Середа
24-05-29
08:16

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ГЛАВА 6. 1. Вплив держави на туризм


1. Вплив держави на туризм

ГЛАВА 6. ДІЯ ДЕРЖАВИ НА ТУРИЗМ І ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ


Держава регулює туристський сектор безпосередньо через Міністерство по туризму або національні туристські організації (НТО), а також побічно за допомогою правових важелів, підтримки своєї інфраструктури і міжнародної політики. Держава впливає на туризм двома шляхами: керуючи попитом і доходами або керуючи пропозицією і цінами.

Для управління попитом держава використовує наступні інструменти: маркетинг і просування, ціноутворення й обмеження доступу.

Інструментарій маркетингу докладно викладений у розділі V. Тут же ми тільки відзначимо, що для проведення ефективного маркетингу необхідно мати чітку постановку мети, знання ринку і продуктів туризму.

Заходи щодо просування туризму є складовою частиною маркетингу, проведеного державою, і мають на меті пробудження попиту у потенційних клієнтів. Відповідно до рекомендацій СОТ ці заходи повинні бути спрямовані на створення якісного іміджу країни, заснованого на її привабливих символічних характеристиках. Існують різні способи створення якісного іміджу країни - це зустрічі фахівців з журналістами, запрошеними в країну, відрядження вітчизняних фахівців за кордон, виступи по телебаченню і радіо, безкоштовне розповсюдження брошур, слайдів і відеоматеріалів, а також участь у різних виставках-ярмарках, для чого купується стенд. Оскільки число організацій, включених до заходів з просування туризму, велике, важливу роль грає координація дій, якою зазвичай займаються представництва державних організацій за кордоном.

Кошти, що виділяються з бюджету на проведення заходів щодо просування туристичного іміджу країни, можуть перевищувати половину бюджету державних організацій, причому більша частина бюджету йде на фінансування паблік рілейшнз (від однієї третини до двох третин).

Ефективність заходів щодо просування може збільшитися за допомогою міжнародних угод по кооперації між міністерствами з туризму або організаціями, відповідальними за туризм. Мета цих дій - обмін або об'єднання зусиль по просуванню (поширення плакатів, аудіо-та візуальних матеріалів, спільне використання представницьких офісів і т.д.).

Існують різні засоби, за допомогою яких держава може регулювати ціни на туристську продукцію. По-перше, багато визначних пам'яток у країні знаходяться в сфері впливу державного сектора, більшість авіакомпаній контролюється державою, а в багатьох країнах, що розвиваються навіть готелі належать державі. Як правило, соціальна інфраструктура і транспортні мережі вважаються природними монополіями, і якщо вони не належать державі, то повинні принаймні їм контролюватися. Побічно держава може вплинути на ціну за допомогою економічних важелів (наприклад, використовуючи валютний контроль, який може призвести до обмеження обміну валюти, в результаті чого туристи змушені будуть змінювати валюту за завищеною ціною і тим самим збільшувати реальну ціну подорожі); за допомогою податків від продажів , відкриття магазинів у митних зонах і т.д.

Держава, крім вищевказаних важелів, може вплинути на попит за допомогою ліцензування або градації по якості обслуговування. Цей захід особливо часто застосовується в готельному бізнесі, коли кількість пропонованих номерів перевершує попит і за допомогою регулювання цін уряд не може усунути цей дисбаланс. Регулювання цін є дуже непопулярною в ринковій економіці мірою, на яку уряду деяких країн усе-таки йдуть, щоб стримувати вітчизняні компанії від спокуси одержання негайної вигоди на шкоду довгостроковим інтересам туристського бізнесу країни. Крім того, уряд, контролюючи ціни, може захистити інтереси туристів, відгородити їх від Надвитрати і, таким чином, підтримати репутацію країни.

Щоб регулювати попит, деякі держави вживають заходів для обмеження в'їзду туристів, наприклад зменшують кількість віз, які видаються в країні, звідки прибувають туристи, скорочують будівництво готелів поблизу природних визначних пам'яток або закривають останні від відвідувань з метою екологічного захисту і т.д.

На відміну від управління попитом, націленим на вибір туристів і регулювання цін, державне регулювання пропозиції пов'язане з впливом на продавців туристських послуг. Для управління пропозицією держава використовує наступні методи: дослідження ринку і планування, регулювання ринку, планування і контроль за використанням землі, житлове регулювання, податки, інвестиції. Держава проводить дослідження ринку за допомогою збору статистичного матеріалу і моніторингу змін, що відбуваються в туризмі, з метою визначення вигоди і витрат туризму.

Економічним критерієм, що характеризує оптимальну роботу ринку, є поінформованість клієнтів про альтернативи, пропонованих ім. Уряд стежить за тим, щоб клієнти мали можливість вибору, були інформовані, застраховані від різного роду шахрайства з боку продавців послуг. Держава може регулювати ринок, покладаючи на продавців зобов'язання по відношенню до споживачів не у вигляді юридичних норм, а у вигляді правил, що мають характер умов для членства в різних туристських організаціях. Для забезпечення конкурентної боротьби і захисту ринку від монополізації держава здійснює правове регулювання ринком.

У багатьох країнах діють правила розвитку міст і районів, відповідно до яких змінюються і розвиваються методи використання землі. Як правило, державний контроль спрямований на захист ландшафтів та унікальних куточків природи. Держава також запобігає спекуляцію землі, публікуючи плани місцевості, за допомогою жорстких вимог до земельних ділянок, наданих для розвитку туризму. Контроль за використанням землі супроводжується регулюванням будівництва і полягає в архітектурному нагляді. У багатьох країнах прийняті закони, що захищають історико-архітектурні пам'ятники.

