Четвер
24-05-30
03:02

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Література


Література

1. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР.
2. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р. № 698-ХП.
3. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. № 887-ХІІ.
4. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09. 1991 р. № 1576-ХП.
5. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 р. № 3929-ХІІ.
6. Закон України "Про туризм" від 15.09. 1995 р. № 324/95-ВР.
7. Закон України "Про внесення змін до Закону України" "Про туризм" від 18.11.2003 р.
8. Закон України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" від 01.06. 2000 р. № 1775-ІІІ.
9. Указ Президента України "Про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України" від 31.05. 2000 р. № 740/2000.
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" від 29.12. 1995 р. № 1074.
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму розвитку туризму до 2005 року" від 28.06. 1997 р. № 702.
12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11. 2000 р. № 1698.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про строки дії ліцензії на проведення певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 29.11. 2000 р. № 1755.
14. Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного і зарубіжного туризму (ліцензійних умовах), і контролі за їх дотриманням / Затверджена наказом Ліцензійної палати України і державного комітету України з туризму від 12.01.1999 р. № 5/1.
15. Методичні рекомендації з організації поїздок вітчизняних туристів за кордон / Затверджено постановою Колегії державного комітету України з туризму від 16.04.1996 р. № 96/8.
16. Програма забезпечення захисту і безпеки туристів / Затверджено постановою Колегії державного комітету України з туризму від 08.10.1996 р. №96/5.
17. "Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні" / Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і Державного комітету України з туризму від 10.09.1996 р. № 77/44.
18. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування / Затверджено наказом Державного стандарту України від 27.01.1999 р. № 37.
19. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг / Затверджено наказом Державного стандарту України від 27.01.1999 р. №37.
20. Александрова А. Ю. География мировой индустрии туризма: Учеб. пособие. - М.: Изд-во Москов. Ун-та, 1998. - 89 с.
21. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Экономика туризма: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 176 с.
22. Бойко М. Наукові засади обґрунтування підприємницької стратегії у сфері готельного господарства // Вісник КНТЕУ. - 2002. - №3. -С 45-51.
23. Бондаренко Г. А. Гостиничное и ресторанное хозяйство: Учебно-практ. пособие. Минск: БГЭУ, 1999.
24. Борисов К. Г. Международный туризм и право. - М., 1999.
25. Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства: Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 382 с.
26. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 348 с.
27. Восколович Н. А. Маркетинг туристических услуг. - М.: МГУ, ТЕИС,2001.
28. Гостиничный и туристский бизнес / Под ред. А.Д. Чудновского. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 1998.
29. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности.- М.: Нолидж, 1996.
30. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие. - М.: НОЛИДЖ. - 1996. - 312 с.
31. Долматов Г. М. Международный туристский бизнес: история, реальность и перспективы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
32. Дурович А. П. Маркетинг в туризме. - М.: Институт дистанционного образования; МЭСИ, 2000.
33. Ефремова М. В. Основы технологии туристского бизнеса. - М.: "Ось-89", 1999.
34. Ильина Е. К Туризм и путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. - М.: Физкультура и спорт, 1998.
35. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2001.
36. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия и финансы. - М.: Финансы и статистика, 2002.
37. Исмаев Д. К. Маркетинг и управление качеством гостиничных услуг: Учеб. пособие. - М.: Москов. академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве Москвы, 2000.
38. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Минск: Изд-во БГЭУ, 1999. -644 с.
39. Кабушкин Н. И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. - Минск: Новое знание, 2002.
