Четвер
19-07-18
07:14

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів 2
Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів

Покращилось технологічне обладнання на промислових підприємствах ЗАТ «Прикарпаття», ЗАТ «Завод КРП», ВАТ «Деревообробний завод», ВАТ «Ткацька фабрика», ВАТ «Коломиясільмаш», ЗАТ «Швейна фабрика». Для залучення інвесторів та отримання інвестиційних кредитів необхідною умовою є розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів та перспективних планів розвитку підприємств.

Незважаючи на певний прогрес у залученні іноземних інвестицій, необхідно зазначити, що їх обсяг ще вкрай недостатній порівняно з потребами економіки області. Це можна пояснити, зокрема, й незадовільним інвестиційним кліматом в Україні, що, в свою чергу, позначається на завданнях, які ставлять перед собою іноземні інвестори, працюючи в Україні. Мета переважної більшості інвесторів полягає у якнайшвидшому отриманні прибутку. Тому значна частка капіталів вкладається в торгівлю, сферу послуг та посередницьку діяльність. Хоч нинішню структуру залучених в область прямих іноземних інвестицій в розрізі галузей економіки на підставі наведених вище показників можна вважати задовільною, питома вага капіталу, вкладеного у підприємства торгівлі, за останній рік зросла на 3,3%. Така тенденція може з часом призвести до суттєвого погіршення зазначеної структури. Наслідком переважного інвестування у невиробничу сферу може бути скорочення вітчизняного виробництва, вимивання обігових коштів підприємств.

Середній розмір іноземної інвестиції в об’єкти інвестування в Івано-Франківській області за останні 5 років складає 252 тис. дол. США тоді, як в Китаї середній інвестиційний пакет дорівнює приблизно 3 млн. дол. США, що більше відповідає промисловому використанню. Це означає, що сьогодні іноземні інвестиційні пропозиції ще не відповідають інвестиційним запитам підприємств промисловості і комунального господарства області. Іноземні інвестиції носять головним чином короткостроковий характер і розраховані на швидке обертання у сфері торгівлі та послуг. Серйозний іноземний капітал, здатний задовольнити багатомільйонні інвестиційні потреби, ще не прийшов в область. Серед іноземних співзасновників спільних підприємств переважають дрібні фірми і фізичні особи.

При аналізі структури вкладеного в економіку області капіталу нерезидентів простежується тенденція збільшення питомої ваги майнових внесків. Якщо у 1998 році цей показник склав майже 31%, то у 1999 - 44%, а у 2000 - 51%. Зазначена тенденція призводить до зменшення вкладень капіталу у грошовій формі. Це свідчить про те, що іноземні інвестиції часто спрямовуються не стільки на реальне інвестування і налагодження виробництва, скільки на формування сприятливих умов для імпорту в Україну.

Суттєвою особливістю ПІІ в економіку області є і те, що контрольні пакети акцій у статутних фондах більшості підприємств належать іноземним засновникам. Таким чином, українські учасники не мають практичних важелів управління підприємствами, не можуть враховувати інтереси держави при реалізації стратегічних планів підприємств. Актуальним є тут і питання визначення розмірів внесків іноземних партнерів, яке здійснюється переважно суб’єктивно, без проведення належних експертних оцінок.

Для відновлення та пожвавлення інвестиційного процесу в області вкрай потрібні інвестиції у виробництво. За експертними підрахунками, потреби народного господарства області в іноземних інвестиціях становлять на найближчу перспективу близько 1,5 млрд. дол. США. Проте сьогоднішня ситуація з надходженням іноземних інвестицій в економіку області ще далека від бажаної.

Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному ринку. За всіма рейтингами вона посідає останні місця щодо привабливості свого інвестиційного клімату і перші місця щодо ризику інвестування. Не відповідає потребам та можливостям області і внутрішній інвестиційний клімат. На основі аналізу інвестиційної діяльності в регіонах київським Інститутом реформ було розраховано рейтинг інвестиційної привабливості областей, згідно з яким Івано-Франківська область розташувалась на 23 місце серед 26 адміністративно-територіальних одиниць України. При цьому враховувались понад 80 показників, які характеризують економічний стан областей, рівень розвитку фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної, інформаційної інфраструктури, стан розвитку людських ресурсів, діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва. Було показано існуючий зв'язок між значеннями загального рейтингу інвестиційної привабливості та обсягами прямих іноземних інвестицій. В області має бути значно посилена робота із створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності. Незважаючи на труднощі і перешкоди, що існують, область може розраховувати на суттєве збільшення протягом найближчих 4 років обсягів іноземних інвестицій. Це має стати метою довгострокової політики області щодо залучення та використання її.

