П’ятниця
24-06-21
19:47

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ДОДАТКИ


ДОДАТКИ

Додаток І

Орієнтовна схема представлення туру

1. Назва рекламного характера з підзаголовком розіясню-вального змісту.

2. Вид туризму_3. Сезон_

4. Термін подорожі_5. Форма організації_

6. Склад подорожуючих _7. Клас обслуговування_

8. Схема маршруту (з позначенням напрямку руху, пунктів поселення та решти елементів маршруту згідно методики).

9. Параметри маршруту (можуть бути позначені на схемі, але, щоб її унаочнити і не перевантажувати, краще їх подати в табличній формі).

Таблиця

Параметри маршруту
Пункти     Відстань, км     Спосіб долання (вид транспорту, його клас)     Час перебування в дорозі (год.)
А- В     180     Автобус ЛАЗ-Турист     2,0
В - С     225     -„-     2,5


10. Програма перебування (перелік ключових елементів по пунктах маршруту). Обов'язково вказати загальний бюд­жет часу.

11. Послуги гостинності: основні (перелік засобів розміщен­ня, їх категорія, характеристика номерного фонду, умови харчування по пунктах маршруту) та додаткові (за вибо­ром туристів).

12. Обрахунок вартості туру (покомпонентно).

Додаток II

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО РОЗРОБЛЕНОГО ТУРУ

КАРТОНКА ТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ №_

(назва маршруту)

Основні показники маршруту

Вид маршруту_

Категорія складності_.___

Кілометраж походної частини маршруту_

Тривалість маршруту (діб)____

Кількість туристичних груп_

Кількість туристів в групі_

Всього туристів по маршруту__

Кількість путівок по маршруту__

Всього людино/днів обслуговування_

Початок обслуговування першої групи за маршрутом_

Початок обслуговування останньої групи за маршрутом_

Закінчення обслуговування останньої групи за маршрутом_

Вартість путівки (подорожі)_
Місяць     Туристів за місяць     Графік заїзду туристичних груп по місяцях     Груп за місяць
01 січень                  
                   
12 грудень                  

 
Населені пунти, відстань між ними, засоби пересування, час прибуття
в пункт та виїзду з нього     Назви готелів (засобів розміщеня) та умови розміщеня в них туристів     Порядок обслуговування     Примітки
Сніданок     Обід     Вечеря     Ночівля
                                     
                                     
                                     
                                     


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомтуризму України від 16.08.1996 №40

Повна назва суб'єкта туристичної діяльності-власника ваучера,

його юридична адреса,

номер телефону, факсу, телекса

ВАУЧЄР № 00-0000-000000 А/ОІІСНЕН/

1. Ліцензія Державного комітету України по туризму №................

/Усепсе о( Іпе Зіаіе Соттіїїее о! ІЛ<гаіпе (ог Тоип'зт/

від «...»................... 200... року.

2. Має бути пред'явлений..................................................................

/То Ье ргезепі Іо/ (назва, адреса, телефон, факс приймаючого

туристичного підприємства) (пате, асігігезз, іеіерпопе, тах о! гесеіуіпд іо иг адепсу)

3. Прізвище, ім'я та по батькові туриста, що здійснює подорож індивідуально, або керівника туристичної групи........................

ЛЧате, зигпате оі іпо'іуіо'иаі іоигізі ог дгоир Іеасіег/

4. Кількість туристів (цифрою та прописом).....................................

/МитЬег оі Іоигізіз (іп Ядигез & іп іи\\)/

5. Термін туру з «...».................200.. р. по«...» ..................200.. р.

/бигаїіоп о! Іоиг (гот............................ІіІІ.................................../

6. Маршрут та вид транспорту...........................................................

/Іііпегагу апсі тосіе о( Ігапзрогіаііоп/

7. Назва готелів.................................................................................

/№те оі поіеіз/

8. Додаткова інформація...............................................................

/АсШіопаІ іпїогтаїіоп/

9. Відмітка про оплату туру................................................................

/N046 оі Іоиг раутепі/

10. Підпис керівника туристичного підприємства.............................

/Аиіпогігесі зідпаїиге оі (оиг адепсу/

Дата видачі «...»......................200... р. Печатка

ЛЗаІе оі іззие/ /Зіатр о( Іоиг адепсу/

11. Фактично надані послуги.............................................................

/РгОУІСІеб 5єп/ісє5/

12. Підпис керівника приймаючого туристичного підприємства......

