П’ятниця
23-06-09
13:19

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Глава 1. Еволюція туризму. Класифікація туризму


Глава 1. Еволюція туризму. Класифікація туризму

У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі вироблено багато підходів до визначення поняття "туризм".

Ці підходи базуються на різних ознаках і можуть бути об'єднані в кілька груп:

- Туризм як тимчасові переміщення людей, їхнє перебування поза постійного місця існування і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає туристський інтерес;
- Туризм як складна соціально економічна система, основу якої становить багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристської індустрією;
- Туризм як сегмент ринкової економіки, на якому взаємодіють різні підприємства господарського комплексу з метою пропозиції продукту, який задовольняє туристський інтерес;
- Туризм як тимчасові виїзди громадян та осіб без громадянства у вільний час з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійних, спортивних, релігійних, ділових, освітніх та інших цілях на строк не менше 24 годин і не більше 6 місяців і без зайняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування.

Останнє визначення поняття "туризм", на наш погляд, є найбільш повним, оскільки враховує всі ознаки, які відрізняють туризм від подорожі та інших видів переміщень. Найбільш важлива ознака, що визначає туристські переміщення, - вільний час людини. Під вільним часом в туризмі слід розуміти час відпустки, канікул, вихідних і святкових днів, час після виходу на пенсію. Другий найважливіший ознака туризму - мета переміщення. У визначенні чітко позначені ці цілі: оздоровчі, пізнавальні, професійні, спортивні, релігійні, ділові, освітні. Третя ознака встановлює тимчасові рамки туристського переміщення-не менше 24 годин і не більше 6 місяців, що надзвичайно важливо для туристської статистики та економіки туристської індустрії. Четверта ознака, що характеризує туристські переміщення, передбачає неможливість заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування. Це означає, що турист крім вільного часу повинен мати і вільними грошовими коштами, які він готовий витратити на певні цілі, пов'язані з відпочинком і відновленням організму.

Сучасний туризм - явище, з одного боку, молоде, так як масовим він став лише після Другої світової війни, з іншого боку, туризм має глибокі історичні корені, бо подорожі відомі людству з найдавніших часів.

В історії розвитку туризму прийнято виділяти чотири етапи:

- До початку XIX ст. - Передісторія туризму;
- Початок XIX ст. - Початок XX ст. - Елітарний туризм; зародження спеціалізованих підприємств з виробництва туристських послуг;
- Початок ХХ ст. - До Другої світової війни - зародження масового соціального туризму;
- Після Другої світової війни - сучасний етап - масовий соціальний туризм; формування туристської індустрії як міжгалузевого комплексу по виробництву товарів і послуг для туристів.

В основу даної періодизації покладено такі критерії: техніко економічні передумови, соціальні передумови, цільові функції туризму на різних етапах розвитку. На першому етапі розвитку туризму основними мотивами подорожі були торгівля, освітні цілі, паломництво і лікування. У Середні століття посилюється релігійний фактор подорожі - поклоніння святиням християнства та ісламу. В епоху Ренесансу релігійна складова туризму була дещо послаблена, при цьому зміцнилися освітній і пізнавальний мотиви мандрівників. Особливістю подорожей до початку XIX ст. був примітивізм засобів пересування; подорож була не самоціллю, а необхідною умовою до досягнення власне мети: торговельні справи, розширення освітнього кругозору, лікування, паломництво. Усіх мандрівників об'єднувало одне якість: вони становили меншість, еліту суспільства.

