Вівторок
19-07-23
17:22

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

«Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу (на прикладі «Яремче» 1
«Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності (на прикладі підприємства готельного господарства «Яремче»)»

 
Дивимося на цифри податкової адміністрації. Всього фізичних осіб платників СПД – 2144. Згідно вимогам Ухвали КМУ № 297 від 15.03.06 «Про порядок надання послуг тимчасового розміщення (мешкання)» яким визначено, що для отримання статусу колективного засобу розміщення необхідно мати 10 койко-місць і вище [10]. Тобто 2144 – це офіційно зареєстровані міні-готелі. Загальна кількість номерів відсутня. У українській практиці існують міні-готелі від 5 до 50 номерів. Але якщо ми наприклад, уявимо, що всі міні-готелі мають по 20 номерів, то отримаємо цифру – 42 880 номерів. Практично така ж кількість номерів як і в «великих» готелях згідно даних Держкомстату.
Тільки зовсім недавно утворилася Асоціація малих готелів України, яка дає хоч якусь зезначну інформацію про стан та кільуість малих готелів України (Додаток 6, 7).
Серйозні питання виникають при проведенні робіт по категоризації, адже до міні-готелю не можна підходити з вимогами як до готелю від 100 номерів і вище.  А стандарт ДСТУ 4269:2003, що діє, «Класифікація готелів» розрахований на готелі з розвиненою готельною інфраструктурою, малі готелі через свої малі можливості не можуть бути віднесені до тієї або іншої категорії не дивлячись на те, що по рівню комфорту і якості обслуговування можуть відповідати найвищим стандартам, але отримати їм категорію від 3 зірок і вище проблематично, а то зовсім неможливо [6].
Ринок малих готелів в даний час – це сфера готельної справи, що розвивається. На жаль більшість людей тих, що створюють малі готелі, не мають знань і практичного досвіду управління таким об'єктом.
Брак кваліфікованих фахівців для роботи в малих засобах розміщення знижує ефективність роботи і, отже зменшується прибутковість підприємства. Ключовим чинником успіху готелю є кваліфікація команди, що управляє, і інвестор який це розуміє вкладає гроші в команду, яка управлятиме цим бізнесом. Приклад Домус-готелю. Привернули до управління фахівця з Італії і він 2 року працював з персоналом. Кілька разів дивилася цей готель і практично ні єдиного разу не виникали питання по організації обслуговування.
Потенційні інвестори повинні бути упевнені в здібностях керівників реалізувати можливості готелю з максимальною ефективністю.
Необхідно враховувати високий ступінь ризику готельного бізнесу в порівнянні з іншими способами використання комерційної нерухомості. Для того, щоб збувалися навіть найобережніші фінансові прогнози, необхідна щоденна робота в області продажів.
Крім того, готельний бізнес дуже залежний від політичних і економічних колізій в країні, на початку квітня, коли почалася політична криза в Україні, іноземці в квапному порядку покинули місто.
Сьогодні серйозною альтернативою готелям стають знімні квартири з добовою оплатою, або як ми їх називаємо  - апартаменти.
У Києві цей ринок вже представляє серйозну конкуренцію готелям. Знову таки, скільки апартаментів здається не відомо. Але вже на цьому ринку працює декілька компаній, що управляють, в управлінні яких знаходяться понад 10 тисяч  квартир. Інші – а це майже в двоє більше – знаходяться в тіні.
При добовому здачі в найм квартир  - цей бізнес дозволяє окупити придбану нерухомість максимум за 5 років, тоді як при довгостроковій оренді за 8 – 10 років.
На мій погляд, це напрям надання готельних послуг буде актуальним ще багато років. При цьому враховуючи стабільно високий попит і брак готелів у всіх сегментах, готельні номери дешевшати не будуть. Загострення конкуренції між готелями можливо як тільки в тому випадку, якщо зменшиться кількість туристів.
Серйозним поштовхом в розвитку готельного бізнесу стане проведення фінальної частини чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.
Що ж до розвитку ринку міні-готелів, то якщо подивитися на європейські столиці,  і порівняти, то  наприклад в Парижі сьогодні працюють 600 міні-готелів, в Празі – 450, в Москві – 65, в Києві близько 60. Порівнюючи ці цифри, бачимо, що  нам є куди розвиватися,  а  малі готелі і апартаменти - як і у всьому світі – будуть затребувані у сфері індивідуального і бізнес-туризму.Враховуючи те, що темп розвитку даного сектора тільки підвищується, можна з упевненістю заявити, що до 2010 року в Україні налічуватиметься близько 1 000 міні-готелів .

