П’ятниця
23-03-24
05:16

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Про Гуцульщину та Гуцулів їхня історія.72ЮРА ШКРІБЛЯК (1822-1884)


ЮРА ШКРІБЛЯК (1822-1884)

 

Юра Шкрібляк народився 1822-го року в с. Яворові Косівського повіту. Він прийшов на світ в убогій ґаздівській родині і тому його батьки не могли віддати його до школи, а вже про фахову освіту й мови не могло бути. Одначе тому, що Юра був з уродження талановитою дитиною, він ще з дитинства розпочав різьбити звичайним ножиком. А коли підріс, то сам зладнав собі примітивну маленьку токарну, на якій почав точити звичайні тарілочки та куделі.     

Ці перші його праці хоч були ще досить примітивними, але вони вже приваблювали любителів різьбарства і швидко зро¬били належний розголос про Юру-різьбаря на цілу Гуцульщи-ну. його ім'я починає набирати популярносте серед його вужчих земляків, а його різьбарськими працями починають ці¬кавитися все більше і більше.

Першу соліднішу працю Юра Шкрібляк виконав для церкви у рідному Яворові. Це були різноманітні різьбарські прикраси для окремих церковних предметів. Ці прикраси Юра виконав з правдивим мистецьким талантом, з незвичайною художньою майстерністю та вмінням, що й запевнило йому перше місце різьбаря на цілу Гуцульщину. Ці його перші солідніші праці відрізнялися високим художнім точенням і мистецькою май¬стерністю.

З бігом часу його талант набирає сили і міцніє, а його ми¬стецькі вироби все поширюють виробничий діяпазон. Він пра¬цює, головним чином, над виробами побутового і декоратив¬ного призначення. Він різьбить різноманітний посуд для до¬машнього вжитку, посуд на масло, сир, барилочки на воду та горілку, куделі тощо.

 

Його мистецька творчість в галузі різьбарства була над¬звичайно багатогранною і до того оригінальною, бо в кожний свій виріб він укладав щось нове, оригінальне, не подібне до іншого. Серед його мистецьких виробів не можна знайти двох однакових предметів як щодо форми, так і до їх оздоблення.

Юра Шкрібляк

Юра Шкрібляк досконало володів матеріалом, з якого тво¬рив мистецькі вироби та глибоко розумів основні принципи орнаментики. Він мав надзвичайно розвинену творчу фантазію, яка поширювала діяпазон його досконалих мистецьких виробів та все підносила його на вищий щабель мистецької доскона¬лосте. Він здебільшого прикрашував свої вироби сухою різьбою, лише деякі інкрустував металом або баранячим рогом. Складання орнаментальних мотивів у його виробах відрізнялися своєю простотою і чіткістю ліній. Загалом його орнамент мав геометричний характер. На деяких виробгх він вирізьблював свої ініціяли "Ю. Ш."

Юра Шкрібляк у своїх різьблених виробах на дереві досяг зеніту мистецької слави. Він брав участь у мистецьких вистав¬ках у Львові, Коломиї, Трієсті тощо. За свою високу майстер¬ність він удостоївся двох медалів та цісарської нагороди в ду¬катах. Своїми мистецькими творами він залишив по собі не-ироминальну славу мистця-різьбаря не тільки на Гуцульщині, але далеко за її межами. Його твори й нині експонуються по багатьох музеях України і цілого СРСР.

 робляв на мінімальний прожиток для родини^ Тож його син Василь теж не мав відповідної фахової освіти, а закінчив лише початкову школу.

Василь з малих літ все пильно приглядався до праці свого батька, він ще з дитячих років захоплювався красою різьби, орнаментики і взагалі різьбарсько-токарською справою. Він завжди любив спостерігати за вправними руками свого батька, коли з-під них виходили чудові мистецькі вироби. Василь дов¬гими годинами міг не відривати очей від точильного варстату, коли він так вправно працював в умілих руках його батька.

Все це мало великий вплив на розвиток його пізнішого та¬ланту, і він увійшов в історію гуцульського різьбарства також лу Україну. Вони своїми художньо-мистецькими шедеврами вписали в анали Гуцульщини безсмертні сторінки, а їхні ми¬стецькі вироби й сьогодні по музеях співають вічну славу ви¬датним гуцулам Шкріблякам та українському різьбарському мистецтву минулого і початків нашого століття.

А їхня слава — це слава Гуцульщини, тієї чудової закутини української землі, яка могла породити і виховати такі великі мистецькі таланти.       |

Хоч Шкрібляки і відійшли у вічність, але їхні мистецькі скарби житимуть вічно, як довго житиме український народ на Микола нашій плянеті. Нашим завданням є передати нинішнім і наступ¬ним поколінням ширші відомості про ці безсмертні гуцульські таланти, якими були Юра, Василь і Микола Шкрібляки.[09-10-12][Все для туристів]
Музеї нашого краю - А Вам цікаво? (0)

[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Домініканські сигари (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Замбія: природу у визначній пам'ятці! (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Історія. Піраміда Хеопса (0)