Понеділок
23-06-05
22:08

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Додаток 2. Федеральний закон


Додаток 2. Федеральний закон

Про основи туристської діяльності в Російській Федерації

Прийнятий Державною думою 4 жовтня 1996
Схвалений Радою Федерації 14 листопада 1996
(В ред. Федеральних законів від 10.01.2003 р. № 15 ФЗ, від 22.08.2004 р. № 122 ФЗ, від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

Цей Закон визначає принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ єдиного туристського ринку в Російській Федерації, і регулює відносини, що виникають при реалізації права громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей, а також визначає порядок раціонального використання туристичних ресурсів Російської Федерації.
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття

(В ред. Федерального закону від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

У цьому Законі використовуються такі основні поняття:

туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - особи) з постійного місця проживання в лікувально-оздоровчих, рекреаційних, пізнавальних, фізкультурно спортивних, професійно-ділових, релігійних та інших цілях без зайняття діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу від джерел у країні (місці) тимчасового перебування;

туристична діяльність - туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей;

туризм внутрішній - туризм в межах території Російської Федерації осіб, які постійно проживають в Російській Федерації;

туризм виїзний - туризм осіб, які постійно проживають в Російській Федерації, в іншу країну;

туризм в'їзний - туризм в межах території Російської Федерації осіб, які не проживають постійно в Російській Федерації;

туризм міжнародний - туризм виїзний або в'їзний;

туризм соціальний - туризм, повністю або частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів державних позабюджетних фондів (у тому числі коштів, що виділяються в рамках державної соціальної допомоги), а також коштів роботодавців;

туризм самодіяльний - туризм, який організовується туристами самостійно;

турист - особа, посещающее країну (місце) тимчасового перебування в лікувально-оздоровчих, рекреаційних, пізнавальних, фізкультурно-спортивних, професійно-ділових, релігійних та інших цілях без зайняття діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу від джерел у країні (місці) тимчасового перебування, на період від 24 годин до 6 місяців підряд або здійснює не менше однієї ночівлі у країні (місці) тимчасового перебування;

туристські ресурси - природні, історичні, соціально культурні об'єкти, що включають об'єкти туристського показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити духовні та інші потреби туристів, сприяти підтримці їх життєдіяльності, відновленню та розвитку їх фізичних сил;

туристична індустрія - сукупність готелів і інших засобів розміщення, засобів транспорту, об'єктів санаторно курортного лікування та відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів і засобів розваги, об'єктів пізнавального, ділового, лікувально-оздоровчого, фізкультурно-спортивного та іншого призначення, організацій, що здійснюють туроператорську і турагент ську діяльність, операторів туристських-інформаційних систем, а також організацій, що надають послуги екскурсоводів (гідів), гідів перекладачів та інструкторів провідників;

туристичний продукт - комплекс послуг з перевезення і розміщення, що надаються за загальну ціну (незалежно від включення в загальну ціну вартості екскурсійного обслуговування і (або) інших послуг) за договором про реалізацію туристського продукту;

туроператорська діяльність - діяльність по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою (далі - туроператор);

турагентська діяльність - діяльність по просуванню і реалізації туристичного продукту, здійснювана юридичною особою або індивідуальним підприємцем (далі - тур агент);

замовник туристського продукту - турист або інша особа, яка замовляє туристський продукт від імені туриста, в тому числі законний представник неповнолітнього туриста;

формування туристичного продукту - діяльність туроператора по висновку і виконання договорів з третіми особами, що надають окремі послуги, що входять у туристський продукт (готелі, перевізники, екскурсоводи (гіди) та інші);

просування туристичного продукту - комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту (реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, організація туристських інформаційних центрів, видання каталогів, буклетів та інше);

реалізація туристичного продукту - діяльність туроператора або турагента щодо укладання договору про реалізацію туристського продукту з туристом або іншим замовником туристичного продукту, а також діяльність туроператора і (або) третіх осіб з надання туристу послуг відповідно з даним договором;

