Четвер
19-04-25
21:58

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ТУризм і рекреація, суспільство і туристи у Яремче 2
ТУризм і рекреація, суспільство і туристи у Яремче

Таблиця 3.1 – Зупиночні пункти на маршруті (прямий напрямок)
Маршрут    Яремче – Красноармійськ
Назва зупинки    АС – 1
    Чугуїв
    Волохів Яр
    Яковенке – 1
    Балаклея
    Петровське
    Барвінкове
    Добропілля
    Красноармійськ

3.3 Вибір типу та марки рухомого складу

До рухомого складу, працюючого на міжміських маршрутах, пред’являють особливі вимоги. Такі автобуси повинні обладати високою швидкістю руху, мати місця тільки для проїзду сидя з зручними регульованими сидіннями, багажниками під підлогою та гардеробом у задній частині. На внутрішньообласних маршрутах дальністю до 200 км необхідно мати автобуси малого класу з мінімальним рівнем комфорту та середнього класу з нормальним рівнем комфорту.
Вибір типу автобусу на міжміських маршрутах визначається розмірами пасажиропотоків, дорожніми умовами, дальністю маршрутів, методами організації праці водіїв, економічною ефективністю експлуатації порівняних марок автобусів.
Встановлення об’єму та характеру зміни пасажиропотоків являється основою любого міжміського маршруту. У той же час ефективність використання автобусів у значному ступені залежить від правильно та обоснованої швидкості руху. Швидкість руху залежить від ряду факторів: категорії дороги, типу та стану покриття, швидкісних властивостей автобусу, інтенсивності руху та складу транспортних потоків, кліматичних та метеорологічних умов, кваліфікації та опиту водія. Тому перед складанням розкладу руху необхідно проводити нормування швидкості руху на конкретному маршруті. Одночасно проводять контрольні рейси та хронометраж часу руху на усьому маршруті. Нормування швидкості проводять також на весіньо – літній та осінньо-зимовий періоди.
На вибір марки, кількості і виду транспорту на маршрутах впливає велика кількість чинників, які можна об'єднати в наступні групи:
– економічні: капітальні вкладення в пересувний склад і в матеріально-технічну базу по його зберіганню, ремонту і обслуговуванню, поточні витрати, витрати часу пасажирів на очікування посадки;
– соціальні: вартісна оцінка втрати одиниці часу на очікування, привабливість суспільного транспорту для пасажирів, наявність достатнього контингенту персоналу водія;
– технічні: динамічні якості автобусів, дорожні умови, конструктивні особливості рухомого складу, пропускна спроможність вулиць і зупиночних пунктів;
– експлуатаційні: закономірності формування пасажиропотоків, максимально допустимий інтервал руху, наявність матеріальних ресурсів;
– нормативні: допустиме наповнення рухомого складу пасажирами, вимоги по забезпеченню безпеки руху, екологічні вимоги;
– архітектурно-планувальні;
– санітарно-гігієнічні;
– місцеві умови.
У цих групах останні три поки не мають кількісних показників і тому ухвалюванні рішення можуть відображати суб'єктивну думку фахівця, що займається цими даними питаннями.
Вибір кількості автобусів проводиться по аналітичному виразу залежно від середньодобової напруженості пасажиропотоку на маршруті і місткості автобуса. Цей вираз є частиною формули визначення середньорічних приведених витрат, яка використовується при виборі доцільних діапазонів вживання різних марок автобусів. В основному, ці розробки присвячені визначенню перспективних типів автобусів і плану їх випуску промисловістю.
Але до теперішнього часу існуючі методи не дозволяють повною мірою визначити раціональну кількість рухомого складу на маршрутах передмістя, що гармонійно відображають як інтереси пасажирів, так і транспортних підприємств. Для вирішення цієї задачі необхідно визначати як витрати транспортних підприємств на організацію перевізного процесу, так і витрати часу пасажирів. Проте ці дві складові транспортного процесу виражаються в різних одиницях: перша – в гривнях, друга – в годиннику
В даному проекті розглядається заміна старого рухомого складу на новий рухомий склад. На даному маршруті перевезення виконувались старим Ікарусом – 250, у котрого термін експлуатації закінчився. Передбачається зробити заміну на автобус Hyundai Aero 600. Далі наведений розрахунок кількості рухомого складу з урахуванням місткості складу та пасажиропотоком на маршруті.
В результаті вивчення ринку та пасажиропотоків в зміні рухомого складу приводимо характеристику маршруту з показниками для обирання кількості нового рухомого складу. дані показників наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Характеристика маршруту
Показники маршруту    Яремче – Красноармійськ
1    2
Довжина маршруту, км    288
Коефіцієнт статичного використання місткості, 
0,85
Коефіцієнт динамічного використання місткості, 
0,86
Швидкість сполучення, км/год    50
Коефіцієнт використання пробігу, 
0,93
Середній час у наряді, Тн, год.    6
Середня дальність поїздки одного пасажиру,  , км    256

