Понеділок
23-06-05
23:21

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Додаток 3. Федеральний закон


Додаток 3. Федеральний закон

Про природних лікувальних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах

Прийнятий Державною думою 27 січня 1995

Природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі місцевості і курорти є національним надбанням народів Російської Федерації, призначені для лікування та відпочинку населення і відносяться відповідно до особливо охоронюваним природним об'єктам і територіям, що мають свої особливості у використанні і захисті.

Цей Закон визначає принципи державної політики і регулює відносини у сфері вивчення, використання, розвитку та охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів на території Російської Федерації.
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття

У цьому Законі використовуються такі основні поняття:

природні лікувальні ресурси - мінеральні води, лікувальні грязі, ропа лиманів та озер, лікувальний клімат, інші природні об'єкти та умови, що використовуються для лікування і профілактики захворювань і організації відпочинку. Лікувальні властивості природних об'єктів і умов встановлюються на підставі наукових досліджень, багаторічної практики і затверджуються федеральним органом виконавчої влади, котрі відають питаннями охорони здоров'я;

лікувально оздоровча місцевість - територія, що має природними лікувальними ресурсами і придатна для організації лікування та профілактики захворювань, а також для відпочинку населення;

курорт - освоєна і яка в лікувально профілактичних цілях особливо охороною природна територія, що володіє природними лікувальними ресурсами і необхідними для їх експлуатації будівлями і спорудами, включаючи об'єкти інфраструктури;

курорт федерального значення - освоєна і яка в лікувально профілактичних цілях особливо охороною природна територія, що знаходиться в установленому порядку у веденні федеральних органів державної влади;
курорт регіонального значення - освоєна і яка в лікувально профілактичних цілях особливо охороною природна територія, що знаходиться в установленому порядку у веденні органу державної влади суб'єкта Російської Федерації;

курорт місцевого значення - освоєна і яка в лікувально профілактичних цілях особливо охороною природна територія, що перебуває у віданні органів місцевого самоврядування;

курортний регіон (район) - територія з компактно розташованими на ній курортами, об'єднана спільним округом санітарної (гірничо-санітарної) охорони;

курортна справа - сукупність усіх видів науково практичної діяльності з організації та здійснення лікування і профілактики захворювань на основі використання природних лікувальних ресурсів;

округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони - особливо охороняється, природна територія з встановленим відповідно до законодавства Російської Федерації режимом господарювання, проживання, природокористування, що забезпечує захист і збереження природних лікувальних ресурсів і лікувально-оздоровчої місцевості з прилеглими до неї ділянками від забруднення і передчасного виснаження. Для лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, де природні лікувальні ресурси відносяться до надр (мінеральні води, лікувальні грязі та інші), встановлюються округи гірничо-санітарної охорони. В інших випадках встановлюються округу санітарної охорони. Зовнішній контур округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони є кордоном лікувально-оздоровчої місцевості, курорту, курортного регіону (району);

користувачі - юридичні та фізичні особи, які здійснюють розробку та використання природних лікувальних ресурсів на підставі ліцензії;

технологічна схема розробки і використання природних лікувальних ресурсів - проектний документ, що встановлює технічні методи та обсяги видобутку та використання природних лікувальних ресурсів, норми втрат і способи збереження та поліпшення лікувальних властивостей зазначених ресурсів при експлуатації; курортний фонд Російської Федерації - сукупність усіх виявлених та врахованих природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей, а також курортів і курортних регіонів (районів).
Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах

1. Законодавство про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах грунтується на положеннях Конституції України і складається з цього Закону, прийнятих відповідно до нього законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

2. Законодавство про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах регулює відносини, що виникають у зв'язку з використанням і охороною природних лікувальних ресурсів як в межах зазначених особливо охоронюваних природних територій, так і розташованих поза їх межами.

3. Відносини, пов'язані з використанням і охороною природних ресурсів, не віднесених до лікувальних, регулюються земельним, водним, лісовим та іншим законодавством про природні ресурси.

4. Майнові відносини в галузі використання і охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів регулюються цивільним законодавством, якщо інше не встановлене законом.
Стаття 3. Визнання території лікувально-оздоровчої місцевістю, курортом

1. Визнання території лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом здійснюється в залежності від її значення Урядом Російської Федерації, відповідним органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування на підставі спеціальних курортологічні, гідрогеологічних та інших досліджень.

2. Курорти та лікувально-оздоровчі місцевості можуть мати федеральне, регіональне або місцеве значення.

