Вівторок
23-06-06
03:57

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.2. Результативність поточної діяльності


4.2. Результативність поточної діяльності

Мета будь-якої комерційної організації полягає в отриманні в результаті своєї діяльності максимального прибутку Звідси випливає основне завдання менеджменту підприємства забезпечення в довгостроковій перспективі з урахуванням технічного прогресу і конкуренції умов для стабільного зростання прибутку. Підвищення ефективності діяльності туристських підприємств, їх розширення і технічне переозброєння, вдосконалення системи управління при збільшенні номенклатури продукції, робіт і послуг є необхідними передумовами при досягненні цієї цільової установки.

Таким чином, ефективність поточної діяльності туристського підприємства може бути виміряна показниками рентабельності, що погоджує обсяг одержуваної у звітному періоді прибутку з величиною потрібних для цього витрат. Перш ніж перейти до опису окремих показників рентабельності, приділимо трохи уваги розгляду питання щодо відображення прибутку у фінансовій звітності, тим більше що при розрахунку різних показників рентабельності можуть використовуватися різні види прибутку. Б балансі фінансовий результат представлений нерозподіленим прибутком, що розраховується як різниця між величиною кінцевого фінансового результату. За звітний період і сумою податків та інших належних за рахунок прибутку платежів. У формі № 2 "Звіт про прибутки та збитки", що ілюструє формування фінансового результату, наводиться кілька видів прибутку, що відрізняються по широті обліку при їх розрахунку різних господарських операцій.

Надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) є основою формування фінансового результату. Виручка за мінусом собівартості продукції дає прибуток від основної діяльності, а різниця виручки і витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) прибуток від реалізації. Обидва цих показника широко використовуються при розрахунку показників рентабельності. При оцінці результату поточної діяльності прибуток, як правило, відноситься на обсяг яких витрат на виробництво (в цьому випадку визначається рентабельність виробництва), або виручки (розрахунок рентабельності продукції).

З урахуванням вищесказаного можуть бути запропоновані наступні формули для розрахунку показників рентабельності:
рентабельність виробництва (з прибутку по основній діяльності):
Виручка Собівартість реалізації
витрати на виробництво
рентабельність продукції (з прибутку по основній діяльності):
Виручка Собівартість реалізації
Виручка рен. продукції
рентабельність виробництва (з прибутку від реалізації):
Виручка Витрати на виробництво (4.3)

Витрати на виробництво рентабельність продукції (з прибутку від реалізації): (4.4)
рен. продукції
Виручка Витрати на виробництво Виручка

Поряд з прибутком від реалізації у фінансовій звітності безпосередньо наводяться значення прибутку від фінансово-господарської діяльності, прибутку звітного періоду, що перерозподіляється прибутку. У принципі по кожному з цих видів прибутку можуть бути розраховані показники рентабельності. Проте в кожному конкретному випадку можлива аналітична оцінка їх розрахунку повинна бути додатково обгрунтована. Дані коефіцієнти доцільно розраховувати у разі, коли інші і позареалізаційні доходи та витрати або порівняно невеликі, або істотно залежать від обсягів основної діяльності. На практиці широке використання мають показники рентабельності виробництва і продукції, що розраховуються по чистому прибутку (тобто по прибутку звітного періоду за вирахуванням податку на прибуток та інших податків і зборів, що відносяться на прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства). Популярність цих показників пояснюється тим, що чистий прибуток є тим фінансовим результатом, який поряд з амортизацією складає власні кошти підприємства і який може порівняно вільно використовуватися ним для реалізації своєї політики соціально-економічного розвитку, дивідендної політики тощо

Приклад розрахунку показників рентабельності наводиться в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

Зведена таблиця показників рентабельності поточної діяльності турфірми "Надія" за 1996-1998 рр..,%
Показник За станом на кінець
1996 1997 1998
Рентабельність виробництва:
за валовим прибутком 83,3 75,3 72,0
по прибутку від основної діяльності 29,4 23,6 22,0
з чистого прибутку 5,1 5,2 5,7
Рентабельність продукції:
за валовим прибутком 45,5 42,9 41,9
по прибутку від основної діяльності 16,0 13,5 12,8
з чистого прибутку 2,8 2,9 3,3

Зміст


[09-10-09]
Ідея створення сайта vechervkarpatah.at.ua (0)

[09-09-19][Карпати]
Карпатські Краєвиди, Україна. (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Вартість життя в Доміникане (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Неймовірні ландшафти Африки: Кенія (0)