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.3 Інвестиційна привабливість області.

Івано-Франківщина належить до інвестиційно-привабливих регіонів України. Вигідне географічне розташування, поєднання значного економічного та природноресурсного потенціалу з традиційно високим потенціалом ділової активності місцевого населення сприяли формуванню області як регіону, сприятливого для бізнесу.

Аналіз практики іноземного інвестування свідчить, що при прийнятті рішення щодо інвестування інвестор враховує:

- розміщення об’єкта інвестування поблизу основних ринків;

- легкість доступу до сировини та робочої сили;

- наявність розвинутої транспортної інфраструктури;

- конкурентоспроможність товарів та послуг, які надаватиме об’єкт інвестування;

- забезпеченість об’єкта інженерними комунікаціями;

- наявність розвинутої системи сучасних видів зв’язку;

- знання ринків збуту;

- соціально-політичну стабільність в регіоні;

- наявність робочої сили, яка не потребує соціальної підготовки;

- сприятливість екологічної ситуації;

- ставлення місцевої влади до інвесторів;

- готовність влади створювати прийняті умови для іноземних інвесторів;

- відсутність бюрократичних бар’єрів на шляху інвесторів.

На привабливість більшості вищенаведених критеріїв місцева влада має значний вплив, що дає їй суттєві важелі впливу на формування інвестиційного клімату в регіоні[17 ст.9-10].

Можна виділити ряд пропозицій щодо інвестування Івано-Франківської області.

Насамперед пропонується співпраця у таких напрямках:

· вкладення інвестицій у розвиток пріоритетних для області напрямків або у розвиток того чи іншого підприємства;

· створення спільних підприємств;

· робота підприємств області на давальницькій сировині;

· виконання підприємствами області одноразових контрактів.

- В галузі зовнішньоекономічної діяльності надаються пріоритети співробітництву в таких напрямках:

· удосконалення технологій переробки сировини в нафтохімічному виробництві, енергозбереження, переробці сільськогосподарської продукції, машинобудуванні;

· диверсифікація зовнішньоторговельних операцій між суб’єктами області та країнами інвесторами.

Передбачається взаємний обмін інформацією на рівні відповідних служб органів управління з питань: законодавства регулювання зовнішньоекономічної діяльності; експортно–імпортного потенціалу; потреб та можливостей іноземного інвестування в конкретних галузях економіки сторін. Передбачається також регулярний обмін делегаціями між зовнішньоекономічними відомствами Івано-Франківської області та країн-інвесторів з метою вивчення можливостей сторін, обміну інформацією, надання консультативної допомоги фірмам під час укладання контрактів.

- В частині нафтогазовидобутку і дальшого розвитку нафтопереробної промисловості область зацікавлена у спільній роботі щодо:

· розвідки і освоєння нових покладів нафти і газу із застосуванням нових технологій і обладнання;

· відновлення і введення в експлуатацію ліквідованих нерентабельних свердловин.

Співпраця в цих напрямках можлива на базі ДП «Надвірна-нафтогаз», «Долинанафтогаз», ДП «Богородчанинафтогаз».

Що стосується підвищення ефективності нафтопереробки, то необхідно вирішити питання відкриття для ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» кредитної лінії на суму 148 млн. дол США для здійснення будівництва об’єктів глибокої переробки нафти[16 ст.11-12].

Реальними напрямками нарощування енергетичних потужностей в області є:

· використання вітрової енергії;

· відновлення та будівництво малих гідроелектростанцій на річках області;

· генерація біогазу.

Орендне підприємство «ПРЕСМАШ» м. Івано-Франківськ займається розробкою конструкторської документації та дослідного зразка вітроенергетичної установки 0,5 кВт з наступною розробкою нормативного ряду потужністю до 10 кВт. Для освоєння виробництва вітроенергетичних та водопідйомних агрегатів, а також відновлення колишніх будівництв малих гідроелектростанцій, нам необхідні іноземні інвестиції. Для використання біогазу є потреба у новітніх технологіях та сучасному обладнанні.

