Вівторок
24-05-21
19:23

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ПЕРЕДМОВА


ПЕРЕДМОВА

Туризм грає одну з головних ролей у світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту (ВНП). Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш важливим її сектором. Щорічне зростання інвестицій в індустрію туризму складе близько 30%.

В останні роки туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. Він використовує приблизно 7% світового капіталу, а річний дохід від міжнародного туризму в 1995 р., за оцінками Всесвітньої туристської організації (ВТО), склав 372,6 млрд. дол при 567,4 млн. скоєних міжнародних подорожей.

На початку 90-х років частка туризму вже становила понад 10% світової торгівлі товарами і послугами, що дозволило йому зайняти третє місце після експорту нафти і автомобілів, а до 2005 р. туризм повинен вийти на перше місце.

Міжнародний туризм надає потужний вплив на зайнятість населення. За оцінками фахівців, в даний час 100 млн. чоловік працюють в індустрії, а до 2005 р. кожна восьма працездатна людина в світі буде зайнятий в цьому секторі економіки. Індустрія туризму - трудомісткий процес, тому в ньому зайняті в основному некваліфіковані працівники. Однак це не означає, що у сфері туризму не використовується висококваліфікована праця. У даній сфері нові робочі місця в географічному плані поширюються ширше, ніж в інших секторах економіки. Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валюти і впливає на платіжний баланс країни. Крім впливу на економіку багатьох країн міжнародний туризм впливає на їх соціальне і культурне середовище, екологію. А останні, у свою чергу, впливають на туристів.

Однак зростання міжнародного туризму викликає певні негативні наслідки, наприклад інфляцію, руйнування навколишнього середовища і порушення традицій місцевого населення. Це особливо наочно проявляється у країнах, де туристи з багатих індустріальних країн своєю присутністю нав'язують властивий їм спосіб життя і рівень споживання. Отже, своєчасна та всебічна оцінка наслідків міжнародного туризму є дуже важливим фактором для складання такої економічної та туристської політики, яка дозволяла б отримувати максимальну вигоду і попереджати руйнівний вплив туризму.

Перший розділ цієї книги присвячений економічному аналізу міжнародної туристської діяльності за допомогою формування ролі визначників обмінного процесу (абсолютне і порівняльне переваги, співвідношення факторів, внутрішній попит).

У другому розділі розглядаються міжнародні туристські потоки і потоки валют, загальні напрямки розвитку туристської діяльності та світові туристичні ринки (туристські центри-рецептори і турістообразующіе регіони).

Третя глава містить характеристики впливу міжнародного туризму на економіку.

Детальне вивчення цих трьох розділів сприяє розумінню життєдіяльності індустрії туризму, до якої входять готельне господарство, транспорт, зокрема повітряний транспорт, посередники (туроператори і турагенти). Все це розглядається в четвертому розділі.

У п'ятому розділі коротко викладено маркетинговий комплекс індустрії міжнародного туризму, характеризуються елементи комплексу, тобто туристський продукт, ціноутворення, просування цього продукту на ринок і організація його збуту.

Політиці міжнародного туризму присвячена шоста глава. Тут розкриваються роль влади у розвитку туризму своєї країни і її просування на міжнародний ринок. У розділі описуються міжнародні туристські організації, їх значення у розвитку індустрії міжнародного туризму.

Останні два розділи присвячені майбутньому міжнародного туризму, зокрема перша з них-майбутнього міжнародного туризму у світовому масштабі, а друга - перспективам розвитку міжнародного туризму в Росії.

У наші дні пересування людей у туристських цілях охопило всі країни земної кулі, і завдяки їм контакти між людьми з різних країн стають повсякденною реальністю. Особливо інтенсивно почали освоювати світ люди із закритих перш товариств. Можна з упевненістю стверджувати, що міжнародний туризм трансформує ці суспільства.

Наші співгромадяни активно включилися в процес освоєння раніше закритих для них зарубіжних країн. Природно, що цей процес вимагає від людей, які безпосередньо або побічно відповідають за подальше ефективне впровадження російського туристського ринку в загальносвітовій (державні чиновники, вчені, бізнесмени, туристи), глибокого розуміння міжнародного туризму. Ця обставина, а також гостра нестача літератури, навчально-методичних посібників на вітчизняному ринку, присвячених такій важливій для подальшого розвитку російської економіки сфери, як міжнародний туризм, спонукали мене написати цю книгу.

Вихідною метою послужив економічний підхід до розуміння і розкриття сутності міжнародного туризму.

Задум книги був реалізований, коли я почав викладати світову економіку і міжнародні відносини в Академії народного господарства при Уряді Російської Федерації і паралельно створювати програму "Готельне господарство та туризм".

Висловлюю щиру вдячність за поради та консультації своїм колегам, за сприяння при зборі статистичної інформації співробітникам Державного комітету з фізичної культури і туризму РФ (ГКФТ Росії), а також Є.А. Папирян за допомогу в підготовці видання.

Зміст


[10-02-20][Все для туристів]
Сувенірний ринок (0)

[09-07-29][Легенди про Яремче, карпати.]
Топірець Довбуша (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Цей загадковий SPA (0)
[09-09-19][Карпати]
Карпати г. Синячка (1400м) біля Яремче. (0)