Вівторок
24-06-25
21:07

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

4.6. Стратегія розвитку нових місць туристичного призначення


4.6. Стратегія розвитку нових місць туристичного призначення

Метою даного параграфа є визначення та оцінка заходів, вжитих у зв'язку із заохоченням розвитку нових туристичних місць призначення в рамках гармонійного економічного і соціального розвитку окремих регіонів, шляхом більш збалансованого розподілу туристичних потоків.

Місцем призначення може бути якась ділянка, місцевість, регіон чи національна територія. На комерційному рівні туристські місця призначення охоплюють всі зони, відвідувані сезонно або цілий певною кількістю людей, чиї причини для поїздок не обмежуються лише відпочинком. На практиці туристське місце призначення є ланцюгом поїздки «відвідувача», туриста.

Причини та шляхи появи нових місць призначення. Місця туристського призначення можна розділити на дві категорії в залежності від можливостей прийому. Одна з них містить великі міста і в стані прийняти велику кількість відвідувачів без надання шкідливого впливу на дане місце і не порушуючи туристський вигляд. Якщо рівень служб, що займаються прийомом відвідувачів, і умови гігієни досить високі, на заваді зростанню числа відвідувачів є недостатня місткість засобів розміщення.

Існують, однак, зони, які допускають лише певний рівень насичення і мають обмежену можливість прийому, навіть якщо засоби розміщення можна розширити. Місцями призначення такого роду є, наприклад, морські узбережжя чи гірські курорти, чиї можливості прийому пов'язані з навколишнім середовищем і визначаються такими показниками, як розмір пляжу або довжина схилів, які можна використовувати для катання на лижах. Якщо рівень наси-шечія перевищено, це буде мати негативні наслідки для навколишнього середовища і суспільства, а в результаті для відвідувачів що місце призначення буде представляти меншу привабливість.

У даних обставинах, коли досягнута ступінь насичення, інтенсивність процесу пересувань людей більше не зростає, а деякі потенційні відвідувачі відправляються в інші місця, створюючи сприятливі умови для появи нових місць призначення. Є можливість для зростання попиту на поїздки, що саме по собі представляє джерело появи нових місць призначення.

Інтенсифікація процесу пересування людей. Зростання та інтенсифікація процесу пересування людей представляють важливий стимул для появи нових місць призначення. Зростання числа поїздок відбувається не лише в регіонах, що дають традиційно велику кількість туристів і мандрівників. У всьому світі також розширилися зони, звідки виїжджає велика кількість туристів, створюючи, таким чином, туристські потоки, які викликають перерозподіл у просторі нових місць туристичного призначення. Внутрішній туризм відіграє важливу роль у розвитку зон, які мають високий туристським потенціалом, але перебувають далеко від традиційних ринків, перетворюючи їх у нові місця туристичного призначення.

Технологічний прогрес у засобах зв'язку, транспорті та інших секторах, що впливають на туризм. Ясно, що на зростання числа поїздок впливає в першу чергу технологічний прогрес у галузі зв'язку та транспорту. Сама поява туризму було обумовлено революцією в транспорті, яка включала будівництво перших залізниць, розвиток морського транспорту, а потім авіаперевезень і автотранспортних доставок.

Створення повітряних транспортних систем мало два важливих наслідки. По-перше, це допомогло розширити процес пересування людей на далекі відстані між міськими центрами, які ставали як зонами, які постачають туристів, так і зонами туристського призначення. По-друге, це сприяло появі нових місць туристичного призначення в самих віддалених і важкодоступних регіонах світу. Відстань практично перестало бути перешкодою зростанню туризму.

Автомобілі поліпшеної якості, а також будівництво нових доріг (шосе і автомагістралей) дали черговий поштовх процесу пересування людей. Це призвело до появи нових місць призначення, особливо для внутрішнього туризму, одним з найбільших компонентів якого є туризм у вихідні дні.

Прогрес в технології зв'язку також допоміг розширити можливості подорожей. Завдяки сучасним методам інформації, особливо аудіовізуальних, в даний час можна запропонувати широкої громадськості візуальні зразки та детальну інформацію по маловідомих регіонах і віддаленим країнам, які є привабливими саме тому, що вони невідомі, стимулюючи тим самим уяву і створюючи мотиви для поїздок.

