Середа
24-05-29
08:33

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глосарій


Глосарій

Ваучер - форма письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування.

Виставки - регулярно організовані ринкові заходи з обмеженим часом проведення, де експонентами виступають товари і послуги однієї чи декількох галузей, реалізовані переважно на основі виставкових зразків. Експозиції зразків дозволяють створити представницьку картину ринкової пропозиції товарів і послуг, що стимулює зростання попиту.

Гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування.

Готельний консорціум - грунтується на принципі економії від масштабу діяльності при масових закупівлях устаткування, застосування комп'ютерної системи бронювання і т. п.

Договір агентський - на його основі агент за винагороду за дорученням принципала (туроператора) робить угоди від свого імені, але за рахунок принципала або від імені і за рахунок принципала, що за договором виплачує агенту винагороду.

Договір доручення - на його основі довірений (турагент) зобов'язується зробити від імені і за рахунок довірителя-туроператора визначені юридичні дії, права й обов'язки по який виникають у довірителя.

Договір комісії - відповідно до нього комісіонер (турагент) зобов'язується в інтересах і за рахунок комітента (туроператора) робити угоди, права й обов'язки по який виникають у комісіонера.

Доход від туристичної діяльності - сума валової виручки від реалізації послуг без ПДВ, доходів від участі в діяльності інших організацій, інших операційних і позареалізаційних доходів.

Екскурсія - специфічна форма подорожі з пізнавальними, культурними, розважальними й іншими цідями, але порівняно з туризмом, припускаючи тимчасові виїзди з місця постійного проживання, не передбачає "ночівель" у відвідуваних місцях.

Експорт у міжнародному туризмі - прийом іноземних туристів до своєї країни.

Ефект мультиплікації - може бути обчислений як величина витрат, здійснюваних туристами на придбання послуг і товарів суміжних галузей (транспорт, зв'язок, сільське господарство, розваги, фінансове, культурне та інше обслуговування) у розрахунку на кожну грошову одиницю (долар) реалізованого турпродукту.

Загальна вартість поїздки для індивідуальних турів - добуток кількості днів перебування в країні на вартість одного туродня з урахуванням сезону.

Засоби розміщення туристів - об'єкти, що надають туристам постійно чи епізодично місця для ночівлі (можуть бути колективними чи індивідуальними).

Інші суб'єкти підприємницької діяльності - суб'єкти, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг.

Інклюзив-тур - надання на вибір туриста окремих послуг транспорту, харчування, розміщення, екскурсійного й іншого обслуговування.

Індустрія туризму - включає підприємства туристичного призначення, підприємство з виробництва і реалізації товарів туристичного попиту і т. д.

Інтегровані готельні ланцюги - для них характерні наступні ознаки: однорідність реалізованого продукту, керування на основі франчайзингу чи контракту, об'єднання під єдиним фірмовим знаком.

Імпорт у міжнародному туризмі - напрямок туристів даної країни за кордон.

Комплексність туристичних послуг - специфічна властивість сервісної діяльності, що обумовлена наданням цілого набору послуг (у тому числі основна профільна послуга дається в сукупності з додатковими і супутніми послугами).

Корисний ефект туристичного сервісу - суб'єктивне сприйняття споживачами, невідчутність якого і невіддільність його від процесу виробництва ускладнюють його споживання, що відбувається безпосередньо на місці перебування туристично-рекреаційних ресурсів, а також створює особливий ризик споживчого вибору.

Майнове страхування - мінімізує збиток від утрати предметів особистого користування як перевезеного ними разом із собою, так і використовуваного в процесі подорожей, а також туристичного спорядження.

Медична страховка - при настанні страхового випадку йде на оплату амбулаторного і стаціонарного лікування за кордоном, оплату медикаментів і послуг лікарів.

Місце надання туристичних послуг - країна, на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.

Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна, в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт.

Мультиплікативний ефект туризму - позитивний вплив на галузі національної економіки, діяльність яких прямо чи побічно орієнтована на задоволення запитів мандрівників.

Надбавка - агентська винагорода за виконання певних послуг, пов'язаних з кінцевою реалізацією турпродукту; її величина встановлюється в агентській угоді чи договорі доручення.

Особисте страхування туристів - здійснюється на випадок наступних страхових подій: від нещасливого випадку; на випадок смерті або загибелі, що відноситься до медичного страхування.

Пекідж-тур - ширший порівняно з інклюзивом-туром набір послуг, що передбачає поряд із традиційним обслуговуванням, розміщенням, харчуванням, екскурсіями, ще й спортивно-оздоровчі, культурно-розважальні та інші послуги.

Подорож - тимчасове заняття, по закінченні якого туристи повертаються в країну постійного проживання. Мета подорожей туристів має споживчий характер, у тому числі вони орієнтовані на оздоровлення, пізнавальне ознайомлення, професійно-ділові інтереси, спортивні, релігійні та інші заняття.

Послуга - діяльність (чи процес) невловимого характеру, яку один бік-постачальник може запропонувати іншому боку-споживачу, або надає на його замовлення з метою одержання певної вигоди, при цьому туристична діяльність не розділяє виробництво, реалізацію, споживання послуг ні в часі, ні в просторі.

Пропускний потенціал - максимальне навантаження, яке туристична діяльність може здійснити на туристично-рекреаційні ресурси без втрати для їхнього нормального відтворення.

Просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).

Реклама можливостей - інформує всіх зацікавлених як юридичних, так і фізичних осіб про ринкові можливості фірми (про наявність авіаквитків, місць у готелях, програми нових турів, знижки і комісії).

Реклама потреб - інформує потенційних партнерів про діяльність турфірми та її ринкових можливості; орієнтована на залучення посередників.