Найважливішу роль у розвитку туризму відіграли революційні зміни в розвитку транспорту: винахід пароплава (американцем Робертом Фултоном в 1807 р.) і паровоза (англійцем Джорджем Стефенсоном в 1814 р.), вдосконалення поштового зв'язку, що супроводжувалося розширенням мережі доріг у Європі. Все це зумовило надійність і швидкість пересування при зниженні витрат на подорож. У середині XIX ст. з'явилися перші пароплавні компанії, що стояли в основі круїзного туризму. Протягом другого етапу розвитку туризму в суспільстві відбуваються такі процеси, як зміна співвідношення робочого часу і часу для відпочинку. У Німеччині в 1873 р. вперше були введені оплачувані відпустки, відбулося зменшення робочого часу на користь вільного. Підвищення якості і надійності транспортних перевезень в сукупності з їх здешевленням, а також поступове скорочення робочого часу зумовили істотне збільшення потоків подорожуючих. У цей період виникають спеціалізовані засоби розміщення для обслуговування мандрівників. У Німеччині в 1801 р. в місті Баден Баден відкрилася першокласна готель "Бадішер Хофф", у Швейцарії в 1812 р. був побудований готель "Риги - Клестерлі", в 1859 р. відкрився готель "Гранд Готель Швайцерхофф" в містечку Інтерлакен в центральній Швейцарії . У цей період будувалися розкішні готелі, які обслуговували представників аристократичних кіл і вищого офіцерства. У другій половині XIX ст. індустрія туризму розширила сферу свого виробництва: до засобів розміщення додалися туристські фірми, у завдання яких входила організація туристських поїздок і реалізація їх споживачеві. Хрестоматійним прикладом є туристське бюро Т. Кука, створене в середині XIX ст. у Великобританії. Перше бюро подорожей в Німеччині - "Райзебюро штанги" - було засновано в Бреслау в 1863 р. Ця фірма мала тісні контакти з пароплавними компаніями і активно продавала морські круїзні тури. Починаючи з 1862 р. з'являються й перші каталоги туристських поїздок, що відбило процес розширення туристського попиту.

Перша світова війна, економічна депресія 1930 х рр.. і Друга світова війна зробили негативний вплив на розвиток туризму. Але саме в цей період між двома світовими війнами з'явилися паростки масового туризму, розквіт якого припав на післявоєнні десятиліття.

Після Другої світової війни туризм набув дійсно масовий соціальний характер. Стала формуватися індустрія відпочинку зі своїми інститутами, продуктом, виробничим циклом, методами організації та управління виробництвом. Це період масового будівництва готелів, мотелів, різного роду розважальних закладів. Розширилися готельні ланцюги, з'явилися готельні сімейства, стався інтенсивний ріст як в'їзного, так і виїзного туризму.

Після Другої світової війни у попиті та пропозиції на ринку туризму відбулися докорінні зміни, які дають підставу говорити про те, що масовий конвеєрний туризм став поступово трансформуватися в масовий диференційований туризм. Конвеєрний туризм передбачає відносний примітивізм і однорідність потреб і мотивації туристів, знеособлено конвеєрний характер наданих послуг. Диференційований туризм відрізняє різноманітна парадигма потреб і мотивацій туристів, множинність вузькоспеціалізованих сегментів в туристському попиті, різноманітність пропонованих послуг і яскраво виражена спеціалізація туристського пропозиції. Перехід від конвеєрного до диференційованого туризму відбувався одночасно з переходом від ринку виробника до ринку споживача. Саме в цей час зароджуються нові види туризму, зумовлені індивідуальними неординарними потребами туристів.

Туризм у сучасному світі виявляється в різних явищах, зв'язках і відносинах, що визначає необхідність його класифікації, тобто угруповання за окремими однорідними ознаками, що залежать від певних практичних цілей.

Найбільш поширеною класифікацією туризму є його поділ на типи, категорії, види і форми.

Тип туризму визначається національною приналежністю туристів.

Відповідно до рекомендацій СОТ, у випадку окремої країни виділяються наступні типи туризму:

- Внутрішній туризм - подорожі громадян у межах державних кордонів власної країни;
- В'їзний туризм - подорожі нерезидентів в межах державних кордонів будь-якої країни;
- Виїзний туризм - подорожі резидентів однієї країни в яку або іншу країну.