Територія визнається лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом федерального значення Урядом Російської Федерації за узгодженням з відповідним органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.

Територія визнається лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом регіонального значення органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації за узгодженням з відповідними федеральними органами виконавчої влади.

Територія визнається лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом місцевого значення в порядку, встановленому правовими актами суб'єкта Російської Федерації.

3. Порядок і особливості функціонування окремого курорту визначаються положенням про даний курорті. У залежності від значення курорту положення про нього відповідно затверджується Урядом Російської Федерації або відповідним органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.
Глава II. ПОВНОВАЖЕННЯ УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 4. Повноваження Уряду Російської Федерації

Уряд Російської Федерації:

- Визначає основні напрями державної політики у сфері санаторно курортного лікування та відпочинку;
- Встановлює норми і правила користування природними лікувальними ресурсами, лікувально оздоровчими місцевостями і курортами;
- Веде державний облік курортного фонду Російської Федерації та державний реєстр лікувально-оздоровчих місцевостей та курортів;
- Встановлює межі та режим округів санітарної (горносанітарной) охорони курортів, що мають федеральне значення;
- Здійснює державну експертизу генеральних планів (програм) розвитку курортів і курортних регіонів (районів), розвіданих запасів природних лікувальних ресурсів, що мають федеральне значення;
- Встановлює податкові, візові, митні, інвестиційні пільги, які сприяють збереженню і розвиток курортів;
- Здійснює міжнародне співробітництво у сфері вивчення та використання природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і курортних регіонів (районів).
Стаття 5. Повноваження органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації

До повноважень органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з регулювання відносин у сфері функціонування, розвитку та охорони курортів, лікувально-оздоровчих місцевостей і природних лікувальних ресурсів належать:

- Визнання території лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом регіонального значення;
- Встановлення меж та режиму округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, що мають регіональне значення;
- Визначення форми і розмірів плати за користування територіями курортів регіонального і місцевого значення в межах норм, встановлених законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації;
- Регулювання в галузі використання і охорони курортів, лікувально-оздоровчих місцевостей і природних лікувальних ресурсів за винятком переданих у ведення Російської Федерації;
- Міжнародне співробітництво в сфері вивчення та використання природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і курортних регіонів (районів).
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування

До повноважень органів місцевого самоврядування з регулювання відносин у сфері функціонування, розвитку та охорони курортів, лікувально-оздоровчих місцевостей і природних лікувальних ресурсів належать:

- Подання до органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації пропозиції про визнання території лікувально-оздоровчої місцевістю чи курортом місцевого значення;
- Участь у реалізації державних програм освоєння земель оздоровчого та рекреаційного значення, генеральних планів (програм) розвитку курортів і курортних регіонів (районів);
- Контроль за раціональним використанням та охороною природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і їхніх земель у межах своєї компетенції;
- Участь у зовнішньоекономічній діяльності, спрямованої на залучення матеріально технічних ресурсів, розвиток сервісу, індустрії відпочинку, використання зарубіжного досвіду в розвитку курортів.
Стаття 7. Координація діяльності в лікувально-оздоровчих місцевостях і на курортах

Державну політику і координацію діяльності у сфері курортної справи і відпочинку реалізує спеціально уповноважений Урядом Російської Федерації федеральний орган, який здійснює:

- Ведення державного реєстру курортного фонду Російської Федерації;
- Розробку та координацію федеральних програм розвитку курортів;
- Організацію наукових досліджень з метою розширення курортного фонду Російської Федерації та підвищення ефективності його використання;
- Підготовку кадрів у сфері курортного лікування;
- Контроль за виконанням законодавства Російської Федерації про охорону і використання природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів.
Стаття 8. Розмежування повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації

Розмежування повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі використання і охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів визначається цим Законом, договорами про розмежування предметів ведення і повноважень.
Глава III. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Стаття 9. Право державної власності на природні лікувальні ресурси

1. Природні лікувальні ресурси є державною власністю.

Вони можуть належати на праві власності Російської Федерації (федеральна власність) або належати на праві власності суб'єктам Російської Федерації - республікам, краях, областям, містам федерального значення, автономної області, автономним округам (власність суб'єкта Російської Федерації).

2. Питання володіння, користування і розпорядження природними лікувальними ресурсами перебувають у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації.