/Аиіпогігео! зідпаїиге оі гесеіуіпд Іоиг адепсу/

Дата «...»...................... 200... р. Печатка

Юаіе/ /Зіатр оі Іоиг адепсу/

Ваучер


ЛИСТ БРОНЮВАННЯ*       ___________________

Туриста, ЩО ВИЇЖДЖаЄ ДО_   Логотип туристичної

фірми

1. Прізвище (за національним паспортом) _

Прізвище (за загранпаспортом) _

2. Дата відправлення_ 3. Дата повернення_

4. Готель_5. Номер__

6. Дівоче прізвище (для жінок)_.___

7. Прізвище батька_

8. Прізвище матері

9. Стать _10. Дата народження_

11. Місце народження _

12. Сімейний стан_.__

Супруг(а) _._

(дівоче прізвище, ім'я та місце народження, громадянство.

дата та місце реєстрації шлюбу) Діти до 18 років (вказати, навіть, якщо вони не їдуть з батьками)

А)_._-

Б)_

13. Тип паспорту_ 14. Серія та № паспорта_

15. Дата видачі_16. Ким і коли виданий_

17. Дійсний до _

18. Серія і № старого паспорта___

19. Домашня адреса._

21. Професія (за дипломом) _

22. Місце роботи _

(повна адреса підприємства) Дата прийняття на роботу, зарплата _

23. Посада_ 24. Робочий телефон _

25. Мета поїздки: туризм; лікування; навчання; ділова

(потрібне підкреслити)

26. Попередня поїздки в країну (або країни Шенгенської угоди), їх мета_

27. Чи було Вам коли-небудь відмовлено в наданні візи в країну слідування (або в країни Шенгенської угоди)

28. Додаткові послуги _.___

Дата заповнення Листа бронювання _

З правилами бронювання ознайомлений, з умовами Угоди згодний.

Підпис

" після підписання Угоди Лист бронювання втрачає силу.

ЛОГОТИП ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
Вихідні дані


ПРОГРАМА ТУРУ ДО ТУРЕЧЧИНИ

АНТАЛІЯ

(7 ДНІВ)

Субота реєстрація на рейс \Л/ 235 о 1025.

Виліт о 1225, приліт до Анталії о 1500. В аеропорту Вас зустрічає представник фірми-партнера з табличкою, де буде зазначена назва нашої фірми, та організує трансфер до готелю.

Вільний час. Харчування за умовами туру.

Екскурсійна програма за додаткову оплату (сплачується

за місцем відпочинку).

Субота сніданок (розрахунковий час в готелі 12м),

трансфер до аеропорту, реєстрація на рейс \А/ 236 о 1400.

Виліт до Києва о 1600, прибуття до Києва о 1840.

Туристична фірма-партнер "Репіпзиіа Тоигз"

Адреса та телефони в Куша даси_

Телефон офісу в Анталії_

Телефони та імГя представників фірми в Анталії:_

Посольство України в Туреччині (Анкара) - (90312) 4399973,

4406815

ТУРИСТИЧНА ФІРМА БАЖАЄ ВАМ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ!

ЛОГОТИП ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

Вихідні дані


ПРОГРАМА ТУРУ ДО ЄГИПТУ

ХУРГАДА

(7 днів)

Субота  реєстрація на рейс РЗ 2305 в 1400.

Виліт о 1600. Прибуття до Хургади о 2000.

В аеропорту Вас зустріне представник фірми, що

здійснює прийом з табличкою:

"НАЗВА ТУРФІРМИ-ПАРТНЕРЛ, що організує

трансфер до готелю.

Вільний час. Харчування за умовами туру.

Екскурсійна програма за додаткову оплату в місці відпочинку.

Субота сніданок (розрахунковий час в готелі 1200), трансфер в аеропорт, реєстрація на рейс РЗ 2306 о 2130. Прибуття до Києва о 0330 (наступного дня).

Фірма-партнер "ІпіегдІоЬ"

Адреса в Каїрі_

Телефони офісу в Хургаді_

Телефони та ім'я представників фірми "ІпіегдІоЬ" в Хургаді:

Телефон та імга представника турфірми в Хургаді_

Консульський відділ Посольства України в Єгипті (Каїр) (202) 3786871, 3786872

ТУРИСТИЧНА ФІРМИ БАЖАЄ ВАМ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ!

"ЗАТВЕРДЖУЮ" Керівник підприємства

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

вартості туру_

(в розрахунку на одну особу)

№ п/п    
Статті витрат    
2
особи в
номері    
1
особа в
номері    
Дорос­лий на
додат­ковому
ліжку    
Дитина до 12 років
на додат­ковому ліжку

 
  К-ть ночівель     К-ть ночівель     К-ть ночівель     К-ть ночівель

1    
Обслуговування: Готель Харчування Додаткові послуги_    
     
     
     
 

2    
Проїзд    
     
     
     
 

3    
Внутрішній трансфер    
     
     
     
 

4    
Віза    
     
     
     
 

5    
Вартість туру для супроводжуючого    
     
     
     
 
   
7    
Розрахунки з банком    
     
     
     
 

со    
Комісійні агентам    
     
     
     
 

9    
Непередбачені витрати, в т.ч. менеджерські    
     
     
     
 

10    
Всього:    
     
     
     
 

11    
Плановий прибуток туристичної фірми, %    
     
     
     
 

12    
Вартість туру, гр. (у.о.)          
     