На основі указаних параметрів розраховуємо час одного оборотного рейсу на маршруті, Тоб, год., за формулою

 , (3.1)

де Тоб – час одного оборотного рейсу, год.;
Vc - швидкість сполучення, км/год.
Час одного оборотного рейсу на маршруті Яремче – Красноармійськ дорівнює

  
Об’єм перевезень одного автобусу за один оборотний рейс, Qоб.р, пас., розраховується за формулою

  (3.2)

де Qоб.р – об’єм перевезень одного автобусу за один оборотний рейс, пас.;
q – місткість автобусу, пас;
  – коефіцієнт статичного використання місткості;
  – коефіцієнт змінності.
Коефіцієнт змінності, η, розраховується за формулою

 . (3.3)
 
Коефіцієнт змінності на маршруті Яремче – Красноармійськ дорівнює

 .

Об’єм перевезень одного автобусу за один оборотний рейс дорівнює
 .
Об’єм перевезень пасажирів за рік, Qрік, пас., розраховується за формулою

  (3.4)

де Qрік – об’єм перевезень одного автобусу за рік, пас.;
nоб.p – кількість оборотних рейсів, які виконуються одним автобусом за рік.
Кількість оборотних рейсів, виконаних одним автобусом за рік, nоб.p, од., розраховується за формулою

  (3.5)

де АДр – автомобілі – дні в роботі;
Тн – час у наряді, год.;
  – коефіцієнт використання парку, який дорівнює 0,9.
Кількість оборотних рейсів, виконаних одним автобусом за рік дорівнює
 .
Об’єм перевезень за рік одним автобусом складає
 .
Потрібна кількість автобусів за рік, Ас, од., розраховується за формулою

  (3.6)

де Ac – потрібна кількість автобусів за рік, од.;
Qож. – очікуваний об’єм перевезень, пас.
Потрібна кількість автобусів за рік дорівнює
 
В результаті розрахунків приймає один автобус. Розрахунки наведені в таблиці

Таблиця 3.3 – Результати розрахунків потрібної кількості автобусів на мар
Показники на маршруті    Маршрут Яремче – Красноармійськ
Час обороту, год.    12
Коефіцієнт змінності    1,1
Об’єм перевезень за оборотний рейс одним автобусом, пас.    84
Кількість оборотний рейсів за рік, од.    96
Об’єм перевезень одним автобусом за рік, пас.    8064
Потрібна кількість автобусів, од.    1

Для придбання нового рухомого парку розраховуємо інвестиційний проект. При позитивному результаті доцільно буде придбати новий автобус, при отриманні негативного результату – залишити старий парк. Перевізник, який обслуговує маршрут, має два автобуси. С понеділка по четвер автобус працює на маршруті Яремче – Бердянськ, а по п’ятницям та неділям він переходить на маршрут Яремче – Красноармійськ. Так як на маршруті працює один автобус, а витрати на зміст рухомого складу великі, при незначних доходах, в проекті передбачається розрахунок загальних витрат на двох маршрутах по придбанню двох марок автобусів.
Витрати на реалізацію заходів  , грн., у розрахунковому періоді  , розраховуються за формулою

 , (3.7)

де   – витрати на виробництво продукції за розрахунковий період;
Кt – капітальне вкладення за розрахунковий період;
Иt – поточні витрати на транспортний процес і організацію виробництва;
Ct – виплати по позиковому капіталу;
Пt – основні податки і збори, що виплачуються державним і місцевим органам влади.
Всі складові витрат і витрати в цілому розраховуються для двох марок автобусів. Типовим розрахунковим періодом є рік.
 
Так як умови лізингу є менш жорсткими в значенні процентних виплат, ніж фінансовий кредит, то в даній роботі розглядається варіант реалізації інвестиційного проекту через лізинг. Умови лізингу передбачають передачу автобусів і винагороду лізингоотримувачу після повної оплати вартості автобусів і винагорода лізингодателю (фінансовий лізинг).
Термін лізингової догоди збігається з терміном реалізації інвестиційного проекту. Виходячи з цього, обсяг капіталовкладень у рухомий склад визначається як розмір першого внеску по лізингу і витрат на оформлення лізингової догоди і доставку автомобілів. Ці капіталовкладення  , грн., здійснюються на місяць і розраховуються за формулою

 , (3.8)
 
де Цд – ціна доставки автомобілю, грн. (додаток В);
Ца – ціна автомобілю, грн. (додаток В);
По-початковий внесок по лізингу, % (додаток В).
 
Обсяг капіталовкладень визначається також для витрат на організаційні заходи для місяця, що передує ефективній експлуатації проекту.
Ці капіталовкладення  , грн., здійснюються також за рахунок власних коштів инвестора і розраховуються за формулою

 , (3.9)

де Sy – витрати, пов’язані з постановкою на облік та оформленням документів на автобуси, грн. (додаток В).
 