3. Від імені Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації права власника здійснюють зазначені у цьому Законі органи державної влади в межах їх компетенції, встановленої нормативними правовими актами, що визначають статус цих органів.

4. Зміст права державної власності на природні лікувальні ресурси визначається федеральним законом на підставі Цивільного кодексу Російської Федерації.
Стаття 10. Надання природних лікувальних ресурсів

1. Природні лікувальні ресурси надаються юридичним та фізичним особам для лікування і профілактики захворювань, а також з метою відпочинку. Мінеральні води можуть використовуватися також для промислового розливу.

2. Надання природних лікувальних ресурсів для цілей, не передбачених цим Законом, як правило, не допускається. Уряд Російської Федерації у виняткових випадках за наявності позитивного висновку екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи дозволяє використання природних лікувальних ресурсів для цілей, не пов'язаних з лікуванням, профілактикою і відпочинком населення, якщо це не спричинить шкоди для курортно рекреаційного потенціалу відповідних територій.

3. Природні лікувальні ресурси надаються на підставі ліцензій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Розробка родовищ мінеральних вод і лікувальних грязей та використання інших природних лікувальних ресурсів

1. Родовища мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів розробляються відповідно до ліцензії. На курортах, в курортних регіонах (районах) розробка природних лікувальних ресурсів здійснюється спеціалізованими гідрогеологічними підприємствами і організаціями, що мають ліцензії на цей вид діяльності.

2. Обсяги видобутого мінеральних вод, лікувальних грязей, а також інших корисних копалин, віднесених до категорії природних лікувальних ресурсів, лімітуються затвердженими за промисловими категоріями запасами та термінами їх експлуатації. Технічні методи, які застосовуються при експлуатації зазначених природних лікувальних ресурсів, грунтуються на технологічних схемах їх розробки. Якість природних лікувальних ресурсів регламентується спеціальними медичними висновками, визначальними кондиційне вміст корисних і шкідливих для людини компонентів.

3. Технологія видобутку, підготовки та використання мінеральних вод, лікувальних грязей, а також інших корисних копалин, віднесених до категорії природних лікувальних ресурсів, повинна гарантувати захист родовищ від передчасного виснаження та забруднення й захист корисних копалин від втрати лікувальних властивостей.

4. Природні лікувальні ресурси використовуються в лікувальних цілях відповідно до умов ліцензій, що надаються на кожен вид такої діяльності.
Стаття 12. Припинення, призупинення та обмеження права користування природними лікувальними ресурсами

1. У разі порушення встановлених правил використання природних лікувальних ресурсів право користування природними лікувальними ресурсами може бути припинено, призупинено або обмежено.

2. Припинення, призупинення та обмеження права користування природними лікувальними ресурсами не звільняє винних осіб від інших видів відповідальності, передбачених законодавством.
Глава IV. ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ І ВІДПОЧИНКУ
Стаття 13. Фінансове забезпечення курортів Російської Федерації

1. Фінансування курортів федерального значення, включаючи розвиток транспорту, систем каналізації, водопостачання, теле, радіомовлення та зв'язку, енергозабезпечення, природоохоронні заходи, здійснюється у відповідності з федеральними програмами за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, а також за рахунок інших джерел фінансування відповідно до законодавства Російської Федерації.

2. Координацію та забезпечення виконання федеральних програм розвитку курортів здійснює спеціально уповноважений Урядом Російської Федерації федеральний орган.

3. Санаторно курортні організації, що спеціалізуються на лікуванні громадян, які мають пільги, встановлені Урядом Російської Федерації, з санаторно курортного обслуговування, з урахуванням обсягів наданих послуг прирівнюються з оплати комунальних послуг до лікувальних закладів, підвідомчим органам місцевого самоврядування.
Стаття 14. Майно санаторно-курортних організацій і порядок його використання

1. Санаторно-курортним організаціям для здійснення лікувально-профілактичній діяльності та організації відпочинку населення надаються відповідно до вимог законодавства про природні ресурси земельні ділянки й інші природні ресурси.

2. Забудова земель лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів здійснюється з дотриманням правил, встановлених законодавством для проведення відповідних робіт на вказаних особливо охоронюваних природних територіях.

3. Санаторно-курортні організації використовують будівлі, будівлі та інше майно виключно з метою лікування, профілактики захворювань та відпочинку населення, якщо інше не випливає з федерального закону.
Стаття 15. Статус санаторно-курортних організацій

1. Санаторно-курортні організації, що здійснюють лікувальний процес, мають статус лікувально профілактичних організацій і функціонують на підставі державної ліцензії, наданої в установленому порядку.