Можливості, пропоновані засобами зв'язку, телефонною мережею та системою бронювання, дозволяють забезпечити таке становище, коли необхідні умови зберігаються протягом усієї подорожі і поїздка, навіть на дуже велику відстань, зручна і доступна всім, хто має у своєму розпорядженні засобами та часом. Безпека поїздки протягом всього часу (від відправлення до повернення додому) є однією з найбільш важливих причин підвищення інтенсивності процесу пересування людей.

І, нарешті, технологічні методи, застосовані в секторі розміщення, особливо в готельному секторі, дозволили створювати все більш зручні умови і пропонувати повний вибір послуг, що стало важливим внеском у розвиток туризму.

Розширення діапазону мотивів для здійснення поїздки. Поїздка як добровільна дія окремих осіб завжди включає дві контрольні точки: місце відправлення і місце прибуття. Ці пункти грають різну роль, і їх значення змінюється в залежності від виду поїздки. Мотиви поїздок розрізняються відповідно до того, ставиться чи на чільне місце місце відправлення або місце прибуття.

Якщо дивитися з точки зору місця відправлення, то причина поїздки буде відповідати класичної туристської мотивації. Вона випливає з потреб в активному відпочинку сучасного населення, яке в основному оточене індустріалізованої і міським середовищем. У цьому випадку мотиви визначаються необхідністю відпочинку, відновлення сил, психологічного розслаблення. Зовнішні міркування можуть не грати ролі, коли ці мотиви втілюються в поїздці. Місце призначення розглядається необов'язково як мета. Воно є необов'язковим, індивідуальним вибором.

Коли упор робиться на місце призначення, елемент вибору зникає і місце призначення набуває обов'язковий характер. Якщо, наприклад, метою поїздки є конгрес, питання вибору не виникає. Ясно, що в цьому випадку також слід шукати мотив, що спонукає подорожувати дана особа, але його слід шукати в контексті соціального і професійного оточення цієї людини. У цьому випадку мотив має одну спрямованість і включає місце туристського призначення з самого початку.

Первісне відмінність туристських мотивів фактично містить у собі різні види поїздок і передбачає численні можливості появи нових місць призначення. Диверсифікація способу життя створює більш багатий вибір мотивів для поїздок: створені різні концепції проведення відпусток, в яких основна увага звертається на культуру, відпочинок, зв'язок з природою, а це, у свою чергу, визначає появу нових місць призначення. Крім того, економічна, політична, наукова і професійна діяльність стає більш різноманітною, і це періодично залучає велику кількість фахівців або приватних осіб, що виявляють інтерес до визначених сфер у різних місцевостях. Всі ці пересування людей можна класифікувати як вимушено сходяться в конкретному місці призначення, тобто там, де буде проводитися конгрес, конференція, колоквіум, експозиція, виставка, ярмарок, ділова зустріч і т. д. У категорію поїздок з обов'язковим місцем призначення ( але за мотивами, які дають більший вибір) входять поїздки на спортивні (Олімпійські ігри, чемпіонати) або на різні культурні заходи (фестивалі і свята).

Стихійне поява місця призначення. Для того щоб привернути увагу мандрівників, кожне місце призначення повинна мати власний вигляд, який виправдовував би відвідування.

Деякі місця призначення з'явилися стихійно в різних районах, коли ніхто з приватних осіб, підприємств, асоціацій чи організацій не діяв безпосередньо в плані залучення мандрівників або організації прийому. Організатори поїздок і реклами з'являться пізніше, але це місце призначення вже отримало розвиток.

Цей вид місця призначення включає мальовничі райони (гірські ландшафти, рівнинне полісся або узбережжя) або цікаві місця, які отримали особливу популярність. Місця, багаті мінеральними й термальними джерелами, що володіють лікувальними властивостями, стають мінеральними курортами, коли вони постійно відвідуються великою кількістю людей, які прямують туди в надії поправити здоров'я.

В інших випадках невідомі місця виявляються пов'язаними з особливими подіями, що швидко приковує до них увагу громадськості. Це може бути тому, що в цьому місці був знятий фільм або відбулося велике подія історичного, культурного або рекламного характеру. Разом з тим є місця, які високо цінувалися протягом тривалого часу з-за їх художньої спадщини та які були місцями призначення навіть до виникнення сучасного феномену туризму.