Поточні витрати  , грн., для періоду t розраховуються за формулою

 , (3.10)

де   – витрати на заробітну плату водіїв, грн.;
  – витрати на паливо, грн.;
  – витрати на мастильні матеріали, грн.;
 -витрати на технічне обслуговування і ремонт автомобілів, грн;
  – витрати на автомобільні шини, грн.;
  – витрати на заробітну плату управлінського персоналу, грн.;
  – загальногосподарські витрати, грн.
За аналізований період приймаються квартал для базового і першого року і рік інших років.
Витрати на заробітну плату водіїв за рік  , грн., розраховуються за формулою

 , (3.11)

де Dвод – заробітна плата водія за місяць;
m – кількість місяців за період;
n – кількість водіїв.
З пвг  1000  12  4 = 48000
Витрати на автомобільне паливо  , грн., розраховуються за формулою

 , (3.12)

де   – загальний обсяг витрати палива, л;
Цп – ціна 1 л палива;
kпт – коефіцієнт урахування витрат на придбання і доставку палива.
Загальний об’єм витрат палива за період  , л., розраховуються за формулою

 , (3.13)

де   – витрата палива на маршруті;
kвх – норма витрат на внутрішньогосподарські потреби, kвх = 2% (додаток В);
Qзt – додаткова потреба в паливі при експлуатації в зимовий період.
Витрата палива на маршруті  , л, розраховуються за формулою

 
 , (3.14)

де Нл – лінійна витрата палива, л/100 км (додаток В).
 
Додаткова потреба в паливі при експлуатації автомобілів у зимовий період  , л, з урахуванням того, що зимовим періодом є термін з грудня по березень включно, розраховуються за формулою

 , (3.15)

де mзt – кількість зимових місяців у періоді.
 
Загальний об’єм витрат палива за період
 
Витрати на автомобільне паливо
Зтt = 68687,4  5,5  1,03 = 389114,12.
Витрати на мастильні матеріали  , грн., розраховуються за формулою

 , (3.16)

де Нсм, Нм – витрата мастил на 100 л палива, л/100 л і кг/100 л відповідно;
Цсм, Цм – ціна мастил, грн./л і грн./кг відповідно.
З= (1,7  18 + 0,8  32)  68687,4/100 = 38602,32.
Витрати на технічне обслуговування і ремонт автомобілів  , грн., розраховуються за формулою

 , (3.17)
 
де Нтор – норматив витрат на ТО і ремонт автобусів на пробіг, грн./1000 км.
 
Витрати на автомобільні шини Зшт, грн., розраховуються за формулою

 , (3.18)

де Цш – ціна комплекту шин, грн.;
nш – кількість комплектів шин на автобусі без урахування запасного, од;
Нш – норма відрахувань на відновлення шин, %.
 
Витрати на заробітну плату управлінського персоналу  , грн., розраховуються за формулою

 , (3.19)

де Nn – чисельність управлінського персоналу, чол;
Dо – середній посадовий оклад робітника управлінського персоналу, грн.;
Нн – норматив нарахувань на заробітну плату.
У загальному випадку чисельність персоналу  , чол., розраховуються індивідуально по кожному проекту за формулою

 , (3.20)

 
Витрати на заробітну плату управлінського персоналу становлять
Зnnа = 3  1000  12 (1 + 25/100) = 45000
Загальногосподарські витрати  , грн. розраховуються за формулою

 , (3.21)

де Iох – норматив загальногосподарських витрат, %
Зохрік = (48000 + 389114,12 + 38602 + 14841,7 + 16854 + 45000)20/100 = 110482,36.
Поточні витрати для періоду
Иг = 48000 + 389114,12 + 38602 + 14841,7 + 16854 + 45000 + 110482,36 = 662894,2.
Так як для даного проекту використовується фінансовий лізинг, як форма майнового кредиту, то виплати являють собою процентні виплати по лізинговій угоді. Вважається, що засновники проекту мають власний капітал, якого достатньо для оплати першого внеску і покриття можливих збитків на початку експлуатації проекту. Виплати по лізингу здійснюються по кварталах, перший термін оплати – наприкінці першого кварталу після сплати першого внеску. Об’єм виплат по лізингу  , грн., для періоду t розраховуються за формулою

 , (3.22)

де Пг – річні процентні виплати по лізингу;
m – кількість місяців у кварталі.
Для першого кварталу
 
За перший рік сума виплат по запозиченому капіталу становить
  26400.


[11-01-17][Все для туристів]
...І сказав Володар: «Ту стань!» (0)

[09-09-19][Карпати]
Горгани 2009 р. (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Перу: геогліфи Наськи (0)
[09-07-29][Легенди про Яремче, карпати.]
Спогади про опришків (0)