Середа
23-06-07
18:24

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Передмова


Передмова

Запропонована читачеві монографія професора В.А. Квартальнова включає результати узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду стратегічного управління в туризмі. Багатогранний аналіз сучасних проблем, викладений автором, дозволяє отримати комплексне уявлення про шляхи розвитку туризму на основі стратегічного менеджменту. Відомо, що туризм відноситься до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою віддачею. Однак, як свідчить російська практика, внесок туризму в національну економіку явно недостатній, що обумовлено не стільки слабкими інвестиційними можливостями перекладу туризму на якісно новий рівень, скільки станом існуючої системи управління туристським підприємництвом.

Практика управління туристським бізнесом (та й іншими галузями) показує, що переважає менеджмент поточної ситуації, тобто оперативне управління з більшим чи меншим рівнем професіоналізму. Як правило, питання стратегічного розвитку і управління в керівників верхньої ланки не є пріоритетними, що негативно відбивається на ефективності поточного управління. Позитивний досвід використання стратегічного менеджменту процвітаючих фірм підтверджує сказане і підкреслює необхідність застосування стратегічного управління для підвищення ефективності туризму.

У монографії в доступній формі викладаються найважливіші аспекти стратегічного управління розвитком туризму. Вдало сконцентровані світовий та національний досвід стратегічного управління та авторські узагальнення, які дозволяють читачеві виявити позитивні рішення досліджуваних проблем.

У частині 1 глибоко аналізуються проблеми формування трьох можливих стратегій зростання туризму. Доводиться, що розвиток туристського бізнесу неможливий без зміни філософії управління та еволюції мислення керівників вищої ланки. Справедливо також твердження автора, що стратегічний розвиток туризму має супроводжуватися інтеграцією підприємницьких структур, що підтверджується переконливими прикладами з зарубіжної та вітчизняної практики.

У частині 2 при розгляді організаційних аспектів росту ефективності управління туризмом акцент робиться на необхідності розробки організаційного механізму взаємодії і співпраці у реалізації управлінських рішень, тому що рівень організованості впливає на долю будь-якого рішення, особливо стратегічного. Будь-яка стратегія зростання включає реорганізацію, або організаційні зміни, існуючої системи управління, варіанти яких розглядаються в матеріалах монографії. Наводяться фактори глобалізації туристського бізнесу, розвитку національного туризму у взаємодії зі світовим туризмом. Даються різні схеми інвестування туристської галузі.

Частина 3 присвячена аналізу проблем та шляхів підвищення прибутковості туризму, що є надзвичайно актуальним для сучасного стану вітчизняного туризму.

У частині 4 розглядаються можливості підвищення рівня ділового адміністрування в туризмі шляхом формування менеджерів нової формації, цілеспрямованого управління діловою кар'єрою. Представлені в монографії матеріали про мотивацію діяльності менеджера і системі соціальних виплат (компенсацій) за активну працю вельми цікаві з точки зору практики.

У частині 5 наводиться сучасна концепція управління життєвим циклом туристського продукту на основі маркетингового планування.

Особливе місце в стратегічному розвитку туризму займають технологічні інновації, нові інформаційні технології, дослідження та розробки. Проблеми управління цими процесами розглянуті в частинах 6 і 7.

Матеріали книги, які синтезують світовий та вітчизняний досвід і відображають тенденції розвитку сучасного менеджменту, дозволяють віднести дане видання до категорії монографії.

Ця книга, безумовно, буде корисна як при підготовці сучасних менеджерів туризму нової формації, так і для відбулися керівників туристського бізнесу.

Ю.П. Аніскін,
доктор економічних наук, професор

Зміст


[10-02-06][All for the tourists of]
About everything and everywhere (0)

[09-09-01][Відпочинок і поради]
Гудлайн: роумінг в 10 разів дешевше (0)
[09-07-29][Яремче, туризм, наш регіон.]
Програма шопінг-туру Сувенірні ринки м. Яремче (0)
[10-10-16][Відпочинок за кордоном.]
Гірськолижні курорти Італії. (0)