Зазначені типи туризму по різному поєднуються між собою, утворюючи такі категорії туризму:

- Туризм в межах країни включає внутрішній і в'їзний туризм;
- Національний туризм включає внутрішній і виїзний туризм;
- Міжнародний туризм включає в'їзний і виїзний туризм;

Зазначені категорії можуть використовуватися у випадку окремої країні, до регіону в даній країні, або до регіону, що включає кілька країн.

Функціональна класифікація видів туризму визначається метою поїздок.

Відповідно до даних ознаками розрізняють такі основні види туризму:

- Рекреаційний;
- Лікувально-оздоровчий;
- Пізнавальний;
- Діловий;
- Спортивний;
- Етнічний;
- Релігійний;
- Транзитний;
- Освітній.

Найбільш поширеними є рекреаційний та пізнавальний туризм.

Рекреаційний туризм відрізняється великою різноманітністю і може включати видовищно розважальні програми, полювання, риболовлю, музичне і художня творчість, відвідування спортивних заходів у якості глядача і т. д.

Лікувально оздоровчий туризм обумовлений потребою в лікуванні різного роду захворювань та оздоровлення організму після перенесених хвороб. Тут можна говорити про тури з виключно лікувальною метою, для лікування будь-яких важких захворювань, реабілітації після травм, аварій, операцій і турах лікувально-оздоровчих, з метою підтримки молодості, краси і здоров'я, зняття стресу і втоми.

Пізнавальний (екскурсійний) туризм включає в себе поїздки з метою ознайомлення з природними та історико культурними пам'ятками, музеями, театрами, традиціями народів у відвідуваною країні. Поїздка може включати в себе пізнавальні та рекреаційні цілі одночасно.

Діловий туризм охоплює подорожі зі службовими чи професійними цілями, без отримання доходів за місцем тимчасового перебування. До цього виду туризму СОТ відносить поїздки для участі у з'їздах, наукових конгресах і конференціях, виробничих нарадах і семінарах, ярмарках, виставках, салонах, а також для проведення переговорів і укладання контрактів, монтажу та наладки обладнання. Діловий туризм включає: бізнес поїздки, конгрессно-виставкового туризму інсентив туризм (incentive - стимул, спонукання). Інсентів туризм являє собою поїздки, надані керівництвом фірми своїм співробітникам безкоштовно як заохочення за хорошу роботу. Інсентів тури, як правило, передбачають хороше якісне обслуговування за системою "все включено". Загальна частка ділового туризму складає від 10 до 20% в міжнародному туристському обсязі.

Спортивний турізмпредполагает виїзд для проведення спортивних заходів у тих чи інших країнах та регіонах. Його, у свою чергу, можна підрозділити на професійний та аматорський туризм. Як "спеціальні види туризму" нас цікавить аматорський туризм, який можна підрозділити таким чином: зимові та літні, а також водні, повітряні, пустельні та гірські види спорту.

Етнічний туризм переслідує мету відвідування місця народження або походження родини, а також місця проживання родичів та / або близьких. Цей вид туризму носить назву ностальгічного (nostalgie tour). Пріоритетне значення цей вид туризму має для країн, де проживають великі діаспори людей родом з інших країн. У туристів з Німеччини, наприклад, користуються популярністю поїздки в Поволжі, а у туристів з Фінляндії - на Карельську землю, Ладозьке озеро (близько 500 тис. фінів вимушено покинули ці місця в період військових дій 1939 - 1945 рр..). Поширений етнічний туризм і у китайців, діаспора яких нараховує більше 60 млн. чоловік.

Релігійний туризм грунтується на релігійних потребах людей різних конфесій. Релігійний туризм можна назвати найдавнішим, його коріння сягає в незапам'ятні часи. Він має дві основні різновиди: паломницький туризм (окремо слід виділити духовно паломницьку напрямок) і релігійний туризм екскурсійно-пізнавальної спрямованості. Релігійний туризм в окремих конфесіях має свої особливості.

