П’ятниця
19-04-19
09:10

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

ТУризм і рекреація, суспільство і туристи у Яремче 1
ТУризм і рекреація, суспільство і туристи у Яремче


Проведене обстеження дозволяє зробити висновок, що ВАТ «Яремчеське підприємство автобусних станцій» практично не має конкурентів, які б суттєво перешкоджали його роботі. Це підприємство обслуговує перевізників, та можна сказати що вони конкурують між собою, тому що шляхи слідування майже однакові. Усі інші перевізники, котрі виконують перевезення, працюють нелегально.


 
2. Аналіз сучасного стану системи перевезення пасажирів

В цьому розділі будуть розглянуті сучасні методи функціонування систем перевезення пасажирів, буде проведено аналіз об’єкту дослідження, вивчення існуючої маршрутної мережі обстежуваних районів. Також у наданому розділі розглянути документообіг та сучасні методи надання послуг з перевезення пасажирів.

2.1 Аналіз сучасних методів функціонування систем перевезення пасажирів

Задачі організації пасажирських перевезень в міжміському сполученні мають важливе значення для нормального функціонування всіх галузей міського господарства, задоволення потреб населення в пересуваннях до місць праці, навчання і т.д. Пасажирський транспорт має як економічне, так і соціальне значення для суспільства.
Міжміські перевезення організуються по дорогам державного та обласного значення між містами та населеними пунктами на довжину більш 50 км від межі міста [7].
Збільшена транспортна рухомість міського та сільського населення, особливо у районах, не маючих достатнього розвитку інших видів транспорту, призвела до необхідності розвитку міжміських автобусних сполучень. Основний їх об’єм виконується автобусами загального користування за розкладом, за постійними або годинними маршрутами. Незначна частка перевезень виконується легковими таксі, які працюють на замовлення. В сьогоднішній час значно прискорились темпи розвитку перевезень пасажирів в міжміському сполученні і цьому значною мірою допомогли оснащені АТП спеціалізованими автобусами та збільшилась протяжність доріг з твердим покриттям. Найбільший об’єм перевезень в міжміському сполученні приходе на маршрути протяжністю до 100 км – 71, до 200 км-23 та свище 200 км – 6% [7].
Міжміська транспортна система не може працювати достатньо ефективно без правильного рішення задачі визначення раціонального рухомого складу і його кількості на маршрутах. В комплексі задач організації пасажирських перевезень ця задача займає важливе місце, оскільки від кількості рухомого складу на маршрутах і вдосконалення його роботи залежать втрати часу населення при пересуваннях, ступінь транспортної стомлюваності і т.д.
Задача визначення кількості рухомого складу в більшості вживаних методах розв'язується без повного урахування інтересів пасажирів. Проте відсутність досконалого методу визначення кількості рухомого складу на маршрутах, що враховує інтереси транспортних організацій і пасажирів, не дозволяє повною мірою вирішити цю задачу.
Вибір типу автобусу на міжміських маршрутах визначається розмірами пасажиропотоків, дорожніми умовами, протяжністю маршруту, методами організації праці водіїв, економічною ефективністю експлуатації порівняних марок автобусів. На вибір марки, кількості і виду транспорту на міжміських маршрутах впливає велика кількість чинників, які можна об'єднати в наступні групи [7]:
– економічні: капітальні вкладення в рухомий склад і в матеріально-технічну базу по його зберіганню, ремонту і обслуговуванню, поточні витрати, витрати часу пасажирів на очікування посадки;
– соціальні: вартісна оцінка втрати одиниці часу на очікування, привабливість суспільного транспорту для пасажирів, наявність достатнього контингенту персоналу водія;
– технічні: динамічні якості автобусів, дорожні умови, конструктивні особливості рухомого складу, пропускна спроможність вулиць і зупиночних пунктів;
– експлуатаційні: закономірності формування пасажиропотоків, максимально допустимий інтервал руху, наявність матеріальних ресурсів;
– нормативні: допустиме наповнення рухомого складу пасажирами, вимоги по забезпеченню безпеки руху, екологічні вимоги;
– архітектурно-планувальні;
– санітарно-гігієнічні;
– місцеві умови.
Вибір і обґрунтування маршрутної системи залежать насамперед від характеру розподілу пасажирських потоків. Тому при рішенні питань раціональної організації руху автобусів відділ експлуатації автотранспортного підприємства насамперед повинний мати у своєму розпорядженні докладні дані про характер і закономірності розподілу пасажиропотікокстема організації руху автобусів у міжміському сполученні включає в себе визнаний метод перевезень пасажирів, режим руху автобусів, засоби організації праці водіїв та варіанти розміщення автотранспортних підприємств, які обслуговують маршрут. На міжміських перевезеннях застосовується скрізний та ділянковий рух автобусів [2].
Слід застосовувати наступні способи організації праці водіїв: одиночна, турна, змінна, змінно – турна, змінно – групова та змінно – турно – групова їздка.
При визначені варіанту системи організації руху на конкретному маршруті можно користуватися розробленою НИИАТом методикою вибору ефективної системи організації руху автобусів на міжміських маршрутах різної протяжності, розробленою О.А. Дмитрієвим [2].
Одним з найважливіших питань при реалізації роботи автобусних маршрутів є система збору платні за проїзд та тарифоутворення.
Рух автобусів на усіх міжміських маршрутах повинен виконуватись за розкладом, при розробці котрого необхідно передбачувати ефективне використання автобусів та раціональний режим праці водіїв. При розробці міжміських автобусних розкладів закладають зручний для пасажирів час відправлення із початкового пункту та прибуття до кінцевого пункту.
Оскільки транспортний процес підлеглий точному графіку, а виконання кожного рейса – строгому розкладу, організація праці в пасажирських автотранспортних підприємствах повинна бути простою і чіткою.
Правильно складений розклад руху повинен забезпечувати:
– мінімальну витрату часу пасажирами на чекання автобуса і поїздку
– високу регулярність руху автобусів по всій довжині маршруту;
– швидкість руху максимальну автобусів при повному до триманні безпеки руху;
– найбільш ефективне використання автобусів на маршруті;
– погодженість інтервалів руху автобусів по відправленню на сполучених маршрутах і швидкості руху на контрольних ділянках, що сполучають;
– нормальний режим праці водіїв і кондукторів.
До найбільш ефективних заходів для поліпшення обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах належить удосконалювання схеми автобусних маршрутів, широкий розвиток системи скорочених, швидких і експресних рейсів, а також організація регулярного руху з застосуванням новітніх засобів зв'язку, і диспетчерського керівництва рухом у масштабі всього регіону обслуговування. Одним з найважливіших питань при реалізації роботи автобусних маршрутів є система збору платні за проїзд та тарифоутворення.
Незважаючи на цілий ряд заходів, які направлені на удосконалення транспортного обслуговування населення, організація міжміських автобусних сполучень та якість обслуговування пасажирів ще не повністю відповідає сучасним потребам.
Автобусні маршрути можуть сполучатися з маршрутами інших видів транспорту, тому розташування зупиночних пунктів автобусів повинно узгоджуватися з розташуванням зупиночних пунктів інших видів транспорту.
Становить інтерес розміщення зупиночних пунктів у місцях перетинання вулиць, площ або злиття маршрутів декількох видів транспорту.
Очевидно, що з збільшенням мережі автомобільних доріг, підвищенням швидкості сполучення, запропонуванням пасажирам великих зручностей при поїздці значно розширюється сфера ефективного використання автобусного транспорту на маршрутах великої протяжності.