- В машинобудуванні та металообробці є можливість:

· виробництва пресів різних потужностей, нафтогазовидобувного устаткування, виробництва електронної, радіотехнічної та приладобудівної продукції. Ці потужності на сьогоднішній день не завантажені і на умовах кооперації можливе налагодження співпраці. Особливо цікавим є напрямок по виготовленню приладів енергоносіїв. Ці види приладів освоює ВАТ «ПРОМПРИЛАД» місто Івано-Франківськ. Для нарощення великих обсягів виготовлення газових лічильників ( до 300 тис. штук в рік) потрібно додаткові інвестиції для придбання технологічного обладнання ( 15 млн. дол. США ). Цікавими є пропозиції щодо співпраці ВАТ «РОДОН» і ВО «КАРПАТИ» - провідних підприємств радіоелектронної промисловості. Це завершення будівництва модуля «Комплект – ІЕГМ» високої частоти класу 10, 100 для виробництва надвеликих швидкодіючих мікросхем. Така елементна база дасть поштовх для глибокої конверсії галузі, стане основою для розвитку телебачення, зв’язку, системи управління, обчислюваної техніки та ін. Необхідна сума інвестування 120 млн. дол. США.[18 cт19-22].

Можливе створення спільних підприємств в напрямках виробництва:

· засобів зв’язку ( телефонні апарати, радіотелефони, телефакси, міні – АТС та ін. );

· обчислювальної техніки і систем управління ( комп’ютери і комп’ютерні блоки, модеми, адаптери та ін.);

· побутової техніки, кухонних приладів;

· сторожових пристроїв та засобів сигналізації;

· складанню мікросхем з кристалів ( чіпів ) замовника.

Підприємство має все необхідне для організації консигнаційних складів, пунктів переробки та підготовки вантажів. ВО «КАРПАТИ», яке спеціалізується на виробництві акустичних систем, автомобільної акустики, виготовлення динамічних головок, готове до співпраці в цьому напрямку, а також до виконання робіт із застосуванням технологій гальванопокрить, порошкової металургії, кольорового пластмасового і паперового литва.

ВАТ «Коломиясільмаш» місто Коломия займається виробництвом сільськогосподарських навантажувачів. Доцільно опрацювати можливість створення спільного складального виробництва автомобілів малої вантажопідйомності чи легкових із вузлів західних фірм або їх повне виробництво.

ВАТ «ІВІТА» місто Івано-Франквськ спеціалізується на виробництві автоматичних побутових пральних машин, які за технічним рівнем відповідають вимогам європейських стандартів. Для нормальної діяльності необхідними є інвестиції в сумі 4,5 млн. дол. США в розвиток підприємства або залучення інвестора до участі в прибутках. ВАТ «ОРІАНА» місто Калуш відоме на світовому ринку як виробник етилену, магнію та інших видів хімічної продукції. В цьому році завершується будівництво заводу поліетилену потужністю 100 тис. тонн в рік, в перспективі – будівництво поліпропіленового виробництва. Це створює основу для організації нових виробництв з виготовлення товарів народного споживання, пакувальної тари, поліетиленових труб. Є бажаним придбання сучасних технологій для створення виробництва по виготовленню таропакувальних матеріалів для харчових продуктів.

Враховуючи певний інтерес західних фірм до поставки мінеральних добрив ( калімагнезії ), що виробляється на «ОРІАНІ» в кількості 70 тис. тонн в рік, є потреба у налагодженні контактів з фірмами країн –інвесторів щодо придбання технологічної лінії і тари для розфасування добрив.

Одним із перспективних напрямків роботи ВАТ «Фірма Барва» місто Івано-Франківськ є організація виробництва переробки насіння ріпаку та олії. Необхідні валютні кошти для придбання сучасного технологічного обладнання для одержання ріпакової олії.

Враховуючи значний розвиток лісопромислового комплексу ( в області 12 лісокомбінатів і 5 меблевих підприємств ), обґрунтованим є розвиток технологій та виробництва обладнання для забезпечення комплексної і глибокої переробки, виготовлення конкурентноспроможних меблів, деревостружкових, деревоволокнистих плит, повної утилізації деревних відходів [26]. В області необхідно здійснити маштабну программу технічного переозброєння і реконструкції підприємств легкої промисловості. Так дприємств легкої промисловості.огійи є інвестиціїв Івано – Франківську діє фабрика трикотажних виробів потужністю 2,3 млн. штук в рік. Розпочато будівництво нового корпосу, для його завершення, а також технічного переозброєння діючого виробництва, необхідні інвестиції в сумі 71,5 млн. дол.США. Крім того, фабрика може переробляти давальницьку сировину і забезпечити поставки трикотажних виробів.

В галузі льонарства та ткацького виробництва можлива співпраця в питаннях поглибленої переробки короткого і довгого льоноволокна на ВАТ «Калуський а ВАТ "льонарства та ткацького виробництва співпраця можлива в питаннях поглибленої переробки короткого і довгого льоноволокна льонозавад » місто Калуш, ВАТ «Долинська бавовнопрядильна фабрика» містоДолина.