Планування нових місць призначення. У сучасних умовах швидко виріс людський і технологічний потенціал. Інформаційні системи отримали особливо широке поширення. Процес пересування людей не є виключенням з цього правила, і вплив його неконтрольованого зростання важко передбачити і направити в потрібну сторону. У зв'язку з цим планування нових місць призначення відповідно до більш жорсткими критеріями, що стосуються розвитку туризму, є логічною альтернативою. Місце розташування, масштаб і характер майбутнього місця призначення повинні вибиратися з метою досягнення кращої збалансованості в пересуваннях людей, щоб забезпечити більш справедливий перерозподіл туристичних потоків і сприяти економічному і соціальному розвитку різних регіонів.

Характер місця туристичного призначення. Географічне розташування. Географічне розташування представляє перший елемент у встановленні характеру місця туристичного призначення. Воно є головним компонентом місця призначення і пов'язане з іншими елементами в єдине ціле, яке становить для відвідувача образ місця призначення. У ряді випадків географічне розташування саме по собі є джерелом, сировиною для створення стимулу до поїздки (пляжі, гори, мінеральні джерела і т. д.).

Клімат є одним з важливих факторів (середня кількість сонячних днів у році, щомісячна температура, опади, вітер). Флора і фауна також вносять специфічний внесок в привабливість місця туристичного призначення. Наземні та підземні водні ресурси мають особливе значення для функціонування туристського курорту за ідеальних умовах. І останній елемент, який слід відзначити, - відстань місця призначення від зон, що постачають туристів.

Інфраструктура. Однією з основних завдань інфраструктури (доріг, шосе, залізниць, морського і повітряного транспорту, портів і аеропортів) є полегшення пересування людей між зонами, які постачають туристів, і місцями призначення. Але інфраструктура включає також системи постачання, очищення, обробки використаної води.

Іншими відносяться до справи елементами інфраструктури є енергетичні джерела, передача та розподіл енергії.

Суспільство, що приймає туристів. Характеристика суспільства, що приймає туристів, визначається в першу чергу демографічними чинниками (віковий і статевий структурою, міграцією, зростанням населення, видами діяльності і т. д.), які важливі при оцінці людських ресурсів регіону. Перш за все необхідно враховувати економічну діяльність суспільства (сільське господарство, промисловість, сектор послуг), а також вплив цієї діяльності на навколишнє середовище.

Важливим фактором є рівень життя місцевого населення: дохід і розподіл його серед різних верств населення, доступ до освіти, охорона здоров'я, соціальне забезпечення і т. д. Духовний і культурний характер суспільства, що приймає туристів, сформований його культурними та художніми будівлями і різними науковими, культурними і мистецькими подіями (зустрічами, концертами, виставками, фестивалями, фольклором і т. д.), а також виробництвом ремісничих виробів.

Послуги, необхідні для процесу пересування людей. Окрім загальної економічної діяльності, характерною для всього складу населення, область і зона прийому туристів повинні бути в змозі забезпечити специфічні послуги, необхідні для місць туристичного призначення. Ці послуги надаються місцевим населенням завдяки існуючим або новим заняттям, потрібними в результаті присутності відвідувачів: персонал для турагентів, служби розміщення, оренда автомобілів, транспорт з аеропортів, портів або залізничних станцій, а також гіди та інший персонал, який спеціалізується на прийомі делегацій.

У готелях персонал потрібно для прийому (включаючи доставку багажу та експлуатацію ліфта), прибирання номерів і для різних додаткових послуг. Крім готельного персоналу слід згадати осіб, що розміщують відвідувачів у своїх будинках.

Для ресторанного сектора також потрібні кваліфікований склад працівників (кухарі, кондитери, офіціанти) і допоміжний персонал. Місця та форми проведення дозвілля різноманітні: театри, кіно, стадіони, спортивні майданчики, крижані ковзанки, траси для швидкісних спусків і слалому, фунікулери, плавальні басейни, пляжі, концертні зали, бари, кабаре і т. д. Всі ці види проведення дозвілля та споруди повинні управлятися й експлуатуватися персоналом з різними спеціальностями: від художніх і фольклорних груп до механіків, що відповідають за експлуатацію обладнання та механізмів.

