Вівторок
19-07-23
18:48

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

«Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу (на прикладі «Яремче»
«Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності (на прикладі підприємства готельного господарства «Яремче»)»

 
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
1.1.    Сучасний стан розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності
1.2.    Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності
1.3.    Характеристика факторів, що  впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в Україні.
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЮ «ЯРЕМЧЕ»
2.1. Загальна характеристика готелю «Яремче» та основних напрямків його діяльностіс.
2.2. Дослідження особливостей управління та розвитку готелю «Яремче»
2.3. Характеристика внутрішнього потенціалу готелю «Яремче»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТВІЇ ГОСТИННОСТІ
3.1. Основні напрямки удосконалення та оцінка їх ефективності
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


 
ВСТУП

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.
Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери.Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.
Дана тема є досить актуальною, оскіотки готельне господарство є однією з складових туристської індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.
За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.
Перші міні-готелі з'явилися десь в середині 90-х років минулого сторіччя в Криму, Карпатах, в Одеській області, на побережжі Азовського моря. Категорія міні-готелів включає в себе всі готелі, кількість номерів в яких не переви-щує 15-30. Проте строгого розділення між поняттями міні-готель і готель не існує.
На фоні підвищеного попиту на готелі середньої цінової категорії в Україні призвело до зростання сегменту міні-готелів. Основними клієнтами таких готелів є бізнесмени та індивідуальні туристи, кількість яких в Україні щорічно збільшується на 10-15%.
Складність завдвань, що постали сьогодні перед галуззю, обумовлена тим, що розвиток міні-готелів гальмує ряд чинників, як недосконала законодавча база, недостатня кількість кваліфікованих фахівців, нестабільність політичного та економічного становіща держави, що напряму має вплив на розвиток міні-готелів, та багато інших.
Ринок малих готелів в даний час – це сфера готельної справи, що розвивається. На жаль більшість людей тих, що створюють малі готелі, не мають знань і практичного досвіду управління таким об'єктом, що несе за собою ряд негативних чинників.
 Проте, у даний час у вітчизняному готельному ринку в цілому та у міні-готелів зокрема є й цілий ряд чинників для активного розвитку. Враховуючи це, що темп розвитку даного сектора тільки підвищується, можна з упевненістю заявити, що до 2010 року в Україні налічуватиметься близько 1 000 міні-готелів.
Такий швидкий темп інтеграції до європейського суспільства пояснюється зручним географічним положенням України (розташована в центрі Європи на перехресті транзитних шляхів) та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та людей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення готельного господарства країни до європейських стандартів. З підвищенням ділової активності країни зростає потреба й у більшій кількості готелів.
Метою курсової роботи є дослідження проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності. Предметом дослідження данної роботи є сектор підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності. А об’єктом дослідження роботи стало підприємство готельного господарства «Яремче». В роботі представлено ознайомлення з роботою підприємства, основними напрямами діяльності, визначення рівня та якості надання послуг. Незважаючи на досить гарну організацію міні-готелю та надання послуг споживачам, переважну частку яких становлять саме туристи, виникли й певні зауваження та пропозиції, які й викладені у другому та третьому розділі роботи.
Методи дослідження – описовий, порівняльний, структурний.
Структура роботи – робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури та додатку.
 
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

1.1.    Сучасний стан розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності

На даному етапі розвитку готельний ринок України, як один з найбільших сегментів туристичного бізнесу, не зважаючи на великий потенціал, дуже відстає від інших сегментів ринку гостинності та потребує значних інвестицій.
Розвиток готельного сектора на Україну знаходиться все ще на досить  низькому рівні, знов побудовані і реконструйовані готелі особливих змін на ринку не принесли. На жаль, з боку властей практично немає ніякої уваги до розвитку цієї галузі. По справжньому питання про готельний сектор виникають тільки тоді, коли настають які-небудь супернеординарні події. Наприклад – фінальна частина чемпіонату Європи по футболу в 2012 році. 1998 рік – чергове засідання банку ЕБР, 2005 рік – Євробачення [18].
Адже без впливу і підтримки держави ринок готельної індустрії дуже важко розвивати.
Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів в середньому по Україні становив 0,24. При цьому мінімальне використання місткості готелів - 9 %- було в Луганській та Миколаївській облас¬тях, а максимальне - 78 % - у Севастополі. У Києві цей показник дорівнював 40 %  (рис.).
У більшості регіонів України рівень завантаженості готелів коливався від 0,17 до 0,22. Усього готелями України надано послуг 358 446 іноземним грома¬дянам, що становить 10,9 % загального числа осіб, яким надано послуги.
Рисунок 1. 
Найбільшій кількості іноземних туристів надано готельних послуг у таких регіонах України: Київ (36,1 %), АР Крим (10,4%), областях Львівській (9,1 %), Одеській (5,3 %), Дніпропетровській (5,3 %), Київській (4,2 %), Донецькій (4,0 %) .
Середня тривалість перебування однієї особи в готелях становить для громадян України 2,7 доби, для іноземців -2,6 доби.
Рисунок 2
 
При цьому загальний час перебування приїжджих у підприємствах готельного господарства становив 12536,3 тис. людино-діб у 2007 році, що порівнянно з 2000 роком, показники в якому сягали 8381,4 тис. людино-діб, значно збільшився [32].
Рисунок 3
 
Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна (Додаток 1). У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. У країнах Європи число великих готелів становить 15 -25 % загальної кількості готельних господарств, 75 -85 % - мотелі та готелі сімейного типу . За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті (Рисунок 4). А також потрібно зазначити, що розвиток даного сектору по регіонам нерівномірний (Додаток 2, 3).
Для України, як і для решти всіх пострадянських країн – міні-готелі не характерне явище. Тобто вони були, але у вигляді бабусь які зустрічали гостей на вокзалі. Адже кілька років тому про ринок  малих готелів і апартаментів можна було сказати наступне: «такий ринок існує, клієнти цінують властиву таким готелям сімейну обстановку, проте об'єм ринку явно недостатній і по великій частині знаходиться в тіні».
 
