Понеділок
23-03-27
00:45

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Про Гуцульщину та Гуцулів їхня історія.65ДМИТРО КЛИМПУШ ВАСИЛЬ КЛИМПУШ ІВАН КЛИМПУШ


ДМИТРО КЛИМПУШ

 

Дмитро Климпуш народився на початку XX століття в селі Ясиню, в багатій, свідомій та жертвенній гуцульській родині Климпушів. Завдяки його високій освіті та вродженому про¬відницькому хистові, Дмитро Климпуш 7-го й 8-го січня 1919-го року очолив гуцульське повстання проти мадярської адміні¬страції. У скорому часі після успішного гуцульського повстан¬ня Дмитро Климпуш є одним із творців Гуцульської Республі¬ки. Згадана Гуцульська Республіка проіснувала до кінця 1919-го року. Помимо свого короткого існування, ці історичні події зуміли розбудити в населенні   ще більшу національну свідомість, бажання мати самостійну державу, що пізніше й було доконано.

Побіч його політичної діяльности Дмитро також був відо¬мим у суспільно-кооперативній та освітній ділянках праці в ча¬сі поміж двома світовими війнами. Він був членом сільської Управи Ясиня, членом Управи рубальних лісів та церковним куратором в рідному селі. Тут він також організує читальню "Просвіти", засновує кооперативи по селах Гуцульщини та Гуцульський Кооперативний Союз, цебто об'єднання коопера-

 

тив. Він працював і з гуцульською молоддю, засновуючи спор¬тові товариства "Січ" по багатьох селах.

Приходить важний час для карпатської Гуцульщини. На¬стають для українців історичні події, в яких Дмутро Климпуш відіграє важливу ролю.

4-го березня 1938-го року учасники 1-ої Центральної Україн¬ської Народної Ради на чолі з о. Августином Волошином, пре¬м'єр міністром уряду Карпатської України, рішають Заснувати піввійськову організацію Українську Національну Оборону (УНО), але вже в листопаді цього самого року в Хусті УНО перетворено в "Карпатську Січ", в склад якої увійшли ряд сі¬чових осередків, що постали   ще давніше внаслідок діяльно¬

 

Гуцулм веред сільським урядом в Ясинго (1930 р.)

сти січового батька К. Трильовського в гуцульських селах. То¬ді (4-го дистоддда 198&чго року) вибрано перший провід кар¬патської "СЩ до складу якого увійшов Дмитро Климпуш. Згодом ного покликано на чоло, як 1-го головного комендаи-

 

та "Карпатської Січі,' що стала армією Карпатської України. Дмитро займається дальшим розвитком та організуванням ці¬єї армії. Вишколює молодих членів "Карпатської Січі."

Після упадку Карпатської України (15-го березня 1939-го року) Дмитро Климпуш, переслідуваний мадярським урядом, змушений був відійти за кордон, що він і зробив.

 

 

 

ВАСИЛЬ КЛИМПУШ

 

 

Василь Климпуш народився у свідомій багатій гуцульській родині в Ясиню. Будучи здібним підприємцем дерев'яного про¬мислу та співвласником двох великих тартаків в Ясіню, він мав сильні впливи, був шанований серед гуцульського населення. Завдяки його маєтності, Василь часто фінансово дешемагав мислу та співвласником двох великих тартаків в Ясиню, він мав політичних провідників. Треба знати, що в період поміж двома

 

світовими війнами було дуже тяжко одержати високу освіту тому, що були високі оплати за навчання, а тому не кожний українець міг досягнути своєї мрії — закінчення високої шко

Спільно зі своїми братами Дмитром та Іваном Василь Клим-пуш уже на початку 1919-го року очолює гуцульське повстання в Ясиню. Повстанці виступили проти мадяр, розбили та роз¬зброїли мадярські військові відділи в Ясиню, Требупіанах, Ра-

хові, Квасах і Сиготі. Тоді проголошено Гуцульську Республіку з 42-членним Сонмом і 4-членним Урядом.