В області не використовуються потужності швейних підприємст ВАТ «Галичина», Долинська фабрика «Едельвейс», «Візерунки Прикарпаття». Особливо цікава для співпраці могла б бути Коломийська фабрика «Візерунки Прикарпаття», яка спеціалізується на виготовленні виробів з художньою національною вишивкою.

Великі можливості і потреби є в реконструкції існуючих та будівництві нових підприємств переробки сільськогосподарської продукції. З боку області пропонуються необхідні площі, забезпечення енергоресурсами, робочою силою, з боку іноземного інвестора – устаткування і комплектуючі, пакувальні матеріали.

Можливе створення спільних підприємств на базі ВАТ «Виробничо-комерційна фірма «Карпатхарчопром» по: 1. переробці фруктів на концентрований сік і дикорослих плодів та ягід на соки, джеми, варення в дрібній розфасовці; 2. по заготівлі і переробці грибів; 3. по виробництву пива, мінеральних вод, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв; 4. по виробництву макаронних та кондитерських виробів, на підприємствах молокопереробної галузі; по виробництву молочних продуктів для дитячого харчування, морозива, згущених молочних продуктів, сухого льоду.

Є необхідність у придбанні фасувальних автоматів для сипучих продуктів ( чайних напоїв з дикорослих плодів і ягід та лікарських рослин), м’яса і ковбасних виробів, молочних продуктів в полімерну тару і фольгу масою 50-500 грамів, обладнання для виробництва кондитерських виробів, їх розфасування, сучасного обладнання для реалізації молокопродуктів поза торговельними закладами.

З метою реалізації програми розміщення продуктивних сил і організації додаткових робочих місць в сільській місцевості необхідні обладнання та інвестиції для створення міні-виробництва по переробці вовни, садовини і ягід, м’яса, молока та іншої сільськогосподарської продукції в населених пунктах області. Також є потреба в освоєнні фахівцями сучасних технологій виробництва плодоовочевих та м’ясних консервів, сирів, дитячого харчування та виробництва хліба.

В даний час на українському ринку лікарських засобів працює обмежена кількість фармацевтичних фірм, препарати яких зареєстровані фармакологічним комітетом України. Є потреба в закупівлі препаратів групи антибіотиків, сечогінних, серцево-судинних, цукрознижуючих та інших[30 ст.170-174].

Щодо створення спільного виробництва медичних препаратів, то є можливість встановити окремі лінії на базі недобудованого аптечного складу або на ВАТ «Фірма «Барва», яке спеціалізується в галузі хімічних технологій промислового значення і головне при наявності інвестицій організовувати виробництво субстанцій медичних припаратів.

Туристична галузь є невід’ємною часткою інвестиційної привабливості Івано-Франківської області та джерелом наповнення державного та місцевого бюджету. За неповторністю ландшафтів гірські райони Прикарпаття нерідко називають «Українською Швейцарією». М’яка зима і тепле літо сприяють організації цілорічного відпочинку і лікуванню. На схилах Карпат сніг лежить до п’яти місяців, а це, в свою чергу, сприяє розвиткові гірськолижного спорту. Різноманітність природних факторів обумовлює наявність фауни, найбагатшої в Україні. Річки придатні для водного туризму.

В Івано-Франківську туристичні послуги надають 47 ліцензованих туристичних підприємств, що становить 61% від зареєстрованих підприємств в області. В минулому році туристичними послугами в області скористались 34,4 тис. осіб, а кредитними спілками обсяги обслуговування склали 11,1 млн. грн

В області п’ять курортних місцевостей і діють 11 санаторіїв. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні води, мінеральні ванни. Серед курортів – низькогірні Косів, Кременці, Яремче, середньогоірний Ворохта та передгірний курорти Черче. Крім того, Яремче користується славою туристичної столиці Карпат, Ворохта – столиці зимових видів спорту.

Гордістю Івано-Франківщини є її культурно-історична спадщина. На території взято під охорону держави 3,5 тис. пам’яток історії, архітектури, мистецтва, археології. Такі давні і цінні пам’ятки, як церква Пантелеймона під Галичем (ХІІ ст.), церква Святого Духа з іконостасом в Рогатині ( ХVІ ст.), Манявський скит (ХVІІ ст.), деревяні гуцульські і бойківські храми відомі за межами країни.

На Івано-Франківщині є п’ять міст, що згадуються в давньоруських літописах. Це – Тисмениця (1143), Снятин (1158), Тлумач 1213), Коломия (1240). Але найдавнішим серед них є Галич, перша згадка про який відноситься до 898 року. На базі пам’яток княжого Галича створений Національний заповідник «Стародавній Галич».