екскурсант - особа, посещающее країну (місце) тимчасового перебування в пізнавальних цілях на період менше 24 годин без ночівлі в країні (місці) тимчасового перебування та використовує послуги екскурсовода (гіда), гіда перекладача;

екскурсовод (гід) - професійно підготовлене особа, яка здійснює діяльність по ознайомленню екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування;

гід-перекладач - професійно підготовлене особа, вільно володіє іноземною мовою, знання якої необхідно для перекладу та здійснення діяльності з ознайомлення екскурсантів (туристів) з об'єктами показу в країні (місці) тимчасового перебування;

інструктор-провідник - професійно підготовлене особу, яка супроводжує туристів і забезпечує їх безпеку при проходженні туристських маршрутів;

туристська путівка - документ, що містить умови подорожі, що підтверджує факт оплати туристського продукту і є бланком суворої звітності.
Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності

Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності складається з цього Закону, прийнятих відповідно до нього федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що регулюють туристську діяльність, не можуть суперечити цьому Закону та прийнятих відповідно до нього федеральним законам.

Вміщені в інших законах та нормативних правових актах норми, що регулюють туристську діяльність, не повинні суперечити цьому Закону.
Глава II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 3. Принципи державного регулювання туристської діяльності

Держава, визнаючи туристську діяльність однією з пріоритетних галузей економіки Російської Федерації,

- Сприяє туристської діяльності та створює сприятливі умови для її розвитку;
- Визначає і підтримує пріоритетні напрямки туристської діяльності;
- Формує уявлення про Російську Федерацію як країні, сприятливою для туризму;
- Здійснює підтримку і захист російських туристів, туроператорів, турагентів і їх об'єднань.
Стаття 4. Цілі, пріоритетні напрями та способи державного регулювання туристської діяльності

Основними цілями державного регулювання туристської діяльності є:

- Забезпечення права громадян на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей;
- Охорона навколишнього природного середовища;
- Створення умов для діяльності, спрямованої на виховання, освіту та оздоровлення туристів;
- Розвиток туристичної індустрії, що забезпечує потреби громадян під час проведення подорожей, створення нових робочих місць, збільшення доходів держави і громадян Російської Федерації, розвиток міжнародних контактів, збереження об'єктів туристського показу, раціональне використання природного та культурної спадщини.

Пріоритетними напрямами державного регулювання туристської діяльності є підтримка та розвиток внутрішнього, в'їзного, соціального та самодіяльного туризму.

Державне регулювання туристської діяльності в Російській Федерації здійснюється шляхом:

- Визначення пріоритетних напрямів розвитку туризму в Російській Федерації;
- Нормативного правового регулювання у сфері туризму;
- Розробки та реалізації федеральних, галузевих цільових та регіональних програм розвитку туризму;
- Сприяння в просуванні туристичного продукту на внутрішньому та світовому туристичних ринках;
- Захисту прав та інтересів туристів, забезпечення їх безпеки;
- Сприяння кадровому забезпеченню в сфері туризму;
- Розвитку наукових досліджень у сфері туризму;
- Стандартизації та класифікації об'єктів туристичної індустрії;
- Формування і ведення єдиного федерального реєстру туроператорів (далі також - реєстр);
- Інформаційного забезпечення туризму;
- Створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії;
- Надання державних послуг у сфері туризму;
- Взаємодії з іноземними державами і міжнародними організаціями у сфері туризму, в тому числі через представництва федерального органу виконавчої влади у сфері туризму за межами Російської Федерації.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

Державне регулювання туристської діяльності в Російській Федерації здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з проведення державної політики, нормативного правового регулювання, надання державних послуг і управління державним майном у сфері туризму (далі - федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму ).

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

Порядок надання послуг з реалізації туристичного продукту визначається Урядом Російської Федерації.

(Частина п'ята введена Федеральним законом від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)
Стаття 4.1. Умови здійснення туроператорської діяльності. Єдиний федеральний реєстр туроператорів (введена Федеральним законом від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

З метою захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб здійснення туроператорської діяльності на території Російської Федерації допускається юридичною особою за наявності у нього договору страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту або банківської гарантії виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристичного продукту (далі також - фінансове забезпечення).

