Вівторок
23-06-06
05:12

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Термінологічний словник


Термінологічний словник

АКСІОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - відображення ціннісного значення туристської діяльності, вибору людиною орієнтацій у "мандрівному житті".

АНТРОПОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - розділ філософії туризму, який розглядає туризм як різновид людського активізму, метою якого є задоволення потреб індивіда за рахунок здійснення подорожі.

ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - сприйняття цінностей культури, яке здійснюється в туристських мандрівках, подорожах, відвідуваннях, поїздках, походах і реалізується через особисте розуміння, витлумачення (розшифровування смислів).

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ - з'ясування сутнісних характеристик існування людини, що подорожує (смислу життя індивідуальної свободи, відповідальності тощо).

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АСПЕКТ КЛАСИЧНОГО І ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ - зміна світоглядно-ціннісних орієнтацій людини у межовій (граничній) ситуації подорожі як у звичному режимі, так і в екстремальних умовах.

ЕКОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - вчення про цивілізовану взаємодію туризму із природним середовищем з метою нейтралізації негативних впливів на біосферу.

ЕСТЕТИКА ТУРИЗМУ - художньо-естетичні можливості туризму, які сприяють подальшому розвитку емоційного ставлення людини до навколишнього середовища, природного чи урбанізованого.

ЕТИКА ТУРИЗМУ - різновид прикладної етики, пов'язаної зі специфікою морального спілкування як всередині туристських груп, так і у ставленні до місцевого населення.

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ТУРИЗМУ - встановлення та підтримання стосунків невимушеного, добровільного спілкування, заснованого на довірі, толерантності та взаємоповазі в процесі туристських контактів.

КОМУНІКАЦІЯ - глибокі, соціально-значущі культурно-особистісні контакти, які можуть вплинути на ключові життєві цінності та орієнтації індивідів.

КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ - комунікація представників різних культур, які мають нетотожні культурні координати сприйняття культурних символів та цінностей, а також мають різні мотиваційні інтенціональності до діяльності.

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - теорія культурних трансформацій особистості в контексті її перебування в інших соціокультур-них середовищах.

ОНТОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - вчення про туризм як певну реальність, конкретне буття (існування) феномена туризму як суспільно-культурного інституту.

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА І ТУРИЗМ - прояв політичних якостей людини як носія громадянсько-патріотичної культури в процесі міжнародних політичних контактів.

ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТУРИЗМУ - філософська концепція діяльності, що має статус програмно-концептуального проекту - теоретичне підґрунтя моделювання розвитку туризму, розробки програм та планів його вдосконалення.

ПРАКСЕОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - філософське уявлення про практику туризму в її найрізноманітніших проявах і формах.

СИНЕРГІЯ КУЛЬТУР У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ - процес міжкультурної взаємодії учасників туристської діяльності та виникнення внаслідок цього інноваційного туристського продукту.

СОЦІОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - прикладна галузь соціології, яка вивчає структуру, функціонування та розвиток туризму як суспільного явища в його зв'язку з соціальними, політичними, економічними та культурними сферами суспільства.

ТЕЗАУРУС ТУРИЗМОЗНАВСТВА - сфера знань про туризм, представлена у теоретичних поняттях.

ТУРИЗМОЛОПЯ (ТУРИЗМОЗНАВСТВО) - загальнатеоріяту-ризму, галузь соціокультурного знання, яка має синтетичний характер і характеризується розгалуженими міжнауковими зв'язками, що фокусуються в усвідомленні різних аспектів туризму.

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - діяльність суб'єктів у сфері туризму, прискорювач глобальної міжцивілізаційної взаємодії, чинник суспільної єдності.

ТУРИСТСЬКА КОМУНІКАЦІЯ - встановлення стосунків невимушеного, добровільного спілкування, заснованого надовірі.

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТУРИЗМУ - спостереження, опис та вивчення явищ у сфері туризму і осягнення їх у свідомості суб'єктів туристичноїдіяльності.

ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ - філософська теорія туризму, специфічний різновид соціальної філософії. Світоглядна, теоретико-методологічна інтегративна основа туризмології.

Зміст


[09-10-14][All for the tourists of]
Яблучниця? (0)

[09-08-22][Відпочинок і поради]
Купальники-2008 - стрінги і бікіні терплять фіаско (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Бродіння «блакитної» крові. Їдемо відпочивати. (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Не сезон, а суцільний оксамит (0)