У рідному селі Ясиню Василь Климпуш працював також в суспільно-кооперативній ділянці: був членом Управи сільської Ради, організував читальню "Просвіти". Разом з братами він засновував кооперативи, Гуцульський Кооперативний Союз. Він один із співосновників спортового товариства "Січ" в Ясиню та його відділів по інших гуцульських селах. Василь також знаний того часу як член Управи для вирубування лісів і церковний куратор

В період поміж двома світовими війнами Василь Климпуш продовжував свою національно-освітню та політично-культур¬ну працю в рідному селі. В часі існування Карпатської України (від 2-го листопада 1938 р. до 15-го березня 1939 р.) брав у-часть з іншими політичними діячами того часу в тих важли¬вих історичних подіях.

У висліді виборів до Сойму, що відбулися 12-го лютого 1939-го року, серед обраних послів був й гуцул Василь Клим¬пуш. Коротко після того, тобто 15-го березня 1939-го року, відбулося історичне засідання Сойму, на якому проголошено Карпатську Україну самостійною державою.

 

 

 

ІВАН КЛИМПУШ

початку 1919-го року Іван Климпуш спільно зі своїми братами Василем та Дмитром очолює закарпатських гуцулів І організує гуцульське повстання в Ясиню проти мадярсько? адміністрації. Тоді рййю роябилго ворожі військові відділи в околичних селах. Завдяки добрим провідникам в особах братів Климпушів та зшшшсті 'Карпатських гуцулів вкоротці про- голошено Гуцульську Рвспу^зйку з соймом і 4-особовим урядом,       В тому часі Іван Кляпящщі -успішно провадить дерев'яне підприємство, входять до управ рубальних лісів. Він також був власником двох місцевих  тартаків, що теж вимагало бага¬то часу, здібностей та правді з його боку.

В період поміж двома свпгоквими війнами Іван Климпуш по¬біч його політичної діяльносте одночасно розвиває націо¬нально-суспільну та освітню ДІШШЮЕТЬ ,тв родинному селі, як й в околичних: він організує сійжьно зі своїми братами ряд читалень "Просвіти*. Є сшвоотовтшком молодечого спортового товариства *Січ," кооператив, Гуцульського Кооперативного Союзу. Він є й ревним церковним куратором.

На політичному полі Іван Клнмпті т також діяльним. За існування Карпатської Укоаїни Іван Климжуш став членом кра¬йової виборчої комісії в Хусті.

Треба знати,• що політичний провід народу на Закарпатті був у руках Першої Центральної Української Народної Ради па чолі з <о. АВҐУСТИНОМ Волошином, що тоді був прем'єр міністром Уряду Карпатської України.  

З огляду на недалекі вибори до Сойму Карпатської України засновано політичну організацію Українське Національне Об'¬єднання (УНСИ, що й зголосило свою участь у виборах та сформувало свій провід, до якого увійшов* між іншим, й гу¬цул Іван КЛИМПУШ. У висліді виборів до Сойму, що відбулися 12-го лютого 1939-го року, закарпатська Гуцульщина одержа¬ла аж двох послів-гуцулів.

По розбитті Карпатської Січі та упадку Карпатської Укра¬їни багато учасників-гуцулів та їх провідників попало в ма¬дярський полон. Цю безрадну долю своїх побратимів поділив і Іван Климпуш.

Перше він перебував закутий у кайдани у в'язниці в Рахові, відтак в концентраку біля села Криве, а нарешті в мадярському концентраційному таборі Варіо Лопош біля Нієрадгази. Коли його мадяри заарештували, то стоашенно били, знущалися, весь час думаючи що це Дмитро Климпуш — брат Івана. Так було протягом кількох місяців аж до часу, коли керівники концентраку дістали поавливу вістку поо перебування Дмитра, колишнього коменданта Карпатської Січі, за кордоном. Тоді щойно випустили Івана Климпуша на волю із підірваним здоров'ям.       

На марґінесі ще треба сказати, що хоч Іван Климпуш і не належав до керівних органів Карпатської Січі, однак він пома¬гав в інший спосіб розвитку цієї військової одиниці: він пере* ховував у себе в Ясиню галицьких гуцулів, які переходячи че¬рез польський кордон, вступали в ряди Карпатської Січі.[10-10-17][Все для туристів]
Тінь «чорного четверга» (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Національна кухня ОАЕ (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Чилі: національна кухня (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Буковель (0)