1.2.    Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності

Управління підприємством малого бізнесу в індустрії гостинності – це самостійний вид професійно здійснюваної діяльності в ринкових умовах, направленої на досягнення в ході господарської діяльності малого готельного підприємства певної наміченої мети шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів із застосуванням принципів, функцій і методів управління.
Управління підприємством малого бізнесу в індустрії гостинності – це управління, яке передбачає:
-    орієнтацію підприємства на попит і потреби ринку, на запити конкретних поживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають попит і можуть принести підприємству готельного господарства намічений прибуток;
-    підвищення ефективності надання послуг, зменшення витрат, отримання оптимальних результатів;
-    господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття рішень;
-    постійне коригування цілей і програм залежно від ситуації на ринку;
-    необхідність застосування сучасної інформаційної бази з комп’ютерною технікою для багатоваріантних  розрахунків приприйнятті оптимальних і обгрунтованих рішень.
Метою управління є постійне подолання ризику або ризикованих ситуацій не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому, для чого потрібна наявність певних грошових коштів і надання управлінцям певної свободи та самостійності в господарській діяльності в цілях швидкого реагування і адаптації до умов, що змінюються. Кінцевою метою управління є забезпечення прибутковості (дохідності) діяльності підприємства готельного господарства шляхом раціональної організації процесів обслуговування, включаючи управління виробництвом готельних послуг та розвитком техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та лояльності кожного працівника.
Управління покликане створювати умови для успішного функціонування підприємством малого бізнесу в індустрії гостинності, виходячи з того, що прибуток є не причиною існування підприємства, а результатом його діяльності, який у кінцевому результаті визначається ринком. Прибуток створює певні гарантії подальшого функціонування готельного комплексу, оскільки тільки прибуток і його накопичення у вигляді різних резервних фондів дозволяє обмежити та подолати ризики, пов’язані з реалізацією послуг на ринку. Ситуація на ринку, як відомо, постійно змінюється, відбувається зміни конкурентного середовища, зміни в умовах і формах фінансування, в стані господарської кон’юнктури в індустрії туризму або в країні в цілому, в умовах реалізації послуг підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності.
У зв’язку з цим у завдання управління підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності входить:
-    забезпечення автоматизації діяльності готельного комплексу;
-    прийняття на роботу і підготовка висококваліфікованого обслуговуючого персоналу;
-    стимулювання роботи співробітників шляхом поліпшення умов праці та встановлення вищої заробітної плати;
-    постійний контроль за ефективністю діяльності готельного комплексу, координація роботи всіх його підрозділів;
-    постійний пошук і освоєння нових ринків;
-    визначення конкретних цілей розвитку готельного комплексу;
-    виявлення пріоритетності цілей, їх черговості та послідовності рішень;
-    розробка стратегії розвитку і системи заходів щодо її реалізації;
-    пошук джерел ресурсів, необхідних для забезпечення реалізації стратегії розвитку;
-    контроль за виконанням поставлених завдань.
 Індустрія гостинності є однією з областей сфери обслуговування, що динамічно розвиваються. Готельний бізнес багатогранний, а управління їм – складне і трудомістке завдання, що вимагає нових технологій управління. Управління будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інформаційних технологій, обумовлених стрімким проникненням у всі сфери життя суспільства персональних комп'ютерів і Інтернету [20].