Торгівля, що виникає в процесі пересувань людей, є ще одним джерелом економічної діяльності населення, зайнятого у сфері прийому туристів. Оригінальність певних місцевих продуктів, різні види місцевої торгівлі (базари, ярмарки і т. д.), бажання привезти додому сувенір з цієї зони - все це є стимулом до здійснення покупок. Необхідні продуктові, спортивні магазини, магазини фототоварів, магазини на пляжах, газетні та тютюнові кіоски, книжкові крамниці. Важливою є також продаж ремісничих виробів та предметів народного мистецтва, що користується дуже великим попитом у відвідувачів, особливо тих, хто приїхав з далеких країн, або тих, хто належить до іншого культурного середовища.

І, нарешті, персонал потрібно також для ряду громадських служб: охорони здоров'я (лікарі і допоміжний склад у медичних установах та аптеках), громадського транспорту, пошти, телекомунікацій і т. д.

У певних місцях, де збираються туристи, повинно надаватися також послуг вельми спеціалізованого персоналу: лікарів і техніків для лікування на бальнеологічних курортах, перекладачів для конгресів та інших міжнародних заходів, а також персоналу, що спеціалізується на організації такого роду зустрічей.

Цілі розвитку нових місць призначення. Поява нових місць туристичного призначення тісно пов'язане із загальною стурбованістю держав щодо міжнародних і національних проблем, з якими стикається сучасне суспільство. Деякі з цих проблем носять особливо гострий характер (наприклад, різко виражене нерівність між розвиненими і країнами, що розвиваються районами, безробіття, розкрадання природних ресурсів і т. д.).

У пошуках вирішення цих проблем не можна випускати з виду внесок, який може бути зроблений в результаті процесу пересування людей і здатності нових місць туристичного призначення відроджувати до життя зони, в яких вони розташовані. При визначенні нових місць туристичного призначення слід враховувати першочерговість цілей, тобто створення нових робочих місць, розвиток відсталих районів, захист навколишнього середовища.

Розвиток районів економічної депресії. Для того щоб місце туристського призначення відігравало позитивну конкретну роль у розвитку даного регіону, особливо в довгостроковому плані, необхідно врахувати три елементи:

- В районі, про який йде мова, не повинно бути іншої сфери діяльності, яка була б вигідною для нього;
- Розвиток місць туристичного призначення не повинно створювати перешкоди стабільному функціонуванню існуючих видів діяльності (наприклад, сільського господарства) і не повинно завдавати шкоди навколишньому природному або соціально-культурному середовищі;
інші існуючі сектори діяльності в даному районі не повинні заважати створенню нового місця туристичного призначення.

Як логічний наслідок сказаного вище проект розвитку повинен добре поєднуватися з економічної та соціальної життям даного району. Тому існуючі природні, історичні та культурні фактори необхідно використовувати розумно. Інфраструктуру, необхідну для місця туристичного призначення, слід організувати таким чином, щоб дозволити іншим галузям отримати від неї вигоду, а також щоб функціонування місця туристичного призначення вносило внесок у розвиток існуючих секторів і стимулювало створення інших видів діяльності.

Створення робочих місць з цілорічної зайнятістю в нових місцях призначення. Слід уникати створення нових місць призначення, орієнтованих виключно на проведення відпусток і дозвілля. У місцях призначення такого роду зайнятість завжди буде носити сезонний характер. Місця призначення, поїздки в які мають вимушений характер (наприклад, термінальні та оздоровчі курорти), мають високу ймовірність цілорічної дії. Вони можуть функціонувати як результат сезонного обороту міжнародної та вітчизняної клієнтури.

Основною перевагою постійної дії цих місць призначення є те, що створюються стабільні робочі місця для великої кількості працюючих за наймом з дуже різними кваліфікаціями.

Ще одним шляхом створення постійних робочих місць є організація національних та міжнародних зустрічей, конференцій, конгресів, колоквіумів, симпозіумів, круглих столів, ділових зустрічей і т. д.

Зниження насиченості традиційних місць призначення шляхом розподілу процесу пересування людей. Традиційні місця призначення в першу чергу відчувають на собі високий тиск в результаті процесу пересування людей в період сезону «пік». Чим більшою популярністю користується місцевість, тим вище її насиченість. Хоча люди стали більш вимогливі до якості навколишнього середовища, багато хто все ще надають більшого значення соціальному престижу, пов'язаному з популярністю місця, де вони провели свої відпустки, ніж якості самого відпустки.

