Середа
20-02-19
16:25

Все для туристов [313]
Информация о г. Яремча
Все для туристів [308]
Інформація про м. Яремча
All for the tourists of [318]
Information is about the city of Yaremcha
Отдых в Буковеле - Отели [27]Котедж
"Карпатська тиша"

Відпочинок у Яремче

0977739122 - Любов
0665020962Вечер в Карпатах

Міжнародний ринок туристичних послугПерейти - Головна, - карта сайта RU, UA)

___________________________________________________________________________________________
Міжнародний ринок туристичних послуг України


Гостинний двір «Вечір в Карпатах» Відпочинок в яремче, відпочинок в котеджі, відпочинок в Карпатах

 


 


У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже про те, що “годує" ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті прибутку  туризм є ще і  одним з  могутніх чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової  спільноти і пересічних громадян.


Туристична діяльність в розвинених країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави. У 1995 році США від реалізації туристичних послуг іноземним громадянам отримали 58 млрд. $, Франція і Італія - по 27 млрд. $, Іспанія -25 млрд. $


   В Україні туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією  на виїзд. Переважну більшість діючих у нас туристичних фірм вважають за краще займатися напрямом своїх співвітчизників за рубіж, і лише невелика їх частина працює на залучення гостей в Україну - тобто все робиться так, що капітал від тур. бізнесу попливе за рубіж. Яка ж картина міжнародного ринку тур. послуг зараз, як він в перспективі змінюється? В умовах, що створилися, ці питання представляються актуальними.


1.  Індустрія міжнародного туризму і її розвиток в сучасних умовах.


У цей час індустрія туризму є однією з форм міжнародної  торгівлі, що найбільш динамічно розвиваються послугами. У останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів в світі становили 5,1%, валютних надходжень - 14%. Згідно з даними всесвітньої туристичної організації, в 1995 році в світі було зареєстровано 576 мільйонів прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму  досягло 372 мільярди доларів (без урахування надходжень від міжнародного транспорту). Загалом об'єми валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.


По прогнозах експертів, бурхливий розвиток міжнародного туризму буде продовжуватися і далі. За різними підрахунками, до 2000 року ця галузь стане провідною експортною галуззю в світі. Очікується, що при збереженні темпів зростання, що склалися число міжнародних подорожей до 2005 року досягне 900 млн. чоловік,а 2010 року збільшиться і складе порядку 937 млн. чоловік.


На думку різних аналітиків, в основі розвитку міжнародного туризму лежать наступні чинники:


1)  Економічне зростання  і соціальний прогрес призвели до розширення об'єму ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями.


2)   Вдосконалення всіх видів транспорту здешевило поїздки.


3) Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня.


4)   Інтенсифікація труда і отримання трудящими більш тривалих відпусток.


5) Ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонної формальності.


 


Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є вельми складною системою, міра розвитку якої залежить від міри розвитку економіки країни загалом.


На промислово розвинені країни доводиться понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% поїздок, що здійснюються в світі.  При цьому на частку ЄС доводиться біля 40% прибуттів туристів і валютних надходжень.


 


По зауваженню канадських фахівців, функціонування економік індустріально розвинених країн, з одного боку, робило об'єктивно необхідним зміцнення світогосподарських зв'язків і зростання виробничих витрат на підприємницькі переміщення, а, з іншого боку,   створювало працівникам матеріальні можливості для досугових переміщень, в тому числі і за кордон.


Якісне зростання індустрії туризму в окремих країнах відображене в таблиці. Для оцінки застосовується метод рейтінгових оцінок. Як параметри взяті як абсолютні (число туристів, розмір прибутків і витрат), так і відносні (прибутки і витрати з розрахунку  на одного туриста, що відвідав країну) показники.


 


Однак в цьому аналізі потрібно враховувати ряд чинників, прямо не пов'язаних з туристичною сферою, але без урахувань якої неможлива об'єктивна оцінка показників таблиці. До таких чинників відносяться величина країни, чисельність населення і економічний потенціал країни.


Звичайно, найважливіший чинник, що визначає географію туризму в світі,   економічний. З точки зору окупності капіталовкладень туристська індустрія входить в число економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості. Туристські послуги на світовому ринку виступають як “невидимий" товар, характерною особливістю якого є те, що значна частина цих послуг проводиться з мінімальними витратами на місці.


Узагальнюючи діяльність багатьох розвинених країн в сфері туризму, Комісія ЄС опублікувала прогноз основних тенденцій розвитку туризму на період 1995-2000 г.г. В частковості, в ньому зазначається, що:                                          


1)                 У Європі доведеться витримувати жорстку конкуренцію за прибутки від


туризму, яка зажадає від європейської індустрії туризму підвищення якості послуг, що надаються.