40. Квартальнов В. А. Иностранный туризм. - М.: ФиС, 2001.
41. Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. - М.: ФиС, 1999.
42. Квартальнов В. А. Туризм: теория и практика: Избранные труды: В 5 т. - М.: Финансы и статистика, 1998.
43. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. - Чернівці: Книги - XXI, 2003. - 300 с.
44. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с
45. Левковська Л., Чабан P., Мунін Г. Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні // Економіка України. - 2003. - №6. -С 31-36.
46. Лесник А. Л. Практика маркетинга в гостиничном и ресторанном бизнесе. - М.: Товарищ, 2000.
47. Любіцева О. О. Методика розробки турів: Навч. посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. -- 104 с.
48. Мартин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 144 с.
49. Марущак Т. Міжнародні готельні ланцюги як організаційна форма функціонування підприємств готельного господарства // Вісник КНТЕУ. - 2002. - № 1. - С 93-98.
50. Мельниченко С. Управління персоналом у сфері готельного господарства // Вісник КНТЕУ. - 2002. - № 3. - С 51-56.
51. Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Сост. Ю. Н. Борисова, Н. И. Гаранин, Ю. В. Забаев, А. И. Сеселкин. - М.: РМАТ, 1997. - 73 с.
52. Менеджмент туризма / Под ред. В. А. Квартальнова. - М.: ФиС, 2002.
53. Менеджмент туризма: Учеб. для студентов / Авт.-сост. И. В. Зорин. - М.: РМАТ, 1998. - 230 с.
54. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой. - М.: Финансы и статистика, 2000.
55. Монтанер Монтехано X. Структура туристическою рынка: Учеб. Пособие: Пер. с исп. - Смоленск: изд-во СГУ. 1997. - 230 с.
56. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма / Под общ. ред. А. Л. Лесника. И. П. Мацицкого. А. В. Чернышева. - М.: Вестник, 1998.
57. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для нач. проф. образования / Под ред. А. Ю. Лапина. М.: ПрофОбрИздат, 2001.
58. Организация и управления гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А. Л. Лешко, А. В. Чернышева. - М.: Издат. дом "Альпина", 2001.
59. Папирян Г. А. Маркетинг в туризме. - М.: Финансы и статистика, 2000.
60. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. -- М.: Финансы и статистика, 1998.
61. Папирян Г. А. Менеджмент в индустрии гостеприимства: (отели и рестораны). - М.: ОАО "НПО", изд-во "Экономика", 2000.
62. Розанова Т. П. Маркетинг в туризме. - М.: Российская экономическая академия, 1998.
63. Сапрунова В. Б. Туризм, эволюция, структура, маркетинг. - М.: Ось-89, 1998.
64. Сапрунова В. Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: Ось-69. 1997. -160 с. .
65. Сенин В. С. Организация международного туризма.- М.: Финансы и статистика, 2000.
66. Соловьев Б. Л., Толстова Л. А. Менеджмент гостеприимства: Справ.-метод. пособие. - М.: РМАТ, 1997. - 108 с.
67. Стадник А. А. Технология приема и обслуживания туристов в гостинице (Обобщение зарубежного опыта). - М.: Высшая шк. по туризму и гостиничному хозяйству, 1995.
68. Туризм в Україні - 2005: Статистичний бюлетень. - К.: Держтурадміністрація, 2006. - 96 с.
69. Туристична діяльність: Нормативна база / Роїна О. М.- К.: КНТ, 2005. -448 с.
70. Уокер Дж. Введение в гостеприимство. - М.: ЮНИТИ, 1999.
71. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник: Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1999.
72. Усов В. В. Организация обслуживания в ресторанах: Практ. пособие. М.: Высшая шк., 1990.
73. Федцов В. Г. Культура сервиса: Учебно-практ. пособие. - М.: ПРИОР, 2000.
74. Хлопяк С. Особливості механізму управління підприємством туристичної галузі // Вісник КНТЕУ. - 2002. - № 5. - С 33-46.
75. Чеботарь Ю. М. Туристический бизнес: Практическое пособие для турфирм и клиентов. - М.: Мир деловой книги, 1997. - 69 с.
76. Экономика современного туризма / Карпова Г. А., Воронцов М. Г., Могаров М. В. и др. - СПб.: Герда, 1998.
77. Экономика современного туризма / Под ред. д-ра экон. наук Г. А. Карповой. - М.-СПб: Герда, 1998. - 405 с.
78. Яновська Н. В. Туризм: організація і облік. - Харків: Фактора, 2000.

Зміст


[10-01-12][All for the tourists of]
Here begin and conclude a ski season (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Єгипет: транспорт (0)
[09-08-19][Відпочинок і поради]
Кращий час для відпочинку - оксамитовий сезон (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Бразилія: головна визначна пам'ятка (0)