Транзитний туризм у відповідності з рекомендаціями СОТ включає два різновиди:

- Переміщення авіапасажирів, які не в'їжджають в країну, а лише роблять пересадку на інший рейс;
- Переміщення туристів, які їдуть до місця кінцевого призначення з невеликою зупинкою для стиковки рейсів в третіх країнах.

Освітній туризм передбачає тури тривалістю від 15 днів до 3 місяців з метою підвищення кваліфікації або поглиблення знань з тих чи інших дисциплін. Найбільш популярними в даний час є освітні тури з метою вивчення іноземних мов чи поглиблення знань іноземної мови.

Залежно від способу організації виділяють організований і неорганізований туризм.

Організований туризм передбачає заздалегідь розроблену і організовану туристської фірмою програму подорожі для туриста / туристів згідно їх побажань і бюджету. Туристська фірма заздалегідь бронює та оплачує всі туристські послуги по всьому маршруту, оформляє всі необхідні виїзні документи.

Неорганізований турізмпредполагает, що туристи самі, без участі і / або посередництва туристської фірми, організовують свою подорож. Самостійно розробляє маршрут поїздки, визначають об'єкти екскурсійного відвідування, планують місця нічлігів, оформляють виїзні документи і т. д. Неорганізований туризм в світі дуже популярний. Перш за все в країнах, громадянство яких дозволяє подорожувати в інші країни без оформлення в'їзної візи (наприклад, громадяни країн Шенгенської угоди можуть пересуватися по всій Європі абсолютно вільно, громадянам США також не потрібна в'їзна віза до країн Шенгенської угоди). Відносно невеликі відстані, хороша транспортна мережа, можливість вільного перетину кордонів сусідніх держав, наявність багатьох екскурсійних об'єктів та інші важливі чинники вплинули на те, що частка неорганізованого туризму в Європі становить 80%.

За тривалістю путешествійвиделяют наступні види туризму: короткостроковий (тури "вихідного дня", поїздки на термін до 7 днів), середньостроковий (тури тривалістю від 9 до 12 днів) і довгостроковий (тури на строк від 15 до 30 днів).

По використанню транспортних засобів, задіяних під час подорожі, можна виділити наступні види туризму:

- Залізничний;
- Авіаційний;
- Теплохідних / водний (морський та річковий);
- Автомобільний;
- Автобусний;
- Велосипедний;
- З використанням інших засобів пересування.

За інтенсивністю посещеніятурізм можна підрозділити на постійний і сезонний.

Під постійним турізмомследует розуміти щодо рівномірні відвідування туристських регіонів і об'єктів протягом усього календарного року.

Під сезонним турізмомпонімают такі відвідування туристських регіонів, частота яких залежить від кліматичних умов регіону і суб'єктивних характеристик туристського об'єкта. До сезонних видів можна віднести рекреаційний туризм, конгрессно виставковий турізм.На сезонність туризму також впливає вид туризму. Розрізняють високий, середній і низький сезони. Високий сезон характеризується умовами найбільш повноцінного використання туристами туристських ресурсів. На сезонність того чи іншого виду туризму істотно впливають природно кліматичні чинники, загальнонаціональні та релігійні свята, канікули, масові заходи.

У залежності від вікової категорії турістовможно виділити наступні види туризму:

- Дитячий;
- Молодіжний;
- Осіб середнього віку;
- Осіб третього віку.

Всесвітня туристична організація запропонувала наступну градацію туристів за віковою ознакою: діти, що подорожують з батьками (до 15 років), молодь (15 - 24 роки), економічно активні молоді туристи (25 - 44 роки), економічно активні туристи середнього віку (45 - 64 року), туристи третього віку (від 65 років).

У практиці роботи підприємств туристської індустрії для цілей статистики виділяють наступні вікові категорії:

0-2 роки - інфант (немовля);
3-12 років - дитина;
14-18 років - школяр;
18-25 років - молодь (студенти);
26-45 років - дорослі;
46-65 років - дорослі;
65 років і старше - пенсіонери (третій вік).

Для планування туризму вік важливий з точки зору мотивації подорожі та фінансового забезпечення туристичної поїздки.