2)                 Витрати на всі види подорожей і, насамперед,  витрати на транспорт, будуть


збільшуватися швидше, ніж інші статті сімейного бюджету. Подорожі стануть більш частими, але менш тривалими, оскільки витрати на одну поїздку знизяться. Загалом же витрати на подорожі зростуть за рахунок споживання більш якісного відпочинку.


3)                 Число поїздок буде збільшуватися за рахунок міжконтинентальних


подорожей з Європи в Америку, Азію і Океанію.


4)                 Сезонні зміни ринкової кон'юнктури в найближчому майбутньому


перестануть бути проблемою для індустрії туризму, оскільки вдалий маркетинг буде сприяти їх вигідному використанню. Для цього буде потрібна активна співпраця між державами і приватними туристськими структурами.


5)                 Використання повітряного транспорту буде розширятися швидше завдяки


збільшенню числа зручних прямих рейсів.


6)                 Групи, включаючи сімейні, будуть зменшуватись і вибирати все більш гнучку


програму відпочинку.


7)                 По мірі все більш активного впровадження  комп'ютерних систем бронювання


будуть зменшувати терміни бронювання.


8)                 Активніше  за інших будуть подорожувати дві вікові групи: люди немолодого


віку і молодь.


9)                 Буде продовжувати рости попит на туризм, пов'язаних з відвідуванням


культурних визначних пам'яток, а також з активним відпочинком.


11)            Стан навколишнього середовища стане одним з домінуючих чинників в


залученні туристів, особливо в сільських і прибережних районах.


12)            Маркетингове сегментирование ринку стане більш чітко вираженим.


13)            Пропозицію необхідно буде підстроювати під потреби кожної групи споживачів.


               Географія ж міжнародного туризму буде визначатися пріоритетними для туристів чинниками привабливості тих або інших регіонів/країн.


Чинники зростання привабливості для туристів окремих регіонів світу


2.   Економічне значення міжнародного  туризму.


Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. У економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:


1.        Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості


2.  Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.


3. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму.


4.  З зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть прибутки населення і підвищується рівень добробуту нації.


       Розвиток міжнародного туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури країни і мирних процесів. Таким чином міжнародний туризм потрібно розглядати разом з економічними відносинами окремих країн.


      Міжнародний туризм входить до трьох найбільших галузей,  поступаючись нафтодобувної промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких  в світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний прибуток країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і 3% від світового експорту послуг.


      Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, розширення міжособистих контактів зростає.


Міжнародний туризм в світі надто не рівномірний, що пояснюється насамперед різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів.        


Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і біля 60% валютних надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менше за 10% - на Азію, Африку і Австралію разом взяті.


Всесвітня організація по туризму в своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, в основному, що приймають туристів (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексіка, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).


Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив створення численних міжнародних організацій, сприяючих поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їх число входять: спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму.


Згідно з Статутом ВОТ, цілями її діяльності є заохочення туризму як засобу економічного розвитку і міжнародного взаєморозуміння для забезпечення світу, добробуту, поваги і дотримання прав людини незалежно від раси, підлоги, мови і релігії, а також дотримання інтересів країн, що розвиваються в області туризму.


ВОТ прийняла ряд декларацій в області міжнародного туризму, серед яких:


- Манильска декларація про туризм в світі (1980);


- Документ Акапулько (1982);


- Хартія по туризму і Кодекс поведінки туриста (Софія, 1985);           


 - Гаагська декларація по туризму (1989).


До числа організацій ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного туризму епізодично, відносяться Конференція ООН по туризму і подорожам, економічна і соціальна Рада (ЭКОСОР). Організація Об'єднаних Націй з питань утворення, науки і культур (ЮНЕСКО), Міжнародної організації труда (МОТ), Міжнародної асоціації транспортної авіації (МАТА).


 3.  Організація міжнародного туризму.


З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, що спирається на розвинену туристичну індустрію і сучасні кошти транспорту, сталися деякі зміни в формах організації міжнародного туризму.


По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, пропонуючих туристичні послуги турагентів і часто позбавлених юридичної і господарської незалежності.


По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися в туроператорів, що пропонують повний комплекс послуг у вигляді інклюзив - турів.


По-третє, з'явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових компаній і банків, здійснюючі операції по представленню туристичних послуг клієнтам.


Всі вищеназвані категорії фірм відрізняються один від одного по функціях і характеру діяльності.