     
 


Менеджер_   Голов. бух._

Форма № до "Технології формування завантаженості на рейсах, проведення взаєморозрахунків з перевізниками та турагентами"

КАРТКА БРОНЮВАННЯ N0_

Заявка від__"_"_200..р.

(прізвище менеджера) Узгоджено з__

(прізвище та підпис) Узгоджено 3__

(прізвище та підпис)

Напрямок перевезення клієнтів    
Д    
ата    
Кількість місць    
Зміни

Заїзду    
Повер­нення    
Дата    
Підпис

     
     
     
 

     
     
     
 

     
     
     
 

Прізвища клієнтів (латинськими літерами згідно закордонного паспорту)

1.    
4.    
7.    
10.

2.    
5.    
8.    
11.

3.    
6.    
9.    
12.

2. Бронювання місць за заявкою виконав (ла)_"_"_200....р.

(прізвище диспетчера та підпис)

Рейс    
Дата    
Броня    
Тайм-ліміт на:    
Тариф    
Замов­лено місць

Код    
Вид    
Депозит    
Викуп    
Список    
Клас    
База    
Такси

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
                                                             


З інформацією ознайомлений (а)_"_"_200...р.

(прізвище менеджера та підпис) 3.   Дані про оплату авіакомпанії вартості перевезення згідно службовим замовленням

2    
Тариф і такси в гривнях    
К-сть місць    
Сплачено (виписаний МЗО)

Пасажир    
Клас    
База    
Такси    
Всього    
     
Депозит    
Враховано    
Всього

Дорослі    
     
     
     
     
     
 

СШ    
     
     
     
     
     
Повернення пасаж.

ІМР    
     
     
     
     
     
таксі    
     
 

Всього    
     
     
 

Місця, зняті після сплати депозиту    
     
     
 

Місяця, зняті після повної оплати    
     
     
 


Карта передана в відділ взаєморозрахунків_"_"_200....р.

(прізвище та підпис диспетчера) Отримання підтверджую_"_"_200....р.

УГОДА З КЛІЄНТОМ

Далі йде типова угода, що містить права та обовГязки сторін. Правила бронювання послуг

На звороті:

УГОДА №_від_200. р.

(повна назва туристичної фірми)

що має офіс за адресою_

з  однієї сторони та особа, що відправляється в подорож із перелі­ченими нижче особами від власного імені та за їх дорученням, що в подальшому іменується "Довіритель", з іншого боку, уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди

Довіритель отримує, а Виконавець приймає на себе обовїйзки з придбання у незалежних постачальників України та за кордоном від імені Довірителя, за його дорученням і за його кошти послуги, перелічені в ст. 2 Угоди, на умовах діючої Угоди і в відповідності з ними та сформувати за дорученням Довірителя пакет, вартість якого складається з вартості послуг незалежних постачальників та вартості послуг Виконавця, що представляє інтереси Довірителя (далі "Пакет послуг").

2. Перелік послуг

3.   Загальні умови Угоди

В повному обсязі умови взаємовідносин Довірителя та Виконавця наведені в Правилах бронювання, що є невідїмним додатком до діючої Угоди, і являють собою опубліковані умови надання послуг Виконавцем та доступні для ознайомлення в офісах Виконавця. Правила бронювання є публічною офертою (пропозицією про заключення угоди). Діюча Угода з підписом Довірителя є акцептом (прийняттям пропозиції) вказаної публічної оферти від імені само­го Довірителя та осіб, що подорожують з ним і поіменовані в даній Угоді. Довіритель, підписуючи Угоду, тим самим стверджує, що він та особи, що з ним подорожують, ознайомлені і згодні з умовами Угоди та Правилами бронювання.

Сторони беруть на себе зобов язання і несуть відповідальність у відповідності з діючою Угодою і Правилами бронювання. Угода складена в двох екземплярах, по одному для Довірителя та Виконавця, кожен з них має рівну силу.

За Виконавця За Довірителя

Прийом замовлення та оформлення договірних послуг виконав диспетчер.

 
Заявка
на індивідуальних туристів
Країна ______________________
Дата заїзду ___________________
Готель ______________________
Прізвище ____________________
____________________________
____________________________
____________________________
Менеджер ___________________     Маршрут ____________________
Кількість днів _________________
Тип розміщення _______________
Оплата ______________________
____________________________
Членство в клубі _______________
____________________________
Заявка від ____________________
Менеджер за напрямком, що прийняв заявку ______________________

Зміст


[10-03-19][All for the tourists of]
Burlaka Carpathians (0)

[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Чилі: національна кухня (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Як з'явився звичай відзначати Новорічну ніч? (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Сербія: національна кухня (0)