2.2 Характеристика об`єкта дослідження

Об’єктом дослідження є система, яка забезпечує перевезення пасажирів в міжміському сполученні на базі ВАТ «Яремчеське підприємство автобусних станцій» на маршруті Яремче – Красноармійськ.
ВАТ «ЯРЕМЧЕ» було засновано – 21 травня 1969 року – наказ Мінавтотранс УРСР від 26.02.1969 року №69.
Підприємство автобусних станцій було створене на бази центрального автовокзалу, двох автостанцій міста Харкова і 23 автостанцій області. У цей час до складу відкритого акціонерного товариства «Яремчеське підприємство автобусних станцій» входить 37 автостанцій, один касовий пункт, 3 касово-диспетчерских пунктів, які розташовані у місті Харкові, районних центрах та крупних населених пунктах області. Автостанції підприємства обслуговують 16 міжнародних, 88 міжобласних, 75 внутрішньообласних та 212 приміських маршрутів. Щодня автостанції обслуговують 4000 рейсів, якими перевозиться до 40000 пасажирів.
За 2007 рік реалізовано через каси автостанції білетів пасажирам на 37,5 млн. грн., що становить 138% до рівня 2006 року.
У 2007 році укладено з перевізником 316 договорів. У цей час на підприємстві працює 358 чоловік, із них 304 жінки.
Кількість автобусів, що працює на маршрутах:
– автотранспортні підприємства – 278 од.;
– інші підприємства – 77 од.;
– приватні підприємства – 338 од.
Дане підприємство виконує перевезення по усім напрямкам країни. Характеристика маршруту Яремче – Красноармійськ наведена в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Характеристика маршруту
Найменування маршруту    Показники
Номер маршруту    №211
Довжина маршруту у прямому напрямку, км    288
Довжина маршруту у зворотному напрямку, км    288
Тривалість оборотного рейсу, год    14
Тривалість рейсу в прямому слідуванні, год    7
Тривалість в зворотному слідуванні, год    7
Кількість зупинок, автостанцій    8
Експлуатаційна швидкість, км/год    41,1
Нульовий пробіг, км    3,5
Кількість та розташування концентрації ДТП    Біля мостів та переїздів
Кількість та розташування залізничних переїздів    3
Кількість та розташування мостів з вузькою частиною    1
Кількість та розташування місць звуження дороги    1