У 1998 році відзначалася 1100-річчя Галича як важлива культурна подія в житті держави. Державна програма розбудови Галича передбачає реконструкцію історичної частини міста, побудову об’єктів туристичної сфери. Ці об’єкти становлять інтерес для зарубіжниж інвесторів.

Проект «Державні програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону» передбачає побудову Центру міжнародного туризму на 80-100 мість в районі Яблуниці – Ворохти з повним сервісом: ресторан, бар, гірськолижна траса, тенісний корт, сауна і басейн, спортзал, супутниковий зв'язок , автостоянка. Об’єкт розрахований на спорудження за участю іноземних фірм.

Передбачається також будівництво 1-2 мисливських баз елітного відпочинку в глибині Карпат (у Верховинському районі) з організацією полювання на підставі ліцензій за валюту.

Недостатньо освоєною у туристському відношенні є перспективна північно-західна частина області. Пропонується там спорудити туристську базу «Буб-нище» на 300 мість для літнього і зимового відпочинку з використанням унікального скельного і печерного комплексу « Скелі Довбуша», пам’яток Болехова та Горшівського монастиря, мінеральних вод Моршина.

Цікавим є проект відновлення відтинку залізниці Івано-Франківськ – Бучач (80 км.), яка існувала до 1944 року і зруйнована під час війни. Це скоротило б вістань до Києва на 100 км. (на 14%) [40].

2.4 Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області.

Івано-Франківщина є інвестиційно привабливим регіоном для освоєння іноземного капіталу. Упродовж останніх чотирьох років в області утвердиласяа тенденція до зростання інвестицій в основний капітал. Обсяг прямих іноземних інвестицій в області на кінець 2004 р. становив 120,9 млн. дол. США, а на кінець 2005 року- 134,9 млн.дол.

Діаграма 1.1. Прямі іноземні інвестиції в економіку області ( млн дол. США)

Діаграма 1.1. Прямі іноземні інвестиції в економіку області ( млн. дол.США)

В регіоні за 1995–2004р.р. зберігається тенденція зростання обсягів прямих іноземних інвестицій. Якщо на початок виконання Програми сприяння залученню інвестицій в економіку області (на 01.01.2002р.) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області склав 46,3 млн. дол США, то лише за три останні роки він зріс майже втричі і досяг 120,9 млн.дол.США. Поліпшується галузева структура іноземних інвестицій.

У 2004р. надійшло прямих іноземних інвестицій на суму 21,5млн.дол.США, що на 14,3% більше, ніж у попередньому році. Одночасно нерезидентами були вилучені інвестиції у формі грошових та майнових внесків на суму 6,3 млн.дол.США. Враховуючи курсову різницю (плюс 6,2 млн.дол.США), приріст прямих іноземних інвестицій у 2004р. становив 24,9 млн.дол.США і темп росту – 125,9%.

Діаграма 1.2 Надходження та приріст прямих іноземних інвестицій в економіку області за період з початку року ( тис. дол США)
 

За минулий рік найбільше надходили прямі іноземні інвестиції у вигляді внесків рухомого і нерухомого майна 14,5 млн. дол., грошових внесків – 6,9 млн. дол.(близько третини).

Вагома частка іноземних інвестицій залучена у I та IV кварталах 2004р. – відповідно 32,6% і 40,3%.

Освоєні в підприємства області інвестиції станом на кінець 2004р. оцінювалися в 6 валютах, з яких значні обсяги припадають на євро та долари США.

Таблиця1.1

Прямі іноземні інвестиції в економіку області у розрізі країн

(тис.один.валюти)

   

Обсяг інвестицій на початок 2004р.
   

Збільшення
   

Зменшення
   

Обсяг інвестицій

на кінець

2004р.
                         

Датська крона
   


   

21757,42
   


   

21757,42

Російський рубль
   

420,26
   


   


   

420,26

Долар США
   

37286,97
   

7681,34
   

972,10
   

43996,21

Білоруський рубль
   

86500,00
   


   


   

86500,00

Євро
   

45148,10
   

10602,80
   

4237,35
   

51513,55

Гривня
   

11975,78
   

2987,77
   

237,65
   

14725,90

Курсова різниця перерахунку цих валют у долари США вплинула на ріст як загального обсягу прямих інвестицій, так і приросту через нестабільність курсу валют.

Розширилася географія країн–інвесторів і на кінець 2004р. іноземними інвесторамиобласті є нерезиденти 38 країн світу(накінець 2000р. – 31 країна) [ див. додаток 1]

Нерезиденти – юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Найбільший капітал освоєно нерезидентами:

wЮгославії– 32,0 млн.дол., ( в 3 підприємства області);

wПольщі – відповідно 17,4 млн.дол. ( в 69 підприємств);

wКанади –13,2 млн.дол.США ( в 11 підприємств).

