Вівторок
24-05-21
19:38

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Вступ


Вступ

Проблема виходу економіки України з кризового стану може бути успішно подоланою посиленням ролі невиробничої сфери економіки. Одним з таких напрямів є становлення і розвиток соціально орієнтованого підприємництва у туристично-готельному бізнесі.

Одним з основних напрямів державної політики в галузі туризму є залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем тощо.

Туризм є одним із самих популярних видів відпочинку в усьому світі. Розвивається туристично-готельна індустрія й у нашій країні. Не тільки збільшився потік іноземних туристів в Україну, але усе більше наших співвітчизників бажають вивчати географію планети (у тому числі і своєї Батьківщини) не за атласом. Активну допомогу в цьому їм роблять туристичні фірми.

Окрім того, готельний і ресторанний комплекс є найважливішим елементом соціальної сфери, що відіграє велику роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно, зростання життєвого рівня населення.

Як показує досвід, економічні перетворення останніх років не тільки не поліпшенню сервіс в готельному і ресторанному господарстві, а й призвели в ряді випадків до зниження якості обслуговування. Особливо це відчувають на собі іноземні туристи. Разом з тим останнім часом з'явились і високорозрядні готелі, що мають потребу в менеджерах різних рівнів. В Україні процес навчання кваліфікованих фахівців для готелів та туристичних фірм знаходиться лише на початковій стадії. Тому започаткування даного курсу є своєчасним і необхідним у підготовці фахівців для цієї важливої і складної сфери.

Мета курсу - виробити стратегічний напрям вивчення сутності й розуміння економіки та організації туристично-готельного підприємництва, визначення умов його становлення й розвитку, розвивати пріоритетні форми підприємницької діяльності в даній галузі і об'єктивно необхідні в народному господарстві, опанувати навичками та вмінням реалізації своїх ідей та результатів праці, зробити їх надбанням суспільства.

Таким чином, актуальність предмета зумовлена об'єктивними потребами ринкової економіки в розвитку нових форм підприємництва. Саме глибоке пізнання природи туристично-готельного підприємництва, набуття ґрунтовних і різноманітних знань сучасного підприємницького управління цим комплексом, вміння самостійно проводити маркетингові дослідження, здійснювати фінансові операції, неперервно провадити інноваційний пошук- усе визначає ефективність ринкових перетворень у туристично-готельному бізнесі.

Дисципліна має передусім практичне спрямування, тому що надає студентам знань, умінь і навичок, котрі забезпечать кваліфіковану професійну діяльність із методологічних та методичних основ формування, розвитку та удосконалення організації туристично-готельного підприємництва в Україні.

Для досягнення поставленої мети в процесі вивчення курсу необхідно вирішити такі завдання:

1) вивчити туристично-готельні послуги, правил та особливості їх надання;
2) ознайомитися з нормативно-правовими основами туристично-готельного підприємництва;
3) розглянути принципи функціонування туристично-готельного підприємництва;
4) вивчити інфраструктуру туристично-готельного бізнесу.

Зміст


[11-01-17][Все для туристів]
Стирає час, лікує душу... (0)

[09-09-18][Відпочинок за кордоном.]
Храм, відвойований у Нілу (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Розваги в Ісландії (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Данія і її чудасії (0)