності в туризмі
Туристське освіта
Соціологія туризму
Економіка туризму
Мотивація в туризмі
Взаємовідносини між місцевим населенням і гостями Політичні науки
Географія
Екологія
Сільське господарство
Парки і рекреація
Міське і регіональне планування
Маркетинг
Право
Бізнес
Транспорт
Готельне та ресторанне адміністрування
Освіта
Соціологія
Економіка
Психологія
Антропологія

Jafari J. Anatomy of the Travel Industry / / Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. - 1983. - May. - Vol. 24. - No. I. - P. 71-77.

У цій книзі розкриваються важливі аспекти міжнародного туризму:

- Використання психологічного підходу при здійсненні маркетингу та просуванні туристичного продукту (глави 1 і 2);
- Організаційний процес і забезпечення конкурентоспроможності (глава 3);
- Діловий туризм (глава 4);

- Вивчення туристських моделей різних передових туристських країн і регіонів світу, а також туристських центрів, які користуються останнім часом популярністю у росіян (глава 5).

Крім того, у додатках 1-4 наведені конкретні приклади маркетингу в туризмі.

Зміст


[10-04-10][All for the tourists of]
Rural green tourism and experience Prykarpattya (0)

[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
На Маковицю (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Данія: визначні пам'ятки (0)
[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Хорватія. Плітвіцикие озера (0)