В якості загальної стратегії існують два варіанти дій відносно пересування людей. Перший складається з дій у зонах, що постачають туристів, де за допомогою реклами робиться спроба створити попит на нові місця призначення. Цей варіант особливо застосуємо до місць призначення, розташованим в слаборозвинених зонах.

Другим варіантом є створення місць призначення уздовж основних туристських маршрутів.

Цей найбільш безпосередній варіант впливу на туристські потоки не виключає необхідності активної рекламної діяльності на туристських ринках. Характер нового місця призначення, яке призначене для зниження насиченості в традиційному місці призначення, може бути аналогічний характером традиційного місця призначення, наприклад створення нових лижних трас поруч з уже досягли насиченості зимовими курортами.

Відгук на нові види попиту. Всі форми стратегії розвитку нових місць туристичного призначення грунтуються на двох головних ідеях:

а) моделі, які успішно реалізовуючи-лись в минулому, не є гарантією успіху нового місця призначення;
б) нове місце призначення слід розвивати таким чином, щоб воно могло гнучко реагувати на зміни, які можуть відбутися на ринку.

В основі цих двох ідей лежить один і той же фактор: постійні зміни в попиті.

Таким чином, нові місця призначення повинні відповідати змінам у попиті та мотиви поїздок, які традиційні місця призначення не можуть задовольнити достатньою мірою; потрібно робити упор на мотивах туристського, культурного характеру, організації відпочинку, бажання окремих осіб знову відкрити принади сільського життя, рух « назад до природи »і т. д.

Моделі розвитку місць туристичного призначення. Управління туристським районом здійснюється відповідно до плану його розвитку і являє собою складний процес гармонізації відносин між людиною і навколишнім середовищем.

Модель А. Осьовий розвиток історичних сил або культурних центрів всередині зони. Ця модель місця туристичного призначення заснована на припущенні, що основний упор буде зроблений на стан навколишнього середовища або культурне та мистецькі спадщини, що є в даному регіоні. Якщо використовувати цю модель, вкрай необхідна наявність міст, історичних пам'яток. У даному випадку основною віссю розвитку нових місць призначення є створення інфраструктури: широкої мережі автомагістралей, залізниць, аеропортів, телекомунікацій і т. д. Метою цієї інфраструктури є забезпечення функціональної інтеграції різних елементів, що формують частину даної території: сільських і міських поселень, прибережних зон , сухопутних районів.

Райони проживання та відпочинку повинні бути розташовані як у тих зонах, де проживає місцеве населення, так і в центрах, відведених для відвідувачів. При веденні нового будівництва слід рахуватися з місцевим архітектурним стилем і допоміжні будівлі не повинні бути занадто сконцентровані. Основний принцип даної моделі полягає в тому, щоб об'єднати споруди для відвідувачів з тими, які призначені для місцевого населення. Ця модель передбачає не створення нового місця туристичного призначення, а розвиток мережі пам'яток, що представляють інтерес для туристів.

У зв'язку з тим, що місце призначення має багатоцільовий характер, воно швидше за все зможе функціонувати цілий рік. Це зупинить відтік місцевого сільського населення та стимулюватиме «воскресіння» давніх ремесел, пожвавить історичні та культурні ресурси, дасть поштовх зусиллям по їх реставрації та збереження.

Модель Б. Розвиток зони, що характеризує нові центри інтересу. Це варіант моделі А в тому плані, що в ньому також передбачається одночасний розвиток всієї зони. Але в даному випадку зусилля, що вкладаються у розвиток інфраструктури, супроводжуються необхідністю будівництва та устаткування ряду центрів, що представляють інтерес для мандрівників.

Основним територіальним елементом є навколишнє середовище, розвитком якої, як правило, до цього не займалися. Ця модель передбачає, що операції будуть довгостроковими і великомасштабними як у фізичному, так і у фінансовому плані. Саме тому основним припущенням в стратегії розвитку, на якому грунтується дана модель, є те, що будуть враховані всі можливі інвестори і вишукані необхідні кошти.

