Середа
20-02-19
16:10

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Туризм, відпочинок, Карпати, Яремче.ЗАСОБИ ЗАГАРТУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ


Відпочинок в м. Яремче, гостинний двір "Вечір в карпатах",
про Карпати...(Перейти - Головна, - карта сайта RU, UA)
___________________________________________________________________________________________
ЗАСОБИ ЗАГАРТУВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Загартувальні впливи на організм можна звести до трьох чинників — холоду, тепла, чергування тепла і холоду. Розбере­мо, за допомогою чого краще підводити до організму людини тепло і холод, як впливають холод і тепло на організм і які процеси активізуються в ньому.

Оскільки організм дорослої людини на 65-68% складається з води, то найкраще на нього впливати водою. До того ж, вода має велику теплоємність і гарну теплопровідність: вона проводить тепло в 28 разів краще, ніж повітря. Тому вода і повітря однакової температури нам здаються різними: для оголеного тіла повітря +18°С — нейтральним - індиферентним (ні теплим, ні холодним), а +30°С - дуже теплим; вода ж температурою +18°С здається холодною, а нейтральною - лише близько +28°С.

Перевівши воду в інші стани — пару, лід — ми можемо підсилити вплив спеки або холоду на організм.

Подразнення, яке здійснює вода, в основному ділиться на два види - механічне і термічне. Ми загалом будемо розгляда­ти температурне подразнення на організм.

Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах

 

 

У свою чергу, температурний вплив на організм можна розділити на три головних види: плазму і магнітне поле, фізич­не тіло, системи й органи.

Вплив холоду на організм людини

Стресовий вплив. Вплив холоду викликає відповідну за­гальну реакцію організму у вигляді стресу. Залежно від сили і тривалості впливу, стрес може бути "жорстким" і "м'яким".

Таким чином, незначний вплив холоду може викликати в організмі реакції активізації. Довго підтримуючи реакцію акти­візації за рахунок регулярних загартувальних процедур се­редньої сили, можна досягти разючого ефекту як у вилікуванні (в експериментах розсмоктувалися поверхнево розташовані зло­якісні новоутворення в людини), так і у загальному зміцненні здоров'я і духовному самовдосконаленні.

У зв'язку зі стресовим впливом холодної води на організм, треба визначитися, якою реакцією організму визначається її вплив.

Протягом перших 1-2 хв впливу води, температура якої нижче +12°С, система терморегуляції організму буде тільки включатися. Цей час і буде вважатися оптимальним для різкої активації організму.

Після 1-2 хв у відповідь на вплив холоду організм буде виробляти тепло - включиться система терморегуляції органі­зму. І тепер мова йтиме про дозований вплив холоду. Тут важ­ливо протягом деякого часу активізувати систему терморегу­ляції, але не виснажити її потужністю і часом впливу холоду. Тому доза впливу буде визначатися тренованістю до холоду, індивідуальною конституцією, віком. Дозування впливу холо­дом треба нарощувати поступово.

Вплив на судинну систему організму. Під час швидкого впливу холоду судини шкіри різко звужуються. Це тренує і зміцнює судини і капіляри. Відродження капілярів призводить до покращення мікроциркуляції у внутрішніх органах і шкірі.

Усунення застоїв в організмі. Вода незамінна в обміні ре­човин. Усі життєві процеси нашого організму протікають у різно­манітних водяних розчинах та при безпосередній участі води. Обливання, купання, ванни, виконані прохолодною і холодною водою, допомагають регулювати рух рідин у клітинах і між клітинами, усувають застійні явища.

Дія на серце. Під впливом холоду не тільки змінюється кількість серцевих скорочень, але і сам характер поштовху. При помірному навантаженні холодом зникає аритмія або значно покращується ритм серцевих скорочень.

Уповільнення пульсу відбувається від дії холоду як безпо­середньо на серцеву ділянку або спину, так і в результаті за­гальних процедур.

Вплив на склад крові. Від застосування загальних холод­них процедур достатньої інтенсивності (для того, щоб стрес проявився за типом активації) збільшується кількість лейко­цитів та еритроцитів. Найвищі ці показники зафіксовано через 1 год після загартувальної процедури.

Дослідження вчених показали, що збільшення кількості еритроцитів, як правило, вище 2 000 000 у 1 кубічному міліметрі, відбувається в період максимального розширення шкірних су­дин після сильного впливу тепла або холоду - двох, здавалося б, протилежних чинників. Суть цього феномену полягає в тому, що будь-які сильні подразники втрачають свою специфічність, і організм реагує на них однотипно.

Вплив на дихання. Короткий вплив холоду як у вигляді обливання, так і локалізованого на потилиці (лід на шийні хребці) викликає спочатку зупинку дихання на посиленому вдосі, а потім прискорення дихання. В результаті значно збільшується (до 300-1500 кубічних сантиметрів) легенева вентиляція.

    Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах  Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах  Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах  Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах          

Тривале подразнення холодом підвищує вироблення теп­ла в організмі, а це, у свою чергу, збільшує виділення вуглекис­лого газу.

Вплив на м'язову систему. Давно відомий факт, що при правильному водолікуванні м'язова сила збільшується. Холодні процедури добре відновлюють працездатність стомленого орга­нізму.

Холод, викликаючи скорочення, активізує організм. Прак­тичний висновок із цих спостережень такий: після холодних водяних процедур людина почуває себе свіжішою і здатна до будь-якої роботи.