За джерелами фінансірованіятурізм можна підрозділити на комерційний і соціальний типи.

Комерційний турізморіентірован на отримання туристськими підприємствами прибутку, є основним джерелом для розвитку виробництва послуг. Прагнучи максимізувати прибуток, туристські фірми постійно шукають найбільш оптимальне поєднання між величиною витрат і кінцевою ціною тур продукту. Надані ними туристські послуги орієнтовані в основному на клієнтів із середнім і високим рівнем доходу.

Соціальний турізмсубсідіруется з коштів, що виділяються на соціальні потреби з метою створення умов для туризму певних категорій громадян. Субсидії виділяються як з державних, так і з недержавних фондів, а також благодійними організаціями. У Манільської декларації вказується, що "соціальний туризм - це мета, до якої суспільство повинно прагнути в інтересах менш забезпечених громадян".

Концепція соціального туризму базується на трьох основних принципах:

1) забезпечення відпочинком кожного члена суспільства шляхом залучення в середу туризму людей з низьким рівнем доходу;
2) субсидування туристських поїздок малозабезпечених громадян;
3) участь державних, муніципальних і громадських структур у розвитку туризму.

Дана концепція реалізована на практиці в Швейцарії, Німеччині та Франції з використанням відпускних чеків. У Росії даний тип туризму реалізується через фонди соціального страхування і представлений перш за все лікувально-оздоровчим туризмом.

Останнім часом з'явилися і користуються попитом нові види туризму: екотуризм, агротуризм, екзотика пригодницький і екстремальний туризм.

Поява на ринку цих нових видів послуг зумовлено багатьма факторами: науково технічним прогресом, надає всі нові можливості в організації поїздок, урбанізацією, у зв'язку з якою виникає бажання зняти стрес і абстрагуватися від життєвої рутини, а при певному стабільному рівні доходу, який дозволяє подорожувати, виникає пересиченість від стандартних туристичних програм.

Основна мета екотуризму - ознайомлення туристів з природними цінностями, екологічне виховання та освіту людей. Особливістю організації цього виду туризму є забезпечення мінімального впливу на природне середовище при організації поїздок, створення мережі екологічних готелів, забезпечення туристів екологічно чистими продуктами харчування і т. д. Екотуризм включає відвідування екологічно чистих природних територій (заповідників, заказників, ботанічних садів, національних парків) , не змінених або мінімально змінених діяльністю людини. У рамках екотуризму можна виділити екообразовательние тури, тури в екосистемах, фотополювання.

Агротуризм (сільський туризм, rural tourism) включає відвідування туристами сільській місцевості з метою відпочинку та / або організації розваг в екологічно чистих (щодо міських поселень) районах. Передумовами для його розвитку, поширення і все більшою популярністю є: зростаючий рівень урбанізації, доступність для багатьох відпочинку за невисокою ціною, можливість живлення екологічно чистими і корисними свіжими продуктами, бажання побути на природі.

Основними мотивами для вибору відпочинку за типом сільського туризму можна вважати наступне:

- Відсутність коштів для відпочинку на дорогому фешенебельному курорті або в готелі;
- Усталений спосіб життя в сільській місцевості;
- Необхідність оздоровлення в кліматичних умовах, рекомендованих лікарем;
- Близькість до природної природі і можливість великий час проводити на свіжому повітрі, у лісі;
- Можливість харчуватися екологічно чистими продуктами;
- Нагальна необхідність в спокійній розміреного життя;
- Можливість долучитися до іншої культури і звичаїв.