Рекламна кампанія - комплекс рекламних заходів, призначених для визначеного сегмента ринку, розрахованих на визначений час.

Ризик - імовірність (погроза) втрати економічним агентом (фізичною чи юридичною особою) частини своїх ресурсів, доходів або виникнення додаткових витрат у результаті здійснення певної діяльності.

Собівартість туристичного продукту - сукупна вартість проїзду, проживання (в тому числі оплата бронювання), харчування, трансферту (транспортного обслуговування), екскурсійного обслуговування, оформлення візи, послуг турфірми.

Соціальне житло - молодіжні туристичні бази, сімейні табори відпочинку, що функціонують на безприбутковій основі.

Соціальний туризм - подорожі, організовані за рахунок субсидій, виділених державою на соціальні нестатки.

Соціальний ефект - прояв відповідності цілям пізнавального характеру, міжнаціонального та міжособистісного спілкування, культурного взаємного збагачення.

Страхове покриття - сума, визначена в страховому полісі, відповідно до документів, наданих застрахованому (страхувальнику) організацією, що зробила йому ці послуги.

Страхова загальна і цивільна відповідальність - відповідальність страхувальника перед третіми особами (юридичними і фізичними), яким може бути нанесений збиток (шкода) внаслідок якої-небудь дії чи бездіяльності туриста.

Страхування від нещасливих випадків - здійснюється для туристів, що займаються екстремальними видами спорту.

Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їхньої реалізації туристам.

Таймшер - особа що його купила, стає співвласником вілли, квартири чи номера в готелі, тобто нерухомості в зоні відпочинку на встановлений у договорі час.

Тур - комплекс наданих туристам послуг.

Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.

Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Туристичний продукт вироблений - на мікрорівні визначається як вартісний показник комплексу послуг, запропонованих туристам, відповідно до мети подорожі. На макрорівні містить у собі витрати на покупку послуг, наданих туристам іншими підприємствами і галузями (транспорт, культура, медицина і т. п.), вартість зроблених товарів туристичного призначення, приватні й державні інвестиції в туристичну індустрію, а також перевищення експорту туристичного продукту з країни над його імпортом.

Туристичний продукт реалізований - валовий доход від продаж (виторг) товарів і послуг туристичного призначення, що включає в себе також прибуток від туристичної діяльності.

Туристичний сектор економіки - сукупність підприємств, які прямо або побічно задовольняють туристичні потреби.

Туристичні агенти (турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність.

Туристичні оператори (туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.

Туристичні ресурси України - пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності.

Туристично-рекреаційні ресурси - природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, включаючи об'єкти туристичного показу, призначені для використання в пізнавальних, оздоровчих, спортивних цілях.

Туродні - кількість днів, проведених туристами в країні тимчасового перебування. В практиці більшості країн цей показник зветься "кількість ночівель".

Туроператор - організатор туризму. Його діяльність спрямована на формування, просування, реалізацію туристичного продукту і здійснюється на основі ліцензії юридичними особами чи індивідуальним підприємцем.

Франкфуртська таблиця - застосовується у випадку фактичної невідповідності послуг, передбачених туром; визначається розмір компенсації, одержуваної туристом за домовленістю сторін чи за рішенням суду.

Характерні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їхньої реалізації туристам.

Ціна - ринкове вираження вартості послуг, товарів, продуктів. Рух цін на ринку відбиває динаміку споживчих переваг і платоспроможного попиту. Орієнтуючись на ціни, підприємства і підприємці перерозподіляють ресурси й уточнюють ринкову стратегію.

Ціна реалізації турпродукту кінцева - ціна, за якою турист купує турпродукт у турагентскої фірми, відрізняється від ціни туроператора надбавками і знижками.

Ціни тактичні - характеризують поточну пропозицію послуг туроператорів, широко рекламуються.

Ціна турпродукту для туроператора - сума собівартості та прибутку.

Ціни стратегічні - для позиціювання послуг і товарів, їхньої вартості, довгострокового прибутку на вкладений капітал, а також для визначення перспективи розвитку галузі, положення на ринку. їх опублікують у каталогах, брошурах, путівниках та інших спеціальних друкованих виданнях.

Цінова дискримінація за географічною ознакою - застосовується на регіональних сегментах при неоднаковій ціновій еластичності попиту в різних груп споживачів.

Цінова дискримінація за категоріями споживачів - практикується для різних ринкових сегментів залежно від готовності й можливості платити цю ціну.

Ціноутворення за методом витрати-плюс - визначається збільшенням витрат на визначений відсоток з метою одержання доходів, достатніх для створення продукту і його реалізації на ринку. Застосовується при визначенні цін на послуги внутрішнього туризму.

Ціноутворення за методом "зняття вершків" - застосовується, якщо на ринку йде скорочення пропозиції послуг, а попит не еластичний від підвищення ціни на туристичний продукт, наприклад круїзних турів, таймшерів.

Ціноутворення за нормативною рентабельністю - пов'язане з фінансовим аналізом, виходить з рівня прибутку, який генерується інвестуванням капіталів, застосовується на ринку послуг внутрішнього туризму.

Ціноутворення проникнення на ринок - праю икують компанії при виході на нові сегменти ринку та нові ринки, установлюючи ціни, нижчі від середньоринкових, забезпечуючі нормальну рентабельність за рахунок інших видів діяльності чи послуг.

Зміст


[10-01-21][Все для туристов]
«Планета Драгобрат» (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Подорожі по Китаю: десять піших маршрутів (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
«Еко» і «зелений» ваші брати навік (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Сто заборон Сінгапуру (0)