Теплові процедури сприяють розслабленню, тому що теп­ло викликає розширення. Тому після всіх теплових процедур організм розслаблюється, заспокоєються, виникає бажання відпочинку і сну.

Вплив на нервову систему. Чим більша різниця між тем­пературою води і тілом людини, тим сильніше подразнення нер­вової системи: холодні температури приносять свіжість, теплі -заспокоєння. Це найголовніший чинник у техніці використання водяних процедур.

От ще декілька чинників, які посилюють вплив на нервову систему.

Чим на більшу частину шкірних покривів впливає холод, тим більше виражена відповідь з боку нервової системи.

Чим більший контраст між: температурою середовища і тілом, тим швидший вплив холоду, тим сильніше реагує нерво­ва система - пірнання в холодну воду діє сильніше, ніж просто входження в неї.

Холодні подразнення, які впливають на шкіру, діють тим інтенсивніше, чим тепліша шкіра, чим вона багатша на кров; і навпаки, шкіра холодна, яка стиснулася, перешкоджає повно­му прояву холодного подразнення.

Що стосується механічного подразнення, яке вода здійснює на тіло, то її низькі температури переносяться тим легше, чим енергійніше і швидше вони дотикаються зі шкірою і чим менше триває дотик. Так, холодний сильний душ протягом короткого періоду часу (1-2 хв) - зігріває, а повільне обливання без тиску викликає озноб.

Вплив на обмін речовин. Помічено, що під впливом водя­них процедур азот їжі краще засвоюється. Сечовина, сечова кислота та інші непотрібні сполуки при правильному водоліку­ванні виводяться з організму у великій кількості.

Завдяки цьому, при лікуванні хвороб обміну речовин, мож­на регулювати всі види обміну.

Лужність крові після впливу холоду збільшується, а після теплих процедур підвищується кислотність, що особливо важ­ливо при лікуванні подагри.

Водяні процедури покращують кровообіг, що дозволяє ус­пішно боротися з відкладанням сечової кислоти.

Вплив на видільну функцію організму. Результатом ви­користання холодної води у вигляді обтирань, обливань, ванн тощо, звичайно, є збільшене виділення сечі внаслідок посиле­ного обміну речовин і наявність продуктів розпаду. Через 6-8 годин питома вага сечі підвищується, кількість сечовини, сечо­вої кислоти, хлоридів і фосфатів теж збільшується.

Збільшення кількості сечі після холодних процедур і змен­шення після теплих залежить від змін кров'яного тиску в нир­кових судинах. Так, під час холодних процедур відбувається підвищення артеріального тиску, а отже, збільшує фільтрацію води в нирках. Під час теплових процедур відбувається пото­виділення - втрата води, що призводить до збільшення кон­центрації сечі, посилюється виділення води через шкіру й ос­лаблюється діяльність нирок.

Втрата води через шкіру відповідає зменшенню діурезу, але через кілька годин здоровий організм повертається до по­переднього стану і набуває своєї попередньої ваги; але навіть і ця недовготривала втрата води надзвичайно посилює обмін ре­човин.

На перистальтику кишок можна впливати різноманітни­ми прийомами і температурами: з одного боку прискорювати, з іншого боку — сповільнювати. Всі короткі холодні процедури, якими нерви шкіри живота і кишечника збуджуються, як пра­вило, прискорюють перистальтику і навпаки. Процедури, по­в'язані з теплом, добре діють при спазмах різноманітної приро­ди (наприклад, проти спастичних закрепів).

Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах  www.VechervKarpatah.at.uaГостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах  Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах 

Вплив тепла на організм і процеси, які активуються ним

Стресовий вплив. Достатньої сили теплові процедури, особ­ливо лазня, роблять на організм людини стресовий вплив. Якщо це розумно використовувати, то можна активізувати захисні сили і зміцнити організм. Так, помірна лазня оновлює, тонізує людський організм. Саме тому людина виходить із лазні в пре­красному настрої.

Людям похилого віку особливо необхідне подібне фізіоло­гічне оновлення. Це дозволяє значно активізувати їх організм, зберегти бадьорість і силу до похилого віку.

Вплив на шкіру. Шкірний покрив складає близько півтора квадратних метрів тканини - 20% від загальної ваги людини, тому вплив на шкіру як тепла, так і холоду не можна недооці­нювати.

Природний захист. Наша шкіра - "передній край оборони" людського організму. Вона безпосередньо вступає в контакт із навколишнім середовищем, захищає наші судини, нерви, зало­зи, внутрішні органи від холоду і перегрівання, від ушкоджень і мікробів. Шкіра містить речовину лізоцим, яка згубно впливає на бактерії.

Дихальна і водовидільна функції шкіри. Шкіра дихає, а отже, допомагає легеням. Через неї виділяється вода, що по­легшує діяльність нирок. З її допомогою ми звільняємося від шлаків.

Чиста, здорова шкіра протидіє беззупинній агресії мікробів. Зараження через шкіру можливе лише при її забрудненні. Дос­лідження вчених показали, що мікроорганізми на чистій шкірі швидко гинуть.

Гостинний двір "Вечір в Карпатах", відпочинок в м. Яремче, Карпати, Котедж... Перейти? [10-01-08][Все для туристів]
Полотняна зима! (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Юаньсяоцзе - свято Ліхтарів (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Навіщо ми їдемо у відпустку? (0)
[09-08-14][Відпочинок за кордоном.]
Витончена кухня В'єтнаму (0)