Туристичні агентства - це роздрібні фірми, що виконують роль посередників між туроператорськими фірмами і обслуговуючими підприємствами, з одного боку, і клієнтами-туристами, з іншою. Турагенства або організують тури, що пропонуються туроператорськими фірмами,   або займаються наданням окремих видів послуг індивідуальним туристам або групам осіб, встановлюючи безпосередні зв'язки з транспортними організаціями, готельними корпораціями, екскурсійним бюро. Продаж турів здійснюється по цінах, що встановлюються туроператорами і вказаним  в їх проспектах. За реалізацію  інклюзив-турів турагенства отримують певну комісійну винагороду від туроператорів.


Реалізація окремих видів послуг здійснюється по цінах, що встановлюються їх виробниками, а за надання розрізнених послуг турагенства можуть встановлювати певні націнки до роздрібних цін виробника. Більшість турагенств знаходиться в сфері впливу великих туристичних оптових фірм, авіаційних компаній, готельних корпорацій і торгових фірм.


Туроператорські фірми   це передусім оптові фірми, які виступають посередниками між підприємствами туристичної індустрії і турагенствами. Вони реалізовують тури від свого імені через турагенства або безпосередньо клієнтам. У процесі організації поїздок туроператори встановлюють зв'язки з підприємствами розміщення, харчування, транспорту, культурно - просвітницькими установами і екскурсійним бюро. Часто туроператори орендують на основі довгострокових контрактів готелю і інші кошти розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їх максимальне завантаження і отримуючи значні знижки.


Туроператорські фірми в залежності від виду транспорту, що використовується, поділяються на ті, що спеціалізуються на організації турів з використанням спеціально обладнаних літаків; автобусних екскурсій; залізничних екскурсій; морських круїзів і подорожей в яку-небудь одну країну або спеціалізованих турів.


Туристичні корпорації - це великі підприємства, які шляхом участі об'єднують широке коло фірм, що представляють різні види туристичних послуг. Вони значною мірою монополізували ринок і перетворилися в могутні міжгалузеві виробниче-господарські комплекси, що включають підприємства самих різних галузей промисловості, обслуговуючих туристичний бізнес, транспортні банківські, страхові і інші компанії і реалізовуючих турів через широку мережу туроператорів і турагенств в різних країнах.


Оснащення самими сучасними автоматизованими системами управління і зв'язку дозволяє їм оперативно вивчати і задовольняти потреби і інтереси туристів. Найбільшого розвитку подібні великі компанії досягли в розвинених капіталістичних країнах. У Франції, наприклад,  на частку 13 найбільших туристичних корпорацій доводиться 50% турів, що реалізовуються,  в Німеччині 3 найбільші туристичні корпорації “TUI", “Nekkerman" і “ITS" зосередили в своїх руках 70% ринку.


Крім великих корпорацій, в теперішні час отримали широкий розвиток готельні комплекси, які надають туристам послуги не тільки по їх розміщенню, але і широкий комплекс інших послуг, наприклад, харчування в ресторані при готелі, надання залів для проведення нарад, придбання квитків на транспорт, виклик таксі, екскурсійне обслуговування, організація розваг, торгівля сувенірами і іншими товарами.


Найбільші готельні комплекси об'єднуються через автоматизовані системи управління і розподілу готельного фонду в так звані “ланцюги", що дозволяє швидко і точно враховувати кожну індивідуальну операцію і  з мінімальними витратами часу проводити резервування місць в готелях, на транспорті без затримки видавати всю розрахункову документацію і здійснювати платежі. Усього в світі нараховується біля ста таких готельних “ланцюгів" із загальним числом номерів 1,6 млн. Ведучі з них - “Holiday Inn", “Sharaton", “Hilton".


Важливою особливістю сучасного етапу розвитку міжнародного туризму і зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, банківських, промислових, страхових компаній. Транспортні компанії надають як окремі види послуг, так і самостійні розроблені тури на основі готельної бази. Такі фірми організують обслуговування на основі ділових відносин з готельними і іншими підприємствами на звичайних умовах туроператора. Торгові фірми стали активно займатися реалізацією туристичних послуг приблизно з початку 70-х років. Це відноситься, в основному, до великих роздрібних концернів і до торгово-посилочних фірм.


Спочатку універсальні магазини, прагнучи поліпшити обслуговування клієнтури, здавали в оренду свої приміщення для діяльності турагенств. Надалі,  по мірі попиту, вони перейшли до практики організації в своєму складі формально не залежних туристичних фірм з обмеженою відповідальністю, які потім стали їх дочірніми фірмами.