Рисунок 4
 
Категорія міні-готелів включає в себе всі готелі, кількість номерів у яких не переви-щує 15-30. Проте строгого розділення між поняттями міні-готель і готель не існує. Існують і міні-готелі на 45 номерів, так само, як існують малі готелі на 30 номерів. Крім кількості номерів, велике значення має те, як готель позиціонує себе на ринку. Міні-готель по суті є більш домашнім і затишним, ніж навіть найменший готель. Іноді міні-готелі розташовуються в квартирах старих будинків, які були спеціально перебудовані [21].
Що цікаво, сам термін «міні-готелі» використовується в основному на пострадянському просторі. Перші міні-готелі з'явилися десь в середині 90-х років минулого сторіччя в Криму, Карпатах, в Одеській області, на побережжі Азовського моря. Тобто там, де виникали гостро проблеми з наданням місць для відпочинку. Так, тільки в околицях Яремче відкрито більше 100 міні-готелів і агросадіб. При цьому в Карпатах вони сховалися під «хатинки» в сільському зеленому туризмі з супутниковими антенами і з джакузі, а в Криму під приватні будинки з ціною за номер від 10 до 150 дол. і оплатою єдиного податку у розмірі 20 грн. Але насправді це були  міні-готелі від 5 до 20 номерів. Малі готелі з більш-менш розвиненою готельною інфраструктурою – це вже готелі від 25 до 50 номерів [25].
На заході ця категорія готелів зазвичай носить назву «пансіон». На сьогоднішній день існує декілька готельних операторів, які спеціалізуються якраз на таких готелях. Як правило, це маленькі готелі з різними назвами, різними власниками, які відповідно тим або іншим ознакам потрапляють в дану категорію. Наприклад, «Small Luxury Hotels World» (Бренд з'явився в результаті злиття Prestige Hotels Europe та Small Luxury Hotels & Resorts North America), «Elegant Small Hotels» (США), «Microtel Inns» (США), «Leading Small Hotels World» (США).
Сектор міні-готелів у всьому світі вже давно зайняв свою нішу і завоював своїх клієнтів. Активно розвивається цей вид готельного бізнесу в Росії і в СНД, особливо в місті Санкт-Петербурзі. Також в Росії почали з'являтися перші мережі міні-готелів, такі як «Douglas», «Атмосфера», « Амулет», компанія «Стабільна лінія» (Додаток 4).
На фоні підвищеного попиту на готелі середньої цінової категорії в Україні також було відзначено зростання сегменту міні-готелів (Додаток ). Основними клієнтами таких готелів є бізнесмени та індивідуальні туристи, кількість яких в Україні щорічно збільшується на 10-15%.
В даний час у вітчизняному готельному ринку в цілому та у міні-готелів зокрема є цілий ряд чинників для активного розвитку. Проведення в 2005 році в Києві конкурсу «Євробачення» зіграло велику роль в розширенні ринку готельних послуг. За 9 місяців 2005 р., в порівнянні з аналогічним періодом 2004 р., кількість туристів, що відвідали Україну, збільши-лася на 14%. Всього за цей час послугами готелів скористалися близько 13 млн. чол., з них 1,4 млн. чол. - іноземні туристи . «Наплив» іноземних туристів примусив столичних готельних власників замислитися не тільки про будівництво нових готелів, але й про підвищення рівня сервісу. Це також послужило поштовхом і до розвитку міні-готелів.
Проте розвиток міні-готелів гальмує недосконала законодавча база. Вона не відповідає вимогам сьогодення, немає інструкцій та інших нормативних документів, які були б логічно взаємопов’язані і не суперечили один одному (Додаток 5). 2005 р. приніс власникам готелів чимало проблем через відміну пільгового інвестування і оподаткування у вільних економічних зонах (ВЕЗ) і територіях пріоритетного розвитку (ТПР), спроб відновлення готельного збору і т.д. Тому і готельні власники, і туроператори виступають за преференції для суб'єктів готельного бізнесу, які дозволили б поліпшити матеріальну базу об'єктів розміщення туристів і створити сприятливі умови для залучення інвестицій і справедливої конкуренції на ринку.
Проте, протягом останнього року на ринок вийшло більше сотні таких об'єктів, в таких регіонах як Крим, Карпати, столичний регіон і інші міста. Найбільш характерний розвиток для цього сектора в Криму. Вже зараз можна спостерігати масу міні-готелів на Кримському узбережжі, і їх кількість постійно зростає. За даними пресслужби Міністерства туризму в 2005 році Крим відвідало 5 193 247 туристів. Також спостерігається розвиток цього готельного сектора в Карпатах. Дані пресслужби Закарпатської обласної державної адміністрації свідчать про те, що в 2006 році кількість туристів, що відвідали Закарпаття, збільшилася в порівнянні з минулим роком на 22%. В грошовому виразі на 26% зріс і об'єм по-слуг, що надаються в туристичній сфері регіону. В цих областях цільовий сегмент клієнтів - це туристи. Що стосується столиці і інших регіонів, то якщо в столиці, Криму і Карпатах клієнтами є як індивідуальні туристи, так і бізнесмени (в Криму і в Карпатах у меншій мірі), то в інших регіонах це в основному люди, які приїжджають у ділових поїздках.
Скільки ж всього в Україні малих готелів не знає ніхто. Вам надана невелика статистична інформація з двох джерел  - Госкомстатистики і Державній податковій адміністрації. Проаналізуємо декілька цифр.  Загальна кількість готелів в Україні 1232 із загальною кількістю номерів 51686. Це дані Держкомстату, при цьому, вони не дають інформації скільки  є готелів у кількісному розрізі.


[10-02-04][All for the tourists of]
How dzhypari Svydovets ob'yizhdzhaly (0)

[09-08-20][Відпочинок і поради]
Самий кращий подарунок на 23 лютого! (0)
[09-09-01][Відпочинок і поради]
Екскурсійні послуги в Карпатах від компанії Турлідер (0)
[09-09-19][Відпочинок]
Турестичний Комплекс "Буковель". (0)