Всі туроператори, зареєстровані на території Російської Федерації відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців", повинні мати фінансове забезпечення, передбачене цим Законом.

Фінансове забезпечення не вимагається для:

- Організацій, що здійснюють екскурсійне обслуговування на території Російської Федерації протягом не більше 24 годин поспіль;
- Державних і муніципальних унітарних підприємств, а також державних і муніципальних установ, що здійснюють діяльність з організації подорожей в межах території Російської Федерації за встановленими державою цінами з метою вирішення соціальних завдань.

На території Російської Федерації реалізацію туристського продукту, сформованого іноземною юридичною особою, індивідуальним підприємцем або організацією, яка не є юридичною особою відповідно до законодавства іноземної держави (далі - іноземний туроператор), має право здійснювати юридичні особи, які мають фінансове забезпечення, отримане в порядку і на умовах , які передбачені цим законом.

Вимоги, що пред'являються відповідно до цього Закону до здійснення туроператорської діяльності, також застосовуються щодо юридичних осіб, які реалізують на території Російської Федерації туристський продукт, сформований іноземним туроператором.

Відомості про туроператора, що має фінансове забезпечення, вносяться до реєстру.

У реєстрі містяться такі відомості про туроператора:

- Повне та скорочене найменування російською мовою і, якщо в установчих документах туроператора його найменування вказано на одному з мов народів Російської Федерації і (або) на іноземній мові, - також найменування туроператора на цій мові;
- Адреса (місце знаходження) і поштова адреса;
- Відомості про засновників туроператора;
- Серія, номер і дата видачі документа, що підтверджує факт внесення запису про юридичну особу, що здійснює туроператорську діяльність, в єдиний державний реєстр юридичних осіб;
- Серія, номер і дата видачі свідоцтва про постановку на облік в податковому органі, ідентифікаційний номер платника податків;
- Прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, що здійснює туроператорську діяльність (далі - керівник туроператора);
- Розмір фінансового забезпечення, номер, дата і термін дії договору страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання туроператором зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (далі - договір страхування відповідальності туроператора) або банківської гарантії виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту (далі - банківська гарантія), найменування організації, яка надала фінансове забезпечення;
- Сфера туроператорської діяльності (міжнародний туризм, внутрішній туризм, міжнародний і внутрішній туризм);
- Адреси (місця перебування) та поштові адреси структурних підрозділів туроператора, що здійснюють туроператорську діяльність.

Ведення реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері туризму.

Відомості про туроператора вносяться до реєстру на підставі заяви туроператора, який поданий у федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму і містить відомості, які підлягають внесенню до реєстру. Зазначена заява складається в письмовій формі і посвідчується підписом керівника туроператора або іншої особи, уповноваженої представляти туроператора. При цьому керівник туроператора або інша особа, уповноважена представляти туроператора, вказує дані свого паспорта, а при його відсутності - іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства Російської Федерації. Разом із заявою туроператора про внесення відомостей про неї до реєстру подаються документи, що підтверджують відомості про туроператора, що підлягають внесенню до реєстру, або засвідчені в нотаріальному порядку копії цих документів.

Федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви туроператора з доданням усіх необхідних документів приймає рішення про внесення відомостей про туроператора до реєстру або про відмову у внесенні до реєстру таких відомостей. Зазначені рішення оформляються відповідним актом федерального органу виконавчої влади у сфері туризму. За розгляд заяви туроператора про внесення відомостей про неї до реєстру та за внесення цих відомостей до реєстру плата не стягується.

При зміні відомостей про туроператора, внесених до реєстру, туроператор зобов'язаний не пізніше 10 днів з дня зміни відомостей повідомити про це в письмовій формі федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму та представити документи, що підтверджують достовірність цих змін, або засвідчені в нотаріальному порядку копії цих документів .