На даному маршруті працює один автобус марки Ікарус – 250. Об’єм перевезень за останні три роки наведено в таблиці 2.2. На рисунку 2.2 – 2.3. подано обсяг перевезень на маршруті.
Таким чином, аналізуючи представлені показники можна помітити, що за останні три роки обсяг перевезень пасажирів постійно зростав.
Дана ситуація порозумівається тим, що маючи постійне зростання обсягів перевезень доходи підприємства збільшуються. В умовах, коли підприємство не може самостійно встановлювати тариф на перевезення, а фінансування з боку держави практично відсутнє, витрати на перевезення пасажирів постійно зростають. До того ж рухомий склад автотранспортного підприємства значно зношений, що спричиняє збільшення витрат на ремонт і експлуатацію.
 
Таблиця 2.2 – Об’єм перевезень пасажирів за останні три роки на маршруті
Місяць    Об’єми перевезень пасажирів
    2005рік    2006рік    2007рік
Січень    432    465    471
Лютий    438    459    473
Березень    442    463    465
Квітень    453    462    471
Травень    445    456    453
Червень    443    468    463
Липень    458    472    493
Серпень    452    467    462
Вересень    470    462    481
Жовтень    457    458    473
Листопад    441    442    458
Грудень    433    441    459

Паралельними видами транспорту на існуючому маршруті є залізничний транспорт, але маршрут слідування у нього інакший, треба робити пересаджування. Даний маршрут у цьому має великі переваги.

2.3 Технологія перевезень

Технологія полягає в організації перевезень пасажирів в міжміському сполученні, обслуговуванні пасажирів та водіїв автобусів, прийомі і відправленні автобусів, контролі за дотриманням заходів по забезпеченню безпеки руху транспорту і пішоходів. Також буде розглянути документообіг та нормативи процесу перевезень.
Відповідно до технічної готовності автобусів начальник автостанції складає наказ-наряд. Диспетчер виписує шляховий лист згідно наказ – наряда, що затверджується заступником директора по безпеці руху, заступником директора по експлуатації і головному інженері. Диспетчер заповнює шляховий лист і видає водію. Водій відзначає на контрольному пункті час виїзду, проходить спеціальний медичний огляд і виїжджає для роботи на маршрут. Також при виїзді водій чи кондуктор одержує білетно-обліковий лист і квитки, відповідно до вартості проїзду на даному маршруті. Наприкінці зміни водій здає отриманий виторг і квиток на обліковий лист у касу підприємства. З каси білетно-обліковий лист надходить у машино – розрахункове бюро, де обробляється і вводиться в комп'ютер.
По закінченню роботи штамп-годинником відбивається час заїзду, механіком записується залишок палива і показання спідометра при заїзді. Водій здає в диспетчерську шляховий лист, диспетчер реєструє шляховий лист у книзі видачі шляхових аркушів і передає на машино – розрахункове таксування, де він таксується, а дані заносяться в комп'ютер.
Диспетчер, випустивши автомобілі на лінію, заповнює диспетчерську доповідну, де вказує кількість автобусів, що вийшли, на кожен маршрут і в цілому по автотранспортному підприємству. Також у диспетчерської доповідної фіксуються всі зміни на лінії. Наприкінці зміни диспетчерська доповідна здається у відділ експлуатації.
Аналіз маршруту Яремче – Красноармійськ приведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Аналіз маршруту
Назва маршруту    Яремче – Красноармійськ
Довжина маршруту, км    288
Експлуатаційна швидкість, км/год    41,1
Час руху на маршруті, год.    7
Час відправлення з Харкова    18–40
Час прибуття у Красноармійськ, год.    1–40
Рухомий склад на маршруті    Ікарус – 250
Кількість рухомого складу, од.    1
Кількість зупинних пунктів, од.    8
Кількість працюючих водіїв    2
Ціна білету на маршруті, грн.    35