З метою швидкого і міцного завоювання ринку ці компанії почали калькулювати ціни  турів з розрахунком лише на мінімальний прибуток, що було можливо завдяки величезному капіталу торгових фірм. Промислові фірми, що представляють насамперед галузі, обслуговуючі туристичний бізнес, на основі системи участі почали придбати і включати в свою структуру туристичні фірми. Помітно посилилося проникнення банків і страхових компаній в сферу міжнародного туризму шляхом придбання всього або частини контрольного пакету акцій. Володіючи розгалуженою мережею філіали і обширним штатом страхових агентів, банки і страхові компанії стали успішно здійснювати ці операції, отримуючи додатковий прибуток за рахунок економії на комісії,  що виплачується турагенту. Тури, що пропонуються банками, як правило, дешевше, чим у турагентов. Крім того, банки і страхові компанії мають власні автоматизовані системи обліку і управління, в пам'яті яких закладені всі основні дані про вкладників і застрахованих осіб. Це дозволяє їм здійснювати цілеспрямовану розсилку реклами і інформації, пропонуючи клієнту таки тури, які можуть відповідати його інтересам і коштам.


Дисконтні картки, що випускаються банками, на відміну від кредитних і дебетових пластикових, що є платіжним засобом, не призначені для оплати, але дають своїм власникам права на самі різноманітні знижки. У світі існує декілька глобальних систем дисконтних карток. Лідируюче положення займають “ETN", “IAPA", “COUNTDOWN".


У умовах, коли конкуренція в туристському бізнесі і індустрії відпочинку і розваг дуже висока, власники готелів беруть участь в дисконтних програмах, оскільки безкоштовна інформація про знижки,  яка дається в каталогах для власників карток, залучає потенційних клієнтів. Банківські структури також зацікавлені в поширенні карток. Вони видають їх як доповнення до кредитних карток, що емітуються безкоштовно або набагато дешевше роздрібної ціни, тим самум розширюючи спектр послуг для своїх клієнтів.


Географія дисконтних карток дуже різноманітна, найбільш популярно “ETN-CARD". Для мандрівників ця система є клубом, членство в якому дозволяє зменшувати дорожні витрати. До перевагою використання карток “ETN" відносять:


-  знижки для власників від 20 до 50% вартості в десяти тисячах готелів в 175 країнах світу, в тому числі в Укаїні і в країнах СНД. У США в 400 готелях власник картки заплатить 50% від вартості номера;


 -  широку систему знижок  в ресторанах  (від 20 до 50%);                         


 - зниження (до 1/3) тарифів при оплаті оренди автомобіля;             


 - знижка при купівлі авіа-, залізничних, автомобільних квитків в розмірі 3-10%;


 - можливість безкоштовно отримати картки “ETN- Telecard" і  “Sprint Fonecard", що дозволяють вести телефонні переговори по пільгових тарифах.


При отриманні картки власнику видається ілюстрований каталог з адресами сервісних служб, що входять в систему. Вибравши готель, власник замовляє знижку на резервування номера. Часто цю процедуру бере на себе сама дисконтна система.


Крім поширення дисконтних карток, банки реалізовують дорожні чеки. Система дорожніх чеків схожа з системою акредитивів, але, на відміну від останніх, можна не тільки обмінювати в банку на гроші, але ними можна розплачуватися в магазинах, які їх приймають.


Дорожні чеки дозволяють забезпечити гроші від крадіжки, оскільки платіжний документ стає дійсним тільки після звірення підпису власника з підписом на корінці книжки. На відміну від пластикових карток, для придбання чека не обов'язково мати рахунок в банку.


Дорожній чек ще називають туристським чеком, під яким розуміється платіжний документ, грошове зобов'язання виплатити позначену в йому суму валюти його власнику.


У Європі з 1968 року широку популярність здобув єврочек - чек в євровалюті, який виписується банком без попереднього внеску клієнтом готівки в рахунок банківського кредиту терміном до місяця. Чек оплачується в будь-якій країні-учасниці угоди “Єврочек", до яких відносяться країни ЄС.


На світовому ринку порівняно недавно з'явився новий вигляд розміщення - тайм-шер. Це не продаж стандартної нерухомості і не розміщення в готелі, а середнє між ними - власність, обмежена по користуванню у часі. За одиницю часу приймається один тиждень.[10-01-12][Все для туристов]
Зима на «Буковели» (0)

[09-08-15][Відпочинок за кордоном.]
Своя Індія в «Буймеровке» (0)
[09-08-20][Відпочинок і поради]
Крим. Демірджі. Долина привидів... (0)
[09-09-18][Відпочинок і поради]
Магія Варзіни (0)