Понеділок
23-06-05
21:24

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

6.3. Валовий туристський продукт


6.3. Валовий туристський продукт

Туристський продукт оцінюється як сумарний обсяг товарів і послуг, вироблених в сфері туризму. Він може бути оцінений двома способами:

а) як сума всіх проведених витрат;
б) як сума всіх витрат туристів (туристських витрат), тобто дохід від туризму.

У тому і в іншому випадку вимірюється у вартісному вираженні валовий туристський продукт - сумарний обсяг товарів і послуг, вироблених (споживаних) у сфері туризму (рис. 6.4).

Валовий туристський продукт у витратах і доходах

Рис. 6.4. Валовий туристський продукт у витратах і доходах

Валовий туристський продукт як дохід включає:

1) всю зарплату, яка є частиною виручки від виробництва туристських товарів і послуг. Сюди включається також надання позики (кредиту);
2) виручку від здачі в оренду кімнат, апартаментів і т. д.;
3) відсотки, які отримують підприємці, що працюють в туристичній економіці за те, що надають позику грошей. Наприклад, відсотки за зберігання грошей у банку на депозитному рахунку;
4) прибуток - це те, що залишається після того, як були зроблені витрати на виробництво туристського продукту і послуг.

Витрати віднімаються з виручки від реалізації туристських товарів і послуг. Це означає, що результат може бути і негативним, тобто в цьому випадку одержуємо збитки. Частина доходів може не повернутися до власника, але може залишитися в туристському бізнесі для подальшого використання. Саме ця частина і розглядається як дохід.

Валовий туристський продукт як витрати включає:

1) витрати на туристське споживання (всі туристські витрати на купівлю товарів і послуг);
2) приватні туристські інвестиції, що включають загальна кількість витрат, які зроблені під час здійснення нових капіталовкладень, і витрати приватного сектору для покращення груктури туризму. Сюди включені зміни в потоці проектів, які виробляє турбізнес;
3) державні туристські витрати, які зроблені i осударством для придбання туристських товарів і послуг;
4) туристський експорт мінус імпорт. У цій категорії загальний обсяг витрат на експорт туризму з країни повинен бути доданий до валового туристському продукту. І навпаки, загальний чб'ем імпорту турпродукту повинен відраховуватися з валового туристського продукту.

Дохід від туризму у вартісному вираженні дорівнює витратам на виробництво туристського продукту:

Державні субсидії
туристський дохід
туристський продукт
непрямі платежі

При визначенні валового туристського продукту необхідно враховувати наступні обставини:

- Ліквідація боргів розглядається як зменшення туристського капіталу. Погашення боргів розглядається як частина витрат по формуванню туристського капіталу. Іншими словами, хоча ці витрати і є частиною доданої вартості, але вони не включаються до доходу, оскільки обсяг грошей не повертається для використання в туристському бізнесі. У результаті їх необхідно враховувати як відсоток на погашення різних боргів.

- Непрямі податки відносяться до числа туристських товарів і послуг. Тому при підсумовуванні витрат, які були зроблені при виробництві туристського продукту, щоб зробити їх рівними доходу, необхідно частину доходу додати до непрямих податків для погашення боргів.

Для посилення виробничої активності економіки туризму капітал, який був витрачений для виробництва туристичного продукту, повинен бути спрямований на створення нового туристичного продукту, тобто на диверсифікацію туристського виробництва.

Зміст


[09-11-01][Все для туристов]
История родного города - Яремче, Яремча, Яремчи. (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Як робити покупки в Малайзії (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Сафарі. Африканське полювання. (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Йорданське побережжя Мертвого моря. Все найкраще (0)