 Не залишився в стороні від цих тенденцій і готельний бізнес. Комп'ютеризація готельного бізнесу сьогодні включає три етапи.
 1. Автоматизація бізнес – процесів усередині готелю.
Близько 70 % західних і 30 % російських готелів для управління внутрішніми бізнес-процессамі використовують різні автоматизовані системи управління (АСУ). У основі АСУ лежить інформаційна система – сукупність бази даних і комплексу программно-аппартаних засобів для обробки інформації, що зберігається в цій базі даних.
Інформація про роботу готелю накопичується і зберігається (у базі даних) на одному з могутніх комп'ютерів, званому сервером. Клієнт – серверна технологія побудови інформаційних систем забезпечує доступ до бази даних з будь-якого робочого місця відповідно до прав доступу.
Сервер без даних і пов'язані з ним локальною мережею робочі місця підрозділів, зі встановленим на них програмним забезпеченням, утворюють внутрішню Інтернет – систему готелю.
2. Створення зовнішньої інформаційної системи.
Дозволяє автоматизувати бізнес-процесси через мережу Інтернет, що зв'язує внутрішню інформаційну систему готелю з її зовнішніми партнерами (туроператорами, клієнтами).
3. Об'єднання Інтернет - і екстранет – систем в одну бізнес середовище.
Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які запити ззовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній комерції.
Управління готелем відбувається різними способами. Перший з них – це автоматизована система управління.
АСУ готелю – це спеціалізований пакет програм, що забезпечує роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне ухвалення рішень на всіх етапах технологічного циклу, від резервування місць до отримання звіту по діяльності готелю.
 АСУ готелю має інтерфейс з програмами, що автоматизують суміжні департаменти, або з суміжними програмами – бухгалтерською програмою, АСУ ресторану, телефонним тарифікатором, системою контролю доступу, і звичайно, з системою видаленого бронювання. Ці системи, або підрозділи, працюють не ізольовано один від одного, а обмінюючись інформацією між собою. Інформація може бути у вигляді документації на папері або в електронному вигляді. Таким чином, АСУ це:
•    спосіб накопичення і джерело отримання повної і своєчасної інформації про гост і поточний стан готелю, що поступає з суміжних систем (підрозділів) в зручній формі, а, отже, основа інформаційної системи готелю;
•    інструмент і засіб управління і швидкого реагування на постійно змінні ситуації в готелі і на ринку;
•    спосіб підвищення рівня сервісу для гостей і якості роботи персоналу;
•    система автоматизації всіх етапів роботи з гостем – від прийому заявки до остаточного розрахунку;
•    можливість ефективного використання номерного фонду і інших елементів готелю, а, отже, збільшення її доходів;
•    нові можливості в області управління і сервісу, бо накопичені дані стають безцінним капіталом для готелю. Бази даних «історії гостя» дозволяють заохочувати постійних клієнтів, точно вивчати цільовий ринок готелю, прогнозувати попит, але послуги, проводити ефективну маркетингову і кредитну політику.
Автоматизація процесів функціонування готелю – обов'язкова умова до успішної роботи готелю, а ефективне використання зібраних даних є ключовим чинником її конкурентоспроможності.
Частка автоматизованих малих готелів складає не більше 30 % від загальної кількості. Замовлені системи в Україні розроблялися в умовах, коли внутрішня структура більшості готелів була більш менш однотипною, а законодавство майже не мінялося.     Такі системи враховували інтереси конкретного готелю, поступово автоматизуючи окремі ділянки роботи. Підтримувати таку систему в умовах змінного законодавства і постійних нововведень в готельному бізнесі важко. Саме тому від замовлених систем відмовляються, розробляючи і застосовуючи в основному типові системи [18].