Одним з ключових методів впливу держави на туризм є оподаткування туристів з тим, щоб перерозподілити витрати від туризму, які припадають на місцеве населення, що забезпечує комфортні умови і гідне обслуговування гостей, а також щоб збільшити дохідну частину бюджету. Це податки, стягнуті з туристів у готелях при розміщенні, в аеропортах при покупці квитків, у казино, де держава може забрати близько половини виручки, і т.д. Однак запровадження податків не завжди може бути сприятливим для держави, тому що збір податків, у свою чергу, може знизити попит на туристські послуги, а отже, і доходи. Наприклад, податок на проживання змушує власників готелів піднімати ціни на обслуговування, що може привести до зниження попиту на готельні послуги і тим самим може знизити доходи тих же готелів.

Інвестиції в туристський сектор можуть надходити або від приватного і державного секторів економіки, або від міжнародних організацій.

Фактичний розмір фінансової допомоги, наданої туризму з боку держави, визначається важливістю туристського сектора в економіці країни і специфічним відмінністю цього сектора від інших.

Державні дотації виявляються в різних формах, починаючи від заходів щодо просування позитивного іміджу країни до надання податкових пільг на туристську діяльність. Серед основних видів державних інвестицій можна виділити: зниження ціни інвестицій у туристські проекти, що включає вигідні позики за вигідними відсотковими ставками (уряд відшкодовує різницю між фіксованою процентною ставкою і ринкової), продаж або оренду землі або інфраструктури за ціною нижче ринкової, податкові пільги, захист від подвійного оподаткування з допомогою укладання угод з іншими країнами, зниження мита, прямі субсидії або надання гарантій на інвестиції з метою залучення зарубіжних інвесторів та ін Для цього уряд або гарантує надання позики, або гарантує репатріацію капіталу і прибутку. Справедливості заради треба сказати, що інвестування туризму - дуже ризикований захід, тому що цей вид діяльності дуже чутливий до економічних, політичних, кліматичних та інших змін, які можуть різко скоротити потік туристів і тим самим істотно вплинути на надходження від туризму. Тому держава повинна робити більше зусиль для залучення інвестицій у туристський сектор, ніж в інші сектори економіки.

Уряд повинен стежити за тим, щоб вишеназвание види заохочень були використані за призначенням та проекти відповідали цілям, на які були виділені гроші.

Присудженням грантів чи позик, крім перебувають під заступництвом уряду інвестиційних банків, займаються НТО, про які йтиметься нижче, і Корпорація туристського розвитку. Оподаткування перебуває під контролем Міністерства фінансів. У країнах, що розвиваються туристський сектор може фінансуватися іншими міжнародними агентствами.

У різних країнах перевагу віддають різним видам заохочень. Наприклад, Греція і Португалія використовують пільгові позики; в Австрії пільгові позики складають половину всіх інвестицій і видаються під 5% комісійних на 20 років; Франція, Італія і Великобританія особливу увагу приділяють субсидіям; в Іспанії введений низький податок на додану вартість при покупці імпортних товарів.

Міжнародні інвестиції в туристський сектор забезпечуються як з боку міжнародних організацій, так і з боку приватного сектора. Основним закордонним позичальником є Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції та розвитку - МБРР). Його діяльність спрямована на забезпечення нормального життєвого рівня в країнах, що розвиваються за допомогою довгострокового фінансування розвитку інфраструктури цих країн. Пряме інвестування розвитку туризму-непріоритетні напрямок цього банку, однак він фінансує спільні проекти, застосовуючи експортні кредити. Банк заохочує установи, які страхують кредити в країнах потенційних постачальників, видає гарантії переважно конкурентоспроможним постачальникам, обраним за тендером.

На відміну від Світового банку короткострокові позики виділяє Міжнародна асоціація розвитку, а Міжнародне фінансове суспільство бере пайову участь у проектах.

Європейський союз також інвестує туризм за допомогою Європейського фонду регіонального розвитку (EFRD), який був заснований в 1975 р., і надає фінансову допомогу слаборозвиненим регіонам союзу. Перевагу при присудженні грантів EFRD віддає тим проектам, які розвивають актуальний на сьогодні вид туризму - сільський туризм та які активно пропагують історичну й культурну спадщину регіону. Гранти EFRD представляють собою позики на спеціальних умовах на 40 років, причому на перші десять років вони видаються під 1% річних.

З інших організацій, які фінансують розвиток туризму в Європі, можна виділити Європейський інвестиційний банк (НЕЮ), який субсидіює різницю процентних ставок за рахунок ресурсів, одержуваних на міжнародних кредитних ринках по кращим відсоткам, виконуючи таким чином посередницькі послуги. Наприклад, EIB фінансував будівництво тунелю під Ла-Маншем, спорудження Діснейленда в Парижі, розширення аеропортів Франкфурта, Мюнхена та Гамбурга в Німеччині та аеропорту "Стансед" у Великобританії.

Один з основних джерел ризику при інвестуванні в туризм - його величезна капіталомісткість по відношенню до операційних витрат. Це обумовлено високою вартістю приміщень та обладнання. Капітал накопичується повільно за великий проміжок часу, і повернення вкладених коштів теж відбувається повільно. Тому першочерговим завданням є зниження вартості капіталу.

Через комплексного характеру туристського продукту неможливо вирішити всі поставлені перед туристським сектором економіки завдання.

Майже повсюдно уряду активно впроваджуються в економіку країн для підтримки приватного сектора. Проте дослідження наслідків державного втручання у різних країнах показують, що в країнах зі слабкою ринковою економікою таке втручання швидше спотворює ринок, ніж коректує.

Зміст


[10-12-28][Все для туристів]
Феномени Старуні (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Кухня без вишукувань. Мальтійське живлення (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Як з'явився звичай відзначати Новорічну ніч? (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Тур вихідного дня: як з користю убити час (0)