Організація праці на маршрутах починається з прибуття водіїв до ВАТ «ЯРЕМЧЕ».
Водій прибуває, безпосередньо, на місце праці. Він повинен відзначитися та пройти медичний огляд для допущення до керування транспортним засобом.
Контроль за станом здоров`я водіїв здійснюється працівниками медпункту підприємства. Після цього, вже перед самим виїздом водіїв на маршрут, проводиться технічний огляд транспортних засобів. Контроль технічного стану автобусів перед виїздом на лінію, а також після повернення їх з лінії, здійснюється механіком гаражу, де стоїть транспортний засіб.
Далі йде основний етап технологічного процесу перевезення – це сам процес перевезення, тобто безпосередня робота водіїв на лінії (стеження по маршруту, посадка-висадження пасажирів, продаж квитків та ін.).
Останнє – це повернення автобусів в автопарк. Після повернення водія з лінії транспортний засіб піддається огляду технічного стану. Якщо після роботи на маршруті з`явились ушкодження, яких не було до виїзду з автопарку – ведеться розгляд їх характеру та провини причетності водія до них. При наявності ушкоджень яким характерно з`являтися в процесі експлуатації, витрати на їх ремонт забезпечує підприємство. При наявності ушкоджень які явно виникли з провини водія, матеріальна відповідальність лягає, безпосередньо, на нього.
В автопарку є спеціальні ремонтні мастерські які здійснюють поточний ремонт, капітальний ремонт та інше.
Також, штатним розкладом підприємства, передбачений фахівець, котрий відповідає за питання руху, охорони праці і техніки безпеки, який контролює прийняття водіїв на роботу з відповідними категоріями та стажем роботи, контролює проведення ста жировки їх на маршрутах, виконання графіків роботи та відпочинку працівників.

Таблиця 2.3 – Параметри роботи ВАТ «ЯРЕМЧЕ»
Кількість календарних днів у році, дні    365
Кількість робочих днів у році, дні    241
Заробітна плата робітника УП, грн / місяць    1000
Ціна доставки автомобілю, грн.    500
Середній час у наряді водія та кондуктора, ч    7
Річний фонд робочого часу водія та кондуктора, ч    2160
Заробітна плата ІТР, грн/місяць    1100
Ціна 1 л. палива, грн    5,5
Ціна 1 л. мастила, грн    18
Ціна 1 кг рідких мастил, грн    32
Надбавка до норми розходу палива у зим. період, %    5
Коефіцієнт обліку розходів на доставку та придбання палива    1,03
Норматив на внутрішньогосподарські потреби, %    20
Норматив нарахувань на заробітну плату, %    25
Норматив загальногосподарських розходів, %    20
Витрати, пов’язані з пост. на облік та оформ. док-в на авт-лі, грн    1000
Витрати на організацію й оформлення док-в на автомобіль, грн    2000
Строк реалізації інвестиційного проекту, рок    4
Ставка податку на додаткову вартість, %    20
Ставка податку на будівництво доріг, %    0
Ставка податку на забруднення навколишнього середовища, грн/т    0
Продовження таблиці 2.3
Ставка податку з прибутку, %    25
Ставка єдиного податку, %    10
Норма річних відрахувань на амортизацію, %    15
Норма відрахувань на страхування від балансової вартості автобусів, %    0
Початковий розмір внеску по лізингу, По, %    25
Розмір річних виплат по лізингу, Пр, %    12
Величина ставки дисконту, %    12
Прийнятий курс долару США в перерахуванні, UAH/USD    5

Діяльність автостанції полягає в організації перевезень пасажирів на міжміських та приміських маршрутах, обслуговуванні пасажирів та водіїв автобусів, прийомі і відправленні автобусів, контролі за дотриманням безпеки
руху транспорту і пішоходів на території автостанції та надання різних послуг пасажирам. Робота автостанції здійснюється відповідно з законом України «Про автомобільний транспорт», «Правил надання послуг пасажирському автомобільному транспорту» затверджених постановою Кабміну міністрів України від 18.02.1997 р. №176 постановою КМУ від 29.01.2003 р. №141 та типового технологічного процесу надання послуг пасажирських автостанцій та автовокзалів затверджено наказам Міністерства транспорту України від 28.08.2001 р. №565.


 
3. Розробка транспортної системи перевезення пасажирів

З ціллю покращення показників ефективності роботи автобусів на міжміських маршрутах розробляється новий технологічний процес перевезення пасажирів, який включає вибір марки рухомого складу, складання розкладу руху та заходів щодо організації праці водіїв та автобусів.