На ці три країни припадає більше половини (51,9%) загальнообласного обсягу прямих інвестицій.

Діаграма 1.3. Прямі іноземні інвестиції в економіку області по країнах світу на кінець 2004р.( у відсотках до загального обсягу)

       

Також вагомі інвестиції вкладено нерезидентами Ізраїлю – 8,8 млн. дол., (в 5 підприємств), Німеччини – відповідно 8,7 млн. дол., (в 46 підприємств), Угорщини – 8,1 млн. дол., (в 14 підприємств). Як і раніше, трьома країнами СНД (Білоруссю, Молдовою та Російською Федерацією) здійснені незначні залучення інвестицій (0,4 млн.дол.США, або 0,3 %). . Зростання показників інвестиційної діяльності забезпечено у 17 районах і містах. Серед міст і районів області найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли в економіку міста Калуша – 41503,9 тис. дол. США (34,3 відсотки від загального обсягу інвестицій області) і Івано-Франківська – 13803,8 тис. Дол. США ( 11,4 відсотки), Рожнятівського – 17089,6 тис.дол. США ( 14,1 відсотки), Коломийського – 14855,9 тис. Дол. США ( 12,3 відсотки) і Тисменецького – 9071,2 тис.дол. США (7,5 відсотків) районів[ див.додатки 2, 3.]

Зокрема, в економіку м.Калуша вагомі вкладення зроблено інвесторами Югославії в підприємства легкої і целюлозно–паперової промисловості; м.Івано-Франківська – Угорщини, Словаччини та Італії в підприємства машинобудування, фінансової діяльності, торгівлі; Коломийського району – інвесторами Канади в підприємства добувної промисловості; Рожнятівського району – Польщі в підприємства по виробництву деревини та виробів з деревини; Тисменицького району – Німеччини, Італії, Данії в підприємства легкої, хімічної та нафтохімічної промисловості, металургії та оброблення металу.

Станом на кінець 2004р. більша половина інвестицій (52,2%) залучена у п’яти підприємствах: ТзОВ СП «Вінісін» та ЗАТ «Синтра» м. Калуша, СП «Дельта» Коломийського району, підприємство «Кроно–Осмолода» Рожнятівського району, СП «Тикаферлюкс» Тисменицького району.

В цілому по області прямі іноземні інвестиції отримали 298 підприємств, з них 12 – у 2004р. інвестиції повернули.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одного жителя області є невисоким -86,8 дол. США, що не забезпечує потреб економіки області. Лише у м. Калуші та Рожнятівському районі обсяг інвестицій на 1 жителя перевищує середній показник по Україні, який складає майже 177 дол. США [ див.додаток 4.]. Частка іноземного капіталу області в Україні є незначною ( 1,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україні), хоч за два останні роки вона зросла на 40%.

Станом на початок 2005року прямих іноземних інвестицій залучено в економіку Городенківського- лише 2,4 тис.дол.- та в підприємства Галицького районів 2,3 тис.дол. США. Протягом останніх років практично не залучалися іноземні інвестиції у Богородчанському, Долинському, Косівському районах.

Серед підприємств області іноземні інвестори надали основну перевагу вкладу свого капіталу в підприємства промисловості. На кінець 2004р. обсяг прямих інвестицій у промислових підприємствах досяг 101,3 млн.дол.США, або 83,8% від загального обсягу області, з них легкої – 36,0 млн.дол. (29,8%), по виробництву деревини та виробів з деревини – 28,8 млн.дол. (23,8%), добувної – 11,2 млн.дол. (9,3%), целюлозно–паперової промисловості – 8,1 млн.дол. (6,7%), машино-будування – 4,4 млн.дол. (3,7%), харчової та іншого виробництва – по 3,0 млн.дол. (2,5%), по виробництву інших неметалевих мінеральних виробів – 2,8 млн.дол. (2,3%), хімічної та нафтохімічної – 2,1 млн.дол. (1,7%), металургії та оброблення металу –1,7 млн.дол. (1,4%). Вкладений іноземний капітал у підприємства торгівлі становив 7,7 млн.дол. (6,4%).

Незначна частка іноземних інвестицій надійшла в підприємства сільського господарства (4,6% від загального обсягу інвестицій області), фінансової діяльності (1,7%), лісового господарства (1,2%), операцій з нерухомістю (1,1%), охорони здоров’я та соціальної допомоги (0,5%), будівельні (0,3%), готелі і транспортні (по 0,2%)[див. додаток 5.].