У разі прийняття федеральним органом виконавчої влади у сфері туризму рішення про відмову у внесенні відомостей про туроператора до реєстру це рішення має бути мотивоване. Завірена посадовою особою державного органу виконавчої влади у сфері туризму копія зазначеного рішення, що містить підстави для відмови у внесенні відомостей про туроператора до реєстру, не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, направляється туроператору з повідомленням про її вручення або вручається під розписку керівнику туроператора або іншій особі, уповноваженій представляти туроператора.

Підставами для відмови у внесенні відомостей про туроператора до реєстру є:

- Подання недостовірних відомостей про туроператора;

- Невідповідність наявного у туроператора фінансового забезпечення вимогам, передбаченим цим Законом.

Федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму публікує не рідше одного разу на рік у державних періодичних друкованих виданнях, а також розміщує і актуалізує на своєму сайті в мережі Інтернет такі відомості про туроператора, що містяться в реєстрі:

- Повне та скорочене найменування;
- Адреса (місце знаходження) і поштова адреса;
- Ідентифікаційний номер платника податків;
- Розмір фінансового забезпечення, номер, дата і термін дії договору страхування відповідальності туроператора або банківської гарантії, найменування, адреса (місце знаходження) і поштова адреса організації, що надала фінансове забезпечення;
- Адреси (місця перебування) та поштові адреси структурних підрозділів туроператора, що здійснюють туроператорську діяльність.

При зміні зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті відомостей про туроператора, внесених до реєстру, такі відомості розміщуються федеральним органом виконавчої влади у сфері туризму на своєму сайті в мережі Інтернет не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких відомостей.

Інші відомості про туроператора, що містяться в реєстрі, надаються за письмовими запитами державних органів та органів місцевого самоврядування.

За заявою туроператора, відомості про який внесені до реєстру, федеральним органом виконавчої влади у сфері туризму може бути видано свідоцтво про внесення відомостей про туроператора до реєстру. Форма свідоцтва і порядок його видачі визначаються федеральним органом виконавчої влади у сфері туризму.

Федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму виключає відомості про туроператора з реєстру у випадках:

- Ліквідації туроператора - з дня, наступного за днем, коли федеральному органу виконавчої влади у сфері туризму стало відомо про внесення відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про те, що туроператор знаходиться в процесі ліквідації, або з дня, наступного за днем публікації відповідно до зазначеного Федерального закону рішення про майбутнє виключення туроператора з єдиного державного реєстру юридичних осіб;
- Припинення діяльності туроператора в результаті його реорганізації, за винятком реорганізації у формі перетворення, - з дня, наступного за днем, коли федеральному органу виконавчої влади у сфері туризму стало відомо про завершення у відповідності з Федеральним законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців "реорганізації туроператора;
- Неподання туроператором відомостей про наявність у нього фінансового забезпечення на новий термін - з дня, наступного за днем закінчення встановленого статтею 17.3 цього Закону строку подання відомостей про наявність фінансового забезпечення на новий термін.

Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру оформляється відповідним актом федерального органу виконавчої влади у сфері туризму. Зазначене рішення має бути мотивоване. Завірена посадовою особою державного органу виконавчої влади у сфері туризму копія рішення, що містить підстави для виключення відомостей про туроператора з реєстру, не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення, направляється туроператору з повідомленням про її вручення або вручається під розписку керівнику туроператора або іншій особі, уповноваженому представляти туроператора. Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру набирає чинності з дня його прийняття. Федеральний орган виконавчої влади у сфері туризму не пізніше трьох днів з дня прийняття зазначеного рішення розміщує його на своєму сайті в мережі Інтернет.

Рішення про виключення відомостей про туроператора з реєстру може бути оскаржено в суді.
Стаття 5.Стандартізація і класифікація об'єктів туристичної індустрії

(В ред. Федерального закону від 05.02.2007 р. № 12 ФЗ)

Стандартизація і класифікація об'єктів туристичної індустрії здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зміст


[10-02-22][Все для туристов]
наплечники (0)

[09-09-18][Яремче]
Яремче Новий Рік. (0)
[09-07-31][Відпочинок за кордоном.]
Чилі: національна кухня (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Магічна сила лікарських трав (0)