3.1 Маршрутизація

Під маршрутизацією розуміють складання раціональної схеми маршруту для перевезення пасажирів. При цьому потрібно розробити таку маршрутну схему, раціональну з точки зору скорочення загальних витрат часу на переміщення у цілому з урахуванням обмежень, які визначають ефективність роботи транспортних засобів на усьому маршруті [1].
Одним із найбільш розповсюджених методів складання схем маршрутів перевезень є метод Державного науково – дослідницького інституту автомобільного транспорту (НІІАТ).
Обслідування пасажиропотоків переслідують мету шляхом аналізу отриманих даних встановити раціональність прийнятих форм та методів організації перевезень та помітити заходи, які забезпечать покращення роботи автобусів [9].
Раціональна організація руху характеризується рівномірним наповненням автобусів на маршруті. Тому при складанні розкладу необхідно прагнути забезпечити можливе рівномірне наповнення рухомого складу як в цілому на маршруті, так і на усіх ділянках окремих маршрутів. Це можливо виконати в тому випадку, якщо розклад складено на основі аналізу матеріалів обслідування пасажиропотоку з урахуванням коливань його по маршрутах та часу.
Дані, отримані при обслідуванні пасажиропотоків табличним методом шляхом опитування пасажирів у автобусі, дозволяють виявити цілеспрямованість коректування маршрутів і у випадку необхідності провести її. Можливі наступні варіанти коректування, а саме позначення: скороченого маршруту, якщо на якийсь частині пасажиро потік значно вище, чим по усьому маршруту; збільшеного маршруту, якщо значна частина пасажирів слідкує дальніше кінцевої зупинки; полу експресних та експресних маршрутів, якщо мається великий відсоток пасажирів, які слідкують поміж окремими проміжними, початковими та кінцевими пунктами; замість одного – двох самостійних маршрутів з різною частотою руху, якщо пасажиро потік на маршруті поділяється на дві неоднакові по потужності частини і в окремому пункті трапляється повна зміна пасажирів; часових маршрутів по напрямках, де значні пасажиропотоки спостерігаються в окремі часи суток, дні неділь та сезони року [9].
Для оцінки існуючої маршрутної схеми і часткової її зміни розглядають:
– використання місткості автобусів по ділянках і в цілому по маршруту;
– дані, які характеризують своєчасність перевезень по маршрутах;
– розподіл пасажирів між зупиночними пунктами маршрутів;
– роботу пунктів пересадки;
– відсоток пересадження пасажирів по окремим автобусам маршруту, транспортним вузлам з розподіленням по видах транспорту;
– кореспонденцію пересаджених пасажирів на маршрутах, на котрих проводили обстеження;
– пасажиро обмін основних зупиночних пунктів та величину змінності пасажирів на неї;
Особливу увагу приділяють вивченню пересадженню пасажирів.
Високий відсоток пасажирів, які пересаджуються вказують на незадовільну організацію транспортного обслуговування, що у більшості випадків пояснюється неправильним розташуванням, необґрунтованою протяжністю маршрутів.
Зменшення пересадженості (окремо покращення якості обслуговування пасажирів на маршрутах) збільшує експлуатаційну швидкість автобусів, знижуючи тим самим їх необхідну кількість.
На підставі аналізу існуючої організації перевезень пасажирів на магістралях розробляються заходи для покращення роботи автобусів.
При цьому передбачають: організацію нових автобусних маршрутів або заміну існуючих маршрутів іншими, більш відповідаючи інтересам пасажирів; коректування маршрутів (розрив, продовження або укорочення існуючих маршрутів, організацію експресних, полу експресних маршрутів); зміну інтенсивності руху на усій магістралі; заміну типів автобусів, які експлуатуються на маршруті; покращення координації роботи автобусів з іншими видами транспорту [9].
Таким чином, аналіз перерахованих даних дозволяє встановити раціональну схему руху та ступінь розвітлення маршрутів і провести частинну коректировку маршрутної схеми – змінити напрямок окремих маршрутів, на найбільш завантажених ділянках мережі ввести допоміжні автобуси маршрути, забезпечив при цьому перевезення пасажирів по найкоротшим шляхам слідування, рівномірне наповнення рухомого складу на маршруті та зменшення кількості пересадок.

3.2 Пункти зупинок

Зупиночні пункти розставляються згідно правил дорожнього руху та планування міст.
На обстежуваному маршруті траса вже розбита зупиночними пунктами. Перелік зупиночних пунктів по маршрутах наведено в таблиці 3.1.


[11-01-16][Все для туристів]
Гриби (0)

[09-07-30][Відпочинок за кордоном.]
Курорти Білорусі 2 (0)
[09-09-19][Карпати]
Велопохід по Карпатах. (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Своя Індія в «Буймеровке» (0)