Важливе значення в залученні іноземних інвестицій серед територіальних формувань області належить місту Коломиї.

Так, відомо,що інвестиційний імідж регіону історично формується під впливом багатьох чинників і відображає найбільш характерні риси інвестиційного клімату території. Перша інформація в статистичних даних щодо інвестицій в економіку міста подається статистикою з 1995 року. Перші іноземні інвестиції вкладені в економіку міста становили 147,3 тис. дол. США, або 0,8% від загально обласних розмірів іноземних інвестицій. В 2000р. іноземні інвестиції в місті становили вже 371,1 тис. дол США (0,9%), в 2001 р. – 1034,2 тис. дол. США (2,2%), 2002 р. – 2361,8 тис. дол США (3,4%), 2003 р. – 3767,32 тис. дол. США (3,9%), 2004р. – 5229,47 тис. дол.США. З наведеної динаміки вкладення інвестицій необхідно відзначити, що протягом 10 років господарської діяльності розміри іноземних інвестицій в економіку міста збільшились в 35 разів.[ див. додаток 6 рис.1.].

Інвестиційна привабливість нашого міста значно зросла 2000 року, після проведення Міжнародного гуцульського фестивалю. Структура прямих іноземних інвестицій в 2000 році була представлена капіталом наступних країн: Росії , Ліберії, Польщі, Словакії, Німеччини, Ірландії [див. додаток 6 рис.2] .

В 2000році в економіку міста поступило 40,78 тис. дол. США. Інвестиції вкладені в промисловість. Основними інвесторами стали Румунія, Ліберія. В 2001 році зовнішні інвестиції було вкладено 663,15 тис. дол. США. Інвестовано коштів в харчову, деревообробну, та легку промисловість міста. Основними інвестором виступав Ізраїль, йому належало 42% від загальної суми іноземних інвестицій. За 2001- 2004 роки сукупний капітал нерезидента в Україні по м. Коломиї склав 5229,47 тис. дол.США. Основними інвесторами залишаються нерезиденти Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки. Обсяг їх вкладень в 2004 році склав більше половини або 78,5%, зокрема, капітал нерезидентів Ізраїлю становить 2757,01 тис. дол.США ( 52,7%) Сполучених Штатів Америки відповідно 1349,6 тис. дол.США (25,8%). Значні інвестиції вкладено нерезидентами Німеччини – 454,54 тис. дол.США (8,7%) та Польщі – 191,02 тис. дол. США ( 3,7%).

Найбільше іноземного капіталу вкладено в підприємства промисловості. Обсяг інвестицій, внесених нерезидентами у промисловість склав 4982,46 тис. дол. США (95,3%), іноземного капіталу, вкладений у помисловість оптової та роздрібної торгівлі склав 247,01 тис. дол.США(4,7%) [див. додаток 6 рис.3.].

Протягом 2004 року продовжували вкладатись інвестиції в харчову промисловість ( ТЗОВ ЗПК «ЮМАС»), виробництво деревини ( ТЗОВ «Лісова компанія Лаванда»), легку промисловість (ТЗОВ «Пантера»), машинобудування. Незмінними протягом останніх років залишаються інвестиції в оптову та роздрібну торгівлю, а це означає, що нерезидентами були вкладені кошти на початковій стадії створення підприємства і в процесі діяльності інвестиції більше не надходять, підприємства розвиваються за рахунок власних напрацьованих коштів. Протягом всього періоду іноземні інвестиції вкладаються в основному у вигляді рухомого та нерухомого майна, інвестори поставляють основне технологічне обладнання та будують виробничі приміщення. Грошові внески в загальній сумі інвестицій складають 31,6% від загальної суми інвестицій. Необхідно відзначити, що протягом 2004 року питома вага грошових інвестицій в економіку міста збільшилась на 6%, що засвідчує про зростання довіри інвесторів.

Протягом І кварталу 2005 року відбулися вкладення капіталу у вигляді рухомого і нерухомого майна на 3,7 тис. дол. США, утрати капіталу на 184,5 тис. дол. США за рахунок зняття з обліку ТзОВ «Alukpol» та зменшення суми капіталу за рахунок курсової різниці в сумі 140,5 тис. дол. США. Капітал нерезидентів на кінець І кварталу 2005 року склав 4911,68 тис.дол.США. на даний час іноземні інвестиції вкладені в 16 суб’єктів підприємницької діяльності міста. В розрахунку на одного мешканця міста припадає 86,0 дол.США іноземних інвестицій, що є 7 результатом в межах нашої області.

Портфельні інвестиції в область.

Портфельні інвестиції – це інвестиції у вигляді цінних паперів, які забезпечують участь у капіталі , внесків у формі рухомого і нерухомого майна, а також боргових зобов’язань.