Штучний елемент повинен гармонійно поєднуватися з природним довкіллям при забезпеченні того, щоб це середовище використовувалася найкращим чином. Якщо мова йде про морському узбережжі, забудову слід планувати таким чином, щоб не створювати бар'єр між морем і прибережною зоною. Вільні простору рекомендується чергувати з забудованими. Їх щільність повинна залежати від профілю території і потреб відвідувачів. Основні житла відводяться населенню даної зони. Необхідно забезпечити робочу залежність між знову побудованими центрами і традиційно заселеними зонами з метою включення нових місць призначення в економічне і соціальне життя регіону.

Модель В. Поступовий розвиток великої нової зони в якості противаги існуючим природним районам залучення туристів. Головною відмінністю цієї моделі є те, що вона має протяжність у часі та її область поступово розширюється. Вибір майданчиків для нових місць призначення грунтується на наближеності до найбільших центрів з великою кількістю відвідувачів.

Розвиток нових місць туристичного призначення виступає противагою надмірного розвитку деяких зон з природними привертають чинниками. Таким чином, нові місця призначення з великою кількістю залучають факторів будуть неминуче центрами, помірними за своєю насиченістю, але інтегрованими в життя суспільства.

Модель Г. Розвиток при слабкій насиченості і активних контактах «відвідувач - місцевий житель». Цей варіант розвитку грунтується на різних передумови для організації нового місця туристичного призначення. Вибирається зона, де відсутні міські центри і сучасна інфраструктура. Оскільки ймовірність капіталовкладень вкрай мала, основними привертають факторами є природа та гостинність місцевого населення.

В якості місця туристичного призначення зона (туристська село) включає ряд сільських поселень, в яких розміщення відвідувачів повністю інтегровано. Таким чином, діяльність місцевих жителів і туристів також інтегрована, що дозволяє їм краще познайомитися один з одним через прямий контакт. Зокрема, гості можуть мати можливість брати участь в основних видах зайнятості місцевих жителів (рибна ловля, сільське господарство, ремесла і т. д.).

Прибутки, одержувані від туризму, дадуть можливість побічного заробітку місцевому населенню на додаток до їхніх доходів від основних видів економічної діяльності, не змушуючи їх відмовлятися від звичайних видів занять або традиційного способу життя.

Ця модель базується на принципі поступового розвитку місць туристичного призначення з метою уникнення культурного потрясіння, що виникає в результаті присутності широких мас туристів. Важливо і те, що при цьому традиційна діяльність місцевого населення триває, не перериваючись.

Моделі для маркетингу нових туристичних продуктів. Розвиток нових місць туристичного призначення залежить в основному від можливості продажу даного продукту на ринку. Всі проекти розвитку неможливі без ретельного вивчення способів маркетингу нових туристичних продуктів.

Глибоке вивчення ринку є першою вимогою. Воно дозволить знайти шляхи різкого скорочення витрат на просування продукту. Основна мета полягає у визначенні того, які ділянки ринку є найбільш прибутковими і перспективними.

Стратегія маркетингу в цілому повинна бути тісно пов'язана з профілем місця туристичного призначення. Так, місце призначення, описане в моделі А, вимагає широкої реклами з урахуванням різноманітності пропозиції. Глобальна реклама всього регіону є характерною рисою стратегії маркетингу для типу місця призначення, описаного в моделі Б, але зусилля з реклами загального продукту будуть спрямовані на виділення різних пунктів або привабливих центрів, що існують у даній зоні.

Характерні риси маркетингу для туристських продуктів, описаних у моделях В і Г, засновані на напрямку пропозиції в чітко окреслені ділянки ринку. Наприклад, для місць призначення, розташованих усередині країни, недалеко від морських курортів, реклама буде спрямована насамперед на клієнтуру цих морських курортів.

Заходи по створенню туристичного продукту. Забезпечення інфраструктури. Одна з основних труднощів при створенні нового місця туристичного призначення пов'язана з інфраструктурою. Капіталовкладення в цій області не приносять прямого прибутку, і важко визначити, до якої міри соціальне підприємництво повинно брати участь у створенні інфраструктури.

Рівень складності інфраструктури залежить від профілю місця туристичного призначення і його важливості. У певних ситуаціях може постраждати будівництво під'їзних доріг, систем водопостачання і каналізації, ліній електропередач. У будь-я

[10-10-10][Все для туристів]
Закарпатські «миколайчики» (0)

[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Чилі: національна кухня (0)
[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
П'ята пора року (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
На замітку господині. Українські традиції і Різдво (0)