Вівторок
19-07-23
18:36

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

УКРАЇНСЬКА МОРАЛЬ.
УКРАЇНСЬКА МОРАЛЬ.
СІМ ЗАКОНІВ ПРАВИЛЬНОГО ЖИТТЯ
Рунтато на священній годині читає:
— У святому письмі МАГА ВІРА на 33-х сторінках, як бачимо це в «Покажчи¬ку», йде мова (коротко чи детальніше) про мораль. Люди, які вважають себе україн¬ськими інтелігентами, часто в промовах, книжках, газетних статтях говорять про «Християнську мораль». І одні її крити¬кують, як мораль рабську, доводячи це пи¬санням «Євангелій», наукою Христовою.
Інші кажуть, що Українців треба вихо¬вувати на засадах християнської моралі. Тобто так, як учить Христос: «Не против¬теся злому. Коли вдарить тебе хто в праву щоку твою, підстав йому й другу», «Хто забрав сорочку твою, віддай і свитину йому» [Маттей, 5:38—40]. І «Немає бо власті, коли не від Бога. Які є власті, від Бога вони наставлені» [Павло до Римлян, 13,1]. І тому, раби, коріться рабовласникам не тільки добрим, але й злим [1-ий Собор¬ний лист св. апост. Петра, 2,18].
Іван Франко пише, що «Держання рабів в очах Христа і його апостолів було ділом справедливим і натуральним» [ЛНВ, 1904 р., т. 28]. Релігія, яка рабовласницьку систему вважає «ділом справедливим і натураль¬ним», не є релігією справедливого мило¬сердя. Торгівля рабами, яка була благосло¬венна архиєреями Церкви Христової, - явище нелюдяне.
Провідна еліта Юдеї відкинула рабську мораль, яку ширив рабін Яшуя (Ісус Хрис¬тос). Та рабовласницький Рим проголосив Віру Христову імперською, вважаючи, що рабів легше тримати в рабстві, виховуючи їх на засадах рабської моралі.

У святому письмі МАГА ВІРА (День 48) читаємо:
«Людині потрібні закони Правильного Життя, щоб вона могла самовдосконалюва¬тися. Самовдосконалення — прагнення лю¬дини покращувати себе, свій шлях життя. Там, де немає морального самовдосконален¬ня, немає самопізнання. Латинське слово «морсе» значить «звичаї», звідси — «мораль¬ний» (звичаєвий). Щоб пізнати вдачу народу і його самобутність, треба пізнати його зви¬чаєвість і обрядовість (культуру).
Правильне Життя має Правильне Ми¬слення, Правильне Хотіння, Правильне Ви¬конання, Правильне Ставлення до себе і оточення, Правильне Харчування, Правиль¬ну Любов, Правильну Віру».
Є китайська мораль, японська мораль, індуська мораль, жидівська мораль. Наприк¬лад, японець моральний (звичаєвий) по-японському. Освічений японець знає, що слово «мораль» значить «звичай». Японець без японських звичаїв (творених і вдоскона¬лених віками) у середовищі японців вважа¬ється людиною невихованою, маловартіс¬ною: бо ж не знає правил японської моралі.
«Християнська мораль» (коли ці слова точно перекласти на українську мову) зна¬чить «Помазанківська звичаєвість». Христос (Помазанець) визнавав юдейську мораль (зви¬чаєвість). І Він казав, що прийшов не руйнувати жидівську (гебрейську) мораль, «а доповнити» її [Маттей, 5.17]. І тому християнізм це Христом реформований юдаїзм.
Брати і сестри, Господом Дажбогом Милосердним посланий до нас Пророк у свя¬тому письмі МАГА ВІРА каже, що Українці повинні мати українську мораль. Українці повинні бути не по-чужому моральні, а по¬-рідному. Хто по-чужому моральний, той людина меншовартісна. Немає в нього своєї моралі.
Українці будуть народом достой¬ним, сильним, розумним, цікавим, коли во¬ни стануть у світі відомі, як люди, які мають свої самобутні, величні, життям обу¬мовлені норми моралі.
Українець, живучи тисячу літ в Домі неволі, не мав права утверджувати свої пра¬вила моралі. І тому духовно збіднів. Сам себе загубив у нетрях сварні: яка чужа мораль краща? Та, яка прищеплюється майстрами грецької ортодоксії, чи та, яка прищеплюється майстрами католицизму чи комісарами большевицької моралі?
Щоб Українець звільнив себе від раб¬ського мислення, почування, від рабського ставлення до себе й до іноземців, щоб Українець був людиною благородної україн¬ської моралі, він має своє святе письмо МАГА ВІРА, свої Заповіді і Сім Законів Правильного Життя.
Втілюючи закони рід¬ної моралі в щодення, люди українські ощасливлюватимуть самі себе, їх єднатиме шляхетна українська мораль. І їх поважати¬муть народи планети Земля, оцінюючи їх на основі їхньої української моралі, яка ознаменована Милосердям, Справедливістю, Гідністю.
Українців оцінюватимуть на основі української моралі, знаючи, що над їхньою мораллю не панують догми, канони, ри¬туали, створені архиєреями чужих релігій.
Всеправедний і Всюдисущий Дажбоже, Єдиний Господи мій, я, Тобою покликаний Благовісник, об'явив святі Заповіді синам і дочкам України-Руси, щоб вони всюди і завжди мали Дороговказ Неза¬лежної Духовности і могли достойно самі себе ви¬значати на Батьківщині і між Народами планети Земля. Тобі, Дажбоже, на славу і собі на життя достойне.
Лев Силенко


[11-01-16][Все для туристів]
У пошуках вітру (0)

[09-09-19][Яремче]
Стрибок над Водоспадом ПРобій в Яремче р. Прут. (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Складна кухня Канади (0)
[09-07-30][Відпочинок і поради]
Шведський стіл» де і як (0)