Організація агротуризму забезпечується вирішенням таких завдань: створення спеціальних "туристських сіл", формування "сільських турів" з проживанням та харчуванням у сільських будинках (сім'ях), розташованих в екологічно чистих районах. Агротуризм "одного дня" широко поширений у Канаді та США. Люди можуть приїхати в сільську місцевість на поля й плантації і зібрати необхідну їм кількість фруктів або овочів. З одного боку, це є своєрідним відпочинком і розвагою для людей з міста, з іншого - економією їх грошових коштів (фрукти і овочі при самостійному зборі обійдуться набагато дешевше, ніж при їх покупці в магазинах), а фермерам дозволяє уникнути грошових витрат на транспортування і реалізацію врожаю. У США, наприклад, молодь перед святом Хеллоуїн воліє компанією або сім'єю поїхати за місто відпочити на пікнік і самим на полі вибрати вподобану гарбуз для популярного свята.

Екзотика пригодницький і екстремальний турізмсвязан з відвідуванням екзотичних місць (островів, вулканів, водоспадів, пустель і т. д.) і пригодницької діяльністю (джип сафарі, рафтинг, дайвінг, тури на слонах, верблюдах, повітряні кульки та інші).

До спеціальних видів туризму можна також віднести такий напрямок, як таймшер.Данний вид туризму з'явився на російському ринку відносно недавно, але не придбав велику популярність у зв'язку зі специфічною непридатністю для російських громадян (для них основна проблема полягає в отриманні в'їзних віз до країни, на території якої вони придбали таймшер, і суттєвих грошових витратах при організації вимушеної індивідуальної поїздки до місця кінцевого призначення).

До спеціальних видів турізмаможно віднести тури, які повністю або частково характеризуються наступними ознаками:

1) немасові, досить рідкісні види туризму;
2) трудомісткі зі створення кінцевого турпродукту;
3) капіталомісткі види туризму;
4) тури, що поєднують ознаки різних видів туризму;
5) нові види туризму, зумовлені вторинними потребами людини;
6) види туризму з використанням нетрадиційних джерел фінансування.

До спеціальних, найбільш поширених видів туризму, які відповідають перерахованим вище вимогам, можна віднести наступні:

1) релігійний туризм;
2) діловий туризм:

- Конгрессно виставковий туризм;
- Інсентів туризм;

3) лікувально-оздоровчий туризм;
4) екологічний туризм;
5) подієвий туризм;
6) гірськолижний туризм;
7) екстремальний туризм;
8) круїзний туризм.

Категорії та кількість спеціальних видів туризму не є раз і назавжди заданими. Зі зміною потреб туристів можуть з'являтися нові спеціальні види, і в той же час ряд спеціальних видів туризму поступово може переходити в розряд ординарних і звичних.
Контрольні запитання до розділу 1

1. За якими ознаками розроблені визначення поняття "туризм"?
2. Дайте визначення поняття "туризм".
3. Перелічіть основні мотиви і цілі туризму.
4. Які основні етапи розвитку туризму?
5. Що таке конвеєрний і диференційований туризм?
6. Назвіть основні класифікаційні ознаки туристської діяльності.
7. Що таке спеціальні види туризму?
8. Охарактеризуйте найбільш поширені спеціальні види туризму.
9. Назвіть найбільш масові види міжнародного туризму.
10. Які різновиди туризму відносяться до ділового туризму?
11. Що таке транзитний туризм? Наведіть приклади.
12. Перелічіть основні види туризму за метою поїздки.
Література до розділу 1

1. Александрова А.Ю. Економіка та територіальна організація міжнародного туризму. - М., 1996.
2. Биржаков М.Б. Введення в туризм. - СПб., 2001.
3. Волков Ю.Ф. Введення в готельний та туристичний бізнес. - Ростов н / Д: Фенікс, 2003.
4. Сенін В.С. Організація міжнародного туризму: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2003.
5. Соколова М.В. Історія туризму. - М.: Академія, 2004.
6. Економіка і організація туризму: міжнародний туризм / Под ред. І.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Є.Л. Драчова. - М.: КНОРУС, 2005.

Зміст


[10-02-09][All for the tourists of]
Auto Racing began in the winter (0)

[09-09-18][Відпочинок і поради]
10 кращих катків планети (0)
[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Місто музей Хива (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Рай для гурманів. Кухня Маврикія (0)