2. Реорганізація санаторно-курортних організацій здійснюється із збереженням ними своєї лікувально-оздоровчої спеціалізації.
Глава V. САНІТАРНА (гірничо-санітарної) ОХОРОНА ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЛІКУВАЛЬНО оздоровчих місцевостях і курортах
Стаття 16. Організація санітарної (гірничо-санітарної) охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів

1. Природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчі місцевості, а також курорти і їхні землі є відповідно особливо охоронюваними природними об'єктами і територіями. Їх охорона здійснюється за допомогою встановлення округів санітарної (гірничо санітарної) охорони.

2. Межі та режим округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони, встановлені для лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів федерального значення, затверджуються Урядом Російської Федерації, а для лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів регіонального та місцевого значення - виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.

3. У складі округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони виділяється до трьох зон:

- На території першої зони забороняються проживання та всі види господарської діяльності, за винятком робіт, пов'язаних з дослідженнями та використанням природних лікувальних ресурсів у лікувальних і оздоровчих цілях за умови застосування екологічно чистих та раціональних технологій;
- На території другої зони забороняються розміщення об'єктів і споруд, не пов'язаних безпосередньо зі створенням і розвитком сфери курортного лікування та відпочинку, а також проведення робіт, що забруднюють навколишнє природне середовище, природні лікувальні ресурси і призводять до їх виснаження;
- На території третьої зони вводяться обмеження на розміщення промислових та сільськогосподарських організацій і споруд, а також на здійснення господарської діяльності, що супроводжується забрудненням навколишнього природного середовища, природних лікувальних ресурсів та їх виснаженням.

4. Забезпечення встановленого режиму санітарної (гірничо санітарної) охорони здійснюється: у першій зоні - користувачами, в другій і третій зонах - користувачами, землекористувачами і проживають у цих зонах громадянами.

5. Санітарно-оздоровчі заходи і ліквідація вогнищ забруднення в округах санітарної (гірничо санітарної) охорони здійснюються за рахунок коштів користувачів, землекористувачів та громадян, які порушили режим санітарної (гірничо санітарної) охорони.

6. Контроль і нагляд за забезпеченням санітарної (гірничо санітарної) охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів здійснюють у межах своєї компетенції уповноважені на те федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.
Глава VI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ЛІКУВАЛЬНО оздоровчих місцевостях і курортах
Стаття 17. Вирішення спорів

1. Спори у галузі використання і охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів, а також майнові спори, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної природним лікувальним ресурсів, лікувально-оздоровчим місцевостям та курортів, а також здоров'ю людини, підлягають розгляду в судовому порядку.

2. Економічні суперечки та суперечки в сфері управління вирішуються арбітражним судом відповідно до арбітражно процес суальним законодавством.

3. За угодою сторін економічні суперечки між організаціями, які є юридичними особами та громадянами - підприємцями можуть вирішуватися третейським судом.
Стаття 18. Дозвіл міжнародних спорів

Міжнародні спори в галузі використання і охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів Російської Федерації вирішуються в порядку, встановленому відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятками, встановленими міжнародними договорами Російської Федерації.
Глава VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ І КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ
Стаття 19. Види відповідальності

За порушення цього Закону встановлюється дисциплінарна, матеріальна, цивільно правова, адміністративна та кримінальна відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
Стаття 20. Контроль за виконанням цього Закону

Контроль за виконанням цього Закону здійснюють федеральні органи та служби, уповноважені на те Урядом Російської Федерації.
Глава VIII. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Стаття 21. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором Російської Федерації в галузі раціонального використання та охорони природних лікувальних ресурсів, лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлено інші правила, ніж передбачені цим законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Глава IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 22. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Доручити Уряду Російської Федерації привести у відповідність з цим Законом нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади.

3. Затверджені до набрання чинності цього Закону округу санітарної охорони курортів, що використовують природні лікувальні ресурси, пов'язані з надр, і родовищ природних лікувальних ресурсів вважати округами горносанітарной охорони.

Президент Російської Федерації Б. Єльцин
Москва, Кремль

Зміст


[10-01-23][Все для туристів]
Планета Драгобрат 2006 (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Австралія: короткий опис головних визначних пам'яток (0)
[09-09-19][Відпочинок за кордоном.]
Йорданія, Джераш (0)
[09-09-18][Яремче]
Яремче + Івано-Франківськ. (0)