 
1.3.    Характеристика факторів, що  впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в Україні

Розвиток тої чи іншої галузі залежить від цілого ряду факторів. Готельний сектор не є виключенням. Перелічуючи фактори, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток готельної галузі, необхідно, перш за все, розмежувати фактори, обумовлені місцем готельного сектора в системі економічних зв’язків і специфічні умови функціонування галузі в конкретній країні. Основною групою факторів є економічні фактори (загальний стан економіки, фінансова стабільність, розвиток туристичного сектору, інвестиційна привабливість, середній дохід на душу населення, рівень безробіття, рівень оподаткування, банківський відсоток на кредит, наявність сильної конкуренції зі сторони стихійного ринку апартаментів і квартир і т.д.). Макроекономічні показники в українській економіці в цілому створюють картину стійкого економічного розвитку. За даними Держкомстату приріст ВВП за період січень – квітень 2007 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, становить 7,9%. Неухильно росте доля сектора послуг в ВВП – 38%. Позитивна динаміка перелічених показників відповідно відображається на сфері готельних послуг. В 2006 році об’єм реалізації послуг, наданих готелям та іншим об’єктам для короткострокового проживання в Україні, становить 2 млрд. 47 млн. грн. (в ринкових цінах), що на 35% більше, ніж в 2005 році .
Разом з тим, важливу роль в розвитку галузі, по відношенню до внутрішнього споживача, також відіграють соціальні і соціально – економічні фактори: розподіл населення по рівню доходів, рівень освіти, культури, естетичні потреби населення, спосіб життя, вікова структура, співвідношення міського і сільського населення (міське населення більш рухоме), рівень злочинності, розвиток туризму, зростаюча потреба у відпочинку, внаслідок збільшення стресового навантаження і т.д. Особливе місце серед цих факторів відводиться збільшенню об’ємів ділового туризму, що є наслідком зростання ділової активності як вітчизняних, так і іноземних підприємців. Зростання кількості ділових переговорів і їх рівня організації, в на слідок підвищення інвестиційної привабливості України стимулює розвиток готельних комплексів класу „люкс”, включаючи до себе інфраструктуру забезпечення переговорного процесу. Слід зазначити, що витрати на ділову поїздку бізнесмена в середньому в три рази перевищують витрати звичайного туриста. І, як показують маркетингові дослідження, на відмінність від інших турпоїздок, бізнес–туризм цілорічно забезпечує завантаження готельних підприємств, що особливо важливо в період міжсезоння. Під час будь-яких економічних спадів і криз сфера ділового туризму страждає менш за все, а деколи і збільшує свій об’єм. В середньому, обслуговування корпоративних бізнес – туристів приносить готелям до 40 – 50% доходу і значно сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Такі показники характерні саме для бізнес – готелів з розвинутою інфраструктурою відповідних послуг [17].
Особливий вплив надають і демографічні фактори. В цьому аспекті особливо важливі тенденції змінення чисельності населення, коефіцієнт народжуваності і смертності, природній приріст, міграційні явища. Кількість населення, його склад і структура здійснюють безпосередній вплив на формування споживацьких сегментів готелів, а також їх переваги. На сьогоднішній день в Україні негативною є тенденція зміни чисельності населення і доволі висока міграційна активність.
Важливою особливістю готельних послуг, відрізняючи їх, перш за все від послуг промисловості, де в великій мірі використовуються машини і автомати, є широка участь людей у виробничому процесі. Залучення людського фактору надає сильний вплив на неоднорідність, мінливість якості і зв’язаний разом із ними недолік стандартизації, що представляє одну із важливих проблем в сфері розвитку готельних послуг. Для рішення цієї проблеми на багатьох готельних підприємствах введені стандарти обслуговування – комплекс обов’язкових для ви конання правил обслуговування споживачів готельних послуг, які мають гарантувати установлений рівень якості всіх виконавчих операцій. На сьогоднішній день в Україні основною проблемою є недостатня кількість кваліфікованого персоналу. Хоча підготовку по спеціальності „Готельна справа” здійснюють більше ста вищих учбових закладів країни, вона відірвана від реальності. Ідеальним варіантом при підготовці кадрів для підприємств готельного комплексу є виробнича практика, бажано на одному й тому ж підприємстві в різних службах, в результаті чого студент може вибрати відділ, в якому він буде надалі працювати, а готель забезпечує себе підготовчими кадрами, які знайомі з влаштуванням підприємства і спроможні ефективно працювати, починаючи з перших днів кар’єри.
Визначний вплив на розвиток готельного сектору надає правова сфера. За допомогою прийняття законодавчих актів, регламентуючих діяльність суб'єктів готельної галузі створюється нормативно правова база: податкове і трудове законодавство, правила ліцензування, санітарно - гігієнічні вимоги, правила пожежної безпеки, закони про права споживачів і т.д. В особливу рубрику можна винести проблеми, зв'язані з рішенням запитань видачі земельних ділянок. В Україні сьогодні склалась неоднорідна ситуація в цьому плані. В Києві вже сьогодні спостерігається дефіцит будівельних майданчиків, а також труднощі, зв'язані з процесом їх документального оформлення. В регіонах земельні ділянки можна купити значно дешевше, простіше вирішуються багато питань. Найбільш цікаві в плані реалізації проектів великі міста: Одеса, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, а також Крим, як один із курортних центрів України.
Визначний вплив на структуру туристичних потоків, а отже і на кон'юнктуру на ринку послуг, надає політична обстановка в країні. Українська політична сфера в 2007 році характеризується непередбачуваністю подій, що певною мірою позначається на зовнішньоекономічних відносинах з іншими країнами. Наприклад, в курортному сезоні 2007 році в Криму прогнозують зменшення частини туристів із Росії і збільшення частини європейських приїжджих. Це зв'язане з тим, що на фоні неоднозначних відносин України і Росії багато туристів побоюються закриття кордону і введення закордонного паспорту.


[10-02-16][All for the tourists of]
Race, like holiday (0)

[09-08-19][Відпочинок за кордоном.]
Визначні пам'ятки Мексики (0)
[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Ретроспективний аналіз розвитку туризму в Україні (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Литва: державні парки (0)