Загальний внесок портфельних інвестицій на кінець 2004р. становив 150,7тис. дол США. Надійшли ці інвестиції з 10 країн, з них основна частка залучена нерезидентами Австрії (34,5%) і Кіпру (33,4%).

За видами економічної діяльності вкладення здійснені в розвиток підприємств харчової промисловості, по виробництву деревини та виробів з деревини, продуктів нафтоперероблення, виробництву інших неметалевих мінеральних виробів, сільського та лісового господарства, оптової торгівлі, будівництва і транспорту, фінансової діяльності, готелів. Вагома частка портфельних інвестицій залучена у підприємства м.Івано–Франківська (49,5%) та Надвірнянського району (36,1%), крім того міст Калуша та Коломиї, Галицького, Коломийського і Рогатинського районів.

2.4 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання

У результаті залучення прямих іноземних інвестицій, економіка області знаходиться у стані стабільного розвитку. В цілому по області приріст промислового виробництва за січень-грудень 2004 року склав 10,9%, його забезпечено майже всіма містами та районами області, крім міста Болехова (-3,5%) і Яремче (-3,1%).

Приріст обсягів випуску продукції забезпечено в усіх основних галузях промисловості: у виробництві деревини та виробів із неї (+ 45,3%), харчовій промисловості та перероблені сільськогосподарських продуктів (+19,3%), легкій (+15,8%), хімічній і нафтохімічній промисловості(+9,9%), машинобудуванні (+4,6%).

Наростили виробництво ЗАТ « Лукор» (+9,0%, ВАТ 2Нафтохімік Прикарпаття»(+7,0%) та Бурштинська ТЕС (+5,6%). Без іх врахування темпи приросту обсягів виробництва в області перевищили прогнозовані і склали 17,8% Бурштинською ТЕС вироблено 8,15 млрд. кВт. год. електроенергії. Обсяг виробництва товарної продукції ВАТ « Нафтохімік Прикарпаття» склав 2,1 млрд. грн. Товариством перероблено 1768,9 тис. тонн нафти, вироблено 341,1 тис. тонн бензину, 630 тис. тонн диспалива, 779,4 тис. тонн мазуту.

У 2004 році введено в експлуатацію потужності з виробництва деревостружкових плит в селищі Брошневі Рожнятівського району, шиферу за сучасною технологією на Івано-Франківському цементно-шиферному комбінаті, нафтові та газові свердловини У Долинському, Коломийському і Косівському районах, номери на міських та сільських АТС, волоконно-оптичні лінії зв’язку.

Завершено будівництво 11-ти шкіл, в яких сьогодні навчають дітей, харчоблок Чорнолізької школи Тисменецького району, 3 клуби в селах Лолин та Підліски Долинського, в с. Воскрисінці Коломийського районів, хірургічний та дитячий корпус районних лікарень в містах Коломиї та Галичі, сільські амбулаторно-поліклінічні заклади в Коломийському та Надвірнянському районах, туристичні комплекси в с. Паляниця Яремчанської міської ради та с. Старі Кути Косівського району, автономні шкільні котельні, газифікаційні мережі та інші об’єкти соціально-культурного призначення. Приріст виробництва в хімічній та нафтохімічній промисловості в цілому забезпечено за рахунок сталільної роботи ЗАТ «ЛУКОР» та ЗАТ «Завод ТОС Барва». У серпні 2004 року на ЗАТ «ЛУКОР» проведено капітальний ремонт з освоєнням 90,0 млн. грн., що дозволили збільшити обсяг переробки нафтохімічної сировини до 845 тис. тонн. В рамках програми модернізації і розвитку виробництва освоєно 2,0 млн. євро. Машинобудівний комплекс ліквідував відставання виробництва по відношенню до 2003 року. Якщо в І півріччі 2004 року спад склав 3,4%, то за 9 місяць досягнуто приросту 3,8%, а за рік - 4,6%. Найбільш ефективно спрацювали такі підприємства машинобудування як ТОВ «Техмаш» (+102,1%), ВАТ «Завод будівельних машин» (+48,7%), ВАТ «Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв» (+17,8%), ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод» (+0,9%).

Протягом 2004 року деревообробний комплекс області працює стабільно. Введено вдію і досягло проектної потужності підприємство «Кроно-Осмолода», яке виробило Д

[09-11-01][Все для туристов]
Развлечения - Отдых? (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Латвія: коли туди поїхати (0)
[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Кіпр: гроші і покупки (0)
[09-08-07][Відпочинок і поради]
Жіночий секс-туризм: буде все як я хочу? (0)